460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
163
164
165
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vzájemně, oboustranně
mutually [ˈmjuːtʃʊəlɪ]
Nakonec jsme dospěli k číslu, které bylo oboustranně přijatelné.
We eventually arrived at a figure that was mutually acceptable.
Tyto dva cíle jsou vzájemně neslučitelné.
These two objectives are mutually incompatible.
Cílem jednání je najít oboustranně přijatelné řešení.
The aim of the negotiations is to find a mutually acceptable solution.
2/20
+
vystoupení (živé)
štace
vystupovat
gig [gɪg]
jedn. číslo: gig, množ. číslo: gigs, přít. prostý: gig, 3. os. j. č.: gigs, průb. čas: gigging, prostý min.: gigged, příčestí min.: gigged
Štve mě, že jsme vzali toto vystoupení.
It annoys me that we took this gig.
Musíš zkusit zajistit nám lepší štace.
You have to try to get us better gigs.
3/20
+
kompas, buzola
kružítko
compass [ˈkʌmpəs]
jedn. číslo: compass, množ. číslo: compasses
Kompas ti ukáže, kterým směrem je sever.
A compass shows you which direction is north.
Vždy nosím v batohu mapu a kompas.
I always carry a map and compass in my backpack.
Myslím si, že máme vrozený morální kompas, který řídí naše činy.
We think we have an innate moral compass that guides our actions.
4/20
+
slavný, obdivovaný, proslulý
min.pr. a příč.min slovesa oslavit
celebrated [ˈselɪˌbreɪtɪd]
Michael byl slavný sportovec.
Michael was a...
Kelley byl nejslavnější klaun své éry.
Kelley was the...
5/20
+
úplně jedno, úplně lhostejné, šuma fuk
už je to dávno, nezáleží na tom
all water under the bridge [ɔːl ˈwɔːtə ˈʌndə ðə brɪdʒ]
Očekávali jsme to o trochu dříve, ale teď je to už úplně jedno.
We were expecting...
Už se tím, prosím, netrapte. Už je to šuma fuk.
Please don't worry...
6/20
+
flirtovat, koketovat
flirt [flɜːt]
přít. prostý: flirt, 3. os. j. č.: flirts, průb. čas: flirting, prostý min.: flirted, příčestí min.: flirted
Krátce jsem koketoval s myšlenkou emigrovat.
I flirted briefly...
Nikdo se mnou roky neflirtoval a já vlastně nevěděl, jak odpovědět.
No one had...
7/20
+
páni, jé, bože (hovor.)
gosh [gɒʃ]
Páni, to je silný déšť!
Gosh, the rain...
Proboha! To jsem ještě nikdy neslyšel.
By Gosh! I...
8/20
+
mohutný, ohromný, velký, silný (rána ap.)
ohromně, silně (zdůraznění) (hovor.) (AmE)
mighty [ˈmaɪtɪ]
2. stupeň: mightier, 3. stupeň: mightiest
Z malé jiskry může vzplanout velký plamen.
From a little...
Christopher ho silně praštil.
Christopher gave him...
9/20
+
humanitární, dobročinný
lidumil, filantrop
humanitarian [hjuːˌmænɪˈteərɪən]
jedn. číslo: humanitarian, množ. číslo: humanitarians
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Tento důvod nebyl kvůli humanitárních obavám, ale kvůli ekonomice.
The reason was...
Byl koordinátorem většiny humanitárních operací.
He was the...
10/20
+
uzavřít se, uzamknout se (před světem)
nevycházet
shut away [ʃʌt əˈweɪ]
přít. prostý: shut away, 3. os. j. č.: shuts away, průb. čas: shutting away, prostý min.: shut away, příčestí min.: shut away
Bylo mu patnáct let, když ho poprvé zavřeli za krádež chleba.
He was fifteen...
Clark se zavřel ve svém pokoji a studoval.
Clark shut himself...
