460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
151
152
153
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kalorie
calorie [ˈkælərɪ]
jedn. číslo: calorie, množ. číslo: calories
Brambory obsahují mnoho kalorií.
Potato contain a lot of calories.
Dvojitá whisky obsahuje asi 105 kalorií.
A double whisky...
Svižná chůze spálí více kalorií než pomalé běhání.
Brisk walking burns...
Každý gram bílkovin nebo sacharidů, který sníte, obsahuje 4 kalorie.
Each protein or...
2/20
+
čistě, pouze, ryze
purely [ˈpjʊəlɪ]
Můj zájem o to je čistě teoretický.
My interest in...
Vyvinuli jsme čistě obrannou zbraň, která není určena k útoku.
We have developed...
Jakákoli podobnost mezi tímto filmem a skutečnými událostmi je čistě náhodná.
Any similarity between...
Jakákoli podobnost postavy v této knize s žijící osobou je čistě náhodná.
Any resemblance of...
Chápeš, že je to čistě sentimentální a zcela neracionální?
Do you understand...
3/20
+
blízkost (k čemu/komu)
blízký vztah
proximity [prɒkˈsɪmɪtɪ]
jedn. číslo: proximity, množ. číslo: proximities
Plat by měl být v souladu s tím, jak blízko to lidé mají do své kanceláře.
The pay should be in line with people's proximity to the office.
Nejlepší na umístění tohoto domu je jeho blízkost k centru města.
The best thing about the location of the house is its proximity to the town centre.
4/20
+
ztráta času
mrhání časem
waste of time [weɪst ɒv taɪm]
přít. prostý: waste of time, 3. os. j. č.: wastes of time, průb. čas: wasting of time, prostý min.: wasted of time, příčestí min.: wasted of time
Byl bych rád, kdybys neplýtval mým časem v pracovní době.
I would like...
Práce na tomto projektu je jen mrháním časem a penězi.
Working on this...
5/20
+
(za)chycení, zastavení, zadržení, zadržování
odposlouchávání (zpráv)
interception [ˌɪntəˈsepʃən]
jedn. číslo: interception, množ. číslo: interceptions
Četl jsem vládní nařízení o zachycování vody ve volné krajině.
I read the...
Odposlouchávání hovorů z mobilních telefonů je trestný čin.
Interception of cell...
6/20
+
popisný (návod)
deskriptivní
descriptive [dɪˈskrɪptɪv]
Napsal knihu, která popisuje středověké hrady.
He wrote a...
Tyto otázky vyžadovaly vysvětlení, nikoli pouhá popisná fakta.
These questions require...
7/20
+
vysmívat se, zesměšňovat
předstíraný, hraný, fingovaný (emoce)
imitovat, parodovat (směšně)
mock [mɒk]
přít. prostý: mock, 3. os. j. č.: mocks, průb. čas: mocking, prostý min.: mocked, příčestí min.: mocked
Tato poznámka byla velmi zesměšňována v sociálních médiích.
That comment was...
Dorothy se odmítla zúčastnit předstírané svatby.
Dorothy refused to...
8/20
+
mandle, mandlovník
mandloňový
almond [ˈɑːmənd]
jedn. číslo: almond, množ. číslo: almonds
Její šaty byly zdobeny mandloňovými květy.
Her dress was...
Vlevo byla plantáž mandloňových stromů.
On the left was a plantation of almond trees.
Jedla jsem bio toust s mandlovým máslem a nakrájené banány.
I ate an organic toast topped with almond butter and sliced bananas.
9/20
+
rozřezat, nakrájet, rozstříhat (co)
pořezat (zranit nožem)
rozřezaný (na kousky)
tvrdě zkritizovat (AmE) (hovor.)
vmáčknout se, udělat myšku (BrE) (při předjíždění ap.)
vyřízený, zdrcený (smutkem)
cut up [kʌt ʌp]
přít. prostý: cut up, 3. os. j. č.: cuts up, průb. čas: cutting up, prostý min.: cut up, příčestí min.: cut up
Maria nakrájela mrkev a dala jí do hrnce.
Maria cut up...
Kimberly je stále velmi zdrcená z rozvodu.
Kimberly is still...
