460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
166
167
168
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přední sklo auta (AmE)
windshield [ˈwɪndˌʃiːld]
jedn. číslo: windshield, množ. číslo: windshields
Je nebezpečné řídit se špinavým čelním sklem.
It is dangerous to drive with a dirty windshield.
Čelní sklo se za určitých podmínek může poměrně rychle zamlžit.
The windshield can...
Čelní sklo vozu mělo speciální povrchovou úpravu, která zabraňovala zamlžování v chladném počasí.
The car's windshield...
2/20
+
blikat, poblikávat (světlo ap.)
třepotat (se), mihotat (se), mihnout (se)
(za)chvět se, třepat se, třást se
třepotání, poblikávání (plamínku, filmu ap.)
záblesk, náznak (emoce ap.)
flicker [ˈflɪkə]
jedn. číslo: flicker, množ. číslo: flickers, přít. prostý: flicker, 3. os. j. č.: flickers, průb. čas: flickering, prostý min.: flickered, příčestí min.: flickered
Ucítil jsem studený průvan a svíčka začala poblikávat.
I felt a cold draft and the candle started to flicker.
Na tváři se jí mihl úsměv.
A smile flickered across her face.
Několik týdnů byla v kómatu, když se jí najednou zachvělo oční víčko.
She'd been in a coma for weeks when all of a sudden she flickered an eyelid.
3/20
+
silný odpor
ostrá odezva, silná reakce, zpětný náraz
vůle ozubení, vůle závitu
backlash [ˈbækˌlæʃ]
jedn. číslo: backlash, množ. číslo: backlashes
Takové rozhodnutí může vyvolat silný odpor jejich příznivců.
Such a decision may provoke a backlash from their supporters.
Obával se ostré reakce a varoval před ní v dopisech.
He feared backlash and warned against it in letters.
4/20
+
lhostejnost, netečnost, nezájem
indifference [ɪnˈdɪfrəns]
jedn. číslo: indifference, množ. číslo: indifferences
Jeff se k většině žen choval lhostejně.
Jeff treated most...
Patricii Ronaldova lhostejnost urazila.
Patricia was piqued...
5/20
+
ustlat postel
make the bed [meɪk ðə bed]
přít. prostý: make the bed, 3. os. j. č.: makes the bed, průb. čas: making the bed, prostý min.: made the bed, příčestí min.: made the bed
Ustlala jsem si postel a načechrala polštáře.
I made my...
Sandra běžně vařila, ale já jsem umýval nádobí, uklízel a stlal postele.
Sandra used to...
6/20
+
mleté maso, sekaná (surovina) (BrE)
(po)mlít, (na)sekat, rozsekat (hl. BrE)
opatrně vyjádřit, opatrně mluvit
cupitat
mince [mɪns]
jedn. číslo: mince, množ. číslo: minces, přít. prostý: mince, 3. os. j. č.: minces, průb. čas: mincing, prostý min.: minced, příčestí min.: minced
Jehněčí maso se pomele, smíchá s kořením a vytvoří se z něj masové kuličky.
The lamb is...
Joseph si nebere servítky, když mluví o svém bývalém šéfovi.
Joseph doesn't mince...
7/20
+
tesař
carpenter [ˈkɑːpɪntə]
jedn. číslo: carpenter, množ. číslo: carpenters
Robert se vyučil u svého strýce tesařem.
Robert trained with...
Ježíš byl zaměstnán jako tesař.
Jesus was employed...
8/20
+
jemný, nepatrný
rafinovaný, mazaný, vychytralý
decentní, lehounký (vůně)
subtle [ˈsʌtəl]
2. stupeň: subtler, 3. stupeň: subtlest
Zubní lékaři jsou vyškoleni, jak najít nepatrné náznaky možných problémů.
Dentists are trained...
Omáčka má jemnou příchuť česneku.
The sauce has...
Čelí drobným, ale všudypřítomným předsudkům.
They face a...
Tapeta s jemným kovovým leskem dodala koupelně okouzlující nádech.
The wallpaper with a subtle metallic sheen added a glamorous touch to the bathroom.
9/20
+
povinný, nařízený, závazný (form.)
mandatorní
mandatory [ˈmændətərɪ]
Přilby jsou povinné pro všechny motocyklisty.
Helmets are mandatory...
Japonsko zavedlo povinnost vyplňovat daňové přiznání pro podniky elektronicky.
Japan made electronic...
Účast na povinném workshopu je pro členy týmu povinná.
Participation in the...
10/20
+
prosvítat, zářit (přes co)
shine through [ʃaɪn θruː]
přít. prostý: shine through, 3. os. j. č.: shines through, průb. čas: shining through, prostý min.: shined through (or shone), příčestí min.: shone through (or shined)
Až se setmí, měsíc bude zářit přes okenice.
