420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
151
152
153
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kalorie
calorie [ˈkælərɪ]
jedn. číslo: calorie, množ. číslo: calories
Brambory obsahují mnoho kalorií.
Potato contain a lot of calories.
Dvojitá whisky obsahuje asi 105 kalorií.
A double whisky...
Svižná chůze spálí více kalorií než pomalé běhání.
Brisk walking burns...
Každý gram bílkovin nebo sacharidů, který sníte, obsahuje 4 kalorie.
Each protein or...
2/20
+
čistě, pouze, ryze
purely [ˈpjʊəlɪ]
Můj zájem o to je čistě teoretický.
My interest in...
Vyvinuli jsme čistě obrannou zbraň, která není určena k útoku.
We have developed...
Jakákoli podobnost mezi tímto filmem a skutečnými událostmi je čistě náhodná.
Any similarity between...
Jakákoli podobnost postavy v této knize s žijící osobou je čistě náhodná.
Any resemblance of...
Chápeš, že je to čistě sentimentální a zcela neracionální?
Do you understand...
3/20
+
blízkost (k čemu/komu)
blízký vztah
proximity [prɒkˈsɪmɪtɪ]
jedn. číslo: proximity, množ. číslo: proximities
Plat by měl být v souladu s tím, jak blízko to lidé mají do své kanceláře.
The pay should be in line with people's proximity to the office.
Nejlepší na umístění tohoto domu je jeho blízkost k centru města.
The best thing about the location of the house is its proximity to the town centre.
4/20
+
ztráta času
mrhání časem
waste of time [weɪst ɒv taɪm]
přít. prostý: waste of time, 3. os. j. č.: wastes of time, průb. čas: wasting of time, prostý min.: wasted of time, příčestí min.: wasted of time
Byl bych rád, kdybys neplýtval mým časem v pracovní době.
I would like...
Práce na tomto projektu je jen mrháním časem a penězi.
Working on this...
5/20
+
(za)chycení, zastavení, zadržení, zadržování
odposlouchávání (zpráv)
interception [ˌɪntəˈsepʃən]
jedn. číslo: interception, množ. číslo: interceptions
Četl jsem vládní nařízení o zachycování vody ve volné krajině.
I read the...
Odposlouchávání hovorů z mobilních telefonů je trestný čin.
Interception of cell...
6/20
+
popisný (návod)
deskriptivní
descriptive [dɪˈskrɪptɪv]
Napsal knihu, která popisuje středověké hrady.
He wrote a...
Tyto otázky vyžadovaly vysvětlení, nikoli pouhá popisná fakta.
These questions require...
7/20
+
vysmívat se, zesměšňovat
předstíraný, hraný, fingovaný (emoce)
imitovat, parodovat (směšně)
mock [mɒk]
přít. prostý: mock, 3. os. j. č.: mocks, průb. čas: mocking, prostý min.: mocked, příčestí min.: mocked
Tato poznámka byla velmi zesměšňována v sociálních médiích.
That comment was...
Dorothy se odmítla zúčastnit předstírané svatby.
Dorothy refused to...
8/20
+
mandle, mandlovník
mandloňový
almond [ˈɑːmənd]
jedn. číslo: almond, množ. číslo: almonds
Její šaty byly zdobeny mandloňovými květy.
Her dress was...
Vlevo byla plantáž mandloňových stromů.
On the left was a plantation of almond trees.
Jedla jsem bio toust s mandlovým máslem a nakrájené banány.
I ate an organic toast topped with almond butter and sliced bananas.
9/20
+
rozřezat, nakrájet, rozstříhat (co)
pořezat (zranit nožem)
rozřezaný (na kousky)
tvrdě zkritizovat (AmE) (hovor.)
vmáčknout se, udělat myšku (BrE) (při předjíždění ap.)
vyřízený, zdrcený (smutkem)
cut up [kʌt ʌp]
přít. prostý: cut up, 3. os. j. č.: cuts up, průb. čas: cutting up, prostý min.: cut up, příčestí min.: cut up
Maria nakrájela mrkev a dala jí do hrnce.
Maria cut up...
