460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
145
146
147
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rozpad, rozklad
rozchod
breakup [ˈbreɪkˌʌp]
jedn. číslo: breakup, množ. číslo: breakups
Třicetiletá válka málem způsobila rozpad říše.
The Thirty Year's War nearly caused the breakup of the empire.
Jak dlouho trvá vzpamatovat se z rozchodu?
How long does it take to get over a breakup?
Snažila se utěšit svého zcela zdeptaného přítele po bolestném rozchodu.
She tried to...
2/20
+
rozestavení, uspořádání, rozvržení
dispozice
layout [ˈleɪˌaʊt]
jedn. číslo: layout, množ. číslo: layouts
Před realizací webové stránky musíme navrhnout rozvržení jednotlivých částí.
Before implementing the website, we must design the layout of the particular parts.
Uspořádání nábytku optimálně využívá dostupný prostor.
The layout of the furniture makes optimum use of the space available.
Architekt navrhl přepracovat uspořádání budovy.
The architect proposed to redesign the layout of the building.
3/20
+
jednoúčelový, jednorázový
na jedno použití
disponibilní, čistý (příjem)
disposable [dɪˈspəʊzəbəl]
Musíte předpokládat, že je to na jedno použití.
You have to assume it's disposable.
Dávám přednost jednorázovým plenkám.
I prefer disposable...
4/20
+
šlápnout (dupnout) na plyn
gun the engine [gʌn ðə ˈendʒɪn]
přít. prostý: gun the engine, 3. os. j. č.: guns the engine, průb. čas: gunning the engine, prostý min.: gunned the engine, příčestí min.: gunned the engine
Musel jsi opravdu dupnout na plyn, aby ses sem dostal včas.
You must have...
Jen jsem chtěl vyjet s autem na dálnici a dupnout na plyn.
I just wanted...
5/20
+
deštivý (den)
rainy [ˈreɪnɪ]
2. stupeň: rainier, 3. stupeň: rainiest
Období dešťů skončilo a řeky rychle klesají.
The rainy season...
Minulý týden byl velmi deštivý.
Last week was...
Poté, co skončilo období dešťů, byla pole poseta bohatou úrodou.
After the rainy...
Deštivé počasí způsobilo, že podmínky pro jízdu byly dost nepříjemné.
The rainy weather...
6/20
+
spěchat, pospíchat
hurry up [ˈhʌrɪ ʌp]
přít. prostý: hurry up, 3. os. j. č.: hurries up, průb. čas: hurrying up, prostý min.: hurried up, příčestí min.: hurried up
Pospěšme si, nebo nám ujede vlak.
Hurry up or...
Pospěšme si, jinak přijdeme pozdě.
Hurry up or we'll be late.
7/20
+
(s)kácet (se), překotit (se), svalit (se)
svrhnout, sesadit (vládu)
topple [ˈtɒpəl]
přít. prostý: topple, 3. os. j. č.: topples, průb. čas: toppling, prostý min.: toppled, příčestí min.: toppled
Vyčerpaný cyklista se přestal pohybovat vpřed a začal se kácet na stranu.
The exhausted cyclist...
Socha diktátora byla svržena davy.
The statue of...
Vyhrožoval, že se pomstí všem, kteří ho před rokem svrhli.
He threatened to...
8/20
+
(po)večeřet
(po)obědvat
dine [daɪn]
přít. prostý: dine, 3. os. j. č.: dines, průb. čas: dining, prostý min.: dined, příčestí min.: dined
Chce, abych s ní dnes večer povečeřel.
She wants me...
Povečeřeli jsme společně při svíčkách.
We dined together...
9/20
+
(za)mumlat, (za)huhňat
(za)mumlání, huhňání
mumble [ˈmʌmbəl]
jedn. číslo: mumble, množ. číslo: mumbles, přít. prostý: mumble, 3. os. j. č.: mumbles, průb. čas: mumbling, prostý min.: mumbled, příčestí min.: mumbled
Mluv nahlas. Přestaň mumlat!
Speak up. Don't...
Stará čarodějka zamumlala záhadné zaklínadlo.
The old witch...
10/20
+
ospalý
sleepy [ˈsliːpɪ]
Začal jsem se cítit ospalý.
I began to...
Byl jsem tak ospalý, že jsem nemohl udržet oči otevřené.
I was so...
11/20
+
(na)kouknout, mrknout, nahlédnout
rychlý pohled, (na)kouknutí, mrknutí
peek [piːk]
jedn. číslo: peek, množ. číslo: peeks, přít. prostý: peek, 3. os. j. č.: peeks, průb. čas: peeking, prostý min.: peeked, příčestí min.: peeked
Rychle jsem nahlédl dovnitř.
I took a...
Budeme moci nahlédnout do zákulisí nadnárodní korporace.
We will be able to peek behind the scenes of a multinational corporation.
Nekoukejte na dárky před Štědrým dnem.
