460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
158
159
160
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znepokojující, znepokojivý, poplašný, alarmující
alarming [əˈlɑːmɪŋ]
Její dluhy narůstaly znepokojivou rychlostí.
Her debts mounted with alarming rapidity.
Deštný prales mizí znepokujícím tempem.
The rainforest is disappearing at an alarming rate.
Je známo, že nadměrná těžba dřeva zmenšuje plochu lesů alarmujícím tempem.
Excessive logging practices...
2/20
+
žádat, požadovat, prosit (form.)
vnucovat se, obtěžovat, nabízet své služby (prostitutka ap.)
solicit [səˈlɪsɪt]
přít. prostý: solicit, 3. os. j. č.: solicits, průb. čas: soliciting, prostý min.: solicited, příčestí min.: solicited
Požadoval dary k jistému účelu a použil je k jinému.
He solicited donations for one purpose but used them for another.
Prostitutky otevřeně nabízely své služby na ulici.
Prostitutes solicited openly in the street.
3/20
+
násilně, agresivně
prudce, silně, intenzivně
violently [ˈvaɪələntlɪ]
Jeff tvrdil, že byl agresivně napaden.
Jeff claimed to have been violently assaulted.
Vrhl se na mě a prudce mě popadl.
He lunged at me, grabbing me violently.
4/20
+
znovu vynalézt kolo
reinvent the wheel [ˌriːɪnˈvent ðə wiːl]
přít. prostý: reinvent the wheel, 3. os. j. č.: reinvents the wheel, průb. čas: reinventing the wheel, prostý min.: reinvented the wheel, příčestí min.: reinvented the wheel
Nepotřebujeme znovu objevovat Ameriku.
We don't need...
Musíme přestat znovu objevovat kolo a musíme se soustředit na užitečnou práci.
We need to...
5/20
+
podivín, ňouma, exot, mimoň
počítačový maniak
geek [giːk]
jedn. číslo: geek, množ. číslo: geeks
Jak mohl takový ňouma udělat něco takového?
How could such...
Můj přítel je počítačový maniak.
My friend is...
6/20
+
mezi (3 a více)
obklopen
uprostřed
amongst [əˈməŋst]
Našel jsem to mezi hromadou starých knih.
I found it...
Amazonka je obr mezi řekami.
The Amazon is...
7/20
+
styk (pohlavní), soulož
styk (sociální)
intercourse [ˈɪntəˌkɔːs]
jedn. číslo: intercourse, množ. číslo: intercourses
Uvědomila si, že si při pohlavním styku tajně sundal kondom.
She realised he...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
8/20
+
přestávka, pauza, přerušení (v jednání)
výklenek, zákoutí
recess [ˈriːses]
jedn. číslo: recess, množ. číslo: recesses
Parlament si udělal dlouhou letní přestávku.
The Parliament went...
Zde udělejte výklenek, kam dáme police na knihy.
Here, make a...
9/20
+
rozveselit (se), vyjasnit (se)
brighten up [ˈbraɪtən ʌp]
přít. prostý: brighten up, 3. os. j. č.: brightens up, průb. čas: brightening up, prostý min.: brightened up, příčestí min.: brightened up
Odpoledne se trochu rozjasnilo.
It brightened up...
Naše vnučka se rozveselila, když se dozvěděla, že může jít s námi.
Our granddaughter brightened...
10/20
+
kouzlit, vykouzlit
čarovat, vyčarovat
conjure [ˈkʌndʒə]
přít. prostý: conjure, 3. os. j. č.: conjures, průb. čas: conjuring, prostý min.: conjured, příčestí min.: conjured
Umím vykouzlit holubici z klobouku.
I can conjure...
Jennifer vykouzlila jídlo o třech chodech za půl hodiny!
Jennifer conjured up...
11/20
+
bolestivě, bolestně
příšerně, hrozně, děsně
painfully [ˈpeɪnfəlɪ]
Bez operace toto zvíře pomalu a bolestivě zemře.
Without a surgery,...
Jako teenager jsem byl hrozně plachý.
As a teenager...
12/20
+
dráha, trajektorie
trajectory [trəˈdʒektərɪ]
jedn. číslo: trajectory, množ. číslo: trajectories
Jeho zpráva adresovaná přímo do její schránky změnila její životní dráhu.
A direct message...
Poté budeme moci vypočítat dráhu rychleji a přesněji.
We will then...
Trajektorie střely byla stanovena pomocí pokročilých balistických výpočtů.
The missile's trajectory...
13/20
+
dojemný, dojímavý, jímavý
dotýkající se
touching [ˈtʌtʃɪŋ]
Byl to dojemný příběh, který mnohé z nás dojal k slzám.
It was a...
To, jak se starala o svého bratříčka, bylo opravdu dojemné.
The way she...
Pouhý dotyk postiženého ucha může být bolestivý.
The mere touching...
Větve smuteční vrby visely nízko, téměř se dotýkaly země.
The weeping willow's...
14/20
+
vlašský ořech
walnut [ˈwɔːlˌnʌt]
jedn. číslo: walnut, množ. číslo: walnuts
Rozbíjel jsem vlašské ořechy kladivem.
I was smashing...
Jsou v této omáčce vlašské ořechy?
Are there walnuts...
15/20
+
hluboce zakořeněný
deep-rooted [diːp ˈruːtɪd]
Jejich hluboce zakořeněné společenské zvyklosti jim říkají, aby o tom nemluvili.
Their deep-rooted cultural...
Musíme se vypořádat s hluboce zakořeněnými předsudky.
We have to...
16/20
+
neúspěšný, nevydařený, nepodařený
unsuccessful [ˌʌnsəkˈsesfəl]
Tento pokus byl neúspěšný.
This experiment was...
Učinili jsme několik neúspěšných pokusů o kompromis.
We have made...
Pokusy postavit potraty mimo zákon byly zatím neúspěšné.
Attempts to outlaw...
17/20
+
zlý, podlý, zlomyslný
uličnický, nezbedný
hříšný, zkažený
hnusný, děsný, strašný (hovor.)
wicked [ˈwɪkɪd]
Zlá čarodějnice na muže seslala kouzlo a proměnila ho v brouka.
The wicked witch...
Je to od ní podlé, že říká takové věci.
It's wicked of...
18/20
+
zhoršit, ztížit (situaci ap.)
popudit, rozhořčit
exacerbate [ɪgˈzæsəˌbeɪt]
přít. prostý: exacerbate, 3. os. j. č.: exacerbates, průb. čas: exacerbating, prostý min.: exacerbated, příčestí min.: exacerbated
Tento útok zhorší již tak napjaté vztahy mezi oběma komunitami.
This attack will...
Nechci zhoršovat situaci.
I don't want...
19/20
+
houba, plíseň
fungus [ˈfʌŋgəs]
jedn. číslo: fungus, množ. číslo: funguses (or fungi)
Houba může být jedovatá.
Fungus can be...
Vlhké podmínky podporují rozšiřování plísně.
Damp conditions encourage...
Mohou se objevit malé tmavé léze, které se mohou infikovat plísní.
Small dark lesions...
20/20
+
úmyslně, záměrně, schválně
intentionally [ɪnˈtenʃənəlɪ]
Nikdy bych úmyslně nikomu neublížil.
I would never...
Je federálním zločinem úmyslně zachytit telefonní konverzaci nebo zveřejnit její obsah.
It is a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X