When it gets...
Mezerou v oblacích prosvítal paprsek slunce.
A ray of...
11/20
+
jemná mlha, opar
šikanovat (koho) (AmE)
haze [heɪz]
jedn. číslo: haze, množ. číslo: hazes, přít. prostý: haze, 3. os. j. č.: hazes, průb. čas: hazing, prostý min.: hazed, příčestí min.: hazed
Slunce teď mělo kolem sebe slabý zlatý opar.
The sun now...
Viděl jsem ji skrz jemnou mlhu cigaretového kouře.
I saw her...
12/20
+
srdeční (med.)
kardiak (med.)
cardiac [ˈkɑːdɪˌæk]
jedn. číslo: cardiac, množ. číslo: cardiacs
Bylo mu poskytnuto umělé dýchání a srdeční masáž.
He was given...
Zástava srdce nastane, když srdce náhle přestane fungovat.
Cardiac arrest occurs...
Tento jed vyvolá srdeční zástavu a nezanechá v těle žádné stopy.
This poison induces cardiac arrest and leaves no traces in the body.
13/20
+
šev, spoj, svar (viditelný spoj)
rýha, jizva, vráska
sešít (vznikne šev)
seam [siːm]
jedn. číslo: seam, množ. číslo: seams, přít. prostý: seam, 3. os. j. č.: seams, průb. čas: seaming, prostý min.: seamed, příčestí min.: seamed
Zašijeme to tak, aby šev nebyl vidět.
We stitch it...
Můj starý kabát se už trhá ve švech.
My old coat...
14/20
+
lesklý, zářivý, blyštivý, lesknoucí se
průb. čas slovesa lesknout se, blyštit se
gleaming [ˈgliːmɪŋ]
Sochy byly vyrobeny z lesklého bronzu.
The sculptures were...
Nejsou to zrovna zářivé příklady odpovědnosti.
They aren't exactly...
15/20
+
požár (velký), oheň (ničivý), vzplanutí
plát, (vz)planout, plápolat
hořet, zářit, plát (oči nadšením, hněvem) (kniž.)
blaze [bleɪz]
jedn. číslo: blaze, množ. číslo: blazes, přít. prostý: blaze, 3. os. j. č.: blazes, průb. čas: blazing, prostý min.: blazed, příčestí min.: blazed
Řekli, že příčina vzplanutí není známa.
They said the...
Požár spálil oběti tak, že identifikace byla téměř nemožná.
The blaze burned...
Kolem nás se valilo žhavé magma.
The blazing magma...
16/20
+
dárek na rozloučenou
going-away present [ˈgəʊɪŋ əˈweɪ ˈprezənt]
jedn. číslo: going-away present, množ. číslo: going-away presents
Mám pro tebe malý dárek na rozloučenou.
I got you...
Prosím, přijměte tento dárek na rozloučenou.
Please, accept this...
17/20
+
eventualita, možnost (eventuální)
alternativní, rezervní, náhradní (plán)
vyjímečná situace, nepředvídatelná událost
contingency [kənˈtɪndʒənsɪ]
jedn. číslo: contingency, množ. číslo: contingencies
Dnes je to možnost, s kterou je potřeba počítat.
Today, it is...
Připravili jste si nějaký náhradní plán?
Have you made...
Musíte být schopni vypořádat se se všemi možnými nepředvídatelnými událostmi.
You must be...
18/20
+
klíčový, rozhodující, ústřední, stěžejní
pivotal [ˈpɪvətəl]
Očekává se, že pan Lee bude hrát klíčovou roli v příštích jednáních.
Mr. Lee is...
Tohle může být rozhodující týden.
This could be...
19/20
+
otrhaný, rozedraný, zpustlý (o člověku)
nepravidelný (dýchání ap.), nestejnoměrný
neupravený, rozcuchaný
rozeklaný, kostrbatý, hrbolatý (povrch)
min.pr. a příč.min. slovesa posmívat se (BrE)
ragged [ˈrægɪd]
Zpoza stromu se vynořil otrhaný muž.
A ragged man...
Jeho dech byl pomalý a nepravidelný.
His breathing was...
20/20
+
vlnky, (z)čeření (na vodě)
zurčení, šumění (potoka ap.)
vlnit (se) (lehce), (z)čeřit (se) (o vodě)
ripple [ˈrɪpəl]
jedn. číslo: ripple, množ. číslo: ripples, přít. prostý: ripple, 3. os. j. č.: ripples, průb. čas: rippling, prostý min.: rippled, příčestí min.: rippled
Návrh nového zákona vyvolal vlny protestů.
The proposal for...
Slyšel jsem zurčení potoka.
I heard the...
Vlny se šíří směrem ven, jako když hodíte kámen do vody.
The waves ripple...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X