460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
153
154
155
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(z)horšit (se), zhoršovat (se)
deteriorate [dɪˈtɪərɪəˌreɪt]
přít. prostý: deteriorate, 3. os. j. č.: deteriorates, průb. čas: deteriorating, prostý min.: deteriorated, příčestí min.: deteriorated
Jeho zdraví se týden od týdne zhoršuje.
His health deteriorate week by week.
Současné poměry se mohou rychle zhoršit.
Current conditions can deteriorate rapidly.
2/20
+
plukovník (voj.)
colonel [ˈkɜːnəl]
jedn. číslo: colonel, množ. číslo: colonels
Plukovník je nižší než generál.
A colonel is inferior to a general.
Evans byl povýšen do hodnosti plukovníka.
Evans was promoted to the rank of colonel.
3/20
+
výplatní šek, výplata
paycheck [ˈpeɪˌtʃek]
jedn. číslo: paycheck, množ. číslo: paychecks
Dal jsem zbytek své výplaty na spořicí účet.
I put the rest of my paycheck into a savings account.
Moje ubohá výplata sotva pokryla nájem.
My poor paycheck barely covered the rent.
4/20
+
vztekat se, zuřit
vyletěl vzteky do stropu, vzteky vyskočí z kůže
narazit do střechy
hit the roof [hɪt the ruːf]
přít. prostý: hit the roof, 3. os. j. č.: hits the roof, průb. čas: hitting the roof, prostý min.: hit the roof, příčestí min.: hit the roof
Náš šéf vyletěl vzteky do stropu, když zjistil, že jsme ztratili 200 zákazníků.
Our boss hit...
William vzteky vyskočí z kůže, jestli zjistí, že ho podvádíš.
William will hit...
5/20
+
zakládající, ustavující
založení, zakládání
lití, odlévání (tech.)
founding [ˈfaʊndɪŋ]
jedn. číslo: founding, množ. číslo: -
Mohla by to být největší krize, které firma čelí od svého založení.
This might be...
Výročí založení naší kapely připadá na 15. října.
The anniversary of...
Socha na náměstí byla postavena jako pocta otci zakladateli města.
The statue in...
6/20
+
komik, bavič
vtipálek, šprýmař
comedian [kəˈmiːdɪən]
jedn. číslo: comedian, množ. číslo: comedians
Kevin začínal jako standup komik ve Vídni.
Kevin started out...
Byl to herec a komik známý svým jízlivým humorem.
He was an...
7/20
+
dobytí, podrobení (si)
úlovek, kořist, trofej (svedená osoba)
zdolání, překonání (překážek ap.), vítězství
conquest [ˈkɒnkwest]
jedn. číslo: conquest, množ. číslo: conquests
Vaše sny o dobytí světa jsou nám již dobře známy.
Your dreams of...
Nechtěla jsem se stát jen jeho další trofejí.
I didn't want...
8/20
+
uvážení
rozvaha, rozvážnost (form.) (v jednání)
diskrétnost
discretion [dɪˈskreʃən]
jedn. číslo: discretion, množ. číslo: discretions
Mělo by to být ponecháno zcela na uvážení odborníků.
It should be...
Děkuji vám, za vaši diskrétnost.
Thank you for...
Kandidát může být později, podle uvážení biskupa, vysvěcen jako kněz.
The candidate may...
9/20
+
vyhledat, najít si, sehnat (koho/co)
seek out [siːk aʊt]
přít. prostý: seek out, 3. os. j. č.: seeks out, průb. čas: seeking out, prostý min.: sought out, příčestí min.: sought out
Vyhledala a získala všechny jeho ranné obrazy.
She sought out...
Naším úkolem je najít nepřátele a zničit je.
Our mission is...
Většina útočníků vyhledává lidi, co vypadají, že se neumějí bránit.
Most attackers seek...
Těmto zaměstnancům byla určena odpovědnost za vyhledávání nových talentovaných pracovníků.
These staff members...
10/20
+
požitek, radost, potěšení
užívání
enjoyment [ɪnˈdʒɔɪmənt]
jedn. číslo: enjoyment, množ. číslo: enjoyments
Ztratil radost ze života.
He lost his...
Popsala ho jako hráče, který hrál se zjevným potěšením a houževnatostí.
She described him...
Můj malý vnuk je pro mě zdrojem velkého potěšení.
