460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
17
18
19
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mák
poppy seed [ˈpɒpɪ siːd]
Použili jsme jemně mletý mák.
We used finely ground poppy seeds.
Základem makové náplně je mletý mák vařený v mléce.
The poppy seed filling is based on ground poppy seeds cooked in milk.
2/20
+
jizva, šrám
zjizvit
trvale poznamenat (negativně)
scar [skɑː]
jedn. číslo: scar, množ. číslo: scars, přít. prostý: scar, 3. os. j. č.: scars, průb. čas: scarring, prostý min.: scarred, příčestí min.: scarred
Popálenina byla bolestivá a zanechala několik nepěkných jizev, u kterých bude trvat roky, než zmizí.
The burn was...
Máš nějaké charakteristické znaménka nebo jizvy na těle?
Do you have...
Daniel má na levé tváři velkou jizvu.
Daniel has a...
Nedodržení těchto pokynů může vést k trvalému zjizvení.
Failure to follow...
Její jizvy jsou nyní sotva patrné.
Her scars are...
3/20
+
benzín, palivo (AmE)
gasoline [ˈgæsəˌliːn]
jedn. číslo: gasoline, množ. číslo: gasolines
Cena benzínu v posledních letech prudce vzrostla.
The price of gasoline has risen sharply in recent years.
Kolik stojí galon benzínu?
How much is...
Benzín je tekuté rozpouštědlo, které odstraňuje mastné skvrny.
Gasoline is a...
4/20
+
záblesk, úsvit, svítání
začátek, počátek
rozednívat se, svítat
začínat, nastávat
dawn [dɔːn]
jedn. číslo: dawn, množ. číslo: dawns, přít. prostý: dawn, 3. os. j. č.: dawns, průb. čas: dawning, prostý min.: dawned, příčestí min.: dawned
Nepřátelé zahájili neočekávaný útok v sobotu za úsvitu.
Enemies launched a...
Slunce před úsvitem zvýraznilo tvar řídkých mraků.
The sun emphasized...
Pracuji od úsvitu do soumraku.
I work from...
Přírodní rezervace bude otevřena zdarma každý den od rána do večera.
The nature preserve...
Když jsem byl mladší, pracoval jsme od svítání do soumraku.
When I was...
5/20
+
soudní síň
courtroom [ˈkɔːrtruːm]
jedn. číslo: courtroom, množ. číslo: courtrooms
Paulovi byl odepřen vstup do soudní síně.
Paul was denied...
Ze soudní síně byl vyveden v želízkách na rukou za zády.
He was led...
V soudní síni panovala během procesu napjatá atmosféra.
The courtroom was...
6/20
+
položit, odložit
vzdát se, obětovat
složit funkci
lehnout (si)
jen tak, bez boje
nadiktovat (podmínky)
lay down [leɪ daʊn]
přít. prostý: lay down, 3. os. j. č.: lays down, průb. čas: laying down, prostý min.: laid down, příčestí min.: laid down
Snažila jsem se soustředit na obrazovku počítače, ale potom jsem si musela jít lehnout.
I was struggling...
On by se nikdy nevzdal bez boje.
He was never...
Nadiktoval nám podmínky.
He laid down...
7/20
+
skrytý, utajený
zastrčený, schovaný
hidden [ˈhɪdən]
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
Poplatky, které vám účtují při výměně peněz, jsou skryté.
The fees they...
Byla ukryta za silným závěsem.
She was hidden...
Někdy jsou knihy na spodní poličce skryté před očima.
Sometimes the books...
Největší tajemství jsou vždy ukryté na nejnepravděpodobnějších místech.
The greatest secrets...
8/20
+
zbytečný, marný
neužitečný, k ničemu
useless [ˈjuːslɪs]
Je to jen jeden příklad toho, proč si myslím, že novoroční předsevzetí jsou obvykle zbytečná.
It is just...
Léčení bylo někdy úplně zbytečné, jindy až podivné a také k ničemu.
Treatments ranged from...
Tato konstanta je zde úplně zbytečná.
This constant is totally useless here.
Tato komunikace by mohla snadno působit dojmem zbytečnosti.
These interactions could...
Za ta léta nahromadil spoustu zbytečných věcí.
He has accumulated a lot of useless things over the years.
Byla to předvídatelná reakce, ale zbytečná.
It was a...
9/20
+
makléř, zprostředkovatel
broker [ˈbrəʊkə]
jedn. číslo: broker, množ. číslo: brokers
Volal mně makléř, aby mně poradil ohledně investování na akciovém trhu.
A broker called...
Požádej o radu investičního makléře.
Ask advice from...
