460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
162
163
164
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ledovec (hl. horský)
glacier [ˈgleɪsɪə]
jedn. číslo: glacier, množ. číslo: glaciers
Lyžovali jsem na velkolepém ledovci tyčícím se nad okolní krajinou.
We skied on a spectacular glacier towering over the surrounding countryside.
Vydali jsme se s místním průvodcem na túru po ledovci.
We went on a glacier hike with a local guide.
2/20
+
toužit, prahnout (po čem)
toužebně si přát
yearn [jɜːn]
přít. prostý: yearn, 3. os. j. č.: yearns, průb. čas: yearning, prostý min.: yearned, příčestí min.: yearned
Stále po ní toužil, i po všech těch letech.
He still yearned after her, even after all these years.
Ruth se toužila vrátit do své rodné země.
Ruth yearned to return to her native country.
Christopherovi se dařilo dobře, ale stále toužil po své bývalé manželce.
Christopher prospered, but...
3/20
+
(pro)sít, prosévat (mouku, písek ap.)
projít, prozkoumat, prohledat (pečlivě) (trosky ap.)
posypat (přes sítko ap.)
sift [sɪft]
přít. prostý: sift, 3. os. j. č.: sifts, průb. čas: sifting, prostý min.: sifted, příčestí min.: sifted
K vytěžení jednoho karátu diamantu je často nutné prosít asi 400 tun materiálu.
Often, it is necessary to sift through some 400 tons of material to mine one carat of diamond.
Armáda prohledávala trosky a hledala stopy.
The army sifted through the rubble looking for clues.
4/20
+
ztvárnění, ztělesnění (koho) (postavy ve hře ap.)
vyobrazení, zobrazení (reality ap.)
vylíčení, vystižení
portrayal [pɔːˈtreɪəl]
jedn. číslo: portrayal, množ. číslo: portrayals
Bylo to drsné a poctivé zobrazení její závislosti.
It was a...
Jeho vylíčení případu bylo přesné a objektivní.
His portrayal of...
5/20
+
klidně, bez obav
feel free [fiːl friː]
Pokud máte nějaké dotazy nebo pochybnosti, bez obav se obráťte na náš tým.
If you have...
Klidně ho ignorujte.
Feel free to...
6/20
+
(o)točit (se), vířit, otáčet (se)
víření, vír, otáčení
(za)točit se (hlava)
whirl [wɜːl]
jedn. číslo: whirl, množ. číslo: whirls, přít. prostý: whirl, 3. os. j. č.: whirls, průb. čas: whirling, prostý min.: whirled, příčestí min.: whirled
Pokoj se se mnou začal točit.
The room began...
Žil jsem ve víru vysokoškolského života a neměl jsem čas na studium.
I lived in...
7/20
+
plod (lidský)
fetus [ˈfiːtəs]
jedn. číslo: fetus, množ. číslo: foetuses
U pacientů s postiženým plodem umožní včasná diagnostika možnost předčasného ukončení těhotenství.
In patients with...
Skrz břišní stěnu můžeme vidět vyvíjející se plod.
We can see...
8/20
+
usazenina, sediment, sedlina
sediment [ˈsedɪmənt]
jedn. číslo: sediment, množ. číslo: sediments
Na dně láhve byla hnědá usazenina.
There was brown...
Na dně oceánu stále leží asi 100 tun kontaminovaných sedimentů.
About 100 tons...
9/20
+
obruč, objímka
obroučka (basketbalového koše)
překážka (přen.)
hoop [huːp]
jedn. číslo: hoop, množ. číslo: hoops
Lvi v cirkusu umí skákat skrz obruče.
Lions in the...
Moji rodiče překonali všechny překážky za mě.
My parents jumped...
10/20
+
vynadat (komu)
sprdnout, sjet (koho) (hovor.)
tell off [tel ɒf]
přít. prostý: tell off, 3. os. j. č.: tells off, průb. čas: telling off, prostý min.: told off, příčestí min.: told off
Dostal jsem vynadáno od rozhodčího.
I got told...
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to give the companies a telling off instead of banning them outright.
11/20
+
kráter (sopky)
crater [ˈkreɪtə]
jedn. číslo: crater, množ. číslo: craters
Z kráteru začal soptit popel.
