460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
148
149
150
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
úrodný (půda ap.)
příznivý, příhodný (situace, prostředí ap.)
plodný (žena ap.)
fertile [ˈfɜːtaɪl]
Hory se majestátně tyčí nad úrodnou citrusovou zemědělskou půdou.
The mountains tower majestically above fertile citrus farmland.
Oblast Haná má jednu z nejvíce úrodných půd v naší zemi.
The Hana region...
2/20
+
rozšířený (obecně)
převaha, převládání
rozšíření, výskyt
prevalence [ˈprevələns]
jedn. číslo: prevalence, množ. číslo: prevalences
V Rakousku je nejvíce rozšířené kouření dětí ve věku patnáct let.
Austria has the highest smoking prevalence of children aged fifteen.
Ve velkých městech je výskyt deprese ještě větší.
In large cities, the prevalence of depression is even greater.
3/20
+
přestrojení, převlek, maska
(za)maskovat (se), přestrojit (se), převléci se (za koho)
skrýt, skrývat, (za)maskovat (žal ap.)
disguise [dɪsˈgaɪz]
jedn. číslo: disguise, množ. číslo: disguises, přít. prostý: disguise, 3. os. j. č.: disguises, průb. čas: disguising, prostý min.: disguised, příčestí min.: disguised
Jsem dobrá v používání slov, která skrývají mé bolesti.
I'm good at using language to disguise my wounds.
Drobné nedokonalosti pleti lze obvykle zamaskovat troškou make-upu.
Minor skin imperfections...
4/20
+
probíhat, být projednáván
be in progress [biː ɪn ˈprɑːɡres]
přít. prostý: be in progress, 3. os. j. č.: is in progress, průb. čas: being in progress, prostý min.: were/was in progress, příčestí min.: been in progress
Nevypínejte počítač dokud probíhá upgrade software.
Do not turn...
Po dobu, co probíhá válka, zakázali všechny lety do země.
They prohibited all...
5/20
+
koš (odpadkový), popelnice
vyhodit (do koše) (BrE)
zásobník, bedna
bin [bɪn]
jedn. číslo: bin, množ. číslo: bins, přít. prostý: bin, 3. os. j. č.: bins, průb. čas: binning, prostý min.: binned, příčestí min.: binned
Odpadkový koš přetékal odpadky.
The bin was...
Vyhoďte odpadky do koše.
Throw the rubbish...
6/20
+
kontaminovat, zamořit
contaminate [kənˈtæmɪneɪt]
přít. prostý: contaminate, 3. os. j. č.: contaminates, průb. čas: contaminating, prostý min.: contaminated, příčestí min.: contaminated
Olovo v potrubí může kontaminovat pitnou vodu.
Lead in plumbing...
Úniky ropy kontaminují pobřeží.
Oil spills contaminate...
Jejich žumpa kontaminovala spodní vodu.
Their cesspit contaminated...
Na dně oceánu stále leží asi 100 tun kontaminovaných sedimentů.
About 100 tons...
7/20
+
výživný, vyživovací, výživový
nutriční
nutritional [njuːˈtrɪʃənəl]
Vědci zkoumali více než 1000 potravin, přičemž každé přidělili výživovou hodnotu.
Scientists studied more...
Takové jídlo by zajistilo optimální nutriční rovnováhu pro naše tělo.
Such food would...
8/20
+
páka, páčka
(vy)páčit
lever [ˈliːvə]
jedn. číslo: lever, množ. číslo: levers, přít. prostý: lever, 3. os. j. č.: levers, průb. čas: levering, prostý min.: levered, příčestí min.: levered
Levou pákou se zvedá a snižuje příď letadla a pravou pákou se otáčí.
The left lever...
Tlak páry v motoru je řízený touto páčkou.
The steam pressure...
9/20
+
naříkat, bědovat, truchlit, lamentovat
nářek, bědování, truchlení
žalozpěv
lament [ləˈment]
jedn. číslo: lament, množ. číslo: laments, přít. prostý: lament, 3. os. j. č.: laments, průb. čas: lamenting, prostý min.: lamented, příčestí min.: lamented
Děti naříkaly nad smrtí své matky.
The children lamented...
Dudák zahrál žalozpěv.
A piper played...
