460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
147
148
149
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znovu promyslet, znovu zvážit
přehodnotit
rethink [ˈriːθɪŋk]
přít. prostý: rethink, 3. os. j. č.: rethinks, průb. čas: rethinking, prostý min.: rethought, příčestí min.: rethought
Tato nová informace znamená, že bychom to měli znovu promyslet.
This new information means we should have a rethink.
Došel jsem k závěru, že je třeba přehodnotit způsob, jakým přistupuji ke své práci.
I have come to the conclusion that the way I approach to my work needs to be rethought.
2/20
+
přístav (BrE)
chovat, mít (co v mysli)
ukrývat, skrývat (uprchlíka ap.)
harbour [ˈhɑːbə]
jedn. číslo: harbour, množ. číslo: harbours, přít. prostý: harbour, 3. os. j. č.: harbours, průb. čas: harbouring, prostý min.: harboured, příčestí min.: harboured
Zakotvili jsme v místním přístavu.
We docked at the local harbour.
Přístav byl zablokován plovoucími masami ledu.
The harbour was...
Poškozené plavidlo bylo odtaženo do přístavu.
The damaged vessel...
3/20
+
bokem, do strany, na stranu, stranou
boční, do strany směřující, šikmý
sideways [ˈsaɪdˌweɪz]
Náklaďák se v zatáčce naklonil na stranu.
The truck lurched sideways on a curve.
Vyčerpaný cyklista se přestal pohybovat vpřed a začal se kácet na stranu.
The exhausted cyclist...
4/20
+
(je to) na tobě (spoléháme se na tebe)
(je to) na vás (spoléháme se na vás)
down to you [daʊn tə jʊ]
Takže je to na tobě. Spoléhám na tebe.
So it is...
Je na vás, abyste tento projekt dokončili, protože všichni ostatní selhali.
It's down to...
5/20
+
střídat (se), alternovat
náhradní, alternativní
náhradník, záskok (AmE)
každý druhý (den, týden ap.)
alternate [ˈɔːltərnət]
jedn. číslo: alternate, množ. číslo: alternates, přít. prostý: alternate, 3. os. j. č.: alternates, průb. čas: alternating, prostý min.: alternated, příčestí min.: alternated
Štěstí se střídá s neštěstím.
Good luck alternates...
Chodím do práce každý druhý den.
I come to...
Střídavý proud je generován rotací drátěné smyčky v magnetickém poli.
Alternating current is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field.
6/20
+
náramek
bracelet [ˈbreɪslɪt]
jedn. číslo: bracelet, množ. číslo: bracelets
Betty nechala svůj zlatý náramek jako zástavu.
Betty left her...
Vyrobila jsem náramek z barevných korálků.
I made a bracelet from colored beads.
7/20
+
osobně, na vlastní oči
in person [ɪn ˈpɜːsən]
Zúčastnili jsme se její přednášky osobně.
We attended her lecture in person.
První rozhovor byl veden osobně.
The first interview...
Můžete mě kontaktovat jakkoli, ať už telefonicky, e-mailem nebo osobně.
You can reach...
Už jste někdy spatřili polární záři na vlastní oči?
Have you ever...
8/20
+
monarchie
monarchy [ˈmɒnəkɪ]
jedn. číslo: monarchy, množ. číslo: monarchies
Chtějí obnovit monarchii.
They want to...
V Evropě existuje několik konstitučních monarchií.
There are several...
9/20
+
pomalý, loudavý
pomalý, lenivý, bez energie
sluggish [ˈslʌgɪʃ]
Hospodářské oživení je zatím pomalé.
Economic recovery has...
Když cítím, že nemám dost energie, dám si čokoládu.
When I feel...
10/20
+
lehnout si, natáhnout se, položit se
vzdát se
vyspat se
lie down [laɪ daʊn]
přít. prostý: lie down, 3. os. j. č.: lies down, průb. čas: lying down, prostý min.: lied down, příčestí min.: lied down
Požádal mě, abych se s ním vyspala.
He asked me...
