460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
169
170
171
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
háj, lesík, hájek
grove [grəʊv]
jedn. číslo: grove, množ. číslo: groves
Musíte dovést to stvoření zpátky do lesíka.
You gotta bring the creature back to the grove.
Posvátné háje jsou části starodávných pralesů, které některá společenství chrání jako sídla božstev.
Sacred groves are patches of the primeval forest that some communities protect as abodes of deities.
2/20
+
rváč, násilník, gauner
thug [θʌg]
jedn. číslo: thug, množ. číslo: thugs
Asi se trochu utrhl z řetězu, ale rváč to rozhodně není.
He may be off his rails a little bit, but he ain't no thug.
Nejste násilník, že ne?
You're not a thug, are you?
3/20
+
vzpruha, povzbuzení
posilovač
přídavný motor (raketový)
přeočkování
velký fanda, fanoušek (AmE)
booster [ˈbuːstə]
jedn. číslo: booster, množ. číslo: boosters
Vitamín D je považován za prostředek, který posiluje imunitní systém.
Vitamin D is believed to be an immune-system booster.
Vyšetřují příčinu problému na přídavném raketovém motoru, který zapříčinil nouzové přistání.
They are investigating the cause of a booster problem that forced an emergency landing.
Jdu pozdě na setkání mých fanoušků.
I'm late for my booster meeting.
4/20
+
touha
toužící, toužebný
průb. čas slovesa toužit, dychtit
longing [ˈlɒŋɪŋ]
jedn. číslo: longing, množ. číslo: longings
Teď po ničem netoužím.
There is no...
Helena řekla, že touží po domově.
Helen said she...
Toužili po konci školního roku.
They were longing...
5/20
+
skládka odpadu
waste dump [weɪst dʌmp]
jedn. číslo: waste dump, množ. číslo: waste dumps
Recyklace snižuje potřebu skládek odpadu.
Recycling reduces the...
Bydleli dvě míle od skládky toxického odpadu.
They lived two...
6/20
+
automatizovaný, automatický
automated [ˈɔːtəˌmeɪtɪd]
Vyzkoušejte to a spusťte automatické testy.
Try it out...
Automatizovaný systém označil můj příspěvek jako nevhodný.
The automated system...
Automatizované balicí stroje zefektivňují výrobní proces.
The automated packing...
7/20
+
odvážný, statečný
courageous [kəˈreɪdʒəs]
Kdo není dost odvážný riskovat, nic v životě nedosáhne.
Those who are...
Severské národy jsou otužilé a odvážné.
The northern nations...
8/20
+
samota (i místo)
osamění
solitude [ˈsɒlɪˌtjuːd]
jedn. číslo: solitude, množ. číslo: solitudes
Po měsících samoty na moři bylo pro mě divné být ve společnosti.
After months of...
Jeff se zamčel, aby se modlil o samotě.
Jeff shut himself...
9/20
+
sandál
sandal [ˈsændəl]
jedn. číslo: sandal, množ. číslo: sandals
Můžete opravit můj zlomený sandál?
Can you fix...
Patou svého sandálu kreslil kruh v písku.
He drew a...
10/20
+
odeslat (co) (poštou ap.)
vykázat (z hřiště), vyloučit (koho) (fotbalistu ap.)
send off [send ɒf]
přít. prostý: send off, 3. os. j. č.: sends off, průb. čas: sending off, prostý min.: sent off, příčestí min.: sent off
Odeslali jste SMS a očekáváte rychlou odpověď, ale stále čekáte?
Did you send...
Kdy jste odeslal vaši přihlášku?
When did you...
11/20
+
znepřátelit si (koho), ztratit sympatie (koho)
odcizit se (ve vztahu ap.) (form.)
zcizit, převést majetek (práv.)
alienate [ˈeɪljəˌneɪt]
přít. prostý: alienate, 3. os. j. č.: alienates, průb. čas: alienating, prostý min.: alienated, příčestí min.: alienated
Udělal pro nás skvělou práci, ale znepřátelil si každého, s kým pracoval.
He did brilliant...
Neshody mohou teenagery odcizovat od jejich vlastních rodin.
