460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
165
166
167
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podvečer (události) (publ.)
eve [iːv]
jedn. číslo: eve, množ. číslo: eves
V předvečer závodu se Jamesovi udělalo špatně.
James felt sick on the eve of the race.
Nekoukejte na dárky před Štědrým dnem.
Don't peek at your presents before Christmas Eve.
2/20
+
lesknout se, blyštit se, třpytit se (povrch)
(bledý) svit, záře (světel ap.)
záblesk (krátký, i přen.), náznak (čeho)
gleam [gliːm]
jedn. číslo: gleam, množ. číslo: gleams, přít. prostý: gleam, 3. os. j. č.: gleams, průb. čas: gleaming, prostý min.: gleamed, příčestí min.: gleamed
Dorothy leštila stůl, dokud se neleskl.
Dorothy polished the table until it gleamed.
V jeho očích je jistý náznak arogance.
There is a certain arrogant gleam in his eyes.
V brzké ranní záři skrývají hory mnoho krásy.
There is a...
Sochy byly vyrobeny z lesklého bronzu.
The sculptures were...
Nejsou to zrovna zářivé příklady odpovědnosti.
They aren't exactly...
3/20
+
modul
module [ˈmɒdjuːl]
jedn. číslo: module, množ. číslo: modules
Ukotvili servisní modul vedle orbitální vesmírné stanice.
They have docked a service module alongside the orbiting space station.
Dva přední reproduktory jsou připojeny k basovému modulu.
The two front speakers are wired to the bass module.
No a mezitím jsem přepsal ten modul.
Meanwhile, I am...
Ale aby bylo možné vytvořit tento typ formuláře, je třeba nejprve importovat jiný modul do naší aplikace.
But in order...
4/20
+
začínající, snažící se prorazit
potýkající se s obtížemi (počátečními ap.)
zápasení, bojování
potýkání se (s obtížemi)
vzpírání se (nátlaku ap.)
průb.čas slovesa bojovat, zápasit
struggling [ˈstrʌglɪŋ]
Pokud se jí podařilo dosáhnout úspěchu, je tu naděje i pro začínajícího a snaživého umělce, jako jsem já.
If she has...
V té době byl Picasso začínající umělec, který byl mimo Paříž málo známý.
At that time...
5/20
+
dej si na čas, nepospíchej
take your time [teɪk jɔː taɪm]
přít. prostý: take your time, 3. os. j. č.: takes your time, průb. čas: taking your time, prostý min.: took your time, příčestí min.: taken your time
Dejte si na čas, není kam spěchat.
Take your time...
Dejte si na čas a mluvte pomalu a jasně.
Just take your...
6/20
+
konzervovat, zachovat, uchovat
šetřit, hospodařit (se zásobami ap.)
conserve [kənˈsɜːv]
přít. prostý: conserve, 3. os. j. č.: conserves, průb. čas: conserving, prostý min.: conserved, příčestí min.: conserved
Musíme uchovávat a chránit evropské kulturní dědictví.
We have to...
Dobré nakládání s odpady může pomoci šetřit cenné zdroje.
Good waste management...
Sucho způsobilo nedostatek vody, což obyvatele donutilo s ní šetřit.
The drought resulted...
7/20
+
byrokrat
bureaucrat [ˈbjʊərəˌkræt]
jedn. číslo: bureaucrat, množ. číslo: bureaucrats
Byl to jen hloupý byrokrat, který nebyl ochoten mě tam vyslat.
He was just...
V podstatě to znamená 10 let práce zničené jedním škrtem byrokratova pera.
In essence, it...
8/20
+
splatit, vrátit, zaplatit (dluh ap.)
oplatit (co komu), odvděčit se
repay [rɪˈpeɪ]
přít. prostý: repay, 3. os. j. č.: repays, průb. čas: repaying, prostý min.: repaid, příčestí min.: repaid
Můj bratr splatil peníze, které si půjčil.
My brother has...
Dluh se týká půjčky peněz, která musí být splacena i s úroky.
Debt refers to...
9/20
+
lusk, tobolka, kapsle, (vy)loupat (hrách ap.)
modul, proudnicový kryt (mimo trup) (let.)
pod [pɒd]
jedn. číslo: pod, množ. číslo: pods, přít. prostý: pod, 3. os. j. č.: pods, průb. čas: podding, prostý min.: podded, příčestí min.: podded
Hyperloop je systém, který pohání kapsle s cestujícími nebo nákladem umístěné v trubce rychlostí až 1300 km/h.
The hyperloop is...
Můžeme uniknout v transportním modulu.
We can escape...
10/20
+
naspořit, našetřit, uspořit
save up [seɪv ʌp]
přít. prostý: save up, 3. os. j. č.: saves up, průb. čas: saving up, prostý min.: saved up, příčestí min.: saved up
Snažím se našetřit nějaké peníze, abych si mohla koupit nové auto.
I'm trying to...
Paul šetřil peníze minci po minci.
Paul saved up...
