460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
16
17
18
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
příjemce, adresát
přijímající
recipient [rɪˈsɪpɪənt]
jedn. číslo: recipient, množ. číslo: recipients
Potřebujeme zjistit, jestli jsou příjemci podpory spokojeni s naší pomocí.
We need to find out if aid recipients are happy with our assistance.
Byla první ženskou příjemkyní umělého srdce.
She was the first female recipient of an artificial heart.
2/20
+
dynamický, energický
dynamika
dynamic [daɪˈnæmɪk]
jedn. číslo: dynamic, množ. číslo: dynamics
Testy jsme provedli za extrémních dynamických podmínek.
We ran the tests under extreme dynamic conditions.
Náš vývojový tým vytváří a provozuje aplikace, které běží na dynamické nebo rozsáhlé infrastruktuře.
Our development team...
Zdravá ekonomika potřebuje dynamická průmyslová odvětví.
A healthy economy needs dynamic manufacturing sectors.
Vývoj závislosti na alkoholu je dynamický proces.
The development of...
Tento software se používá pro modelování dynamiky atmosféry.
This software is...
Dynamika trhu hraje ve prospěch malých firem.
Market dynamics are...
3/20
+
sdílený (pokoj)
společný
min.pr. a příč.min. slovesa sdílet, mít dohromady
shared [ˈʃeəd]
Měli jsme s bratrem společné hračky.
My brother and I shared our toys.
Podělil se s námi o některé své vítězné techniky v judu.
He shared with...
Společné postoje, jak negativní, tak i pozitivní, mohou ulehčit sbližování mezi dvěma neznámými.
The shared opinions...
Sdílená nenávist pomáhá získat přátele.
The shared hatred...
Čas nemůže odplavit vzpomínky na naše společné zážitky.
Time cannot wash...
4/20
+
ustoupit
step away [step əˈweɪ]
přít. prostý: step away, 3. os. j. č.: steps away, průb. čas: stepping away, prostý min.: stepped away, příčestí min.: stepped away
Přesto nemůžeme ustoupit.
Yet we can't...
Odstupte od podezřelého.
Step away from...
5/20
+
přehlídka, slavnostní průvod
nástup (voj.)
korzo, promenáda
pochodovat, korzovat
předvádět, stavět na (odiv)
parade [pəˈreɪd]
jedn. číslo: parade, množ. číslo: parades, přít. prostý: parade, 3. os. j. č.: parades, průb. čas: parading, prostý min.: paraded, příčestí min.: paraded
Přestože psi štěkají, přehlídka pokračuje.
Even when dogs bark, the parade goes on.
Vojáci pochodovali během vojenské přehlídky.
The soldiers marched...
Shromážděný dav tleskal průvodu, který procházel kolem.
The crowd gathered to applaud the parade as it passed by.
Živá hudba a průvod navodily optimistickou náladu.
Live music and...
6/20
+
pozastavit, odložit, přerušit
suspendovat, zbavit funkce, vyloučit
suspend [səˈspend]
přít. prostý: suspend, 3. os. j. č.: suspends, průb. čas: suspending, prostý min.: suspended, příčestí min.: suspended
Řada významných leteckých společností po zbytek neděle zcela přerušila svůj provoz.
A number of...
Policie přerušila pátrání po pohřešované ženě.
The police have...
Brenden byl vyloučen na jeden zápas za nedovolený zákrok.
Brenden has been...
Financování nové budovy bylo dočasně pozastaveno.
Funding for the...
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
Lety byly pozastaveny až do vyšetření havárie.
Flights were suspended pending an investigation of the crash.
7/20
+
spektrum
škála, paleta
spectrum [ˈspektrəm]
jedn. číslo: spectrum, množ. číslo: spectrums (or spectra)
Viditelné spektrum světla obsahuje sedm barev.
The visible light...
Nový kandidát má podporu napříč celým politickým spektrem.
The new candidate...
8/20
+
kandidát, nominovaný
nominee [ˌnɒmɪˈniː]
jedn. číslo: nominee, množ. číslo: nominees
Leo je kandidát na nejlepšího klubového hráče.
Leo is a...
Každý kandidát má prostor ke krátkému proslovu.
Each nominee has...
9/20
+
bankovnictví
banking [ˈbæŋkɪŋ]
Bankovnictví je považováno za důležitý nástroj hospodářského rozvoje.
Banking has been...
Moje banka poskytuje online služby osobního bankovnictví.
My bank provides...
Bankovnictví bývalo mužskou doménou.
Banking used to...
Pro získání bližších informací, které máte k dispozici v elektronickém bankovnictví, nás prosím kontaktujte.
Please contact us...
V bankovnictví a finančnictví clearing označuje všechny činnosti od okamžiku, kdy je učiněn závazek k transakci, až do jejího vypořádání.
In banking and...
10/20
+
instruktážní, vzdělávací, výukový
instructional [ɪnˈstrʌkʃənəl]
Právě jsme zpřístupnili instruktážní video pro podporu našich zákazníků.
