400+  lekcí
16 500+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
166
167
168
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
přední sklo auta (AmE)
windshield [ˈwɪndˌʃiːld]
jedn. číslo: windshield, množ. číslo: windshields
Je nebezpečné řídit se špinavým čelním sklem.
It is dangerous to drive with a dirty windshield.
Čelní sklo se za určitých podmínek může poměrně rychle zamlžit.
The windshield can...
2/20
+
blikat, poblikávat (světlo ap.)
třepotat (se), mihotat (se), mihnout (se)
(za)chvět se, třepat se, třást se
třepotání, poblikávání (plamínku, filmu ap.)
záblesk, náznak (emoce ap.)
flicker [ˈflɪkə]
jedn. číslo: flicker, množ. číslo: flickers, přít. prostý: flicker, 3. os. j. č.: flickers, průb. čas: flickering, prostý min.: flickered, příčestí min.: flickered
Ucítil jsem studený průvan a svíčka začala poblikávat.
I felt a cold draft and the candle started to flicker.
Na tváři se jí mihl úsměv.
A smile flickered across her face.
Několik týdnů byla v kómatu, když se jí najednou zachvělo oční víčko.
She'd been in a coma for weeks when all of a sudden she flickered an eyelid.
3/20
+
silný odpor
ostrá odezva, silná reakce, zpětný náraz
vůle ozubení, vůle závitu
backlash [ˈbækˌlæʃ]
jedn. číslo: backlash, množ. číslo: backlashes
Takové rozhodnutí může vyvolat silný odpor jejich příznivců.
Such a decision may provoke a backlash from their supporters.
Obával se ostré reakce a varoval před ní v dopisech.
He feared backlash and warned against it in letters.
4/20
+
lhostejnost, netečnost, nezájem
indifference [ɪnˈdɪfrəns]
jedn. číslo: indifference, množ. číslo: indifferences
Jeff se k většině žen choval lhostejně.
Jeff treated most...
Patricii Ronaldova lhostejnost urazila.
Patricia was piqued...
5/20
+
ustlat postel
make the bed [meɪk ðə bed]
přít. prostý: make the bed, 3. os. j. č.: makes the bed, průb. čas: making the bed, prostý min.: made the bed, příčestí min.: made the bed
Ustlala jsem si postel a načechrala polštáře.
I made my...
Sandra běžně vařila, ale já jsem umýval nádobí, uklízel a stlal postele.
Sandra used to...
6/20
+
mleté maso, sekaná (surovina) (BrE)
(po)mlít, (na)sekat, rozsekat (hl. BrE)
opatrně vyjádřit, opatrně mluvit
cupitat
mince [mɪns]
jedn. číslo: mince, množ. číslo: minces, přít. prostý: mince, 3. os. j. č.: minces, průb. čas: mincing, prostý min.: minced, příčestí min.: minced
Jehněčí maso se pomele, smíchá s kořením a vytvoří se z něj masové kuličky.
The lamb is...
Joseph si nebere servítky, když mluví o svém bývalém šéfovi.
Joseph doesn't mince...
7/20
+
tesař
carpenter [ˈkɑːpɪntə]
jedn. číslo: carpenter, množ. číslo: carpenters
Robert se vyučil u svého strýce tesařem.
Robert trained with...
Ježíš byl zaměstnán jako tesař.
Jesus was employed...
8/20
+
jemný, nepatrný
rafinovaný, mazaný, vychytralý
decentní, lehounký (vůně)
subtle [ˈsʌtəl]
2. stupeň: subtler, 3. stupeň: subtlest
Zubní lékaři jsou vyškoleni, jak najít nepatrné náznaky možných problémů.
Dentists are trained...
Omáčka má jemnou příchuť česneku.
The sauce has...
Čelí drobným, ale všudypřítomným předsudkům.
They face a...
9/20
+
povinný, nařízený, závazný (form.)
mandatorní
mandatory [ˈmændətərɪ]
Přilby jsou povinné pro všechny motocyklisty.
Helmets are mandatory...
Japonsko zavedlo povinnost vyplňovat daňové přiznání pro podniky elektronicky.
Japan made electronic...
10/20
+
prosvítat, zářit (přes co)
shine through [ʃaɪn θruː]
přít. prostý: shine through, 3. os. j. č.: shines through, průb. čas: shining through, prostý min.: shined through (or shone), příčestí min.: shone through (or shined)
Až se setmí, měsíc bude zářit přes okenice.
When it gets...
Mezerou v oblacích prosvítal paprsek slunce.
A ray of...
