460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
164
165
166
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
krok zpět
nezdar, neúspěch, selhání, dílčí prohra
komplikace, zádrhel
setback [ˈsetˌbæk]
jedn. číslo: setback, množ. číslo: setbacks
Nebyli zvyklí na takové vojenské neúspěchy.
They were unaccustomed to such military setbacks.
Neúspěch může být dobrá věc, která vás vyvede z vašeho pocitu sebeuspokojení.
A setback can be a good thing, forcing you out of your complacency.
Záleží na tom, jak se vypořádáváte s konflikty a dílčími neúspěchy.
What matters is...
Nesmíš se nechat odradit prvními nezdary.
You mustn't be...
2/20
+
válečný, válečnický, vojenský
bojový
stanný (právo)
martial [ˈmɑːʃəl]
Projevy byly prokládané vlasteneckou vojenskou hudbou.
The speeches were interspersed with patriotic martial music.
Nauč se bojové umění.
Learn a martial art.
V zemi nyní platí stanné právo.
The country is now under martial law.
3/20
+
nařízení, předpis, vyhláška, výnos (form.)
ordinance [ˈɔːdɪnəns]
jedn. číslo: ordinance, množ. číslo: ordinances
Posuzování zákonnosti nařízení je v kompetenci soudů.
Judging the legality of the ordinance is within the province of the courts.
Podle nové vyhlášky budou všichni majitelé psů, kteří po nich neuklidí nepořádek, pokutováni.
According to the new ordinance, all dog owners who don't clean up their mess will be fined.
4/20
+
zvýšit (se), zvětšit (se), zesílit (se)
(vy)stupňovat, zintenzívnit
heighten [ˈhaɪtən]
přít. prostý: heighten, 3. os. j. č.: heightens, průb. čas: heightening, prostý min.: heightened, příčestí min.: heightened
Měli bychom nadále zvyšovat povědomí o této hrozbě.
We should continue...
Velká policejní přítomnost jen vystupňovala napětí mezi davem.
The strong police...
Zvýšený dohled je nutný.
Heightened oversight is...
Po neúspěšném pokusu o únos byla zvýšena bezpečnostní opatření.
After the failed...
5/20
+
jít po někom, pronásledovat
after someone [after ˈsʌmˌwʌn]
FBI jde po pachateli včerejšího atentátu.
FBI is after...
Koneckonců, teď půjdou po mně.
After all, they'll...
6/20
+
připevnit, upevnit, přivázat, připoutat
zapnout, zavázat, svázat, sepnout
zaměřit (se), zaostřit (se) (pozornost, zrak ap.)
upřít (pozornost, zrak ap.)
fasten [fæsən]
přít. prostý: fasten, 3. os. j. č.: fastens, průb. čas: fastening, prostý min.: fastened, příčestí min.: fastened
Prosím, posaďte se a připoutejte se.
Please take your...
Všechny oči v místnosti byly upřeny na ní.
All eyes in...
Zkruťte dohromady svazky dlouhých prutů a svažte drátem do kruhu.
Twist together bundles...
7/20
+
nezodpovědný
irresponsible [ˌɪrɪˈspɒnsəbəl]
Toto rozhodnutí je nezodpovědné.
This decision is...
Pokud jde o peníze, je naprosto nezodpovědná.
When it comes...
8/20
+
obrys(y), kontury, tvar(y)
vrstevnice (na mapě)
(vy)tvarovat (co), nakreslit obrys
contour [ˈkɒntʊə]
jedn. číslo: contour, množ. číslo: contours, přít. prostý: contour, 3. os. j. č.: contours, průb. čas: contouring, prostý min.: contoured, příčestí min.: contoured
Cesta stále sleduje obrys pobřeží.
The road still...
Tato mapa má vrstevnice vyznačené v rozestupech 50 m.
This map has...
Flexibilní vnímání barev závisí na tvaru a obrysu předmětů.
Flexible color perception...
9/20
+
jas, záře, zářivost
brightness [ˈbraɪtnəs]
jedn. číslo: brightness, množ. číslo: brightnesses
Obrazovka má pouze dvě nastavení žádný jas a vysoký jas.
The screen only has two settings no brightness and high brightness.
Můžete nastavit poměr stran, ostrost, jas a kontrast.
You can adjust...
Sluneční svit mě donutil přimhouřit oči.