Ash began to...
Měsíční krátery lze jasně vidět pomocí malého dalekohledu.
Lunar craters can...
12/20
+
pluh (k orbě, na sníh ap.)
(z)orat, (z)kypřit (půdu ap.)
vyhodit (od zkoušky) (BrE) (slang.)
plow [plaʊ]
jedn. číslo: plow, množ. číslo: plows, přít. prostý: plow, 3. os. j. č.: plows, průb. čas: plowing, prostý min.: plowed, příčestí min.: plowed
Zemědělci orají na podzim nebo na jaře.
Farmers plow in...
Potřebuji zorat zahradu.
I need to...
Zkoušející vyhodili polovinu kandidátů.
The examiners plowed...
13/20
+
vzpomínka (na co)
vybavení (si) (čeho)
recollection [ˌrekəˈlekʃən]
jedn. číslo: recollection, množ. číslo: recollections
Matně si na to vzpomínám.
I have a...
Pokud si pamatuji, ten den tam nebyl.
To the best...
14/20
+
barman(ka), výčepní
bartender [ˈbɑːˌtendə]
jedn. číslo: bartender, množ. číslo: bartenders
Šel jsem za barmanem a požádal o sklenici vody.
I went to...
Barman zastřelil zákazníka, protože se mylně domníval, že právě ukradl peníze.
The bartender shot...
15/20
+
od rána do večera
od svítání do soumraku
from dawn to dusk [frɒm dɔːn tuː dʌsk]
Přírodní rezervace bude otevřena zdarma každý den od rána do večera.
The nature preserve...
Když jsem byl mladší, pracoval jsme od svítání do soumraku.
When I was...
16/20
+
pachatel
perpetrator [ˈpɜːpɪˌtreɪtə]
jedn. číslo: perpetrator, množ. číslo: perpetrators
Pachatelem mohl být kdokoli.
The perpetrator could...
Pachatelé masakru musí být postaveni před soud jako váleční zločinci.
The perpetrators of...
FBI jde po pachateli včerejšího atentátu.
FBI is after...
17/20
+
spadlý, spadený
padlý
hříšný
příč.min. slovesa padat
fallen [ˈfɔːlən]
Silnice byla zatarasena spadlým stromem.
The road was...
Truchlí strom pro spadlý list?
Does a tree...
18/20
+
podlehnout, neodolat (čemu) (tlaku, pokušení ap.)
vzdát se, podřídit se
succumb [səˈkʌm]
přít. prostý: succumb, 3. os. j. č.: succumbs, průb. čas: succumbing, prostý min.: succumbed, příčestí min.: succumbed
Pokud jejím požadavkům podlehneš teď, budeš jim už podléhat celý život.
If you succumb...
Podlehl jsem pokušení a dal si kousek čokolády.
I succumbed to...
19/20
+
mazivo, mazací olej, mazadlo
namazat, naolejovat, promazat
tuk, mastnota, omastek
mastný
grease [ɡriːs]
jedn. číslo: grease, množ. číslo: greases, přít. prostý: grease, 3. os. j. č.: greases, průb. čas: greasing, prostý min.: greased, příčestí min.: greased
Promažte všechny pohyblivé části mazivem.
Lubricate all moving...
Benzín je tekuté rozpouštědlo, které odstraňuje mastné skvrny.
Gasoline is a...
Digestoř je magnet na prach a mastnotu.
The cooker hood...
20/20
+
intriky, pletichy, pletichaření
intrikovat, pletichařit
zaujmout, upoutat (silně)
intrigue [ɪnˈtriːɡ]
jedn. číslo: intrigue, množ. číslo: intrigues, přít. prostý: intrigue, 3. os. j. č.: intrigues, průb. čas: intriguing, prostý min.: intrigued, příčestí min.: intrigued
Právě takové otázky mě opravdu zaujmou.
It's questions like...
Je to jedna z nejzajímavějších otázek v dějinách hudby. Totiž, proč lidé mají rádi smutnou hudbu?
It is one...
Myslím, že triatlon je opravdu fascinující, protože zahrnuje tři různé sporty.
I think triathlon...
Román zajímavým způsobem zkoumal zvrácenou stránku lidské povahy.
The novel explored...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X