460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
167
168
169
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
měřítko, srovnávací koeficient, benchmark
nivelační / výšková značka (v topografii)
orientační / vztažný bod
benchmark [ˈbentʃˌmɑːk]
jedn. číslo: benchmark, množ. číslo: benchmarks
Jeho mimořádné výkony nastavily nové měřítko pro ostatní soutěžící.
His outstanding performances set a new benchmark for the other competitors.
Benchmarky umožňují snadné srovnání výkonu různých počítačových procesorů.
Benchmarks make it easy to compare the performance of different computer processors.
2/20
+
naštvaně, vztekle, rozzlobeně
angrily [ˈæŋgrɪlɪ]
Vždycky na mě vztekle ječela.
She used to yell at me angrily.
Kenneth vztekle hodil kabát do auta.
Kenneth slung his coat angrily into the car.
3/20
+
(za)třepetat (se), třepotat (se), mávat (křídly ap.)
poletovat (pták, papír ap.)
třepotání (se) (křídel ap.)
flutter [ˈflʌtə]
jedn. číslo: flutter, množ. číslo: flutters, přít. prostý: flutter, 3. os. j. č.: flutters, průb. čas: fluttering, prostý min.: fluttered, příčestí min.: fluttered
Vlajky se třepotaly ve větru.
Flags fluttered in the breeze.
Motýli poletovali po zahradě.
Butterflies fluttered around the garden.
Kolem lampy se třepotala můra.
A moth was...
4/20
+
přední světlo(met), reflektor (auta)
headlight [ˈhedˌlaɪt]
jedn. číslo: headlight, množ. číslo: headlights
Potřebuji nové stěrače zadního okna a stěrače předních světlometů.
I need new...
Byla mlha a všechna auta měla rozsvícená světla.
It was foggy,...
Sledoval jsem, jak se světla auta odrážejí od mokrého chodníku.
I watched as...
5/20
+
zprovoznit, uvést do chodu
přimět to fungovat
make it work [meɪk ɪt wɜːk]
přít. prostý: make it work, 3. os. j. č.: makes it work, průb. čas: making it work, prostý min.: made it work, příčestí min.: made it work
Potřebujeme někoho, kdo ví, co dělat, aby se to zprovoznilo.
We need someone...
Celý den jsem se snažil to zprovoznit, ale nepodařilo se mi to.
I tried to...
Snažila jsem se, aby to mezi námi fungovalo, ale on je tak tvrdohlavý.
I tried to...
6/20
+
snajpr, odstřelovač
sniper [ˈsnaɪpə]
jedn. číslo: sniper, množ. číslo: snipers
Odstřelovač ukrytý na střeše zastřelil dva vojáky na hlídce.
A sniper hidden...
Druhý odstřelovač může být kdekoli.
The second sniper...
7/20
+
doslovně, přísně, přesně, bez výjimek
těsně, jen tak tak (uniknout, vyhrát ap.)
narrowly [ˈnærəʊlɪ]
Svoboda projevu obsahuje řadu výjimek, které však musí být posuzovány doslovně tak, jak jsou uvedené.
Freedom of expression...
Kulka těsně minula páteř, ale způsobila značné poškození nervů.
The bullet narrowly...
Doufal jsem, že budu zvolen, ale nakonec jsem těsně prohrál.
I was hoping to be elected but in the end I narrowly lost.
Návrh na změnu loga společnosti byl těsně přehlasován, a to rozdílem pouhého jednoho hlasu.
The proposal to...
Laura unikla lavině jen o vlásek, když se schovala za velkou skálu.
Laura narrowly escaped...
8/20
+
zesnulý, zemřelý
deceased [dɪˈsiːst]
jedn. číslo: deceased, množ. číslo: deceased
Totožnost zesnulých není zatím určena.
The identities of...
Polovina zesnulých se rozhodla pro kremaci.
Half of the...
9/20
+
vyčerpaný, unavený, uštvaný
exhausted [ɪgˈzɔːstɪd]
Jsem na gauči vyčerpaný po práci.
I'm exhausted on...
Po celodenních událostech zůstala úplně vyčerpaná.
The day's events...
Cítí se vyčerpaně a vyhořele.
She feels exhausted...
Pokud vás váš mentor posouvá za vaše hranice, pokud se cítíte stále více a více vyčerpaní, mějte se na pozoru.
If your mentor...
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
Vyčerpali jsme všechny možné zákonné opravné prostředky.
We have exhausted all possible legal remedies.
10/20
+
zúžit
narrow down [ˈnærəʊ daʊn]
přít. prostý: narrow down, 3. os. j. č.: narrows down, průb. čas: narrowing down, prostý min.: narrowed down, příčestí min.: narrowed down
Podívejme se, zda můžeme tento seznam zúžit na menší počet možností.