10/20
+
zažehnout (se), zapálit (se), podpálit
vznítit se, roznítit, chytit, vzplanout
ignite [ɪgˈnaɪt]
přít. prostý: ignite, 3. os. j. č.: ignites, průb. čas: igniting, prostý min.: ignited, příčestí min.: ignited
Zápalná bomba se nevznítila a způsobila jen malé škody.
The firebomb did...
Tohle může roznítit problém, o kterém jsme dosud nevěděli.
This can ignite...
11/20
+
chtít, mít za lubem
pronásledovat, sledovat
honit, hledat
be after [biː ˈɑːftə]
přít. prostý: be/am/are after, 3. os. j. č.: is after, průb. čas: being after, prostý min.: were/was after, příčestí min.: been after
A není to nakonec to, o co nám ve skutečnosti jde?
And in the...
Nevypadá to, že by šel po Sandře.
It does not...
FBI jde po pachateli včerejšího atentátu.
FBI is after...
Koneckonců, teď půjdou po mně.
After all, they'll...
12/20
+
zdřímnutí, schrupnutí, šlofík
zdřímnout si, schrupnout si, dát si šlofíka
nap [næp]
jedn. číslo: nap, množ. číslo: naps, přít. prostý: nap, 3. os. j. č.: naps, průb. čas: napping, prostý min.: napped, příčestí min.: napped
Prostě jsem nedokázala bojovat s nutkáním jít si zdřímnout.
I simply couldn't...
Desetiminutové zdřímnutí může zvýšit vaši produktivitu.
A ten-minute power...
Dobře nakrmená kočka spokojeně podřimovala na slunci.
The well-fed cat...
Našla jsem kočku schoulenou na sedacím pytli, jak si užívá šlofíka.
I found my cat curled up on the bean bag, enjoying a nap.
13/20
+
kapsle, tobolka, pouzdro
capsule [ˈkæpsjuːl]
jedn. číslo: capsule, množ. číslo: capsules
Toto jediná kapsle obsahuje perfektní směs kávy a mléka.
This single one...
Měl u sebe rádio, pistoli a kyanidovou kapsli.
He was equipped...
Rozlomila kapsli a naplnila injekční stříkačku.
She broke open...
14/20
+
důležitý, významný, hodnotný (form.)
of consequence [ɒv ˈkɒnsɪkwəns]
Na mém jméně nezáleží.
My name is...
Může to být významný muž tam, ale tady není nikdo.
He may be...
15/20
+
receptor, čidlo (med.)
snímač, čidlo (tech.)
receptor [rɪˈseptə]
jedn. číslo: receptor, množ. číslo: receptors
V mozku nejsou žádné receptory bolesti.
There are no...
Plný obrys ohraničuje oblast, ve které jsme zkoumali každý jednotlivý receptor.
The solid outline...
16/20
+
knihovník, knihovnice
librarian [laɪˈbreərɪən]
jedn. číslo: librarian, množ. číslo: librarians
Knihovník zapsal do katalogu novou knihu.
The librarian entered...
Knihovník zkontroloval, zde není kniha poškozená.
The librarian checked...
17/20
+
nadšený, pochvalný, skvělý, vřelý
žhavý, žhnoucí, vřelý
glowing [ˈgləʊɪŋ]
Její nejnovější kniha má skvělé recenze.
Her latest book...
Teplo sálalo ze žhnoucích uhlíků.
Heat radiated from...
18/20
+
zoufalství, beznaděj, marnost
desperation [ˌdespəˈreɪʃən]
jedn. číslo: desperation, množ. číslo: desperations
V jejím hlase bylo znát zoufalství.
There was a...
Dlouhá chvíle a izolace ho přiváděly k zoufalství.
Boredom and isolation...
19/20
+
dřevěné uhlí
charcoal [ˈtʃɑːˌkəʊl]
jedn. číslo: charcoal, množ. číslo: charcoals
Voda je filtrována přes dřevěné uhlí.
The water is...
Podle potřeby přidejte do grilu dřevěné uhlí.
Add charcoal to...
20/20
+
netrpělivý, nedočkavý
impatient [ɪmˈpeɪʃənt]
Jsi s ni příliš netrpělivý. Je to ještě dítě.
You're too impatient...
Netrpělivý řidič za mnou zatroubil.
An impatient driver...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X