460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
160
161
162
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
degradace, zhoršení
ponížení
úpadek
degradation [ˌdegrəˈdeɪʃən]
jedn. číslo: degradation, množ. číslo: degradations
To je ukázka toho, jak žalostná je degradace našeho školství.
This is a demonstration of how pathetic the degradation of our education is.
To, že mě zavřeli do vězení, bylo nejhorší ponížení.
Being sent to prison was the final degradation.
2/20
+
toužit (po čem)
usilovat, snažit se (o co)
aspire [əˈspaɪə]
přít. prostý: aspire, 3. os. j. č.: aspires, průb. čas: aspiring, prostý min.: aspired, příčestí min.: aspired
Toužil jsem se stát se zvěrolékařem.
I aspired to become a veterinarian.
Nikdy neusilovala o to stát se filmovou hvězdou.
She never aspired to be a movie star.
Seminář nabízí komplexní program pro začínající kněze a duchovní.
The seminary offers...
3/20
+
převaha, přesila (vojenská, početní)
nadřazenost, povýšenost
superiority [suːˌpɪərɪˈɒrɪtɪ]
jedn. číslo: superiority, množ. číslo: superiorities
Má tělesná síla mi dávala pocit nadřazenosti.
My physical power gave me feelings of superiority.
Nové technologie jsou kriticky důležité pro zajištění naší námořní převahy.
New technologies are...
Nic tuto válku neukončí rychleji než námořní převaha.
Nothing will bring...
4/20
+
děda z otcovi strany
paternal grandfather [pəˈtɜːnəl ˈgrænˌfɑːðə]
jedn. číslo: paternal grandfather, množ. číslo: paternal grandfathers
Jeho dědeček z otcovy strany uprchl v roce 1905 před rusko-japonskou válkou a usadil se v Los Angeles.
His paternal grandfather...
Můj děda z otcovi strany zemřel v pečovatelském domě ve věku 92 let.
My paternal grandfather...
5/20
+
roztroušený, rozptýlený, rozházený
posypaný, pokrytý (čím)
scattered [scattered]
Snažili jsme se posbírat všechny rozházené mince.
We tried to...
Sklo z výlohy bylo roztroušeno po celém chodníku.
Glass from the...
Následky autonehody byly patrné, trosky byly rozházené po silnici.
The aftermath of...
Roztrhané dokumenty byly rozházené po podlaze kanceláře.
The shredded documents...
Posbíral všechny rozházené papíry na stole.
He gathered up...
6/20
+
sledování, stopování
tracking [ˈtrækɪŋ]
jedn. číslo: tracking, množ. číslo: trackings
Stopování divokých zvířat vyžaduje velkou odvahu.
Tracking wild animals...
Sledování chování uživatelů je zcela zásadní pro vytváření dobrých aplikací.
Tracking users is...
Naštěstí jsou auta vybavena GPS vyhledávácím zařízením.
Luckily, the cars...
7/20
+
neschopný
incapable [ɪnˈkeɪpəbəl]
Alkohol způsobil, že jsem byl neschopný jasně myslet.
Alcohol made me...
Je to manažer, který není schopen dělat nepříjemná rozhodnutí.
He is a...
8/20
+
pečený, pražený
min.pr. slovesa (o)péci, opékat
roasted [ˈrəʊstɪd]
Mám rád pražené arašídy.
I like roasted...
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
9/20
+
zbavit se, odbourat
odeznít
odpracovat
vylít si zlost
vycházet (z čeho)
work off [wɜːk ɒf]
přít. prostý: work off, 3. os. j. č.: works off, průb. čas: working off, prostý min.: worked off, příčestí min.: worked off
Christopher odbourává stres tím, že každý den alespoň půl hodiny cvičí.
Christopher works off...
Dluh vůči mně sis ještě neodpracoval.
You haven't worked...
Vycházela jsem z údajů, které jsem v té době měla.
I worked off...
10/20
+
vepřovice, nepálená cihla
stavba z vepřovic
adobe [əˈdəʊbɪ]
jedn. číslo: adobe, množ. číslo: adobes
Hostinec je tradiční budova z nepálených cihel.
The inn is...
Tato stavba z vepřovic byla postavena v roce 1905 pro horníky.
This adobe structure...
