460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
157
158
159
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
utrpení, tvrdá zkouška, muka
ordeal [ɔːˈdiːl]
jedn. číslo: ordeal, množ. číslo: ordeals
Utrpení ovlivnilo její duševní i fyzické zdraví.
The ordeal has affected both her mental and physical health.
Rukojmí si prošli strašlivým utrpením.
The hostages went through a dreadful ordeal.
2/20
+
bludiště, labyrint
spleť, změť, zmatek (přen.)
maze [meɪz]
jedn. číslo: maze, množ. číslo: mazes
V budově je bludiště chodeb.
The building is a maze of corridors.
Staré město je pro turisty nádherné bludiště.
The old city is a delightful maze for tourists.
3/20
+
opalovat (se), slunit (se)
sunbathe [ˈsʌnˌbeɪð]
přít. prostý: sunbathe, 3. os. j. č.: sunbathes, průb. čas: sunbathing, prostý min.: sunbathed, příčestí min.: sunbathed
Opaloval jsem se, když začalo pršet.
I was sunbathing when it started to rain.
Přišli jsme sem plavat a opalovat se.
We came here to swim and sunbathe.
4/20
+
v platnosti, platný, účinný, právoplatný
v plné síle, ve velkém počtu
in force [ɪn fɔːs]
Je tento zákon stále platný?
Is that law...
Policie byla na demonstraci přítomna v plné síle.
The police were...
5/20
+
přepracovaný, upravený, přizpůsobený
předělaný
revised [rɪˈvaɪzd]
Naše ústava musí být přepracována.
Our constitution has...
I tato přepracovaná smlouva je pro nás stále nepřijatelná.
Even this revised...
6/20
+
šťouchnout, dloubnout (do koho), pošťuchovat
došťouchat, dostrkat (zlehka a pozvolně)
šťouchnutí, štouchanec, pobídnutí
nutit, přimět (nenásilně)
nudge [nʌdʒ]
přít. prostý: nudge, 3. os. j. č.: nudges, průb. čas: nudging, prostý min.: nudged, příčestí min.: nudged
Šťouchla mě do žeber.
She gave me...
Žijí v prostředí, které je neustále nutí do pohybu, aniž by o tom museli přemýšlet.
They live in...
Robert se mě snažil přimět, abych změnil názor.
Robert tried to...
7/20
+
holka, dívka, děvče (hovor.)
galon (v Británii 4,546 litru, v USA 3,785 litru)
gal [gæl]
jedn. číslo: gal, množ. číslo: gals
Karen je bezvadná holka.
Karen is a...
To děvče je pro mě důležitější než celý svět.
That little gal...
8/20
+
pokoření, ponížení, potupa
humiliation [hjuːˌmɪlɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: humiliation, množ. číslo: humiliations
Výsledekem tohoto útoku bude jenom jejich ponížení.
The result of...
Výsledek voleb je pro naši stranu ponížením.
The election result...
9/20
+
odpočítávat (dolů)
count down [kaʊnt daʊn]
přít. prostý: count down, 3. os. j. č.: counts down, průb. čas: counting down, prostý min.: counted down, příčestí min.: counted down
Odpočítávala dny do jeho příjezdu.
She was counting...
Start kosmické lodi se již odpočítává.
The launch of...
Časovač na obrazovce odpočítával čas zbývající do konce hry.
The timer on...
10/20
+
ornament, ozdoba, okrasa
ozdobit ornamentem
ornament [ˈɔːrnəmənt]
jedn. číslo: ornament, množ. číslo: ornaments, přít. prostý: ornament, 3. os. j. č.: ornaments, průb. čas: ornamenting, prostý min.: ornamented, příčestí min.: ornamented
Tyto hodiny jsou zde jen jako ozdoba. Ve skutečnosti nefungují.
These clock is...
Sloupy jsou zdobeny krásnými ornamenty.
The pillars are...
11/20
+
skvělý, nádherný, ohromný
splendid [ˈsplendɪd]
Jídlo bylo prostě skvělé.
The meal was...
V tom oblečení vypadáš nádherně.
You look splendid...
12/20
+
brokolice
broccoli [ˈbrɒkəlɪ]
jedn. číslo: broccoli, množ. číslo: broccolis
Přidejte slaninu, mrkev, brokolici a hrášek.
Add bacon, carrots,...
Brokolici uvaříme v osolené vroucí vodě.
Cook broccoli in...
13/20
+
rozpoznat, rozeznat, rozlišit (form.)
popsat
discern [dɪˈsɜːn]
přít. prostý: discern, 3. os. j. č.: discerns, průb. čas: discerning, prostý min.: discerned, příčestí min.: discerned
To nám znemožnilo rozpoznat, kde je zdroj pravdy.
It made it...
Patří do skupiny, jejíž postoje lze ve skutečnosti popsat slovem konzervativní.
She is the...
14/20
+
a teď vážně, nyní vážně
seriously, though [ˈsɪərɪəslɪ ðəʊ]
A teď vážně. Co se stalo?
Seriously, though, what...
Nyní vážně, mohl by sis při tom vážně ublížit.
Seriously though, you...
15/20
+
povstání, vzpoura, revolta
uprising [ˈʌpˌraɪzɪŋ]
jedn. číslo: uprising, množ. číslo: uprisings
Povstání bylo nemilosrdně potlačeno.
The uprising was...
Byl svržen během lidového povstání.
He was overthrown...
Varšavské povstání se připomíná každý rok 1. srpna na počest odvahy a oběti lidí, kteří se ho zúčastnili.
Warsaw Uprising is...
16/20
+
zachránce, spasitel
savior [ˈseɪvjə]
jedn. číslo: savior, množ. číslo: saviors
Přijali ho jako svého spasitele.
They accepted him...
Považovali ho za zachránce jejich země.
They regarded him...
17/20
+
informovaný, poučený, zasvěcený
informed [ɪnˈfɔːmd]
Informovaní lidé vědí, že situace je nejistá.
Informed people know...
Zasvěcené zdroje uvedly, že prezident zítra odstoupí.
Informed sources said...
18/20
+
štípnout, (při)skřípnout
štípnutí, štípanec, (při)skřípnutí
špetka, štipec
pinch [pɪntʃ]
jedn. číslo: pinch, množ. číslo: pinches, přít. prostý: pinch, 3. os. j. č.: pinches, průb. čas: pinching, prostý min.: pinched, příčestí min.: pinched
Musel jsem se štípnout, abych se ujistil, že se mně to nezdá.
I had to...
Kolik gramů má špetka soli?
How many grams...
Přiskřípl jsem si malíček do dveří.
I pinched my...
Do omáčky přidala špetku čerstvého tymiánu.
She added a...
19/20
+
zahraniční, v zahraničí
pevninský, vanoucí z pevniny (vítr)
nedaleko pobřeží, pobřežní
od pobřeží
offshore [ˌɒfˈʃɔː]
Otevřeli si bankovní účet v zahraničí.
They opened an...
Vítr vane od pobřeží.
The wind is...
20/20
+
domácí (naše)
suchozemský, pevninský
vanoucí na pevninu (vítr z moře)
na pevnině
od moře
onshore [ˈɒnˈʃɔː]
Přísné regulace zavedené našimi domácími bankami znesnadňují daňové úniky.
The strict regulations...
Vítr požene loď na pevninu.
The wind will...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X