460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
159
160
161
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nahromadění, nárůst, přibývání, zvýšení
humbuk, povyk, publicita (zvýšená)
buildup [ˈbɪldˌʌp]
jedn. číslo: buildup, množ. číslo: buildups
Tyto látky mohou přispívat k hromadění cholesterolu v koronárních tepnách.
These substances can contribute to the build-up of cholesterol in the coronary arteries.
Tento konflikt povede k posilování armád ve všech sousedních zemích.
This conflict will lead to the military buildup in all neighboring countries.
2/20
+
surfovat
příboj, vlnobití (pěnící)
surf [sɜːf]
jedn. číslo: surf, množ. číslo: surfs, přít. prostý: surf, 3. os. j. č.: surfs, průb. čas: surfing, prostý min.: surfed, příčestí min.: surfed
Každé léto surfuji na havajské pláži.
Every summer I surf the beach of Hawaii.
Zaměstnanci stráví jeden až tři hodiny denně surfováním po internetu.
Employees spend between...
3/20
+
(na)krájený, nařezaný, plátkový (sýr ap.)
sliced [slaɪst]
Jedla jsem bio toust s mandlovým máslem a nakrájené banány.
I ate an organic toast topped with almond butter and sliced bananas.
Jedla toust s nakrájeným vejcem natvrdo, rajčaty a okurkou.
She ate a toast with sliced hard-boiled egg, tomatoes, and cucumber.
4/20
+
hrací automat (na mince)
slot machine [slɒt məˈʃiːn]
jedn. číslo: slot machine, množ. číslo: slot machines
Opatření by legalizovalo hrací automaty v našem městě.
The measure would...
Charles naházel za jeden večer všechny peníze do hracích automatů.
Charles threw all...
5/20
+
znovu uvážit, přehodnotit
reconsider [ˌriːkənˈsɪdə]
přít. prostý: reconsider, 3. os. j. č.: reconsiders, průb. čas: reconsidering, prostý min.: reconsidered, příčestí min.: reconsidered
Přehodnotili jsme svůj postoj k tomuto problému.
We have reconsidered...
Ta nehoda ho přiměla přehodnotit svou sportovní kariéru.
The accident made...
6/20
+
spořádaný, ukázněný, řádný
uspořádaný, uklizený, úhledný
orderly [ˈɔːdəlɪ]
Prosím, ihned spořádaně přejděte k nejbližšímu úkrytu.
Please proceed immediately...
Správná věc se připravuje řádným a rozumným způsobem,
The right thing...
7/20
+
národnost, státní příslušnost
nationality [ˌnæʃəˈnælɪtɪ]
jedn. číslo: nationality, množ. číslo: nationalities
Jaká je vaše národnost?
What is your...
Chystají se se vás zeptat na vaše osobní údaje - věk, pohlaví, národnost apod.
They are going...
8/20
+
novorozený, novorozeně
newborn [ˈnjuːˌbɔːn]
jedn. číslo: newborn, množ. číslo: newborns
Rádi bychom adoptovali novorozeně.
We would like...
Novorozenci dokážou rozlišovat mezi mužským a ženským hlasem.
Newborns can distinguish...
9/20
+
být nemocný
be down with [biː daʊn wɪθ]
přít. prostý: be/am/are down with, 3. os. j. č.: is down with, průb. čas: being down with, prostý min.: were/was down with, příčestí min.: been down with
Moje matka má chřipku.
My mother is...
Mark měl infekci horních cest dýchacích.
Mark was down...
10/20
+
(vy)počítat, spočítat
compute [kəmˈpjuːt]
přít. prostý: compute, 3. os. j. č.: computes, průb. čas: computing, prostý min.: computed, příčestí min.: computed
Charlie se velmi zasloužil o dominanci firmy v oblasti počítačového hardwaru.
Charlie was widely...
Mnoho druhů výpočetních zařízení je náchylných k tomuto zneužití.
Many types of...
11/20
+
alkoholik
alkoholický
alcoholic [ˌælkəˈhɒlɪk]
jedn. číslo: alcoholic, množ. číslo: alcoholics
Kvůli stresu z práce jsem se pomalu měnil v alkoholika.
I was slowly...