11/20
+
točit (se), otáčet (se), obíhat
střídat (se) (pravidelně)
rotate [ˈrəʊteɪt]
přít. prostý: rotate, 3. os. j. č.: rotates, průb. čas: rotating, prostý min.: rotated, příčestí min.: rotated
Střídavý proud je generován rotací drátěné smyčky v magnetickém poli.
Alternating current is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field.
Hřídel automobilu se otáčí s konstantní frekvencí 3000 otáček.
The shaft of a motor car rotates at a constant frequency of 3000 revolutions.
Je to důsledek skutečnosti, že se otáčí kolem své osy.
It is a...
Země se otáčí kolem své osy jednou za 24 hodin, což způsobuje střídání dne a noci.
The Earth rotates...
Naučte se správně otáčet levé předloktí na začátku nápřahu.
Learn to rotate...
12/20
+
mikrofon
microphone [ˈmaɪkrəˌfəʊn]
jedn. číslo: microphone, množ. číslo: microphones
Měl připnutý mikrofon na kravatě.
He had a...
Můj notebook má vestavěný mikrofon.
My notebook has a built-in microphone.
Mikrofon zesiloval jeho hlas, takže ho všichni v publiku zřetelně slyšeli.
The microphone amplified...
Má diktafon zabudovaný mikrofon?
Does the recorder...
13/20
+
vleklý, zdlouhavý
rozvláčný, sáhodlouhý
lengthy [ˈleŋkθɪ]
2. stupeň: lengthier, 3. stupeň: lengthiest
Adopce je zdlouhavý proces.
Adoption is a...
Jeho nový román je dlouhá a působivá rodinná sága.
His new novel...
Vzhledem k velké poptávce je na tělocvičnu dlouhý pořadník.
Due to high...
Po dlouhém soudním řízení byl obžalovaný nakonec zproštěn obžaloby.
After a lengthy...
14/20
+
(z)formulovat, vyjádřit (názor ap.)
vytvořit, vyvinout, vymyslet (plán ap.)
formulate [ˈfɔːmjʊˌleɪt]
přít. prostý: formulate, 3. os. j. č.: formulates, průb. čas: formulating, prostý min.: formulated, příčestí min.: formulated
David vždy velmi pečlivě formuluje své myšlenky.
David always formulates...
Tento krém byl vyvinut tak, aby urychlil buněčný metabolismus.
This cream was...
15/20
+
jít po něčem, bažit po něčem, chtít něco
after something [ˈɑːftə ˈsʌmθɪŋ]
Chci jeho flek.
I am after...
Šlo mu o majetek jeho otce.
He was after...
16/20
+
sperma, spermie
sperm [spɜːm]
jedn. číslo: sperm, množ. číslo: sperms (or sperm)
Spojení sperma a vajíčka vede k novému sloučení genetických informací.
The union of...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
17/20
+
dýchací, respirační, dechový
respiratory [ˈrespərətərɪ]
Tento nález může být předzvěstí respiračního selhání.
This finding may...
Mark měl infekci horních cest dýchacích.
Mark was down...
Astma je porucha funkce dýchacího systému, v podstatě zánět plic.
Asthma is a...
18/20
+
ozón, ozónvý
ozone [ˈəʊzəʊn]
jedn. číslo: ozone, množ. číslo: ozones
Ozónová díra umožňuje radiaci projít atmosférou na zemský povrch.
The hole in...
Vědci pozorovali pokles vrstvy ozonu nad Antarktidou.
Scientists have observed...
19/20
+
hrubý, drsný (povrch, hlas ap.)
coarse [kɔːs]
2. stupeň: coarser, 3. stupeň: coarsest
Jeho oděv byl vyroben z hrubé látky.
His clothes were...
Neobtěžovali se v její přítomnosti mírnit svůj drsný humor.
They did not...
20/20
+
držitel (úřadu, moci), úřadující (form.)
povinný, povinnost
incumbent [ɪnˈkʌmbənt]
jedn. číslo: incumbent, množ. číslo: incumbents
Úřadující prezident se potýká s problémy, které začaly mnoho let před jeho nástupem do úřadu.
The incumbent president...
Je na nás, abychom tak učinili.
It is incumbent...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X