Nakrájel jsem pár hub na salát.
I cut up...
10/20
+
venku, v přírodě
outdoors [ˌaʊtˈdɔːz]
Dnes večer je příliš zima na to, abychom jedli venku.
It's too cold...
Svatební obřad se konal venku.
The wedding ceremony...
Když jsem ze zimy, která byla venku, vstoupil do teplé místnosti, zamlžily se mi brýle.
When I stepped...
Když jsme byli venku, projevila se moje alergie.
While we were...
11/20
+
vznešený (mravně ap.)
vyvýšený (pódium ap.)
vysoký, důležitý (pozice ap.)
zvýšený, zvednutý
elevated [ˈelɪˌveɪtɪd]
Vidíš ten mírně vyvýšený výklenek?
Do you see...
Ve většině případů není mírně zvýšená teplota nutně důvodem k obavám.
In most cases,...
Doktor řekl, že si mám nechat nohu zvednutou.
The doctor said...
12/20
+
pomocný, vedlejší
podružný, druhotný
dceřiná firma / společnost
subsidiary [səbˈsɪdɪərɪ]
jedn. číslo: subsidiary, množ. číslo: subsidiaries
V našem plánu měla jen vedlejší roli.
She had only...
Naše společnost vložila mnoho peněz do své zahraniční dceřiné společnosti.
Our company placed...
13/20
+
(z)krátit
shorten [ˈʃɔːtən]
přít. prostý: shorten, 3. os. j. č.: shortens, průb. čas: shortening, prostý min.: shortened, příčestí min.: shortened
Moje jméno se často zkracuje na Pat.
My name is...
Ke konci léta se dny zkracují a stromy mění barvu.
The days shorten...
Vyšlehejte dohromady cukr, tuk do pečiva, vajíčka, mléko a vanilku.
Cream together the...
14/20
+
sutiny, hromada trosek
rubble [ˈrʌbəl]
jedn. číslo: rubble, množ. číslo: rubbles
Snažili se mě vytáhnout z mnoha tun sutin.
They tried to...
Budova se proměnila v hromadu sutin.
The building was...
Armáda prohledávala trosky a hledala stopy.
The army sifted through the rubble looking for clues.
15/20
+
velké zvíře, velký šéf, velké kápo
big cheese [bɪg tʃiːz]
jedn. číslo: big cheese, množ. číslo: big cheeses
Byl opravdu velké zvíře v obchodním světě.
He was a...
Jsem teď velké kápo, zlato. Nezapomeň na to.
I'm a big...
16/20
+
toužit, dychtit, prahnout (po čem)
mít hroznou chuť
crave [kreɪv]
přít. prostý: crave, 3. os. j. č.: craves, průb. čas: craving, prostý min.: craved, příčestí min.: craved
Po kávě jsem moc netoužil.
I didn't feel...
Dostal jsem hroznou chuť na šunkovou klobásku.
I've been craving ham sausage.
17/20
+
drůbež
poultry [ˈpəʊltrɪ]
Můj otec choval na zahradě drůbež.
My father kept...
Musíme jíst více ryb a drůbeže.
We need to...
18/20
+
švestka
pohodlný, fajnový (práce ap.)
plum [plʌm]
jedn. číslo: plum, množ. číslo: plums
Ze švestek na naší zahradě vypálíme třicet litrů slivovice.
We burn thirty...
Barbara dostala fajnovou práci v továrně svého otce.
Barbara got a...
Švestky jsou nyní v plném květu.
The plum trees are now in full blossom.
19/20
+
zkreslení, překroucení, zkomolení (významu ap.)
pokřivení, zkřivení, zkroucení (tvaru ap.)
distortion [dɪˈstɔːʃən]
jedn. číslo: distortion, množ. číslo: distortions
Elektronické signály lze přenášet po kabelech bez zkreslení.
Electronic signals can...
Všechno, co řekl, bylo jen samé překrucování pravdy.
Everything he said...
20/20
+
nepřítel (bás. i přen)
foe [fəʊ]
jedn. číslo: foe, množ. číslo: foes
Může se to chovat spíše jako nepřítel než přítel.
It can act...
Je nesmiřitelným nepřítelem jejich režimu.
He is implacable...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X