380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
147
148
149
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znovu promyslet, znovu zvážit
přehodnotit
rethink [ˈriːθɪŋk]
přít.: rethink, 3.os.: rethinks, průb.: rethinking, min.pr.: rethought, příč.min.: rethought
Tato nová informace znamená, že bychom to měli znovu promyslet.
This new information means we should have a rethink.
Došel jsem k závěru, že je třeba přehodnotit způsob, jakým přistupuji ke své práci.
I have come to the conclusion that the way I approach to my work needs to be rethought.
2/20
+
přístav (BrE)
chovat, mít (co v mysli)
ukrývat, skrývat (uprchlíka ap.)
harbour [ˈhɑːbə]
j.č.: harbour, mn.č.: harbours, přít.: harbour, 3.os.: harbours, průb.: harbouring, min.pr.: harboured, příč.min.: harboured
Zakotvili jsme v místním přístavu.
We docked at the local harbour.
Přístav byl zablokován plovoucími masami ledu.
The harbour was...
3/20
+
bokem, do strany, na stranu, stranou
boční, do strany směřující, šikmý
sideways [ˈsaɪdˌweɪz]
Náklaďák se v zatáčce naklonil na stranu.
The truck lurched sideways on a curve.
Vyčerpaný cyklista se přestal pohybovat vpřed a začal se kácet na stranu.
The exhausted cyclist...
4/20
+
(je to) na tobě (spoléháme se na tebe)
(je to) na vás (spoléháme se na vás)
down to you [daʊn tə jʊ]
Takže je to na tobě. Spoléhám na tebe.
So it is...
Je na vás, abyste tento projekt dokončili, protože všichni ostatní selhali.
It's down to...
5/20
+
střídat (se), alternovat
náhradní, alternativní
náhradník, záskok (AmE)
každý druhý (den, týden ap.)
alternate [ˈɔːltərnət]
j.č.: alternate, mn.č.: alternates, přít.: alternate, 3.os.: alternates, průb.: alternating, min.pr.: alternated, příč.min.: alternated
Štěstí se střídá s neštěstím.
Good luck alternates...
Chodím do práce každý druhý den.
I come to...
Střídavý proud je generován rotací drátěné smyčky v magnetickém poli.
Alternating current is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field.
6/20
+
náramek
bracelet [ˈbreɪslɪt]
j.č.: bracelet, mn.č.: bracelets
Betty nechala svůj zlatý náramek jako zástavu.
Betty left her...
Vyrobila jsem náramek z barevných korálků.
I made a bracelet from colored beads.
7/20
+
osobně
in person [ɪn ˈpɜːsən]
Zúčastnili jsme se její přednášky osobně.
We attended her lecture in person.
První rozhovor byl veden osobně.
The first interview...
8/20
+
monarchie
monarchy [ˈmɒnəkɪ]
j.č.: monarchy, mn.č.: monarchies
Chtějí obnovit monarchii.
They want to...
V Evropě existuje několik konstitučních monarchií.
There are several...
9/20
+
pomalý, loudavý
pomalý, lenivý, bez energie
sluggish [ˈslʌgɪʃ]
Hospodářské oživení je zatím pomalé.
Economic recovery has...
Když cítím, že nemám dost energie, dám si čokoládu.
When I feel...
10/20
+
lehnout si, natáhnout se, položit se
vzdát se
vyspat se
lie down [laɪ daʊn]
přít.: lie down, 3.os.: lies down, průb.: lying down, min.pr.: lied down, příč.min.: lied down
Požádal mě, abych se s ním vyspala.
He asked me...
On by se nikdy nevzdal bez boje.
He was never...
11/20
+
neobvykle, nezvykle, neobyčejně
unusually [ʌnˈjuːʒʊəlɪ]
Richard je neobyčejně zběhlý v matematických výpočtech.
Richard is unusually...
Nezvykle pražící slunce spálilo úrodu.
The unusually hot...
12/20
+
příhodný, ve správnou chvíli
včasný
v pravý čas
včas(ně)
timely [ˈtaɪmlɪ]
Bolest odezněla, protože dostal včasnou léčbu.
The pain worked...
V mnoha případech je možné zabránit ztrátě prestiže včasným jednáním.
In many cases the loss of status can be avoided by timely action.
13/20
+
veselý, radostný, rozjařený
přiopilý, v náladě (hovor.) (BrE)
merry [ˈmerɪ]
2. st.: merrier, 3. st.: merriest
Když odcházel, pískal si veselou melodii.
He whistled a...
Veselé Vánoce!
Merry Christmas!
14/20
+
(až) dosud
(až) doteď
until now [ʌnˈtɪl naʊ]
Až dosud jsem vždy žil sám.
Until now I...
Až doteď jsem to odmítala.
I've refused it...
15/20
+
rozptýlit (se), rozptylovat (se), (roz)šířit (se)
rozehnat, rozprášit, rozptýlit
rozejít se (dav)
disperse [dɪˈspɜːs]
přít.: disperse, 3.os.: disperses, průb.: dispersing, min.pr.: dispersed, příč.min.: dispersed
Demonstranti házeli kameny na auta, dokud je policie nerozehnala.
Demonstrators stoned the...
Mnoho demonstrantů bylo zatčeno, poté co policie demonstraci rozehnala.
Many protesters were...
16/20
+
záchvat (nemoci)
uchvácení, chopení se, uchopení (moci)
zadržení (osoby, zboží)
zabavení, konfiskace (majetku)
seizure [ˈsiːʒə]
j.č.: seizure, mn.č.: seizures
Dostala záchvat během jedení dortíků na rychlost.
She suffered a...
Nejběžnějším prvním příznakem tohoto onemocnění je ztráta zraku a následné záchvaty.
The most common...
17/20
+
bez sebe, šílený, zoufalý
frenetický, zběsilý
frantic [ˈfræntɪk]
Její děti mě dohánějí k šílenství.
Her children are...
Nastal zběsilý spěch, aby bylo vše připraveno na nečekanou kontrolu.
There was a...
18/20
+
hladovět, trpět hladem
starve [stɑːv]
přít.: starve, 3.os.: starves, průb.: starving, min.pr.: starved, příč.min.: starved
Buď umřou zimou, nebo umřou hlady.
They'll either die...
Zamkl je a nechal je hladovět.
He locked them...
Hladový muž se vrhnul na jídlo.
The starving man...
Je hřích plýtvat jídlem, když lidé hladovějí.
It's a sin to waste food when people are starving.
Nové daně vyvolaly u hladovějících rolníků touhu vzbouřit se.
New taxes made...
19/20
+
poslech, naslouchání
listening [ˈlɪsənɪŋ]
Vůbec jsem neposlouchal.
I haven't been listening at all.
Poslouchal jsem déšť venku za malinkým oknem a usnul jsem.
I was listening to the rain outside the tiny window and fell asleep.
Moc ráda poslouchá příběhy otce o životě na moři.
She loves listening...
Poslouchali jsme první popové písně napsané počítačem.
We were listening...
Pro některé z nás může být poslouchání tlachů jiných lidí velmi obtěžující.
For some of...
20/20
+
neteř
niece [niːs]
j.č.: niece, mn.č.: nieces
Moje neteř je malá čertice.
My niece is...
Moje neteř jí koupila andulku.
My niece bought...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X