Alkoholické nápoje mohou mít špatný vliv na vaše tělo.
Alcoholic drinks can...
12/20
+
penis
penis [ˈpiːnɪs]
jedn. číslo: penis, množ. číslo: penises (or penes)
Myslela jsem si, že bych se mohla vyhýbat penisům po zbytek mého života.
I thought I...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
13/20
+
omilostnit, udělit milost (komu)
odpustit, prominout, omluvit (hl. v žádostech)
milost (práv.)
odpuštění, prominutí
pardon [ˈpɑːdən]
jedn. číslo: pardon, množ. číslo: pardons, přít. prostý: pardon, 3. os. j. č.: pardons, průb. čas: pardoning, prostý min.: pardoned, příčestí min.: pardoned
Promiňte, ale v mém domě se budete chovat slušně.
I beg your...
Promiňte, že vyrušuji, ale přišel za vámi klient.
Pardon me for...
Král je stále ochoten nabídnout všeobecnou amnestii.
The King is...
V říjnu vstoupila v platnost všeobecná amnestie pro všechny osoby nelegálně držící ruční palné zbraně.
General pardon for...
14/20
+
sanatorium, pečovatelský ústav
nursing home [ˈnɜːsɪŋ həʊm]
jedn. číslo: nursing home, množ. číslo: nursing homes
Můj děda z otcovi strany zemřel v pečovatelském domě ve věku 92 let.
My paternal grandfather...
Její rodina ji umístila do pečovatelského domu.
Her family put...
15/20
+
svolat (schůzku ap.)
předvolat (před komisi ap.)
sejít se (k zasedání ap.)
convene [kənˈviːn]
přít. prostý: convene, 3. os. j. č.: convenes, průb. čas: convening, prostý min.: convened, příčestí min.: convened
Na 12. května svoláme válečný soud.
We will convene...
Tribunál se sejde zítra.
The tribunal will...
16/20
+
průzkumník, výzkumník, badatel
explorer [ɪkˈsplɔːrə]
jedn. číslo: explorer, množ. číslo: explorers
Váš otec byl statečný průzkumník.
Your father was...
Tito průzkumníci zmapovali řeku na počátku 19. století.
These explorers charted the river in the early 19th Century.
17/20
+
ohnivý, planoucí, plamenný (kniž.)
ostrý, pálivý, pikantní
vznětlivý (přen.)
fiery [ˈfaɪərɪ]
2. stupeň: fierier, 3. stupeň: fieriest
Připravil pro nás pikantní chilli con carne s rýží.
He prepared for...
Měla vznětlivou povahu.
She was fiery...
Ulice se stala planoucím bojištěm mezi demonstranty a policisty.
A street became a fiery battleground between protesters and police officers.
18/20
+
rozzářit se, rozjasnit se
oživit co, dodat lesku (čemu)
vyjasnit (se) (situace ap.)
brighten [ˈbraɪtən]
přít. prostý: brighten, 3. os. j. č.: brightens, průb. čas: brightening, prostý min.: brightened, příčestí min.: brightened
V dálce se obloha začínala rozjasňovat.
In the distance,...
Markovy oči se rozzářily, když viděl Lisu vstoupit do místnosti.
Mark's eyes brightened...
Odpoledne se trochu rozjasnilo.
It brightened up...
Naše vnučka se rozveselila, když se dozvěděla, že může jít s námi.
Our granddaughter brightened...
19/20
+
pitva, ohledání mrtvoly
autopsy [ˈɔːtəpsɪ]
jedn. číslo: autopsy, množ. číslo: autopsies
Pitva odhalila, že byl otráven.
The autopsy revealed...
Ke zjištění příčiny smrti se provádí pitva.
An autopsy is...
Soudní patolog provedl pitvu, aby určil příčinu smrti.
The forensic pathologist conducted an autopsy to determine the cause of death.
Koroner provedl pitvu, aby určil příčinu smrti.
The coroner conducted...
20/20
+
skotský
scottish [ˈskɒtɪʃ]
Měl na sobě tradiční skotský oděv.
He was wearing...
Haggis (pikantní masový nákyp s bramborovou kaší) je skotská specialita.
Haggis (savoury meat...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X