The brightness of...
Můžete nastavit barvy a jas vašeho monitoru.
You can make...
10/20
+
zabránit
odvrátit
stave off [steɪv]
přít. prostý: stave off, 3. os. j. č.: staves off, průb. čas: staving off, prostý min.: staved off, příčestí min.: staved off
Vláda by mohla odvrátit další pokles měny.
Government might stave...
Je zde tak tak dostatek jídla, aby se zabránilo hladu.
There is barely enough food to stave off hunger.
11/20
+
nápaditý, vynalézavý
smyšlený, vymyšlený
imaginative [ɪˈmædʒɪnətɪv]
Architekti nápaditě použili sklo a kov.
The architects have...
Musíme být více flexibilní a nápadití.
We need to...
12/20
+
patetický, dojímavý, dojemný
žalostný, ubohý, k pláči
pathetic [pəˈθetɪk]
Většina z nich nesla malé ranečky a byl na ně žalostný pohled.
Most of them...
Tvůj pokus o omluvu je dost ubohý.
Your attempt at...
To je ukázka toho, jak žalostná je degradace našeho školství.
This is a demonstration of how pathetic the degradation of our education is.
13/20
+
kauce, záruka
vykašlat se na to, neudělat to
bail [beɪl]
jedn. číslo: bail, množ. číslo: bails, přít. prostý: bail, 3. os. j. č.: bails, průb. čas: bailing, prostý min.: bailed, příčestí min.: bailed
Je volný na kauci.
He is out...
Já se na kapelu nevykašlal!
I didn't bail...
14/20
+
novinka, novota
novelty [ˈnɒvəltɪ]
jedn. číslo: novelty, množ. číslo: novelties
Na veletrzích bylo vystaveno mnoho novinek.
Many novelties were...
Tehdy byl internet ještě něco jako novinka.
Then the Internet...
15/20
+
dát do pořádku
put in order [pʊt ɪn ˈɔːdə]
přít. prostý: put in order, 3. os. j. č.: puts in order, průb. čas: putting in order, prostý min.: put in order, příčestí min.: put in order
Dejte si své věci do pořádku.
Put your things...
Hned jak budu mít minutu, dám to do pořádku.
I will put...
16/20
+
(vy)rašit, (vy)klíčit, (vy)pučet
(vy)růst
výhonek, klíček
sprout [spraʊt]
jedn. číslo: sprout, množ. číslo: sprouts, přít. prostý: sprout, 3. os. j. č.: sprouts, průb. čas: sprouting, prostý min.: sprouted, příčestí min.: sprouted
Semena vyklíčí do 3 dnů po zasetí.
The seeds will...
Když první výhonek vyrazí, je to velká radost.
When the first...
17/20
+
školní vzdělání / vzdělávání, výuka
drezura, výcvik (koně ap.)
schooling [ˈskuːlɪŋ]
jedn. číslo: schooling, množ. číslo: schoolings
Michaelovi se dostalo nejlepšího vzdělání, jaké mu mohlo jeho rodné město nabídnout.
Michael received the...
Nikův lakomý otec odmítl zaplatit za jeho vzdělání.
Nick's miserly father...
18/20
+
nesmyslný, smysl postrádající
bezvýznamný, bez významu
meaningless [ˈmiːnɪŋləs]
Můj život nemá smysl.
My life is...
Takové pokuty jsou pro tak obrovskou společnost bezvýznamné.
Such fines are...
19/20
+
uvažování, (ro)zvažování, úvaha
rozvážnost, obezřetnost
rokování, debata, porada
deliberation [dɪˌlɪbəˈreɪʃən]
jedn. číslo: deliberation, množ. číslo: deliberations
Po pečlivém zvážení bylo dohodnuto ukončení tohoto projektu.
After careful deliberation,...
Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl vaši nabídku přijmout.
After much deliberation,...
K verdiktu dospěli po několikahodinové debatě.
They reached a...
20/20
+
znovu navštívit, vrátit se (k tomu)
revisit [riːˈvɪzɪt]
přít. prostý: revisit, 3. os. j. č.: revisits, průb. čas: revisiting, prostý min.: revisited, příčestí min.: revisited
Jestli to neudělají, znovu se vrátím k této záležitosti.
If they don't...
Hele, jestli se chceš znovu vrátit do té slepé uličky, posluž si.
Look, if you...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X