460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
156
157
158
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
systematicky
systematically [ˌsɪstɪˈmætɪkəlɪ]
Není zde žádná pochybnost, že jste systematicky vysával z firmy její zisky.
Here's no doubt...
Přesto však, kvůli své víře, nikdy systematicky nepitval lidská těla.
Yet, due to...
2/20
+
výrazný, zřetelný, nápadný
vyslovovaný
znělý (hláska)
pronounced [prəˈnaʊnst]
Barbara mluví se zřetelným francouzským přízvukem.
Barbara speaks with a pronounced French accent.
Toto víno má výraznou chuť po jahodách.
This wine has a pronounced taste of strawberries.
3/20
+
zakořeněný (názor ap.)
pramenící, pocházející (z čeho)
rooted [ˈruːtɪd]
Zpočátku tak úplně nechápal, že jejich agresivita je zakořeněna v systému.
He at first didn't quite understand that their aggressiveness is rooted in the system.
Musíme počkat, až bude strom dobře zakořeněný.
We must wait until the tree is well rooted.
Alpské lyžování je hluboce zakořeněno v jejich kultuře.
Alpine skiing is...
Teologický rozkol má kořeny v historických okolnostech.
The theological schism...
4/20
+
poškodit, oslabit, narušit
impair [ɪmˈpeə]
přít. prostý: impair, 3. os. j. č.: impairs, průb. čas: impairing, prostý min.: impaired, příčestí min.: impaired
Velký hluk může poškodit váš sluch.
Loud noise can...
Alkohol může narušit vaši schopnost řídit bezpečně.
Alcohol can impair...
Děti, které jsou zrakově postižené, jsou stejně jedinečné a rozmanité jako každá jiná skupina dětí.
Children who are...
5/20
+
masožravec
meat-eater [miːt ˈiːtə]
jedn. číslo: meat-eater, množ. číslo: meat-eaters
Okolnosti mě přiměli, abych se stal masožravecem.
Circumstances made me...
Nejsem masožravec. Jsem vegetarián.
I'm not a...
6/20
+
vzdalovat se, vzdálit se
ustupovat, mizet (příznaky ap.)
ztrácet se (v nedohlednu)
klesat, upadat (ekonomika)
ustoupit, odstoupit (od dohody)
recede [rɪˈsiːd]
přít. prostý: recede, 3. os. j. č.: recedes, průb. čas: receding, prostý min.: receded, příčestí min.: receded
Bolest v hlavě postupně ustupovala.
The pain in...
Jak člun nabíral rychlost, pobřeží mizelo v dálce.
As the boat...
7/20
+
zastavení práce, nečinnost, pauza
propouštění (z práce)
layoff [ˈleɪˌɒf]
jedn. číslo: layoff, množ. číslo: layoffs
V mé firmě se zastavila práce.
Layoffs hit my...
Thomas po pětitýdenní pauze kvůli zranění znovu hraje.
Thomas is playing...
Společnost se potýkala s finančními problémy a následovala řada propouštění.
The company was...
8/20
+
sletět, padat, (s)padnout, klesat (prudce)
olůvko, olovnice (závaží)
plummet [ˈplʌmɪt]
jedn. číslo: plummet, množ. číslo: plummets, přít. prostý: plummet, 3. os. j. č.: plummets, průb. čas: plummeting, prostý min.: plummeted, příčestí min.: plummeted
Teplota rychle klesá pod nulu.
Temperature is plummeting...
Ceny akcií mohou růst nebo klesat během jednoho dne.
The stock prices...
9/20
+
(za)míchat, promíchat (karty ap.)
šourat se, vléci se, šoupat nohama
(za)míchání karet
šourání se
shuffle [ˈʃʌfəl]
jedn. číslo: shuffle, množ. číslo: shuffles, přít. prostý: shuffle, 3. os. j. č.: shuffles, průb. čas: shuffling, prostý min.: shuffled, příčestí min.: shuffled
Teď je řada na tobě, abys zamíchal karty.
Now it's your...
Nešoupej nohama! Zvedej je pořádně.
Don't shuffle your...
Můžete mi podat balíček karet? Zamíchám je.
Can you pass...
10/20
+
odložit (si), svléci (si), sundat (si) (co) (oděv)
ostranit (barvu, lak ap.)
strip off [strɪp ɒf]
přít. prostý: strip off, 3. os. j. č.: strips off, průb. čas: stripping off, prostý min.: stripped off, příčestí min.: stripped off
Svlékli jsme se a šli si zaplavat.
We stripped off...
Rozhodli jsme se odstranit všechnu barvu a začít znovu.
