380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
158
159
160
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znepokojující, znepokojivý, poplašný, alarmující
alarming [əˈlɑːmɪŋ]
Její dluhy narůstaly znepokojivou rychlostí.
Her debts mounted with alarming rapidity.
Deštný prales mizí znepokujícím tempem.
The rainforest is disappearing at an alarming rate.
2/20
+
žádat, požadovat, prosit (form.)
vnucovat se, obtěžovat, nabízet své služby (prostitutka ap.)
solicit [səˈlɪsɪt]
přít.: solicit, 3.os.: solicits, průb.: soliciting, min.pr.: solicited, příč.min.: solicited
Požadoval dary k jistému účelu a použil je k jinému.
He solicited donations for one purpose but used them for another.
Prostitutky otevřeně nabízely své služby na ulici.
Prostitutes solicited openly in the street.
3/20
+
násilně, agresivně
prudce, silně, intenzivně
violently [ˈvaɪələntlɪ]
Jeff tvrdil, že byl agresivně napaden.
Jeff claimed to have been violently assaulted.
Vrhl se na mě a prudce mě popadl.
He lunged at me, grabbing me violently.
4/20
+
znovu vynalézt kolo
reinvent the wheel [ˌriːɪnˈvent ðə wiːl]
přít.: reinvent the wheel, 3.os.: reinvents the wheel, průb.: reinventing the wheel, min.pr.: reinvented the wheel, příč.min.: reinvented the wheel
Nepotřebujeme znovu objevovat Ameriku.
We don't need...
Musíme přestat znovu objevovat kolo a musíme se soustředit na užitečnou práci.
We need to...
5/20
+
podivín, ňouma, exot, mimoň
počítačový maniak
geek [giːk]
j.č.: geek, mn.č.: geeks
Jak mohl takový ňouma udělat něco takového?
How could such...
Můj přítel je počítačový maniak.
My friend is...
6/20
+
mezi (3 a více)
obklopen
uprostřed
amongst [əˈməŋst]
Našel jsem to mezi hromadou starých knih.
I found it...
Amazonka je obr mezi řekami.
The Amazon is...
7/20
+
styk (pohlavní), soulož
styk (sociální)
intercourse [ˈɪntəˌkɔːs]
j.č.: intercourse, mn.č.: intercourses
Uvědomila si, že si při pohlavním styku tajně sundal kondom.
She realised he...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
8/20
+
přestávka, pauza, přerušení (v jednání)
výklenek, zákoutí
recess [ˈriːses]
j.č.: recess, mn.č.: recesses
Parlament si udělal dlouhou letní přestávku.
The Parliament went...
Zde udělejte výklenek, kam dáme police na knihy.
Here, make a...
9/20
+
rozveselit (se), vyjasnit (se)
brighten up [ˈbraɪtən ʌp]
přít.: brighten up, 3.os.: brightens up, průb.: brightening up, min.pr.: brightened up, příč.min.: brightened up
Odpoledne se trochu rozjasnilo.
It brightened up...
Naše vnučka se rozveselila, když se dozvěděla, že může jít s námi.
Our granddaughter brightened...
10/20
+
kouzlit, vykouzlit
čarovat, vyčarovat
conjure [ˈkʌndʒə]
přít.: conjure, 3.os.: conjures, průb.: conjuring, min.pr.: conjured, příč.min.: conjured
Umím vykouzlit holubici z klobouku.
I can conjure...
Jennifer vykouzlila jídlo o třech chodech za půl hodiny!
Jennifer conjured up...
11/20
+
bolestivě, bolestně
příšerně, hrozně, děsně
painfully [ˈpeɪnfəlɪ]
Bez operace toto zvíře pomalu a bolestivě zemře.
Without a surgery,...
Jako teenager jsem byl hrozně plachý.
As a teenager...
12/20
+
dráha, trajektorie
trajectory [trəˈdʒektərɪ]
j.č.: trajectory, mn.č.: trajectories
Jeho zpráva adresovaná přímo do její schránky změnila její životní dráhu.
A direct message...
Poté budeme moci vypočítat dráhu rychleji a přesněji.
We will then...
13/20
+
dojemný, dojímavý, jímavý
touching [ˈtʌtʃɪŋ]
Byl to dojemný příběh, který mnohé z nás dojal k slzám.
It was a...
To, jak se starala o svého bratříčka, bylo opravdu dojemné.
The way she...
14/20
+
vlašský ořech
walnut [ˈwɔːlˌnʌt]
j.č.: walnut, mn.č.: walnuts
Rozbíjel jsem vlašské ořechy kladivem.
I was smashing...
Jsou v této omáčce vlašské ořechy?
Are there walnuts...
15/20
+
hluboce zakořeněný
deep-rooted [diːp ˈruːtɪd]
Jejich hluboce zakořeněné společenské zvyklosti jim říkají, aby o tom nemluvili.
Their deep-rooted cultural...
Musíme se vypořádat s hluboce zakořeněnými předsudky.
We have to...
16/20
+
neúspěšný, nevydařený, nepodařený
unsuccessful [ˌʌnsəkˈsesfəl]
Tento pokus byl neúspěšný.
This experiment was...
Učinili jsme několik neúspěšných pokusů o kompromis.
We have made...
17/20
+
zlý, podlý, zlomyslný
uličnický, nezbedný
hříšný, zkažený
hnusný, děsný, strašný (hovor.)
wicked [ˈwɪkɪd]
Zlá čarodějnice na muže seslala kouzlo a proměnila ho v brouka.
The wicked witch...
Je to od ní podlé, že říká takové věci.
It's wicked of...
18/20
+
zhoršit, ztížit (situaci ap.)
popudit, rozhořčit
exacerbate [ɪgˈzæsəˌbeɪt]
přít.: exacerbate, 3.os.: exacerbates, průb.: exacerbating, min.pr.: exacerbated, příč.min.: exacerbated
Tento útok zhorší již tak napjaté vztahy mezi oběma komunitami.
This attack will...
Nechci zhoršovat situaci.
I don't want...
19/20
+
houba, plíseň
fungus [ˈfʌŋgəs]
j.č.: fungus, mn.č.: funguses (or fungi)
Houba může být jedovatá.
Fungus can be...
Vlhké podmínky podporují rozšiřování plísně.
Damp conditions encourage...
20/20
+
úmyslně, záměrně, schválně
intentionally [ɪnˈtenʃənəlɪ]
Nikdy bych úmyslně nikomu neublížil.
I would never...
Je federálním zločinem úmyslně zachytit telefonní konverzaci nebo zveřejnit její obsah.
It is a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X