11/20
+
odstranění, odklizení (trosek ap.)
mýtina, paseka
(pro)čištění
zúčtovací, clearingový (účet ap.)
clearing [ˈklɪərɪŋ]
jedn. číslo: clearing, množ. číslo: clearings
Vrtulník přistál v husté džungli na mýtině.
A helicopter landed...
V bankovnictví a finančnictví clearing označuje všechny činnosti od okamžiku, kdy je učiněn závazek k transakci, až do jejího vypořádání.
In banking and...
Musíme mít věrohodný plán, jak vyrovnat nedoplatky vůči naší bance.
We need to...
12/20
+
povzbuzení, stimulace, oživení, podnět
stimulation [ˌstɪmjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: stimulation, množ. číslo: stimulations
Děti potřebují různorodost a podněty.
Children need variety...
Jak to udělat, abych měl více intelektuálních podnětů?
How can I...
13/20
+
úzce spojený (s čím), úzce provázaný (s čím)
navázaný (na co), vázaný (čím) (povinností ap.)
vázaný (kniha ap.)
omezovat, ohraničovat
bound [baʊnd]
přít. prostý: bound, 3. os. j. č.: bounds, průb. čas: bounding, prostý min.: bounded, příčestí min.: bounded
Je důležité, aby zde lidé mohli svobodně mluvit v rámci zákona.
It is important...
Nařízení není pro Spojené království a Irsko závazné.
The United Kingdom...
Svázal jsem mu pevně nohy.
I bound his...
Vytáhla bavlněný proužek a obvázala mi ránu.
She pulled a...
Jsem vázán mlčenlivostí.
I am bound...
Právníci jsou z etického i právního hlediska vázáni naprostou mlčenlivostí.
Lawyers are ethically...
14/20
+
fungující
fungování
functioning [ˈfʌŋkʃənɪŋ]
Rodinná krize je situace, která narušuje normální fungování rodiny.
A family crisis...
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
Zástava srdce nastane, když srdce náhle přestane fungovat.
Cardiac arrest occurs...
Držení těla není jen o estetice. Je to i o tom, aby celé tělo fungovalo normálně.
Posture isn't just...
15/20
+
slavný, proslulý, věhlasný (čím)
famed [feɪmd]
Tato bůvolí farma byla proslulá svou mozzarellou.
This buffalo farm...
Časopis je věhlasný svými nemilosrdnými politickými satirami.
The magazine is...
16/20
+
spřátelit se, najít si přátele
make friends [meɪk frend]
přít. prostý: make friends, 3. os. j. č.: makes friends, průb. čas: making friends, prostý min.: made friends, příčestí min.: made friends
Můj bratr má schopnost snadno se spřátelit.
My brother has a faculty for making friends.
Sam si našel přátele, kamkoliv přišel.
Sam made friends...
Spřátelili se s ním.
They made friends...
Sdílená nenávist pomáhá získat přátele.
The shared hatred...
17/20
+
i když, přestože
even when [ˈiːvən wen]
Přestože psi štěkají, přehlídka pokračuje.
Even when dogs bark, the parade goes on.
Vzal si montérky dokonce i když šel do města.
He wore his...
Pacientky často odmítají císařský řez, i když by jim to mohlo zachránit život.
Patients often decline...
Náš tým zachoval klid, i když jsme prohrávali o 25 bodů.
Our team kept our poise even when we were down by 25 points.
To na čem záleží je vaše odhodlání a ochota pokračovat, i když jde do tuhého.
What matters is...
18/20
+
zadržená / zadržovaná osoba, zadržený
detainee [ˌdiːteɪˈniː]
jedn. číslo: detainee, množ. číslo: detainees
Tento zadržený již není v našem zařízení.
That detainee is...
Zajistili jste řádně zadrženého?
Did you properly...
Mezi zadrženými jsou osoby podezřelé z účasti na ozbrojené loupeži.
The detainees include...
19/20
+
pekárna, pekařství
bakery [ˈbeɪkərɪ]
jedn. číslo: bakery, množ. číslo: bakeries
Z pekárny se linula lákavá vůně.
An enticing smell...
Pekař peče chléb v pekárně.
The baker bakes...
Pekařstvím se linula vůně čerstvě upečeného chleba.
The smell of...
Pekárna měla vitrínu plnou lahodného pečiva a dortů.
The bakery had...
Měli bychom se zastavit v nové pekárně a ochutnat jejich čerstvé pečivo.
We should drop...
Pekárnou se linula vůně čerstvě upečeného chleba a lákala zákazníky dovnitř.
The aroma of...
20/20
+
prkno, deska, fošna
hlavní bod (programu) (publ.)
obložit (deskami)
naklepat (maso)
plank [plæŋk]
jedn. číslo: plank, množ. číslo: planks, přít. prostý: plank, 3. os. j. č.: planks, průb. čas: planking, prostý min.: planked, příčestí min.: planked
K překonání příkopu jsme použili dlouhé prkno.
We used a...
Šedesáti dvou letý bývalý mariňák překonal podruhé rekord držení pozice nazývané prkno.
62-year-old former Marine...
Prkna se třídí podle tloušťky.
Planks are graded according to its thickness.
Když jsme šli po prkně nad potokem, tak se prohnulo.
The plank over...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X