460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
161
162
163
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vestavěný, zabudovaný
built-in [bɪlt-ɪn]
Můj notebook má vestavěný mikrofon.
My notebook has a built-in microphone.
Moje žena má vestavěný detektor lži.
My wife has a built-in lie detector.
Má diktafon zabudovaný mikrofon?
Does the recorder...
2/20
+
týrat, (u)bít, mlátit (koho)
tlouct, třískat (koho)
bičovat, sužovat
těsto (lité), těstíčko
batter [ˈbætə]
jedn. číslo: batter, množ. číslo: batters, přít. prostý: batter, 3. os. j. č.: batters, průb. čas: battering, prostý min.: battered, příčestí min.: battered
Náš soused mlátil svoji bývalou ženu.
Our neighbor battered his former wife.
Byl ubit k smrti pažbou pušky.
He was battered to death with a rifle butt.
Do těsta přidejte zakysanou smetanu, dobře prošlehejte.
Add the sour cream to the batter, beating well.
3/20
+
porušit, nedodržet, přestoupit (co) (zákon ap.)
prolomit, prorazit, protrhnout (co) (bariéru ap.)
porušení, přestoupení, nedodržení
rozvrat (manželství)
breach [briːtʃ]
jedn. číslo: breach, množ. číslo: breaches, přít. prostý: breach, 3. os. j. č.: breaches, průb. čas: breaching, prostý min.: breached, příčestí min.: breached
Došlo k porušení důvěry.
The breach of trust occurred.
Zveřejnění jejího článku bylo v rozporu s novinářskou etikou.
Publication of her...
Takové rozhovory by porušily diplomatický protokol.
Such conversations would...
Podmínky podmíněného propuštění porušila tím, že bez povolení opustila stát.
She breached the...
4/20
+
účast, návštěvnost (počet účastníků ap.)
předjížděcí pruh (silnice) (AmE)
turnout [ˈtɜːnˌaʊt]
jedn. číslo: turnout, množ. číslo: turnouts
Malá volební účast bude doufejme budíček pro vládu.
The poor turnout...
Volební účast byla při minulých volbách vysoká.
Voter turnout was...
5/20
+
začít fungovat, začít účinkovat
jít do práce, dostat se do práce
get to work [get tʊ wɜːk]
přít. prostý: get to work, 3. os. j. č.: gets to work, průb. čas: getting to work, prostý min.: got to work, příčestí min.: got to work (gotten to work - Canada)
Stačí si vzít jednu tabletu ráno a do hodiny začne účinkovat.
Just take one...
Vždy jsem chodil do práce brzy a odcházel pozdě.
I always got...
6/20
+
vytrvalost, stálost, přetrvávání
houževnatost
persistence [pəˈsɪstəns]
jedn. číslo: persistence, množ. číslo: persistences
Přetrvávání těchto předsudků vůči lidem, kteří žijí sami, je ponižující.
The persistence of...
Někdo, kdo postrádá vytrvalost, se pravděpodobně nestane dobrým výzkumníkem.
Someone who lacks...
7/20
+
předělat, přepracovat, změnit
nové zpracování, předělávka
remake [riːˈmeɪk]
jedn. číslo: remake, množ. číslo: remakes, přít. prostý: remake, 3. os. j. č.: remakes, průb. čas: remaking, prostý min.: remade, příčestí min.: remade
Kalhoty byly příliš dlouhé, takže jsem je musela předělat, aby byly akorát.
The pants were...
Změnil jsem plány na letní prázdniny.
I have remade...
Chtěla mě předělat k obrazu svému.
She wanted to...
8/20
+
neúčinný, neefektivní (metoda ap.)
neschopný, nevýkonný (osoba ap.)
ineffective [ˌɪnɪˈfektɪv]
Nový lék byl zcela neúčinný.
The new drug...
Tyto zbraně jsou proti tankům zcela neúčinné.
These weapons are...
9/20
+
tlapa, tlapka, packa, pracka (zvířete)
osahávat, ohmatávat (koho) (chlípně) (hovor.)
paw [pɔː]
jedn. číslo: paw, množ. číslo: paws, přít. prostý: paw, 3. os. j. č.: paws, průb. čas: pawing, prostý min.: pawed, příčestí min.: pawed
Chudák malý, poranil si tlapku.
The poor little...
Naše kočka má na tlapce černou skvrnu.
Our cat has...
Všimli jste si někdy otisku zvířecí tlapy v mokrém písku?
Have you ever...
10/20
+
kluzký, klouzavý
prohnaný, úskočný, záludný
slippery [ˈslɪpərɪ]
2. stupeň: slipperier, 3. stupeň: slipperiest
Led mnohem víc klouže, když se ohřeje blízko k bodu mrazu.
Ice gets more...