We decided to...
11/20
+
znovu objevit
předělat, přeměnit, přetvořit
reinvent [ˌriːɪnˈvent]
přít. prostý: reinvent, 3. os. j. č.: reinvents, průb. čas: reinventing, prostý min.: reinvented, příčestí min.: reinvented
Musíme přestat znovu objevovat kolo a musíme se soustředit na užitečnou práci.
We need to...
Naše společnost má v úmyslu se přeměnit na předního vývojáře mobilních aplikací.
Our company intends...
Nepotřebujeme znovu objevovat Ameriku.
We don't need...
12/20
+
(z) toho, téhož (právě uvedeného)
thereof [ˌðeərˈɒv]
Peníze, nebo nedostatek peněz, hrály hlavní roli v jejich manželských problémech.
Money, or the...
Věnujte pozornost smlouvě a zejména odstavcům číslo 2 a 3 této smlouvy.
Pay attention to...
13/20
+
doslovný (smysl slova ap.)
přesný, skutečný, naprostý
literal [ˈlɪtərəl]
Všechno, co mi řekla, byla v podstatě pravda, i když ne doslovná pravda.
Everything what she told me was basically true, even if it wasn't the literal truth.
Soudce uvedl, že doslovný výklad zákona by učinil trh práce méně flexibilní.
The judge stated...
14/20
+
dělat si legraci
dělat si srandu
be kidding [biː ˈkɪdɪŋ]
přít. prostý: be/am/are kidding, 3. os. j. č.: is kidding, průb. čas: being kidding, prostý min.: were/was kidding, příčestí min.: been kidding
Nedělám si legraci. Myslím to vážně.
I'm not kidding....
Nezlob se, dělal jsem si jen srandu.
Don't get mad,...
15/20
+
chtíč, sexuální touha
neovladatelná touha (po čem)
lust [lʌst]
jedn. číslo: lust, množ. číslo: lusts
Využil ji jen k ukojení svého chtíče.
He used her...
Pohání ho neovladatelná touha po moci.
He is driven...
16/20
+
slušně, zdvořile
politely [pəˈlaɪtlɪ]
S naštvanými zákazníky se snažím jednat zdvořile.
I try to...
Zvažuji, že zdvořile odřeknu svou účast.
I've been thinking that I will politely decline to attend.
Několikrát jsem zdvořile požádal souseda, aby šel pryč.
I have politely...
17/20
+
balík, balíček, zásilka (hl. poštovní)
zabalit (do krabic, balíčku ap.)
parcel [ˈpɑːsəl]
jedn. číslo: parcel, množ. číslo: parcels, přít. prostý: parcel, 3. os. j. č.: parcels, průb. čas: parcelling, prostý min.: parcelled, příčestí min.: parcelled
Jaké je poštovné na tento balík?
What is the...
Více než 500 balíků bylo zabaleno a bude zasláno našim zaměstnancům.
More than 500...
Všechny knihy byly zabaleny do krabic.
The books have...
Zabalte mou pistoli a pošlete mi ji.
Parcel up my...
18/20
+
soucitný, milosrdný
compassionate [kəmˈpæʃənət]
Velice vám děkuji za váš projev soucitu a podpory.
Thank you very...
Zaměstnanci mohou mít nárok na volno z vážných rodinných důvodů z důvodu úmrtí, vážné nemoci nebo úrazu člena rodiny.
Employees may be...
19/20
+
holub, holubice
min. čas slovesa potápět
dove [dʌv]
jedn. číslo: dove, množ. číslo: doves
Holubice je symbolem míru.
The dove is...
Potápěli jsme se pod vlnami, abychom vytvořili tento krásný film.
We dove beneath...
Umím vykouzlit holubici z klobouku.
I can conjure...
Bílá holubice symbolizuje mír a čistotu.
The white dove...
20/20
+
krejčí
upravit, přizpůsobit, udělat na míru
tailor [ˈteɪlə]
jedn. číslo: tailor, množ. číslo: tailors, přít. prostý: tailor, 3. os. j. č.: tailors, průb. čas: tailoring, prostý min.: tailored, příčestí min.: tailored
Nechám si ušít oblek u krejčího.
I'll get the...
Můj oblek byl pro mě udělán na míru.
My suit was...
Krejčí šikovně zašil trhlinu v látce, takže byla téměř neviditelná.
The tailor skillfully...
Krejčí dokáže přizpůsobit oblek tak, aby přesně odpovídal vašim mírám.
The tailor can...
Krejčí použil připínáček, aby udržel látku pohromadě během šití.
The tailor used...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X