Let's see if...
Policie už zúžila seznam podezřelých.
The police have...
11/20
+
zvěrstvo, krutost, ukrutnost
atrocity [əˈtrɒsɪtɪ]
jedn. číslo: atrocity, množ. číslo: atrocities
Tato zvěrstva vytvořila mezi těmito dvěma státy obrovskou propast.
These atrocities have...
Jak se dalo předpokládat, vynechali jakoukoli zmínku o těchto zvěrstvech ve svých zprávách z tohoto období.
Predictably, they omitted...
12/20
+
způsobit (si), přivodit (si), zapříčinit (si) (co)
incur [ɪnˈkɜː]
přít. prostý: incur, 3. os. j. č.: incurs, průb. čas: incurring, prostý min.: incurred, příčestí min.: incurred
Prosím, vyúčtujte mně veškeré výdaje, které vám vzniknou.
Please bill me...
Nový způsob míchání, který ušetří pracovní sílu, brzy nahradí vzniklé náklady.
A new, labor-saving...
13/20
+
chlubit se, vychloubat se, chvástat se
vychloubání, vytahování, chvástání
brag [bræg]
jedn. číslo: brag, množ. číslo: brags, přít. prostý: brag, 3. os. j. č.: brags, průb. čas: bragging, prostý min.: bragged, příčestí min.: bragged
Nechlubte se.
Don't brag about...
No, nebudu tu jen sedět a chlubit se, jak jsem úžasný.
Well, I'm not...
Zní to jako vychloubání, ale ve skutečnosti není.
This sounds like...
14/20
+
nakažený, infikovaný
zavirovaný (soubor, počítač)
min.pr. a příč.min. slovesa nakazit, infikovat
infected [ɪnˈfektɪd]
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Tito mladí lidé byli nakaženi revoluční horečkou.
These young people...
Mohou se objevit malé tmavé léze, které se mohou infikovat plísní.
Small dark lesions...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
15/20
+
žrout peněz, jáma na peníze
money-pit [ˈmʌnɪ pɪt]
jedn. číslo: money-pit, množ. číslo: money-pits
To auto je žrout peněz.
This car is...
Byl to žrout peněz.
It was a...
16/20
+
univerzální slovesný zápor (hovor.)
není, nejsou, nejsem (hovor.)
ain't [eɪnt]
Není život báječný?!
Ain't life grand?!
Já neodcházím.
I ain't going...
Neskočil jsem na to tehdy, neskočím na to ani teď.
I ain't going...
17/20
+
smetí, odpadky (pohozené venku), nepořádek
stelivo, podestýlka (pelechu, stáje ap.)
nosítka (pro panovníka, nemocniční)
podestlat
ležet poházený, povalovat se
vrh (štěňat ap.)
litter [ˈlɪtə]
jedn. číslo: litter, množ. číslo: litters, přít. prostý: litter, 3. os. j. č.: litters, průb. čas: littering, prostý min.: littered, příčestí min.: littered
Jen vyhodím to kočičí smetí a hned jsem u tebe.
I'll just throw...
Seno, sláma a dřevěné piliny jsou použity jako podestýlka do klecí pro zvířata.
Hay, straw, and...
V sanitce máme dvě nosítka.
We have two...
18/20
+
benzín, benzínový (BrE)
petrol [ˈpetrəl]
jedn. číslo: petrol, množ. číslo: petrols
Demonstranti házeli benzínové bomby.
The protesters have...
Policie se obává, že muž může mít v domě nahromaděné zásoby benzínu.
Police fear that...
Už jsi někdy natankoval benzín do dieselového auta?
Have you ever...
Fotí celebrity, jak dělají všední věci jako je pití kávy nebo čepování benzínu.
He shoots celebrities...
19/20
+
znepokojivý, znepokojující, zneklidňující
průb. čas slovesa trápit se, dělat si starosti
worrying [ˈwʌrɪɪŋ]
Nejnovější údaje o obchodech jsou velmi znepokojivým znamením pro globální růst.
The latest trade...
Znepokojivé trendy ukazují, že muži spáchají sebevraždu třikrát častěji než ženy.
Worrying trends show...
20/20
+
požehnaný, posvátný, svatý (círk.)
obdařený, požehnaný (čím) (schopností ap.)
min.pr. a příč.min. slovesa žehnat, požehnat
blessed [blest]
Zmeškal jsem tuto požehnanou událost?
Did I miss...
Karen je obdařena krásou i rozumem.
Karen is blessed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X