460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
155
156
157
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
postup, vývoj, progrese, pokrok (nemoci ap.)
sled, posloupnost (form.)
progression [prəˈgreʃən]
jedn. číslo: progression, množ. číslo: progressions
Léky mohou zpomalit vývoj onemocnění.
Drugs can slow down the progression of the disease.
Jak mohu měřit svůj pokrok v angličtině?
How can I measure my progression in English?
2/20
+
nadcházející, blížící se, nastávající
k dispozici, k mání (form.)
forthcoming [ˌfɔːθˈkʌmɪŋ]
Výzkumníci předpovídali, že nadcházející cyklus bude poměrně klidný.
The researchers predicted that the forthcoming cycle would be a pretty quiet one.
Nadcházející události jsou uvedeny na zadní straně místních novin.
Forthcoming events are listed on the back page of the local newspaper.
3/20
+
udržovat, zachovávat
perpetuate [pəˈpetjʊˌeɪt]
přít. prostý: perpetuate, 3. os. j. č.: perpetuates, průb. čas: perpetuating, prostý min.: perpetuated, příčestí min.: perpetuated
Snaží se udržovat mýtus, že pečovatelská práce je méně hodnotná než jiná práce.
They try to perpetuate the myth that care work is less valuable than other work.
Navrhovaný zákon bude udržovat stávající ekonomické a třídní nerovnosti.
The proposed law will perpetuate existing economic and class inequalities.
4/20
+
přítomen, přítomný
návštěvnost
in attendance [ɪn əˈtendəns]
Přítomno bylo přes sto jejich členů.
There were over...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
5/20
+
předefinovat, znovu definovat, nově vymezit
redefine [ˌriːdɪˈfaɪn]
přít. prostý: redefine, 3. os. j. č.: redefines, průb. čas: redefining, prostý min.: redefined, příčestí min.: redefined
Musíme znovu definovat, co je naším cílem.
We need to...
Je to ohromný úspěch, který nově vymezil svět komunikačních technologií.
It is the...
6/20
+
vyjednávání, jednání, smlouvání
handrkování, dohadování
bargaining [ˈbɑːgɪnɪŋ]
jedn. číslo: bargaining, množ. číslo: bargainings
Je možné, že smlouvání již začalo.
It is possible...
Moje děti se pořád handrkují a domácí mazlíčci pobíhají kolem domu.
My kids keep...
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
7/20
+
pochybný, podezřelý
nejistý si (čím), mající pochybnosti, pochybující
dubious [ˈdjuːbɪəs]
Firma byla obviněna z pochybných účetních praktik.
The firm was...
Toto tvrzení se nám zdá poněkud pochybné.
This claim seems...
Často se poflakuje s pochybnými osobami.
He often hangs...
8/20
+
prohlížet (si), prohledávat, projít si
(pro)listovat
prohlížení, dívání se (po obchodech ap.)
browse [braʊz]
jedn. číslo: browse, množ. číslo: browses, přít. prostý: browse, 3. os. j. č.: browses, průb. čas: browsing, prostý min.: browsed, příčestí min.: browsed
Máte poslední šanci projít si náš obchod, než příští měsíc zavřeme.
You have the...
Prohlížím si inzeráty s ojetými automobily.
I'm browsing the...
Ráda trávím hodiny procházením regálů místního knihkupectví.
I love spending...
9/20
+
panovat, vládnout
panování, vláda
reign [reɪn]
jedn. číslo: reign, množ. číslo: reigns, přít. prostý: reign, 3. os. j. č.: reigns, průb. čas: reigning, prostý min.: reigned, příčestí min.: reigned
Úřadující šampion prohrál první kolo s domácím bojovníkem.
The reigning champion...
Za jeho vlády začalo umění vzkvétat.
During his reign,...
10/20
+
sklouznout, klouzat, sesunout se
stáhnout
slide off [slaɪd ɒf]
přít. prostý: slide off, 3. os. j. č.: slides off, průb. čas: sliding off, prostý min.: slid off, příčestí min.: slid off
Zvyšuje se nebezpečí sesuvu horních vrstev sněhu směrem k silnici.
The danger of...
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
11/20
+
přitažlivý, půvabný, atraktivní, líbivý
appealing [əˈpiːlɪŋ]
Byl to lákavý plán, ale neproveditelný.
