420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
157
158
159
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
utrpení, tvrdá zkouška, muka
ordeal [ɔːˈdiːl]
jedn. číslo: ordeal, množ. číslo: ordeals
Utrpení ovlivnilo její duševní i fyzické zdraví.
The ordeal has affected both her mental and physical health.
Rukojmí si prošli strašlivým utrpením.
The hostages went through a dreadful ordeal.
2/20
+
bludiště, labyrint
spleť, změť, zmatek (přen.)
maze [meɪz]
jedn. číslo: maze, množ. číslo: mazes
V budově je bludiště chodeb.
The building is a maze of corridors.
Staré město je pro turisty nádherné bludiště.
The old city is a delightful maze for tourists.
3/20
+
opalovat (se), slunit (se)
sunbathe [ˈsʌnˌbeɪð]
přít. prostý: sunbathe, 3. os. j. č.: sunbathes, průb. čas: sunbathing, prostý min.: sunbathed, příčestí min.: sunbathed
Opaloval jsem se, když začalo pršet.
I was sunbathing when it started to rain.
Přišli jsme sem plavat a opalovat se.
We came here to swim and sunbathe.
4/20
+
v platnosti, platný, účinný, právoplatný
v plné síle, ve velkém počtu
in force [ɪn fɔːs]
Je tento zákon stále platný?
Is that law...
Policie byla na demonstraci přítomna v plné síle.
The police were...
5/20
+
přepracovaný, upravený, přizpůsobený
předělaný
revised [rɪˈvaɪzd]
Naše ústava musí být přepracována.
Our constitution has...
I tato přepracovaná smlouva je pro nás stále nepřijatelná.
Even this revised...
6/20
+
šťouchnout, dloubnout (do koho), pošťuchovat
došťouchat, dostrkat (zlehka a pozvolně)
šťouchnutí, štouchanec, pobídnutí
nutit, přimět (nenásilně)
nudge [nʌdʒ]
přít. prostý: nudge, 3. os. j. č.: nudges, průb. čas: nudging, prostý min.: nudged, příčestí min.: nudged
Šťouchla mě do žeber.
She gave me...
Žijí v prostředí, které je neustále nutí do pohybu, aniž by o tom museli přemýšlet.
They live in...
Robert se mě snažil přimět, abych změnil názor.
Robert tried to...
7/20
+
holka, dívka, děvče (hovor.)
galon (v Británii 4,546 litru, v USA 3,785 litru)
gal [gæl]
jedn. číslo: gal, množ. číslo: gals
Karen je bezvadná holka.
Karen is a...
To děvče je pro mě důležitější než celý svět.
That little gal...
8/20
+
pokoření, ponížení, potupa
humiliation [hjuːˌmɪlɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: humiliation, množ. číslo: humiliations
Výsledekem tohoto útoku bude jenom jejich ponížení.
The result of...
Výsledek voleb je pro naši stranu ponížením.
The election result...
9/20
+
odpočítávat (dolů)
count down [kaʊnt daʊn]
přít. prostý: count down, 3. os. j. č.: counts down, průb. čas: counting down, prostý min.: counted down, příčestí min.: counted down
Odpočítávala dny do jeho příjezdu.
She was counting...
Start kosmické lodi se již odpočítává.
The launch of...
10/20
+
ornament, ozdoba, okrasa
ozdobit ornamentem
ornament [ˈɔːrnəmənt]
jedn. číslo: ornament, množ. číslo: ornaments, přít. prostý: ornament, 3. os. j. č.: ornaments, průb. čas: ornamenting, prostý min.: ornamented, příčestí min.: ornamented
Tyto hodiny jsou zde jen jako ozdoba. Ve skutečnosti nefungují.
These clock is...
Sloupy jsou zdobeny krásnými ornamenty.
The pillars are...
11/20
+
skvělý, nádherný, ohromný
splendid [ˈsplendɪd]
Jídlo bylo prostě skvělé.
The meal was...
V tom oblečení vypadáš nádherně.
You look splendid...
12/20
+
brokolice
broccoli [ˈbrɒkəlɪ]
jedn. číslo: broccoli, množ. číslo: broccolis
Přidejte slaninu, mrkev, brokolici a hrášek.
Add bacon, carrots,...
Brokolici uvaříme v osolené vroucí vodě.
Cook broccoli in...
13/20
+
rozpoznat, rozeznat, rozlišit (form.)
popsat
discern [dɪˈsɜːn]
přít. prostý: discern, 3. os. j. č.: discerns, průb. čas: discerning, prostý min.: discerned, příčestí min.: discerned
To nám znemožnilo rozpoznat, kde je zdroj pravdy.
It made it...
Patří do skupiny, jejíž postoje lze ve skutečnosti popsat slovem konzervativní.
She is the...
14/20
+
a teď vážně, nyní vážně
seriously, though [ˈsɪərɪəslɪ ðəʊ]
A teď vážně. Co se stalo?
Seriously, though, what...
Nyní vážně, mohl by sis při tom vážně ublížit.
Seriously though, you...
15/20
+
povstání, vzpoura, revolta
uprising [ˈʌpˌraɪzɪŋ]
jedn. číslo: uprising, množ. číslo: uprisings
Povstání bylo nemilosrdně potlačeno.
The uprising was...
Byl svržen během lidového povstání.
He was overthrown...
Varšavské povstání se připomíná každý rok 1. srpna na počest odvahy a oběti lidí, kteří se ho zúčastnili.
Warsaw Uprising is...
16/20
+
zachránce, spasitel
savior [ˈseɪvjə]
jedn. číslo: savior, množ. číslo: saviors
Přijali ho jako svého spasitele.
They accepted him...
Považovali ho za zachránce jejich země.
They regarded him...
17/20
+
informovaný, poučený, zasvěcený
informed [ɪnˈfɔːmd]
Informovaní lidé vědí, že situace je nejistá.
Informed people know...
Zasvěcené zdroje uvedly, že prezident zítra odstoupí.
Informed sources said...
18/20
+
štípnout, (při)skřípnout
štípnutí, štípanec, (při)skřípnutí
špetka, štipec
pinch [pɪntʃ]
jedn. číslo: pinch, množ. číslo: pinches, přít. prostý: pinch, 3. os. j. č.: pinches, průb. čas: pinching, prostý min.: pinched, příčestí min.: pinched
Musel jsem se štípnout, abych se ujistil, že se mně to nezdá.
I had to...
Kolik gramů má špetka soli?
How many grams...
Přiskřípl jsem si malíček do dveří.
I pinched my...
19/20
+
zahraniční, v zahraničí
pevninský, vanoucí z pevniny (vítr)
nedaleko pobřeží, pobřežní
od pobřeží
offshore [ˌɒfˈʃɔː]
Otevřeli si bankovní účet v zahraničí.
They opened an...
Vítr vane od pobřeží.
The wind is...
20/20
+
domácí (naše)
suchozemský, pevninský
vanoucí na pevninu (vítr z moře)
na pevnině
od moře
onshore [ˈɒnˈʃɔː]
Přísné regulace zavedené našimi domácími bankami znesnadňují daňové úniky.
The strict regulations...
Vítr požene loď na pevninu.
The wind will...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X