11/20
+
jemná mlha, opar
šikanovat (koho) (AmE)
haze [heɪz]
jedn. číslo: haze, množ. číslo: hazes, přít. prostý: haze, 3. os. j. č.: hazes, průb. čas: hazing, prostý min.: hazed, příčestí min.: hazed
Slunce teď mělo kolem sebe slabý zlatý opar.
The sun now...
Viděl jsem ji skrz jemnou mlhu cigaretového kouře.
I saw her...
12/20
+
srdeční (med.)
kardiak (med.)
cardiac [ˈkɑːdɪˌæk]
jedn. číslo: cardiac, množ. číslo: cardiacs
Bylo mu poskytnuto umělé dýchání a srdeční masáž.
He was given...
Zástava srdce nastane, když srdce náhle přestane fungovat.
Cardiac arrest occurs...
Tento jed vyvolá srdeční zástavu a nezanechá v těle žádné stopy.
This poison induces cardiac arrest and leaves no traces in the body.
13/20
+
šev, spoj, svar (viditelný spoj)
rýha, jizva, vráska
sešít (vznikne šev)
seam [siːm]
jedn. číslo: seam, množ. číslo: seams, přít. prostý: seam, 3. os. j. č.: seams, průb. čas: seaming, prostý min.: seamed, příčestí min.: seamed
Zašijeme to tak, aby šev nebyl vidět.
We stitch it...
Můj starý kabát se už trhá ve švech.
My old coat...
14/20
+
lesklý, zářivý, blyštivý, lesknoucí se
průb. čas slovesa lesknout se, blyštit se
gleaming [ˈgliːmɪŋ]
Sochy byly vyrobeny z lesklého bronzu.
The sculptures were...
Nejsou to zrovna zářivé příklady odpovědnosti.
They aren't exactly...
15/20
+
požár (velký), oheň (ničivý), vzplanutí
plát, (vz)planout, plápolat
hořet, zářit, plát (oči nadšením, hněvem) (kniž.)
blaze [bleɪz]
jedn. číslo: blaze, množ. číslo: blazes, přít. prostý: blaze, 3. os. j. č.: blazes, průb. čas: blazing, prostý min.: blazed, příčestí min.: blazed
Řekli, že příčina vzplanutí není známa.
They said the...
Požár spálil oběti tak, že identifikace byla téměř nemožná.
The blaze burned...
16/20
+
dárek na rozloučenou
going-away present [ˈgəʊɪŋ əˈweɪ ˈprezənt]
jedn. číslo: going-away present, množ. číslo: going-away presents
Mám pro tebe malý dárek na rozloučenou.
I got you...
Prosím, přijměte tento dárek na rozloučenou.
Please, accept this...
17/20
+
eventualita, možnost (eventuální)
alternativní, rezervní, náhradní (plán)
vyjímečná situace, nepředvídatelná událost
contingency [kənˈtɪndʒənsɪ]
jedn. číslo: contingency, množ. číslo: contingencies
Dnes je to možnost, s kterou je potřeba počítat.
Today, it is...
Připravili jste si nějaký náhradní plán?
Have you made...
Musíte být schopni vypořádat se se všemi možnými nepředvídatelnými událostmi.
You must be...
18/20
+
klíčový, rozhodující, ústřední, stěžejní
pivotal [ˈpɪvətəl]
Očekává se, že pan Lee bude hrát klíčovou roli v příštích jednáních.
Mr. Lee is...
Tohle může být rozhodující týden.
This could be...
19/20
+
otrhaný, rozedraný, zpustlý (o člověku)
nepravidelný (dýchání ap.), nestejnoměrný
neupravený, rozcuchaný
rozeklaný, kostrbatý, hrbolatý (povrch)
min.pr. a příč.min. slovesa posmívat se (BrE)
ragged [ˈrægɪd]
Zpoza stromu se vynořil otrhaný muž.
A ragged man...
Jeho dech byl pomalý a nepravidelný.
His breathing was...
20/20
+
vlnky, (z)čeření (na vodě)
zurčení, šumění (potoka ap.)
vlnit (se) (lehce), (z)čeřit (se) (o vodě)
ripple [ˈrɪpəl]
jedn. číslo: ripple, množ. číslo: ripples, přít. prostý: ripple, 3. os. j. č.: ripples, průb. čas: rippling, prostý min.: rippled, příčestí min.: rippled
Návrh nového zákona vyvolal vlny protestů.
The proposal for...
Slyšel jsem zurčení potoka.
I heard the...
Vlny se šíří směrem ven, jako když hodíte kámen do vody.
The waves ripple...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X