460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
168
169
170
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
plavec
swimmer [ˈswɪmə]
jedn. číslo: swimmer, množ. číslo: swimmers
Nejsem dobrý plavec.
I am not...
Souhlasili, že nezveřejní jména plavců, kteří tyto požadavky nesplňují.
They agreed not...
2/20
+
ponořit se, pohroužit se, zabrat se (do čeho)
ponořit, potopit (co do čeho)
immerse [ɪˈmɜːs]
přít. prostý: immerse, 3. os. j. č.: immerses, průb. čas: immersing, prostý min.: immersed, příčestí min.: immersed
Neponořuj se tolik do teorie, abys pak měl dostatek času naučit se praktické věci.
Don't immerse yourself so much into the theory that you have enough time to learn practical things.
Ponořte nohu do ledové vody, abyste zmírnili otok.
Immerse your foot in ice cold water to reduce the swelling.
3/20
+
nerovný, křivý, hrbolatý (povrch)
nerovnoměrný, nepravidelný, nevyvážený
nevyrovnaný (kvalitou ap.)
uneven [ʌnˈiːvən]
Sandra na hrbolté cestě trochu klopýtala.
Sandra was stumbling a little on the uneven path.
Jeho dýchání bylo nepravidelné.
His breathing was uneven.
4/20
+
obeznámenost (s čím), znalost (čeho)
důvěrnost, familiárnost (ke komu)
familiarity [fəˌmɪlɪˈærɪtɪ]
jedn. číslo: familiarity, množ. číslo: familiarities
Měl jsem pouze základní znalosti o počítačích.
I had only...
Jeho přílišná důvěrnost ji urážela.
His excessive familiarity...
Kareniny znalosti starořeckých mincí jsou neuvěřitelné.
Karen's familiarity with...
5/20
+
rám (do kterého je něco namontováno)
pevné příslušenství (bytu ap.)
vestavěné vybavení
sportovní událost, akce (i společenská) (BrE)
upínací přípravek
fixture [ˈfɪkstʃə]
jedn. číslo: fixture, množ. číslo: fixtures
Nový dirigent je nyní stálou součástí orchestru.
The new conductor...
Veškeré vestavěné vybavení a doplňky jsou zahrnuty v ceně domu.
All fixtures and...
6/20
+
poklička
pot-lid [pɒt lɪd]
jedn. číslo: pot-lid, množ. číslo: pot-lids
Musíme koupit nový stojan na pokličky.
We have to...
Nemůžu najít pokličku na tento hrnec.
I can't find...
7/20
+
hnusný, odporný, děsný (hovor.)
mizerný (hovor.)
ubohý (plat ap.) (hovor.)
lousy [ˈlaʊzɪ]
2. stupeň: lousier, 3. stupeň: lousiest
Jediné, co mi koupila, bylo tohle mizerné tričko.
All she bought...
Měl jsem mizerný den.
I've had a...
8/20
+
vyřezávaný, rytý
carved [ˈkɑːvd]
Malý hranatý symbol byl obvykle vyřezán do vrat stodoly jako ochrana před čarodějnicemi.
The small angular...
Grand Canyon byl vytvořený řekou Colorado v Arizoně.
The Grand Canyon was carved by the Colorado River in Arizona.
Některé tunely byly vojáky vykopány pro obranné účely.
Some of the...
Řeka Colorado vyhloubila tento nádherný kaňon během milionů let.
The Colorado River...
9/20
+
vyměnit (si), prohodit (si), nahradit
výměna, rohození
swap [swɒp]
jedn. číslo: swap, množ. číslo: swaps, přít. prostý: swap, 3. os. j. č.: swaps, průb. čas: swapping, prostý min.: swapped, příčestí min.: swapped
Nevyměnil bych to za nic.
I wouldn't swap...
Daniel jí nabídl, že vymění svůj fotoaparát za její.
Daniel offered to...
Může si magnetický severní a jižní pól země prohodit místa?
Can the earth's...
10/20
+
uschnout, vyschnout, vysušit
dry out [draɪ aʊt]
přít. prostý: dry out, 3. os. j. č.: dries out, průb. čas: drying out, prostý min.: dried out, příčestí min.: dried out
Omítka bude muset vyschnout, než budete moci místnost vymalovat.
The plaster will...
