380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
160
161
162
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
degradace, zhoršení
ponížení
úpadek
degradation [ˌdegrəˈdeɪʃən]
j.č.: degradation, mn.č.: degradations
To je ukázka toho, jak žalostná je degradace našeho školství.
This is a demonstration of how pathetic the degradation of our education is.
To, že mě zavřeli do vězení, bylo nejhorší ponížení.
Being sent to prison was the final degradation.
2/20
+
toužit (po čem)
usilovat, snažit se (o co)
aspire [əˈspaɪə]
přít.: aspire, 3.os.: aspires, průb.: aspiring, min.pr.: aspired, příč.min.: aspired
Toužil jsem se stát se zvěrolékařem.
I aspired to become a veterinarian.
Nikdy neusilovala o to stát se filmovou hvězdou.
She never aspired to be a movie star.
3/20
+
převaha, přesila (vojenská, početní)
nadřazenost, povýšenost
superiority [suːˌpɪərɪˈɒrɪtɪ]
j.č.: superiority, mn.č.: superiorities
Má tělesná síla mi dávala pocit nadřazenosti.
My physical power gave me feelings of superiority.
Nové technologie jsou kriticky důležité pro zajištění naší námořní převahy.
New technologies are...
4/20
+
děda z otcovi strany
paternal grandfather [pəˈtɜːnəl ˈgrænˌfɑːðə]
j.č.: paternal grandfather, mn.č.: paternal grandfathers
Jeho dědeček z otcovy strany uprchl v roce 1905 před rusko-japonskou válkou a usadil se v Los Angeles.
His paternal grandfather...
Můj děda z otcovi strany zemřel v pečovatelském domě ve věku 92 let.
My paternal grandfather...
5/20
+
roztroušený, rozptýlený, rozházený
posypaný, pokrytý (čím)
scattered [scattered]
Snažili jsme se posbírat všechny rozházené mince.
We tried to...
Sklo z výlohy bylo roztroušeno po celém chodníku.
Glass from the...
6/20
+
sledování, stopování
tracking [ˈtrækɪŋ]
j.č.: tracking, mn.č.: trackings
Stopování divokých zvířat vyžaduje velkou odvahu.
Tracking wild animals...
Sledování chování uživatelů je zcela zásadní pro vytváření dobrých aplikací.
Tracking users is...
7/20
+
neschopný
incapable [ɪnˈkeɪpəbəl]
Alkohol způsobil, že jsem byl neschopný jasně myslet.
Alcohol made me...
Je to manažer, který není schopen dělat nepříjemná rozhodnutí.
He is a...
8/20
+
pečený, pražený
min.pr. (o)péci, opékat
roasted [ˈrəʊstɪd]
Mám rád pražené arašídy.
I like roasted...
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
9/20
+
zbavit se, odbourat
odeznít
odpracovat
vylít si zlost
vycházet (z čeho)
work off [wɜːk ɒf]
přít.: work off, 3.os.: works off, průb.: working off, min.pr.: worked off, příč.min.: worked off
Christopher odbourává stres tím, že každý den alespoň půl hodiny cvičí.
Christopher works off...
Dluh vůči mně sis ještě neodpracoval.
You haven't worked...
Vycházela jsem z údajů, které jsem v té době měla.
I worked off...
10/20
+
vepřovice, nepálená cihla
stavba z vepřovic
adobe [əˈdəʊbɪ]
j.č.: adobe, mn.č.: adobes
Hostinec je tradiční budova z nepálených cihel.
The inn is...
Tato stavba z vepřovic byla postavena v roce 1905 pro horníky.
This adobe structure...
11/20
+
ničema, padouch, darebák, lump, lotr
záporák, záporná postava (hovor.) (ve filmu ap.)
villain [ˈvɪlən]
j.č.: villain, mn.č.: villains
Nic nenasvědčuje tomu, že bude padouch potrestán.
There is no...
Stále nevím, jestli je hrdina nebo lump.
I still don't...
12/20
+
kulová klika, koule (dveří ap.)
kulovité zakončení, (kulová) hlavice (sloupku)
otočný knoflík, otočný regulátor
knob [nɒb]
j.č.: knob, mn.č.: knobs
Když otočíte knoflíkem doprava, teplota stoupne.
When you turn...
Rozmístění tlačítek a knoflíků v autě je dobře promyšlené.
The placement of...
13/20
+
rezonovat, znít
souznít, korespondovat (s čím) (přen.)
resonate [ˈrezəˌneɪt]
přít.: resonate, 3.os.: resonates, průb.: resonating, min.pr.: resonated, příč.min.: resonated
Zní to tak hlasitě jako zvon kostela.
It resonates as...
Hudba zněla ulicemi.
The music resonated...
14/20
+
děda z matčiny strany
maternal grandfather [məˈtɜːnəl ˈgrænˌfɑːðə]
j.č.: maternal grandfather, mn.č.: maternal grandfathers
Můj dědeček z matčiny strany se jmenuje stejně jako já.
My maternal grandfather...
Prvních osm let mého života jsem žil s rodiči s mým dedečkem z matčiny strany.
For the first...
15/20
+
vypařit (se), odpařit (se) (voda ap.)
vyprchat, vytratit se (nadšení ap.)
evaporate [ɪˈvæpəˌreɪt]
přít.: evaporate, 3.os.: evaporates, průb.: evaporating, min.pr.: evaporated, příč.min.: evaporated
Na slunci se louže rychle vypařila.
The puddle evaporated...
Po chvíli se realita vytratila a my jsme vstoupili do světa čisté fantazie.
After a while,...
16/20
+
mrknout, (za)mrkat (na koho)
blikat (světlo ap.)
mrknutí, (za)mrkání
wink [wɪŋk]
j.č.: wink, mn.č.: winks, přít.: wink, 3.os.: winks, průb.: winking, min.pr.: winked, příč.min.: winked
William vždy mrká na hezké dívky.
William always winks...
Na záznamníku blikalo světlo.
The light was...
17/20
+
žláza, žlázka (biol.)
gland [glænd]
j.č.: gland, mn.č.: glands
Kromě potních žláz obsahuje kůže i mazové žlázy.
In addition to...
Jedová žláza se stáhne a jed vystřelí speciálním kanálkem do rány.
The venom gland...
18/20
+
předloktí
forearm [ˈfɔːrˌɑːm]
j.č.: forearm, mn.č.: forearms
Naučte se správně otáčet levé předloktí na začátku nápřahu.
Learn to rotate...
Kulka mu roztříštila kost na levém předloktí.
The bullet shattered...
19/20
+
renovace, rekonstrukce, modernizace
renovation [ˌrenəˈveɪʃən]
j.č.: renovation, mn.č.: renovations
Je rekonstrukce zcela dokončená?
Is the renovation...
Firma mně poskytla poradenství ohledně rekonstrukce střechy.
The company provided...
20/20
+
jestřáb
hawk [hɔːk]
j.č.: hawk, mn.č.: hawks
Moje matka měla oči jako jestřáb.
My mother had...
Z holuba nikdy nebude jestřáb.
The pigeon will...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X