On by se nikdy nevzdal bez boje.
He was never...
11/20
+
neobvykle, nezvykle, neobyčejně
unusually [ʌnˈjuːʒʊəlɪ]
Richard je neobyčejně zběhlý v matematických výpočtech.
Richard is unusually...
Nezvykle pražící slunce spálilo úrodu.
The unusually hot...
12/20
+
příhodný, ve správnou chvíli
včasný
v pravý čas
včas(ně)
timely [ˈtaɪmlɪ]
Bolest odezněla, protože dostal včasnou léčbu.
The pain worked...
V mnoha případech je možné zabránit ztrátě prestiže včasným jednáním.
In many cases the loss of status can be avoided by timely action.
Požadujeme vratnou kauci jako záruku za včasné vrácení zapůjčeného produktu.
We require a...
13/20
+
veselý, radostný, rozjařený
přiopilý, v náladě (hovor.) (BrE)
merry [ˈmerɪ]
2. stupeň: merrier, 3. stupeň: merriest
Když odcházel, pískal si veselou melodii.
He whistled a...
Veselé Vánoce!
Merry Christmas!
14/20
+
(až) dosud
(až) doteď
until now [ʌnˈtɪl naʊ]
Až dosud jsem vždy žil sám.
Until now I...
Až doteď jsem to odmítala.
I've refused it...
15/20
+
rozptýlit (se), rozptylovat (se), (roz)šířit (se)
rozehnat, rozprášit, rozptýlit
rozejít se (dav)
disperse [dɪˈspɜːs]
přít. prostý: disperse, 3. os. j. č.: disperses, průb. čas: dispersing, prostý min.: dispersed, příčestí min.: dispersed
Demonstranti házeli kameny na auta, dokud je policie nerozehnala.
Demonstrators stoned the...
Mnoho demonstrantů bylo zatčeno, poté co policie demonstraci rozehnala.
Many protesters were...
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
16/20
+
záchvat (nemoci)
uchvácení, chopení se, uchopení (moci)
zadržení (osoby, zboží)
zabavení, konfiskace (majetku)
seizure [ˈsiːʒə]
jedn. číslo: seizure, množ. číslo: seizures
Dostala záchvat během jedení dortíků na rychlost.
She suffered a...
Nejběžnějším prvním příznakem tohoto onemocnění je ztráta zraku a následné záchvaty.
The most common...
17/20
+
bez sebe, šílený, zoufalý
frenetický, zběsilý
frantic [ˈfræntɪk]
Její děti mě dohánějí k šílenství.
Her children are...
Nastal zběsilý spěch, aby bylo vše připraveno na nečekanou kontrolu.
There was a...
18/20
+
hladovět, trpět hladem
starve [stɑːv]
přít. prostý: starve, 3. os. j. č.: starves, průb. čas: starving, prostý min.: starved, příčestí min.: starved
Buď umřou zimou, nebo umřou hlady.
They'll either die...
Zamkl je a nechal je hladovět.
He locked them...
Hladový muž se vrhnul na jídlo.
The starving man...
Je hřích plýtvat jídlem, když lidé hladovějí.
It's a sin to waste food when people are starving.
Nové daně vyvolaly u hladovějících rolníků touhu vzbouřit se.
New taxes made...
19/20
+
poslech, naslouchání
listening [ˈlɪsənɪŋ]
Vůbec jsem neposlouchal.
I haven't been listening at all.
Poslouchal jsem déšť venku za malinkým oknem a usnul jsem.
I was listening to the rain outside the tiny window and fell asleep.
Moc ráda poslouchá příběhy otce o životě na moři.
She loves listening...
Poslouchali jsme první popové písně napsané počítačem.
We were listening...
Pro některé z nás může být poslouchání tlachů jiných lidí velmi obtěžující.
For some of...
20/20
+
neteř
niece [niːs]
jedn. číslo: niece, množ. číslo: nieces
Moje neteř je malá čertice.
My niece is...
Moje neteř jí koupila andulku.
My niece bought...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X