Don't peek at your presents before Christmas Eve.
12/20
+
nemoc, choroba
nevolnost
sickness [ˈsɪknɪs]
jedn. číslo: sickness, množ. číslo: sicknesses
Bála jsem se, že mi nemoc nedovolí postavit se na nohy.
I was afraid...
Nemoc se rychle rozšířila.
The sickness spread...
Zažil jste někdy při výstupu do velké nadmořské výšky výškovou nemoc?
Have you ever...
13/20
+
výchozí, standardní
předem nastavený, nepřímo vyjádřený
prodlení, zmeškání (práv.)
nedodržet, nesplnit (závazek ap.)
nedostavit se, promeškat (práv.)
nezaplatit (včas) (práv.)
default [dɪˈfɔːlt]
jedn. číslo: default, množ. číslo: defaults, přít. prostý: default, 3. os. j. č.: defaults, průb. čas: defaulting, prostý min.: defaulted, příčestí min.: defaulted
Předpokládá, že souhlas bude vyjádřen nepřímo.
He assumes consent...
Za nedodržení měsíční splátky budou účtovány sankční poplatky.
Penal charges shall...
Po výpadku proudu se systém automaticky vrátí ke svému výchozímu nastavení.
After the power outage, the system will automatically revert to its default settings.
14/20
+
převzít vedení
ujmout se vedení
take charge [teɪk tʃɑːdʒ]
přít. prostý: take charge, 3. os. j. č.: takes charge, průb. čas: taking charge, prostý min.: took charge, příčestí min.: taken charge
Jako vedoucí skupiny byste se měl ujmout vedení.
As a group...
Stephen byl povolán zpět do Sydney, aby vedl trénink nových hráčů.
Stephen was recalled...
15/20
+
odchýlit se, odklonit se
odlišit se, začít se lišit
rozcházet (se)
rozbíhat se (cesty)
diverge [daɪˈvɜːdʒ]
přít. prostý: diverge, 3. os. j. č.: diverges, průb. čas: diverging, prostý min.: diverged, příčestí min.: diverged
Taková dohoda by Británii umožnila, aby se odklonila od pravidel a předpisů EU.
Such a deal...
Netřeba dodávat, že teorie a praxe se někdy lišily.
Needless to say,...
16/20
+
katedrála
cathedral [kəˈθiːdrəl]
jedn. číslo: cathedral, množ. číslo: cathedrals
Katedrála byla několik minut od úplného zničení.
The cathedral was...
Hlavní dominantou města je katedrála.
The town's main...
Zemětřesení zničilo velkou část staré katedrály.
The earthquake destroyed...
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
Tato katedrála je součástí našeho rozmanitého kulturního dědictví.
This cathedral is...
17/20
+
bodec, hrot, špice
tretra (boty) (sport.)
prudce vzrůst
spike [spaɪk]
jedn. číslo: spike, množ. číslo: spikes, přít. prostý: spike, 3. os. j. č.: spikes, průb. čas: spiking, prostý min.: spiked, příčestí min.: spiked
Jeho příjmy z úroků v roce 2015 prudce vzrostly na 8 millionů dolarů.
His interest income...
Na zábradlí kolem velvyslanectví byly přivařeny železné hroty.
Iron spikes have...
18/20
+
náhodný, nahodilý, nepředvídaný
neúmyslný, nezaviněný
nepodstatná vlastnost, nepodstatnost
accidental [ˌæksɪˈdentəl]
jedn. číslo: accidental, množ. číslo: accidentals
Pojišťujeme proti všem škodám, náhodným či jiným.
We insure against...
Koroner vydal rozhodnutí, že šlo o nezaviněné úmrtí.
Coroner delivered a...
Nesprávné skladování hořlavých materiálů může vést k náhodnému vznícení.
The improper storage...
19/20
+
pozměnit, opravit, doplnit (v textu)
odčinit
odškodnit, vynahradit
amend [əˈmend]
přít. prostý: amend, 3. os. j. č.: amends, průb. čas: amending, prostý min.: amended, příčestí min.: amended
V této větě by slovo "must" mělo býz opraveno na "have to".
In this sentence,...
Kde to bylo možné, zaplatil jsem odškodné.
I make amends...
Zákonodárný sbor je zodpovědný za přijímání nových zákonů a změnu stávajících zákonů.
The legislature is responsible for passing new laws and amending existing ones.
20/20
+
ptáče, kuřátko, ptáčátko
buchta, baba, kočka (přitažlivá dívka) (BrE)
chick [tʃɪk]
jedn. číslo: chick, množ. číslo: chicks
Vejce je pokryto skořápkou, která pomáhá chránit kuřátko, které se uvnitř vyvíjí.
An egg is...
Oba rodiče se střídají v lovu a krmení svých rostoucích ptáčat.
Both parents take...
Ptačí matka vychovávala svá mláďata, dokud nebyla dost silná na to, aby sama létala.
The mother bird...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X