My little grandson is a source of great enjoyment to me.
11/20
+
(vy)leštěný, naleštěný
uhlazený, kultivovaný (člověk)
vybroušený, dokonalý (styl)
polished [ˈpɒlɪʃt]
Celá stěna byla z leštěného mramoru.
The whole wall...
Tanečníci předvedli dokonalý výkon.
The dancers gave...
Mám možnost koupit čtyři leštěné ráfky z nerezové oceli.
I have the...
Dorothy leštila stůl, dokud se neleskl.
Dorothy polished the table until it gleamed.
Klenotník leštil drahokam, dokud se nezačal třpytit.
The jeweler polished...
12/20
+
složený, kombinovaný, kompozitní
směsice, kombinace
sloučit, spojit
composite [kəmˈpɑːzət]
jedn. číslo: composite, množ. číslo: composites, přít. prostý: composite, 3. os. j. č.: composites, průb. čas: compositing, prostý min.: composited, příčestí min.: composited
Tenisové rakety z kompozitního grafitu bývají pružnější a přenášejí méně vibrací.
Composite graphite tennis...
Namísto dřeva se k výrobě tenisových raket začaly používat kompozitní materiály.
Instead of wood,...
13/20
+
animace, oživení
nadšení, zaujetí
animovaný film
animation [ˌænɪˈmeɪʃən]
jedn. číslo: animation, množ. číslo: animations
Díky počítačové animaci je nyní možné vytvářet kreslené filmy mnohem rychleji než v minulosti.
Thanks to computer...
Po celou dobu mluvila s velkým nadšením.
She was talking...
14/20
+
neblaze proslulý, nechvalně známý (form.)
hanebný, skandální
infamous [ˈɪnfəməs]
Je nechvalně známý svým zkaženým smyslem pro humor.
He's infamous for...
Byl členem nechvalně proslulé tajné policie.
He was a...
15/20
+
tím pádem, nepřímo
by implication [baɪ ˌɪmplɪˈkeɪʃən]
Když odmítáš uvěřit tomu, co se nám stalo, nepřímo tvrdíš, že lžeme.
If you refuse...
Kritizoval mě a tím pádem celé naše oddělení.
He criticized me...
16/20
+
sklízet, žnout, kosit (úrodu)
reap [riːp]
přít. prostý: reap, 3. os. j. č.: reaps, průb. čas: reaping, prostý min.: reaped, příčestí min.: reaped
Malá změna může postupně zvýšit přínosy, které sklidíte.
A small change...
Sklidíš, co zaseješ.
You reap what...
17/20
+
podružný, vedlejší
náhodný, nahodilý
incidental [ˌɪnsɪˈdentəl]
Podrobnosti této konkrétní situace jsou podružné.
The details of...
Navíc zde jsou další vedlejší výhody.
Plus, there are...
Jakákoli podobnost postavy v této knize s žijící osobou je čistě náhodná.
Any resemblance of...
18/20
+
ve srovnání, v porovnání, oproti
in comparison [ɪn kəmˈpærɪsən]
Finanční odměny žen a mužů jsou stejné, ne-li větší, ve srovnání s ostatními sporty.
Female and male...
Ale i to bylo nic ve srovnání s procesem kontroly naší práce.
But even that...
19/20
+
zvyknout si, navyknout si (na co)
navyknout (koho na co)
accustom [əˈkʌstəm]
přít. prostý: accustom, 3. os. j. č.: accustoms, průb. čas: accustoming, prostý min.: accustomed, příčestí min.: accustomed
Musíte si zvyknout na tvrdou práci.
You must accustom...
Chvíli mi trvalo, než jsem si na tu myšlenku zvykl.
It took me...
Bazény byly snesitelné, jakmile si vaše tělo zvyklo na změnu teploty.
The pools were...
Kromě toho lidé nejsou zvyklí na tyto pocity osamělosti.
In addition to...
20/20
+
chodec, pěší
suchopárný, obyčejný, tuctový (přen.)
pedestrian [pɪˈdestrɪən]
jedn. číslo: pedestrian, množ. číslo: pedestrians
Chodci jsou nedostatečně chráněny před kontaktem s motorovými vozidly.
Pedestrians are afforded...
Procházel jsem se širokými ulicemi, které byly lemované stromy a byly téměř bez chodců.
I walked along...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X