10/20
+
vakcína, očkovací látka (med.)
očkovací
vaccine [ˈvæksiːn]
jedn. číslo: vaccine, množ. číslo: vaccines
Vědci nevědí, jak dlouho bude trvat vývoj vakcíny proti AIDS.
Scientists don't know...
Strach z jehel je hlavním důvodem, proč se mnozí zdráhají očkovat.
Fear of needles...
Předběžné výsledky ukazují, že vakcína je účinná, ale to musí potvrdit další lékařské studie.
Preliminary results show...
Někteří lidé jsou dost obezřetní, co se týče této nové vakcíny proti koronaviru.
Some people are...
Účinnost vakcíny je procentuální snížení onemocnění u očkované skupiny ve srovnání s neočkovanou skupinou.
Vaccine efficacy is...
11/20
+
nešťastný, zkroušený, utrápený
mizerný, ubohý, bídný
skličující, deprimující, depresivní
miserable [ˈmɪzərəbəl]
Jsem bohatý, ale nešťastný.
I am rich...
Je to opravdu nešťastná dívka.
She really is...
Věří, že jeho bídná duše dojde k vykoupení.
She believes that...
12/20
+
volitelný
nepovinný
dobrovolný
optional [ˈɒpʃənəl]
Některé předměty jsou povinné a některé volitelné.
Some subjects are...
Kožená sedadla jsou volitelný dooplněk.
Leather seats are...
Mobilní telefon byl dodán s mnoha volitelnými vyzváněcími tóny.
The mobile phone...
13/20
+
vada, nedostatek, závada
kaz
dezertovat, zběhnout
defect [ˈdiːfekt]
jedn. číslo: defect, množ. číslo: defects, přít. prostý: defect, 3. os. j. č.: defects, průb. čas: defecting, prostý min.: defected, příčestí min.: defected
Příčinou, proč jsme odstoupili, byla závada motoru.
The reason why...
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
14/20
+
(o)holit (se)
vyholit (si)
(o)holení
shave [ʃeɪv]
jedn. číslo: shave, množ. číslo: shaves, přít. prostý: shave, 3. os. j. č.: shaves, průb. čas: shaving, prostý min.: shaved, příčestí min.: shaved
Řízl se při holení.
He has cut...
Jaký je váš oblíbený druh pěny na holení?
What is your...
Poté, co jsem se oholil, jsem použil vodu po holení, která zklidnila pokožku.
After shaving, I...
15/20
+
spolupráce
společné dílo
kolaborace (s nepřítelem)
collaboration [kəˌlæbəˈreɪʃən]
jedn. číslo: collaboration, množ. číslo: collaborations
Pojďme se podívat na to, jak můžeme naši spolupráci ocenit.
Let's take a...
Za tímto účelem musíme spolupracovat s různými společnostmi.
To this end,...
Pro úspěšné partnerství nebo spolupráci je nezbytná aktivní komunikace.
Proactive communication is...
16/20
+
odpovědnost, závazek, ručení
přítěž, břímě, překážka
náchylnost (k čemu)
liability [ˌlaɪəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: liability, množ. číslo: liabilities
Odmítá jakoukoli odpovědnost za způsobenou škodu.
He denies any...
Máme pojištění odpovědnosti pro všechny naše pracovníky.
We have liability...
Nedodržení těchto podmínek nás zbavuje odpovědnosti.
Failure to comply...
17/20
+
funkční
praktický, užitkový
funkcionál
functional [ˈfʌŋkʃənəl]
Funkční závislost je často znázorněna šipkou.
Functional dependency is...
Pohodlné boty mohou být funkční a módní.
The comfortable shoes can be functional and fashionable.
18/20
+
sebeúcta, sebevědomí
hrdost
self-esteem [self ɪˈstiːm]
Sebeúcta je základním předpokladem šťastného života.
Self-esteem is a...
Steven má velmi nízké sebevědomí.
Steven has very...
Jeho slova se dotkla jejího sebevědomí.
His words touched...
19/20
+
delfín
dolphin [ˈdɒlfɪn]
jedn. číslo: dolphin, množ. číslo: dolphins
Delfíni mluvili svojí vlastní delfíní řečí.
Dolphins were talking...
Delfíni jsou savci, protože jejich mláďata pijí mléko a dýchají vzduch.
Dolphins are mammals...
Delfín se převrátil na záda.
The dolphin flipped...
20/20
+
(za)váhání, otálení, pochybnost
rozpaky
hesitation [ˌhezɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: hesitation, množ. číslo: hesitations
Souhlasila bez sebemenšího zaváhání.
She agreed without...
Bez chvilky zaváhání skočil do řeky, aby zachránil topící se dítě.
Without a moment's...
Její váhání naznačuje její pochybnost.
Her hesitation indicates her doubt.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X