Půda nadále vysychá.
The soil continues...
I vodní želvy musí mít možnost vyhřívat se na slunci a uschnout.
Even aquatic terrapins...
11/20
+
sdružení, syndikát, konsorcium
consortium [kənˈsɔːtɪəm]
jedn. číslo: consortium, množ. číslo: consortia
Nový letoun vyvinulo evropské sdružení.
The new aircraft...
Předseda konsorcia, strávil většinu posledních týdnů rozhovory s potenciálními partnery.
The consortium chairman...
Předseda odpovídá za celkové strategické směřování a realizaci aktivit konsorcia.
The Chairman is...
12/20
+
hrom, zahřmění
burácení, dunění (motorů ap.)
hřmět, (za)hřmít
burácet, dunět
thunder [ˈθʌndə]
jedn. číslo: thunder, množ. číslo: thunders, přít. prostý: thunder, 3. os. j. č.: thunders, průb. čas: thundering, prostý min.: thundered, příčestí min.: thundered
Hlasitý hrom mě vyděsil.
The loud thunder...
Záblesk blesku a rachot hromu ohlašovaly prudký déšť.
A flash of...
Zvuk hromu byl slyšet i na dálku.
The sound of...
13/20
+
zástěra (na vaření)
odbavovací plocha (na letišti)
apron [ˈeɪprən]
jedn. číslo: apron, množ. číslo: aprons
Kolem pasu jsem si uvázala zástěru.
I tied an...
Odbavovací plocha je parkovací plocha pro letadla, obvykle umístěná mimo letištní přistávací a pojezdovou dráhu.
The apron is...
14/20
+
v souladu, ve shodě
shoda, souhlas
accordance [əˈkɔːdəns]
jedn. číslo: accordance, množ. číslo: accordances
Jeho cíl, žít v souladu s přírodou, zní dobře.
His aim, to...
Jednali v souladu s nejnovější směrnicí z Bruselu.
They acted in...
15/20
+
milovat se, mít sex, souložit
make love [meɪk lʌv]
přít. prostý: make love, 3. os. j. č.: makes love, průb. čas: making love, prostý min.: made love, příčestí min.: made love
Novomanželé se milovali na pláži během líbánek.
The newlyweds made...
Odmítla se milovat před svatbou.
She refused to...
16/20
+
nesouhlas, odpor, neshoda
nesouhlasit
dissent [dɪˈsent]
jedn. číslo: dissent, množ. číslo: dissents, přít. prostý: dissent, 3. os. j. č.: dissents, průb. čas: dissenting, prostý min.: dissented, příčestí min.: dissented
Po prvních známkách nesouhlasu na ně zaútočil.
He attacked them...
Když přišel čas na schválení návrhu, ozvalo se jen pár nesouhlasných hlasů.
When the time...
17/20
+
umírněně, mírně, střídmě, rozumně, přiměřeně
moderately [ˈmɒdərətlɪ]
Nekouřím a piji jen střídmě.
I don't smoke...
Naše společnost zůstává mírně zisková.
Our company remains...
18/20
+
předehřát (troubu ap.)
preheat [priːˈhiːt]
přít. prostý: preheat, 3. os. j. č.: preheats, průb. čas: preheating, prostý min.: preheated, příčestí min.: preheated
Před tím, než vložíte pečeni, předehřejte troubu na 230 °C.
Preheat the oven...
Předehřejte troubu na 300 stupňů Celsia.
Preheat the oven to 300 degrees Celsius.
19/20
+
bouda, chatrč, budka
shack [ʃæk]
jedn. číslo: shack, množ. číslo: shacks
Vše co potřebujeme je nějáká bouda, ve které budeme žít a spát.
All we need...
Šel jsem za ním do jeho chatrče, ale nebyl tam.
I went to...
20/20
+
uvnitř, v domě, v budově, doma
indoors [ˌɪnˈdɔːz]
Celý den pršelo, takže jsme museli zůstat doma.
It rained all...
Zavedli jsme zákaz na kouření uvnitř budov.
We placed restrictions...
Protože předpověď počasí předvídala déšť, rozhodli se uspořádat piknik pod střechou.
Still, as the...
Po 22. hodině platí zákaz vycházení a obyvatelé musí zůstat doma.
After 10 PM,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X