Disagreements can alienate...
12/20
+
maratón (běžecká trať)
marathon [ˈmærəθən]
jedn. číslo: marathon, množ. číslo: marathons
Přesná délka maratónu je 42 kilometrů a 195 metrů.
The exact length...
Po zaběhnutí maratonu mě týden bolelo celé tělo.
After running the...
Maratonští běžci potřebují velkou vytrvalost.
Marathon runners need...
Bobby byl po maratonu očividně vyčerpaný.
Bobby was plainly...
Po maratonu byla zadýchaná.
After running a...
13/20
+
ranvej (na letišti)
přistávací/rozjezdová dráha (na letišti)
přehlídkové molo
runway [ˈrʌnˌweɪ]
jedn. číslo: runway, množ. číslo: runways
V provozu je pouze jedna přistávací dráha.
Only one runway...
Opakuji: rozjezdová dráha není volná pro start.
I repeat: the...
Odbavovací plocha je parkovací plocha pro letadla, obvykle umístěná mimo letištní přistávací a pojezdovou dráhu.
The apron is...
14/20
+
nedostatek, slabina, nedokonalost
shortcoming [ˈʃɔːtˌkʌmɪŋ]
jedn. číslo: shortcoming, množ. číslo: shortcomings
Je příliš namyšlený na to, aby viděl svoje vlastní nedokonalosti.
He is too...
Nedostatkem je relativně pomalá rychlost přenosu dat.
The shortcoming is...
15/20
+
hodit si mincí
toss a coin [tɒs ə kɔɪn]
přít. prostý: spin a coin, 3. os. j. č.: spins a coin, průb. čas: spinning a coin, prostý min.: spun a coin, příčestí min.: spun a coin
Pojďme si hodit mincí, ať rozhodneme, kdo začne první.
Let's toss a...
Vyberte si svou vlastní cestu nebo si hoďte mincí a nechte náhodu rozhodnout o svém osudu.
Pick your own...
Hoďme si mincí.
Let's toss a...
16/20
+
naštěstí
luckily [ˈlʌkɪlɪ]
Naštěstí pro mě a mého brášku to mělo šťastný konec.
Luckily for me...
Stará úniková cesta byla stále funkční, naštěstí pro mě.
Old escape route was still working, luckily for me.
17/20
+
celer řapíkatý
celery [ˈselərɪ]
jedn. číslo: celery, množ. číslo: celeries
Nalijte omáčku zpět do pánve, přidejte fazole a řapíkatý celer.
Pour the sauce...
Řapíkatý celer snězte co nejdříve. Nevydrží čerstvý dlouho.
Eat celery as...
18/20
+
zabránit, znemožnit, vyloučit, zabraňovat
preclude [prəˈkluːd]
přít. prostý: preclude, 3. os. j. č.: precludes, průb. čas: precluding, prostý min.: precluded, příčestí min.: precluded
Snažíme se vyloučit jakoukoli možnost nedorozumění.
We try to...
Samotný věk mu nebrání, aby kandidoval.
Age alone will...
19/20
+
vědomě, úmyslně, záměrně
consciously [ˈkɒnʃəslɪ]
Naše zdraví je ovlivňováno našimi přáteli, ať už vědomě nebo nevědomě.
Our health is...
Vyvolává to automatickou reakci, kterou bychom vědomě neudělali.
It triggers an...
Lze reflexy vědomě ovládat nebo se jedná o čistě mimovolní činnost?
Can reflexes be...
20/20
+
odpojit (ze zdroje ap.), vytáhnout ze zásuvky
rozpojit
disconnect [ˌdɪskəˈnekt]
přít. prostý: disconnect, 3. os. j. č.: disconnects, průb. čas: disconnecting, prostý min.: disconnected, příčestí min.: disconnected
Před pokusem o opravu elektrického zařízení byste měli odpojit napájení.
You should disconnect...
Odpojte baterii a dobijte ji.
Disconnect the battery...
Posedlost sociálními médii mu znemožňovala odpojit se a věnovat se jiným aktivitám.
His obsession with...
Kempování vám umožní odpojit se od technologií a znovu se spojit s přírodou.
Camping allows you...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X