380+  lekcí
15 400+  vět
7 600+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podvečer (události) (publ.)
eve [iːv]
j.č.: eve, mn.č.: eves
V předvečer závodu se Jamesovi udělalo špatně.
James felt sick on the eve of the race.
Nekoukejte na dárky před Štědrým dnem.
Don't peek at your presents before Christmas Eve.
2/20
+
lesknout se, blyštit se, třpytit se (povrch)
(bledý) svit, záře (světel ap.)
záblesk (krátký, i přen.), náznak (čeho)
gleam [gliːm]
j.č.: gleam, mn.č.: gleams, přít.: gleam, 3.os.: gleams, průb.: gleaming, min.pr.: gleamed, příč.min.: gleamed
Dorothy leštila stůl, dokud se neleskl.
Dorothy polished the table until it gleamed.
V jeho očích je jistý náznak arogance.
There is a certain arrogant gleam in his eyes.
V brzké ranní záři skrývají hory mnoho krásy.
There is a...
Sochy byly vyrobeny z lesklého bronzu.
The sculptures were...
Nejsou to zrovna zářivé příklady odpovědnosti.
They aren't exactly...
3/20
+
modul
module [ˈmɒdjuːl]
j.č.: module, mn.č.: modules
Ukotvili servisní modul vedle orbitální vesmírné stanice.
They have docked a service module alongside the orbiting space station.
Dva přední reproduktory jsou připojeny k basovému modulu.
The two front speakers are wired to the bass module.
No a mezitím jsem přepsal ten modul.
Meanwhile, I am...
Ale aby bylo možné vytvořit tento typ formuláře, je třeba nejprve importovat jiný modul do naší aplikace.
But in order...
4/20
+
začínající, snažící se prorazit
potýkající se s obtížemi (počátečními ap.)
zápasení, bojování
potýkání se (s obtížemi)
vzpírání se (nátlaku ap.)
průb.čas bojovat, zápasit
struggling [ˈstrʌglɪŋ]
Pokud se jí podařilo dosáhnout úspěchu, je tu naděje i pro začínajícího a snaživého umělce, jako jsem já.
If she has...
V té době byl Picasso začínající umělec, který byl mimo Paříž málo známý.
At that time...
5/20
+
dej si na čas, nepospíchej
take your time [teɪk jɔː taɪm]
přít.: take your time, 3.os.: takes your time, průb.: taking your time, min.pr.: took your time, příč.min.: taken your time
Dejte si na čas, není kam spěchat.
Take your time...
Dejte si na čas a mluvte pomalu a jasně.
Just take your...
6/20
+
konzervovat, zachovat, uchovat
šetřit, hospodařit (se zásobami ap.)
conserve [kənˈsɜːv]
přít.: conserve, 3.os.: conserves, průb.: conserving, min.pr.: conserved, příč.min.: conserved
Musíme uchovávat a chránit evropské kulturní dědictví.
We have to...
Dobré nakládání s odpady může pomoci šetřit cenné zdroje.
Good waste management...
7/20
+
byrokrat
bureaucrat [ˈbjʊərəˌkræt]
j.č.: bureaucrat, mn.č.: bureaucrats
Byl to jen hloupý byrokrat, který nebyl ochoten mě tam vyslat.
He was just...
V podstatě to znamená 10 let práce zničené jedním škrtem byrokratova pera.
In essence, it...
8/20
+
splatit, vrátit, zaplatit (dluh ap.)
oplatit (co komu), odvděčit se
repay [rɪˈpeɪ]
přít.: repay, 3.os.: repays, průb.: repaying, min.pr.: repaid, příč.min.: repaid
Můj bratr splatil peníze, které si půjčil.
My brother has...
Dluh se týká půjčky peněz, která musí být splacena i s úroky.
Debt refers to...
9/20
+
lusk, tobolka, kapsle, (vy)loupat (hrách ap.)
modul, proudnicový kryt (mimo trup) (let.)
pod [pɒd]
j.č.: pod, mn.č.: pods, přít.: pod, 3.os.: pods, průb.: podding, min.pr.: podded, příč.min.: podded
Hyperloop je systém, který pohání kapsle s cestujícími nebo nákladem umístěné v trubce rychlostí až 1300 km/h.
The hyperloop is...
Můžeme uniknout v transportním modulu.
We can escape...
10/20
+
naspořit, našetřit, uspořit
save up [seɪv ʌp]
přít.: save up, 3.os.: saves up, průb.: saving up, min.pr.: saved up, příč.min.: saved up
Snažím se našetřit nějaké peníze, abych si mohla koupit nové auto.