11/20
+
ničema, padouch, darebák, lump, lotr
záporák, záporná postava (hovor.) (ve filmu ap.)
villain [ˈvɪlən]
jedn. číslo: villain, množ. číslo: villains
Nic nenasvědčuje tomu, že bude padouch potrestán.
There is no...
Stále nevím, jestli je hrdina nebo lump.
I still don't...
Padouch ve filmu měl zlověstný úsměv, který naznačoval jeho zlé úmysly.
The movie's villain...
Padouch ve filmu měl svůdný hlas, ze kterého mi běhal mráz po zádech.
The villain in...
Rozhodující souboj mezi hrdinou a padouchem přivedlo diváky do velikého napětí.
The climactic showdown...
12/20
+
kulová klika, koule (dveří ap.)
kulovité zakončení, (kulová) hlavice (sloupku)
otočný knoflík, otočný regulátor
knob [nɒb]
jedn. číslo: knob, množ. číslo: knobs
Když otočíte knoflíkem doprava, teplota stoupne.
When you turn...
Rozmístění tlačítek a knoflíků v autě je dobře promyšlené.
The placement of...
13/20
+
rezonovat, znít
souznít, korespondovat (s čím) (přen.)
resonate [ˈrezəˌneɪt]
přít. prostý: resonate, 3. os. j. č.: resonates, průb. čas: resonating, prostý min.: resonated, příčestí min.: resonated
Zní to tak hlasitě jako zvon kostela.
It resonates as...
Hudba zněla ulicemi.
The music resonated...
Nadčasová moudrost antických filozofů rezonuje mezi lidmi dodnes.
The timeless wisdom...
14/20
+
děda z matčiny strany
maternal grandfather [məˈtɜːnəl ˈgrænˌfɑːðə]
jedn. číslo: maternal grandfather, množ. číslo: maternal grandfathers
Můj dědeček z matčiny strany se jmenuje stejně jako já.
My maternal grandfather...
Prvních osm let mého života jsem žil s rodiči s mým dedečkem z matčiny strany.
For the first...
15/20
+
vypařit (se), odpařit (se) (voda ap.)
vyprchat, vytratit se (nadšení ap.)
evaporate [ɪˈvæpəˌreɪt]
přít. prostý: evaporate, 3. os. j. č.: evaporates, průb. čas: evaporating, prostý min.: evaporated, příčestí min.: evaporated
Na slunci se louže rychle vypařila.
The puddle evaporated...
Po chvíli se realita vytratila a my jsme vstoupili do světa čisté fantazie.
After a while,...
16/20
+
mrknout, (za)mrkat (na koho)
blikat (světlo ap.)
mrknutí, (za)mrkání
wink [wɪŋk]
jedn. číslo: wink, množ. číslo: winks, přít. prostý: wink, 3. os. j. č.: winks, průb. čas: winking, prostý min.: winked, příčestí min.: winked
William vždy mrká na hezké dívky.
William always winks...
Na záznamníku blikalo světlo.
The light was...
Drze na mě mrkl, když procházel kolem.
He gave me...
17/20
+
žláza, žlázka (biol.)
gland [glænd]
jedn. číslo: gland, množ. číslo: glands
Kromě potních žláz obsahuje kůže i mazové žlázy.
In addition to...
Jedová žláza se stáhne a jed vystřelí speciálním kanálkem do rány.
The venom gland...
18/20
+
předloktí
forearm [ˈfɔːrˌɑːm]
jedn. číslo: forearm, množ. číslo: forearms
Naučte se správně otáčet levé předloktí na začátku nápřahu.
Learn to rotate...
Kulka mu roztříštila kost na levém předloktí.
The bullet shattered...
19/20
+
renovace, rekonstrukce, modernizace
renovation [ˌrenəˈveɪʃən]
jedn. číslo: renovation, množ. číslo: renovations
Je rekonstrukce zcela dokončená?
Is the renovation...
Firma mně poskytla poradenství ohledně rekonstrukce střechy.
The company provided...
Po rekonstrukci majitel domu výrazně zvýšil nájemné.
After the renovations,...
Bude pokladna během rekonstrukce prodejny mimo provoz?
Will the cash...
Loni jsme se pustili do rekonstrukce našeho domu.
Last year, we...
20/20
+
jestřáb
hawk [hɔːk]
jedn. číslo: hawk, množ. číslo: hawks
Moje matka měla oči jako jestřáb.
My mother had...
Z holuba nikdy nebude jestřáb.
The pigeon will...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X