Navoskoval jsem podlahu, takže je poněkud kluzká.
I've waxed the floor so it's rather slippery.
11/20
+
vložit, vstrčit, zavést, zasunout (dovnitř)
vynaložit, věnovat (úsilí, čas ap.)
předložit, podat (žádost)
put in [pʊt ɪn]
přít. prostý: put in, 3. os. j. č.: puts in, průb. čas: putting in, prostý min.: put in, příčestí min.: put in
Vězeň byl izolován.
The prisoner was...
Známka bude vložena do balíčku s kusem kartónu, který ji bude ochraňovat při přepravě.
The stamp will...
Musíme zavést nové způsoby hodnocení naší práce.
We need to...
Věřit, že se vše zázračně vyřeší bez vynaložení jakéhokoli úsilí, je pouhé zbožné přání.
Believing that everything...
12/20
+
hvězdný
vynikající, prvotřídní
stellar [ˈstelə]
Přišla s vynikajícími doporučeními.
She came with...
Prožil hvězdnou kariéru, která za více než 10 let zahrnovala 71 profesionálních zápasů.
He enjoyed a...
13/20
+
létání, letectví, aviatika
letecký průmysl
aviation [ˌeɪvɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: aviation, množ. číslo: aviations
Naší soutěžící jsou mistři létání.
Our competitors are...
Nehoda je vyšetřována Úřadem pro civilní letectví.
The accident is...
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
14/20
+
hnít, tlít, kazit (se), rozkládat se (mrtvola ap.)
zahnívat, upadat (společnost ap.) (přen.)
rozpadat se, chátrat (dům ap.)
hnití, rozklad, hniloba, kaz (zubní)
decay [dɪˈkeɪ]
jedn. číslo: decay, množ. číslo: decays, přít. prostý: decay, 3. os. j. č.: decays, průb. čas: decaying, prostý min.: decayed, příčestí min.: decayed
Z cukru se vám kazí zuby.
Sugar makes your...
Dřevo je ošetřeno konzervačním prostředkem, aby se zabránilo hnilobě.
The wood is...
Místo páchlo zkaženým masem.
The place stank...
15/20
+
uvést do provozu
zprovoznit
put into operation [pʊt ˈɪntə ˌɒpəˈreɪʃən]
přít. prostý: put into operation, 3. os. j. č.: puts into operation, průb. čas: putting into operation, prostý min.: put into operation, příčestí min.: put into operation
Do provozu by měly být uvedeny v nejbližších měsících.
They should be...
Systémy nainstaluje, zkalibruje a zprovozní dodavatelem systému.
The systems will...
16/20
+
páteřní, míšní
spinal [ˈspaɪnəl]
Mozek a mícha se skládají z mnoha buněk.
The brain and...
Toto video bylo připraveno jako názorná ukázka cvičení na posílení páteře.
This video was...
Mícha slouží jako telegrafický kabel, který zasílá různé zprávy celým naším tělem.
The spinal cord...
17/20
+
vrchol, špička
hrot
apex [ˈeɪpeks]
jedn. číslo: apex, množ. číslo: apexes (or apices)
Sparta dosáhla vrcholu své moci v 5. století před naším letopočtem.
Sparta reached the...
Ve 40 letech dosáhla vrcholu své kariéry.
At 40, she...
18/20
+
tápat, š(m)átrat
neobratně manipulovat, být nemotorný
zkažený (nechycený) míč (sport.)
fumble [ˈfʌmbəl]
přít. prostý: fumble, 3. os. j. č.: fumbles, průb. čas: fumbling, prostý min.: fumbled, příčestí min.: fumbled
David šmátral po kapsách pro drobné.
David fumbled in...
Kdyby Harris ten míč nepustil, mohli jsme ten zápas vyhrát.
If Harris hadn't...
19/20
+
(o)zdobit, zkrášlit
adorn [əˈdɔːn]
přít. prostý: adorn, 3. os. j. č.: adorns, průb. čas: adorning, prostý min.: adorned, příčestí min.: adorned
Stěny byly zdobeny malbami.
The walls were...
Krk jí zdobil diamantový náhrdelník.
A diamond necklace...
Velký taneční sál zdobil nádherný křišťálový lustr.
The grand ballroom...
Hlavní náměstí města zdobily malebné obchůdky s ručně vyráběnými výrobky.
The town's main square was adorned with quaint shops selling handmade crafts.
20/20
+
nejistý, nestabilní (situace ap.)
vratký, chatrný, chabý (základy ap.)
roztřesený, rozechvělý (hlas ap.)
shaky [ˈʃeɪkɪ]
2. stupeň: shakier, 3. stupeň: shakiest
Její vzpomínky na nehodu jsou trochu rozmazané.
Her memories of...
Informovaní lidé vědí, že situace je nejistá.
Informed people know...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X