460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
152
153
154
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
věštec, jasnovidec, prorok
prophet [ˈprɒfɪt]
jedn. číslo: prophet, množ. číslo: prophets
Jan je považován za jednoho z největších proroků.
John is considered one of the greatest of prophets.
Prorok pronesl proroctví, že ji čeká zářivá budoucnost.
The prophet made a prophecy that a bright future awaited her.
2/20
+
kompliment, poklona, lichotka
pochválit, blahopřát, složit poklonu
compliment [ˈkɑːmplɪmənt]
jedn. číslo: compliment, množ. číslo: compliments, přít. prostý: compliment, 3. os. j. č.: compliments, průb. čas: complimenting, prostý min.: complimented, příčestí min.: complimented
John mě pochválil, jak vypadám.
John complimented my appearance.
Ale po třetí lichotce to začíná vyznívat trochu trapně.
But after the...
Pochvala je přímočarý způsob, jak si získat něčí uznání, důvěru nebo respekt.
A compliment is...
Snažila se svému šéfovi zalichotit a pochválila jeho vůdčí schopnosti.
She tried to...
3/20
+
(vy)koupat (se)
koupání
bathe [beɪð]
jedn. číslo: bathe, množ. číslo: bathes, přít. prostý: bathe, 3. os. j. č.: bathes, průb. čas: bathing, prostý min.: bathed, příčestí min.: bathed
Jdu se vykoupat.
I am going to take a bath.
Věří, že koupání v řekách je očistí od jejich hříchů a přinese jim spásu.
They believe bathing...
4/20
+
vstoupit v platnost (smlouva)
nabýt účinnosti, nabýt platnosti
come into force [kʌm ˈɪntə fɔːs]
přít. prostý: come into force, 3. os. j. č.: comes into force, průb. čas: coming into force, prostý min.: came into force, příčestí min.: come into force
Toto opatření vstoupí v platnost v pondělí.
The measure is...
Z tohoto důvodu nesmí tato verze dohody vstoupit v platnost.
For this reason,...
5/20
+
obratnost, mrštnost
hbitost, svižnost
agility [əˈdʒɪlɪtɪ]
jedn. číslo: agility, množ. číslo: agilities
Vyžaduje to extrémní mentální obratnost.
It requires extreme...
Přeskočil zeď s překvapivou mrštností.
He jumped over...
6/20
+
zapouzdření (se), obalení
shrnutí (faktů ap.)
stručné popsání/vyjádření
encapsulation [ɪnˌkæpsjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: encapsulation, množ. číslo: encapsulations
Tento vynález umožňuje snadnější zapouzdření integrovaných obvodů.
This invention allows...
Zapouzdření je proces obklopování něčeho jiným materiálem.
Encapsulation is the...
7/20
+
tvrdohlavý, tvrdošíjný, paličatý
neústupný, nezlomný
vytrvalý (problém ap.)
stubborn [ˈstʌbən]
Susan zdědila matčinu tvrdohlavost.
Susan has inherited...
Byl příliš tvrdohlavý, než aby uznal, že se mýlil.
He was too...
Snažila jsem se, aby to mezi námi fungovalo, ale on je tak tvrdohlavý.
I tried to...
8/20
+
zestručnit, zkrátit, proškrtat
abridge [əˈbrɪdʒ]
přít. prostý: abridge, 3. os. j. č.: abridges, průb. čas: abridging, prostý min.: abridged, příčestí min.: abridged
Hra byla zkrácena pro TV.
The play was...
Soud má pravomoc tuto lhůtu prodloužit nebo zkrátit.
The court has...
Četli jsme jen zkrácené vydání jeho nového románu.
We've only read...
9/20
+
zabalit (do krabic, balíčku ap.) (BrE)
parcel up [ˈpɑːsəl ʌp]
přít. prostý: parcel up, 3. os. j. č.: parcels up, průb. čas: parcelling up, prostý min.: parcelled up, příčestí min.: parcelled up
Všechny knihy byly zabaleny do krabic.
The books have...
Zabalte mou pistoli a pošlete mi ji.
Parcel up my...
10/20
+
směna strávníků (při omezeném počtu míst)
zasedání, sezení
posezení
zasedací
sitting [ˈsɪtɪŋ]
jedn. číslo: sitting, množ. číslo: sittings
Když je hotel plný, večeře se podává ve dvou různých časech.