It was an...
Město nabízí atraktivní kombinaci sportovních a kulturních akcí.
The city offers...
Vnějšek domu byl čerstvě natřen a získal tak živý a atraktivní vzhled.
The exterior of...
12/20
+
(za)sténat, naříkat, bědovat
sténání, naříkání (si), bědování (hovor.)
moan [məʊn]
jedn. číslo: moan, množ. číslo: moans, přít. prostý: moan, 3. os. j. č.: moans, průb. čas: moaning, prostý min.: moaned, příčestí min.: moaned
Než ztratil vědomí, sténal bolestí.
He moaned with...
"Kde je doktor?" zasténal.
"Where's the doctor?"...
13/20
+
zmenšit (se), snížit (se)
zmírnit (se), polevit
lessen [ˈlesən]
přít. prostý: lessen, 3. os. j. č.: lessens, průb. čas: lessening, prostý min.: lessened, příčestí min.: lessened
Čas postupně zmírnil bolest jejího smutku.
Time had gradually...
Moje láska k velkým lodím nikdy nepolevila.
My love for...
14/20
+
plnící pero
fountain pen [ˈfaʊntɪn pen]
jedn. číslo: fountain pen, množ. číslo: fountain pens
Plnicí pera se opět stávají oblíbená.
Fountain pens have...
Prezident podepsal smlouvu zlatým plnicím perem.
The president signed...
15/20
+
správně, dobře (dle pravdy)
právem, oprávněně, po právu
rightly [ˈraɪtlɪ]
Škola byla právem hrdá na výsledky svých studentů.
The school was...
Charles byl vyhozen, a právem.
Charles has been...
16/20
+
omezit, omezovat
(při)nutit, donutit (okolnostmi)
constrain [kənˈstreɪn]
přít. prostý: constrain, 3. os. j. č.: constrains, průb. čas: constraining, prostý min.: constrained, příčestí min.: constrained
Toto nařízení nijak neomezuje vaše pravomoci.
This regulation does...
Hlad jí donutil jíst.
Hunger constrained her...
17/20
+
implikovat, naznačovat, nepřímo znamenat
mít za následek, způsobovat
zaplést (se) (do čeho)
prokázat účast (zločinu)
implicate [ˈɪmplɪˌkeɪt]
přít. prostý: implicate, 3. os. j. č.: implicates, průb. čas: implicating, prostý min.: implicated, příčestí min.: implicated
Moji nepřátelé se mě do toho snažili zaplést.
My enemies tried...
Nemáme na papíře nic, co by prokázalo účast vlády.
We've got nothing...
18/20
+
dotaz, otázka
zeptat (se), dotázat (se), otázat (se)
query [ˈkwɪərɪ]
jedn. číslo: query, množ. číslo: queries, přít. prostý: query, 3. os. j. č.: queries, průb. čas: querying, prostý min.: queried, příčestí min.: queried
"V kolik hodin odjíždíme?" zeptala se Nancy.
"What time are...
Pokud je v průběhu vyhodnocování dotazu přijata jiná událost, potom musí být tato událost uložena.
When another event is received during the evaluation of the query, then this event has to be stored.
19/20
+
oplývat, překypovat, být plný
hojně se vyskytovat
abound [əˈbaʊnd]
přít. prostý: abound, 3. os. j. č.: abounds, průb. čas: abounding, prostý min.: abounded, příčestí min.: abounded
Lesy jsou plné jelenů.
The forests abound...
V její knize se hojně vyskytují příklady.
Examples of this...
20/20
+
(o)péci, opékat
pražit (se) (káva ap.)
pečený, opékaný (maso ap.), (o)pražený
pečeně, pečínka
seřvat, zpražit (hovor.)
roast [roast]
jedn. číslo: roast, množ. číslo: roasts, přít. prostý: roast, 3. os. j. č.: roasts, průb. čas: roasting, prostý min.: roasted, příčestí min.: roasted
Dostali jsme pořádný plátek pomalu pečeného rozbífu.
We got a...
Opražte ořechy a vložte do misky s popcornem.
Roast nuts and...
Mám rád pražené arašídy.
I like roasted...
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
Před tím, než vložíte pečeni, předehřejte troubu na 230 °C.
Preheat the oven...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X