Kimberly je stále velmi zdrcená z rozvodu.
Kimberly is still...
Nakrájel jsem pár hub na salát.
I cut up...
10/20
+
venku, v přírodě
outdoors [ˌaʊtˈdɔːz]
Dnes večer je příliš zima na to, abychom jedli venku.
It's too cold...
Svatební obřad se konal venku.
The wedding ceremony...
11/20
+
vznešený (mravně ap.)
vyvýšený (pódium ap.)
vysoký, důležitý (pozice ap.)
zvýšený, zvednutý
elevated [ˈelɪˌveɪtɪd]
Vidíš ten mírně vyvýšený výklenek?
Do you see...
Ve většině případů není mírně zvýšená teplota nutně důvodem k obavám.
In most cases,...
Doktor řekl, že si mám nechat nohu zvednutou.
The doctor said...
12/20
+
pomocný, vedlejší
podružný, druhotný
dceřiná firma / společnost
subsidiary [səbˈsɪdɪərɪ]
jedn. číslo: subsidiary, množ. číslo: subsidiaries
V našem plánu měla jen vedlejší roli.
She had only...
Naše společnost vložila mnoho peněz do své zahraniční dceřiné společnosti.
Our company placed...
13/20
+
(z)krátit
shorten [ˈʃɔːtən]
přít. prostý: shorten, 3. os. j. č.: shortens, průb. čas: shortening, prostý min.: shortened, příčestí min.: shortened
Moje jméno se často zkracuje na Pat.
My name is...
Ke konci léta se dny zkracují a stromy mění barvu.
The days shorten...
Vyšlehejte dohromady cukr, tuk do pečiva, vajíčka, mléko a vanilku.
Cream together the...
14/20
+
sutiny, hromada trosek
rubble [ˈrʌbəl]
jedn. číslo: rubble, množ. číslo: rubbles
Snažili se mě vytáhnout z mnoha tun sutin.
They tried to...
Budova se proměnila v hromadu sutin.
The building was...
Armáda prohledávala trosky a hledala stopy.
The army sifted through the rubble looking for clues.
15/20
+
velké zvíře, velký šéf, velké kápo
big cheese [bɪg tʃiːz]
jedn. číslo: big cheese, množ. číslo: big cheeses
Byl opravdu velké zvíře v obchodním světě.
He was a...
Jsem teď velké kápo, zlato. Nezapomeň na to.
I'm a big...
16/20
+
toužit, dychtit, prahnout (po čem)
mít hroznou chuť
crave [kreɪv]
přít. prostý: crave, 3. os. j. č.: craves, průb. čas: craving, prostý min.: craved, příčestí min.: craved
Po kávě jsem moc netoužil.
I didn't feel...
Dostal jsem hroznou chuť na šunkovou klobásku.
I've been craving ham sausage.
17/20
+
drůbež
poultry [ˈpəʊltrɪ]
Můj otec choval na zahradě drůbež.
My father kept...
Musíme jíst více ryb a drůbeže.
We need to...
18/20
+
švestka
pohodlný, fajnový (práce ap.)
plum [plʌm]
jedn. číslo: plum, množ. číslo: plums
Ze švestek na naší zahradě vypálíme třicet litrů slivovice.
We burn thirty...
Barbara dostala fajnovou práci v továrně svého otce.
Barbara got a...
Švestky jsou nyní v plném květu.
The plum trees are now in full blossom.
19/20
+
zkreslení, překroucení, zkomolení (významu ap.)
pokřivení, zkřivení, zkroucení (tvaru ap.)
distortion [dɪˈstɔːʃən]
jedn. číslo: distortion, množ. číslo: distortions
Elektronické signály lze přenášet po kabelech bez zkreslení.
Electronic signals can...
Všechno, co řekl, bylo jen samé překrucování pravdy.
Everything he said...
20/20
+
nepřítel (bás. i přen)
foe [fəʊ]
jedn. číslo: foe, množ. číslo: foes
Může se to chovat spíše jako nepřítel než přítel.
It can act...
Je nesmiřitelným nepřítelem jejich režimu.
He is implacable...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X