We just released...
Zhotovili jsme propracované online výukové materiály.
We have developed...
11/20
+
úplatek
podplatit, uplatit
bribe [braɪb]
jedn. číslo: bribe, množ. číslo: bribes, přít. prostý: bribe, 3. os. j. č.: bribes, průb. čas: bribing, prostý min.: bribed, příčestí min.: bribed
Soudce byl obviněn z braní úplatků.
A judge was...
Ona a její kameraman museli podplatit policistu, který přerušil jejich focení.
She and her...
Nedávné vyšetřování objasnilo, jak vedení společnosti uplácelo významné zákazníky.
A recent investigation...
12/20
+
zrušit, odstranit
abolish [əˈbɒlɪʃ]
přít. prostý: abolish, 3. os. j. č.: abolishes, průb. čas: abolishing, prostý min.: abolished, příčestí min.: abolished
Vláda plánuje zrušení dotací zemědělcům.
The government is...
Nová vláda chce zrušit všechna opatření staré vlády.
The new government...
To neznamená, že bychom to měli úplně zrušit.
This doesn't mean...
Otroctví bylo v USA zrušeno v 19. století.
Slavery was abolished...
Vydali jsme výnos, který ruší zvláštní výsady pro vládní úředníky.
We have issued...
Je to instituce, která se přežila a měla by být brzy zrušena.
It is the...
13/20
+
slibný, nadějný, příznivý
průb. čas slovesa slibovat, slíbit
promising [ˈprɒmɪsɪŋ]
Imunoterapie je jedním z nejslibnějších nových způsobů léčby rakoviny.
Immunotherapy is one...
Na první pohled tyto údaje vypadají velmi slibně.
At first glance...
Našli jsme slibné ložisko železa.
We have found...
Naše strana slibuje nízkou inflaci a udržitelný ekonomický růst.
Our party is...
Politik se snažil zalíbit voličům slibem nižších daní.
The politician attempted...
14/20
+
jezení
jídelní
průb. čas slovesa jíst, sníst
eating [ˈiːtɪŋ]
Máš chuť jíst?
Do you feel like eating?
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Můžeme vytvořit plán stravování, který zajistí, že jíte dobře vyváženou stravu.
We can create...
Dokázala jsem přemoci moji poruchu přijímání potravy.
I was able to overcome my eating disorder.
Musela změnit svůj životní styl a stravovací návyky.
She had to...
15/20
+
cukrovka, diabetes
diabetes [ˌdaɪəˈbiːtiːz]
Jeho vědecký výzkum se týká léčby cukrovky.
His scientific research...
Vědci se domnívají, že sklon k diabetu existuje již od narození.
Researchers believe that...
16/20
+
přiznat (se), doznat (se) (k čemu)
(vy)zpovídat (z hříchů)
confess [kənˈfes]
přít. prostý: confess, 3. os. j. č.: confesses, průb. čas: confessing, prostý min.: confessed, příčestí min.: confessed
Obávám se, že se musím k něčemu přiznat.
I'm afraid I...
Jeff se přiznal k loupeži v písemném prohlášení.
Jeff confessed to...
Přiznal se, ale pouze pod drsným nátlakem.
He confessed, but...
Po dlouhém výslechu se nakonec přiznala.
After prolonged questioning,...
Její vytrvalý výslech podezřelého vyčerpal, až se nakonec přiznal.
Her persistent questioning...
17/20
+
chovanec, pacient
vězeň, spoluvězeň
spolubydlící, nájemník
inmate [ˈɪnˌmeɪt]
jedn. číslo: inmate, množ. číslo: inmates
Napadl mě spoluvězeň.
I was attacked...
Vězeň se pokusil v sobotu ve své cele o sebevraždu.
An inmate attempted...
18/20
+
ideologický, ideový
ideological [ˌaɪdɪəˈlɒdʒɪkəl]
Země je rozdělena ideologickými rozdíly.
The country is...
Strana se nyní zbavila své tradiční ideologické zátěže.
The party has...
19/20
+
pohlavně, sexuálně
sexually [ˈsekʃuəli]
Už mi nepřipadala sexuálně přitažlivá.
I no longer...
Byl sexuálně zvrácený a nenasytný.
He was sexually...
Byla sexuálně obtěžována.
She has been...
20/20
+
izolovat, oddělit
vyčlenit
isolate [ˈaɪsəleɪt]
přít. prostý: isolate, 3. os. j. č.: isolates, průb. čas: isolating, prostý min.: isolated, příčestí min.: isolated
To platilo zejména v odlehlejších částech USA.
That was particularly...
Upřednostňovala spíše osamělý život ve svém velkém domě.
She tended to...
Chtěli izolovat naši zemi politicky i ekonomicky.
They wanted to...
Navíc většina izolovaných skupin je stále otevřeně nepřátelská vůči lidem, které neznají.
Furthermore, most isolated groups are still openly hostile to outsiders.
Všichni jsme používali různé strategie, aby jsme nebyli izolováni nebo šikanováni.
All of us...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X