I'm trying to...
Paul šetřil peníze minci po minci.
Paul saved up...
11/20
+
odstranění, odklizení (trosek ap.)
mýtina, paseka
(pro)čištění
zúčtovací, clearingový (účet ap.)
clearing [ˈklɪərɪŋ]
j.č.: clearing, mn.č.: clearings
Vrtulník přistál v husté džungli na mýtině.
A helicopter landed...
V bankovnictví a finančnictví clearing označuje všechny činnosti od okamžiku, kdy je učiněn závazek k transakci, až do jejího vypořádání.
In banking and...
Musíme mít věrohodný plán, jak vyrovnat nedoplatky vůči naší bance.
We need to...
12/20
+
povzbuzení, stimulace, oživení, podnět
stimulation [ˌstɪmjʊˈleɪʃən]
j.č.: stimulation, mn.č.: stimulations
Děti potřebují různorodost a podněty.
Children need variety...
Jak to udělat, abych měl více intelektuálních podnětů?
How can I...
13/20
+
úzce spojený (s čím), úzce provázaný (s čím)
navázaný (na co), vázaný (čím) (povinností ap.)
vázaný (kniha ap.)
omezovat, ohraničovat
bound [baʊnd]
přít.: bound, 3.os.: bounds, průb.: bounding, min.pr.: bounded, příč.min.: bounded
Je důležité, aby zde lidé mohli svobodně mluvit v rámci zákona.
It is important...
Nařízení není pro Spojené království a Irsko závazné.
The United Kingdom...
Svázal jsem mu pevně nohy.
I bound his...
Vytáhla bavlněný proužek a obvázala mi ránu.
She pulled a...
Jsem vázán mlčenlivostí.
I am bound...
14/20
+
fungující
fungování
functioning [ˈfʌŋkʃənɪŋ]
Rodinná krize je situace, která narušuje normální fungování rodiny.
A family crisis...
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
Zástava srdce nastane, když srdce náhle přestane fungovat.
Cardiac arrest occurs...
Držení těla není jen o estetice. Je to i o tom, aby celé tělo fungovalo normálně.
Posture isn't just...
15/20
+
slavný, proslulý, věhlasný (čím)
famed [feɪmd]
Tato bůvolí farma byla proslulá svou mozzarellou.
This buffalo farm...
Časopis je věhlasný svými nemilosrdnými politickými satirami.
The magazine is...
16/20
+
spřátelit se, najít si přátele
make friends [meɪk frend]
přít.: make friends, 3.os.: makes friends, průb.: making friends, min.pr.: made friends, příč.min.: made friends
Můj bratr má schopnost snadno se spřátelit.
My brother has a faculty for making friends.
Sam si našel přátele, kamkoliv přišel.
Sam made friends...
Spřátelili se s ním.
They made friends...
Sdílená nenávist pomáhá získat přátele.
The shared hatred...
17/20
+
i když, přestože
even when [ˈiːvən wen]
Přestože psi štěkají, přehlídka pokračuje.
Even when dogs bark, the parade goes on.
Vzal si montérky dokonce i když šel do města.
He wore his...
Pacientky často odmítají císařský řez, i když by jim to mohlo zachránit život.
Patients often decline...
Náš tým zachoval klid, i když jsme prohrávali o 25 bodů.
Our team kept our poise even when we were down by 25 points.
18/20
+
zadržená / zadržovaná osoba, zadržený
detainee [ˌdiːteɪˈniː]
j.č.: detainee, mn.č.: detainees
Tento zadržený již není v našem zařízení.
That detainee is...
Zajistili jste řádně zadrženého?
Did you properly...
Mezi zadrženými jsou osoby podezřelé z účasti na ozbrojené loupeži.
The detainees include...
19/20
+
pekárna, pekařství
bakery [ˈbeɪkərɪ]
j.č.: bakery, mn.č.: bakeries
Z pekárny se linula lákavá vůně.
An enticing smell...
Pekař peče chléb v pekárně.
The baker bakes...
20/20
+
prkno, deska, fošna
hlavní bod (programu) (publ.)
obložit (deskami)
naklepat (maso)
plank [plæŋk]
j.č.: plank, mn.č.: planks, přít.: plank, 3.os.: planks, průb.: planking, min.pr.: planked, příč.min.: planked
K překonání příkopu jsme použili dlouhé prkno.
We used a...
Šedesáti dvou letý bývalý mariňák překonal podruhé rekord držení pozice nazývané prkno.
62-year-old former Marine...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X