460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
146
147
148
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
miska, mísa, lavor, umyvadlo
povodí (geogr.)
basin [ˈbeɪsən]
jedn. číslo: basin, množ. číslo: basins
Napusť si trochu vody do umyvadla a umyj si ruce.
Run some water into the basin and wash your hands.
Hlavní prioritou musí být ochrana životního prostředí v povodí Dunaje.
The number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.
2/20
+
soubor, sbor, ansámbl, těleso
souprava
ensemble [ɒnˈsɒmbəl]
jedn. číslo: ensemble, množ. číslo: ensembles
Tento soubor je slavný po celém světě.
This ensemble is famous all over the world.
Tento profesionální soubor se těší velkému množství oddaných příznivců po celém světě.
This professional ensemble...
3/20
+
neuron (biol.)
neuron [ˈnjʊərɒn]
jedn. číslo: neuron, množ. číslo: neurons
Každý neuron může mít mnoho tisíc propojení s jinými neurony.
Each neuron may have thousands of connections with other neurons.
Mozek se skládá z drobných nervových buněk zvaných "neurony".
The brain is made up of tiny nerve cells called "neurons".
Neurony se rozvětvují všemi směry a spojují se s jinými neurony.
Neurons branch out...
4/20
+
semafor
traffic lights [ˈtræfɪk ˈlaɪts]
Projděte kolem semaforů.
Go past the...
Na semaforech zahni doleva.
Turn left at...
Museli jsme zastavit na semaforech.
We had to...
5/20
+
osvobození, zproštění (od čeho)
výjimka, vyjmutí (z povinnosti ap.)
exemption [ɪgˈzempʃən]
jedn. číslo: exemption, množ. číslo: exemptions
Byl jsem zproštěn základní vojenské služby.
I was granted...
Je to v souladu s výjimkami.
It is in line with exemptions.
6/20
+
vůně, aroma, odér, (zá)pach
odor [ˈəʊdə]
jedn. číslo: odor, množ. číslo: odours
Zápach se šířil po místnosti.
The odor spread...
Pronikavý chemický zápach se rozšířil po celém bazénu.
A sharp chemical...
7/20
+
diktátor
dictator [dɪkˈteɪtə]
jedn. číslo: dictator, množ. číslo: dictators
V zemi vládl vojenský diktátor.
The country was...
Socha diktátora byla svržena davy.
The statue of...
Řekli, že poslali vojáky, aby osvobodili zemi od diktátora.
They said they...
8/20
+
vyhýbat se (čemu), vynechat (co)
nevstupovat
držet se (opo)dál (od čeho), nepřibližovat se
keep off [kiːp ɒf]
přít. prostý: keep off, 3. os. j. č.: keeps off, průb. čas: keeping off, prostý min.: kept off, příčestí min.: kept off
Prosím, vynechte politiku, dokud jsem tady.
Please keep off...
Nepřibližujte se nebo začnu střílet.
Keep off, or...
9/20
+
pracovní, zaměstnanecký, profesní
occupational [ˌɒkjʊˈpeɪʃənəl]
Osamělost je jedním z profesních rizik, když jste spisovatel.
Loneliness is one...
Výskyt pracovních úrazů a nemocí z povolání je stále příliš vysoký.
The incidence of...
10/20
+
znepokojující, skličující, znepokojivý
obavu vzbuzující
daunting [ˈdɔːntɪŋ]
Málokdo ale ví, jak skličující to bylo.
But few people...
Jen málo věcí je tak znepokujících, jako muset mluvit před mnoha lidmi.
Few things are...
11/20
+
dutý, prázdný, vykotlaný
vpadlý, propadlý
bezvýznamný, nemající smysl
dutina, prohlubeň
dolina, dolík, kotlina
hollow [ˈhɒləʊ]
jedn. číslo: hollow, množ. číslo: hollows, 2. stupeň: hollower, 3. stupeň: hollowest
Bambus je druh dutých rostlin.
Bamboo is a...