When the hotel...
Její portrét byl hotový po pouhých dvou sezeních.
Her portrait was...
11/20
+
módní, moderní
oblíbený, populární
fashionable [ˈfæʃənəbəl]
Výrazné barvy jsou momentálně velmi módní.
Strong colours are...
Pohodlné boty mohou být funkční a módní.
The comfortable shoes can be functional and fashionable.
12/20
+
zadržet, zadržovat, zajistit (koho kde)
zdržovat, zdržet (koho) (mluvením)
detain [dɪˈteɪn]
přít. prostý: detain, 3. os. j. č.: detains, průb. čas: detaining, prostý min.: detained, příčestí min.: detained
V pondělí byla krátce zadržena, než byla nucena odjet do své vlasti.
She was briefly...
Inspektor zadržel vězně.
Inspector detained the...
13/20
+
sirotek
osiřelý
orphan [ˈɔːfən]
jedn. číslo: orphan, množ. číslo: orphans
Úspěch má mnoho otců, zatímco neúspěch je sirotek.
Success has many...
Protože neměli vlastní děti, rozhodli se adoptovat sirotka.
Because they did't...
Jednali jsme o sociálním začlenění sirotků v naší zemi.
We discussed the...
14/20
+
pást se, spást
odřít si (co), otřít se (o co), škrábnout
odřenina, oděrka
graze [greɪz]
jedn. číslo: graze, množ. číslo: grazes, přít. prostý: graze, 3. os. j. č.: grazes, průb. čas: grazing, prostý min.: grazed, příčestí min.: grazed
Vesničané mají právo pást svůj dobytek na společné půdě.
Villagers have the...
Viděli jsme stádo skotu pasoucího se na travnaté ploše.
We saw a...
Krávy se pásly na svěžích zelených pastvinách.
The cows were grazing on the lush green pastures.
Na trávníku se páslo stádo koz.
A herd of...
15/20
+
vždy, za všech okolností
po celou dobu
at all times [æt ɔːl taɪmz]
Bezpečnost našich cestujících a členů posádky je za všech okolností naší nejvyšší prioritou.
The safety of...
Jeho zaměstnanci s námi během procesu po celou dobu komunikovali.
His staff communicated...
Ruth měla po celou dobu obě ruce na volantu.
Ruth was keeping...
16/20
+
zmírnit, zmenšit
alleviate [əˈliːvɪˌeɪt]
přít. prostý: alleviate, 3. os. j. č.: alleviates, průb. čas: alleviating, prostý min.: alleviated, příčestí min.: alleviated
Nic nemohlo zmírnit mé trápení.
Nothing could alleviate...
Pevně věříme, že vzdělání je zásadní prostředek pro zmírnění chudoby.
We strongly believe...
Polední přestávky zmírňují stres.
Midday breaks alleviate...
17/20
+
desátý
desetina
tenth [tenθ]
Říjen je desátý měsíc v roce.
October is the...
Brian dostává desetinu zisku.
Brian receives a...
18/20
+
pokraj, okraj
brink [brɪŋk]
jedn. číslo: brink, množ. číslo: brinks
Tato akce vyvolala diplomatický incident mezi Británií a Francií, který vedl na pokraj konfliktu.
This action triggered...
Nové pracovní podmínky přivedly téměř všechny zaměstnankyně na pokraj zhroucení.
The new working...
Déle trvající izolace ho přivedla na pokraj šílenství.
The prolonged isolation...
19/20
+
zatmění
zastínit, zatlačit do pozadí
eclipse [ɪˈklɪps]
jedn. číslo: eclipse, množ. číslo: eclipses, přít. prostý: eclipse, 3. os. j. č.: eclipses, průb. čas: eclipsing, prostý min.: eclipsed, příčestí min.: eclipsed
Jeden mrak stačí k zatmění celého Slunce.
One cloud is...
Jeho jméno bylo málo známé ještě mnoho let po jeho smrti.
His name remained...
20/20
+
znepokojující, znepokojivé
troubling [ˈtrʌbəlɪŋ]
Tato událost vyvolala znepokojivé otázky.
This event has...
Představa, že bych mohl přijít o práci, je trochu znepokojivá.
The thought that...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X