Má duše je prázdná.
My soul is...
Pro něho jsou to bezvýznamní lidé.
They are hollow...
Moje auto uvízlo v dolíku.
My car got...
12/20
+
posunutí, přesunutí, přesun
pohyblivý, přesouvající se, posunující se
nestálý, proměnlivý (situace)
řazení (rychlosti)
shifting [ˈʃɪftɪŋ]
jedn. číslo: shifting, množ. číslo: shiftings
Zvažujeme přesun výroby do Asie.
We are considering...
Veřejné mínění se pomalu posouvá ve prospěch nového zákona.
Public opinion is...
13/20
+
vzpřímený
vertikální, svislý
sloupek (vertikální)
stojan (výškařský) (sport.)
poctivý, čestný
upright [ˈʌpˌraɪt]
jedn. číslo: upright, množ. číslo: uprights
Postupně zvedněte tělo do vzpřímené polohy.
Gradually raise your...
Paul byl čestný a poctivý celý život.
Paul was upright...
14/20
+
v určité době
v jistou chvíli, někdy
at some point [æt səm pɔɪnt]
Jsem si jistá, že někdy v jistou chvíli budu chtít dítě.
I'm sure at...
Někdy to musíme zkusit znova.
At some point,...
V jistém okamžiku musíte tyto pochybnosti o sobě tak trochu dát stranou.
You have to...
15/20
+
zastrašováním (do)nutit, šikanovat, týrat
surovec, násilník
bully [ˈbʊlɪ]
jedn. číslo: bully, množ. číslo: bullies, přít. prostý: bully, 3. os. j. č.: bullies, průb. čas: bullying, prostý min.: bullied, příčestí min.: bullied
Všichni jsme používali různé strategie, aby jsme nebyli izolováni nebo šikanováni.
All of us...
Byl to on, kdo mě v dětství šikanoval.
He was my...
Pak tam byli chlapci, jejichž pouhá velikost je předurčovala k tomu, že měli jen málo starostí ohledně šikany.
Then there were...
16/20
+
jachta
jachtařský
jachtařit, plavit se na jachtě
yacht [jɒt]
jedn. číslo: yacht, množ. číslo: yachts, přít. prostý: yacht, 3. os. j. č.: yachts, průb. čas: yachting, prostý min.: yachted, příčestí min.: yachted
Jachta se naklonila.
The yacht heeled...
Plánoval jsem přeplout Pacifik na jachtě.
I planned to...
Mohutné vlny nasměřovaly jachtu na skálu.
Huge waves drove...
17/20
+
hladomor
famine [ˈfæmɪn]
jedn. číslo: famine, množ. číslo: famines
Tyto země jsou zpustošené chudobou, hladomorem a nemocemi.
These countries are...
Taková neúroda by mohla vést k rostoucí chudobě a rozsáhlému hladomoru.
Such a crop...
Důsledkem války je často hladomor.
Famine is often...
18/20
+
točit se, otáčet se
obíhat, kroužit
přemítat, uvažovat
revolve [rɪˈvɒlv]
přít. prostý: revolve, 3. os. j. č.: revolves, průb. čas: revolving, prostý min.: revolved, příčestí min.: revolved
Vše se točilo kolem dvou hlavních problémů.
All revolved around...
Konverzace se točí kolem nejžhavějších drbů.
The conversations revolve...
19/20
+
mladistvý, mladě vypadající
youthful [ˈjuːθfəl]
Podařilo se jí zachovat si mladistvý vzhled.
She has managed...
Byla to jen mladická nerozvážnost.
It was just...
Pustili jsme se do naší práce s mladistvým elánem a nadšením.
We set about...
20/20
+
podplácení, korupce
bribery [ˈbraɪbərɪ]
jedn. číslo: bribery, množ. číslo: briberies
Jádrem problému je sponzorství, které je v praxi jasným úplatkem.
The core of...
To, že přijal dar, je považováno za uplácení.
His acceptance of the present is regarded as bribery.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X