460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
170
171
172
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nádherný, vybraný, dokonalý
mimořádný, ohromný (pocit ap.) (kniž.)
exquisite [ɪkˈskwɪzɪt]
Toto je nádherný kus porcelánu, má bílé květy se zelenými listy se zlatým lemováním.
This is an exquisite piece of china, it has white flowers with green leaves with gold trim.
Když zde kvetou citrusy, je vzduch prosycen nádhernou vůní.
When the citrus trees blossom here, the air is filled with exquisite scents.
Připadala si jako princezna, když vstoupila v nádherných šatech do tanečního sálu.
She felt like...
2/20
+
scenérie (výhled ap.), krajina
dekorace, scéna, kulisy (divad.)
scenery [ˈsiːnərɪ]
jedn. číslo: scenery, množ. číslo: sceneries
Zastavili jsme se na vrcholu kopce a kochali se krajinou.
We stopped at...
Byla to úžasná túra k vodopádům v krásné svěží horské scenérii.
It was a...
Rádi se procházeli po parku, kochali se čerstvým vzduchem a krásnou krajinou.
They enjoyed walking...
Tato prudká změna prostředí je velmi vhodná doba k provedení změny.
This abrupt change...
3/20
+
děsivý, hrůzný
mrazivý, studený
chladící
chlazení, mrazení
chilling [ˈtʃɪlɪŋ]
Jejich čin charakterizovali někteří jako děsivou demonstraci moci společnosti.
Their action has been characterized by some as a chilling demonstration of the company's power.
Film u mě vyvolal děsivé vzpomínky na válku.
The film evoked chilling memories of the war in me.
Cena tohoto chladicího zařízení je příliš vysoká.
The price of this chilling equipment is too high.
4/20
+
sochař
sculptor [ˈskʌlptə]
jedn. číslo: sculptor, množ. číslo: sculptors
Mr. Garcia je sochař, který pracuje převážně s žulou.
Mr. Garcia is...
Tento sochař je znám jako průkopník moderního sochařství.
This sculptor is...
5/20
+
všeobecná amnestie
general pardon [ˈdʒenərəl ˈpɑːdən]
jedn. číslo: general pardon, množ. číslo: general pardons
Král je stále ochoten nabídnout všeobecnou amnestii.
The King is...
V říjnu vstoupila v platnost všeobecná amnestie pro všechny osoby nelegálně držící ruční palné zbraně.
General pardon for...
6/20
+
podvod, klam, klamání
deception [dɪˈsepʃən]
jedn. číslo: deception, množ. číslo: deceptions
Je mi líto, že jste se uchýlil k podvodu.
I'm sorry you...
Byla uznána vinnou kvůli získání peněz podvodem.
She was found...
Tato zkušenost se zradou a podvodem měla obrovský vliv na můj pohled na svět.
That experience of...
7/20
+
(za)bzučet, hučet, zazvonit
bzukot, bzučení, zvonění
módní, moderní (slovo, záliba ap.)
žhavý (novinka ap.)
vzrušení, potěšení (krátkodobé) (hovor.)
honit se, vířit (myšlenky hlavou ap.)
buzz [bʌz]
jedn. číslo: buzz, množ. číslo: buzzes, přít. prostý: buzz, 3. os. j. č.: buzzes, průb. čas: buzzing, prostý min.: buzzed, příčestí min.: buzzed
První, kdo zazvoní, může odpovědět.
The first person...
Umělá inteligence bylo módní slovo od 60. let.
Artificial Intelligence was...
Můj počítač vydává nepřetržitý bzučivý zvuk.
My computer makes a continuous buzzing noise.
Proč nikdy nechce vypadnout, když potřebuju být sama?
Why does he...
Několikrát jsem zdvořile požádal souseda, aby šel pryč.
I have politely...
Prosím, snažím se pracovat, můžete na chvíli vypadnout?
Please, I'm trying...
8/20
+
arogance, namyšlenost
arrogance [ˈærəgəns]
jedn. číslo: arrogance, množ. číslo: arrogances
Neměl jsem ho rád kvůli jeho namyšlenosti.
I disliked him...
Arogance je často obranným mechanismem.
Arrogance is often...
9/20
+
vodní
aquatic [əˈkwætɪk]
Mezi vodní sporty patří plavání a veslování.
Aquatic sports include...
I vodní želvy musí mít možnost vyhřívat se na slunci a uschnout.
Even aquatic terrapins...
10/20
+
odpadnout, seknout sebou, sesypat se (únavou ap.)
vytuhnout (usnout) (hovor.)
flake out [ˈfleɪk ˈaʊt]
přít. prostý: flake out, 3. os. j. č.: flakes out, průb. čas: flaking out, prostý min.: flaked out, příčestí min.: flaked out
Odpadli jsme, hned když jsme dorazili do našeho hotelového pokoje.
We flaked out...
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem vytuhnul na pohovce.
I was so...
11/20
+
pravidelně, periodicky
periodically [ˌpɪərɪˈɒdɪkəlɪ]
Učitel se s žáky pravidelně schází, aby diskutovali o dosaženém pokroku.
The teacher meets...
Pravidelně pořádá předčítání poezie pro studenty.
She periodically arranges...
12/20
+
zásuvka, zdířka, objímka
zasunout, nasadit, zastrčit (co) (do zdířky ap.)
socket [ˈsɒkɪt]
jedn. číslo: socket, množ. číslo: sockets, přít. prostý: socket, 3. os. j. č.: sockets, průb. čas: socketing, prostý min.: socketed, příčestí min.: socketed
Musíte zapojit čip do prázdné zdířky.
You have to...
Škubala za šňůru tak dlouho, dokud zástrčka nevypadla ze zásuvky.
She tugged the...
13/20
+
špatně pochopit, nepochopit
špatně rozumět
misunderstand [ˌmɪsʌndəˈstænd]
přít. prostý: misunderstand, 3. os. j. č.: misunderstands, průb. čas: misunderstanding, prostý min.: misunderstood, příčestí min.: misunderstood
Smysl mentálních cvičení nesmí být nesprávně pochopen.
The purpose of...
Tato elementární chyba vedla k nedorozumění.
This elementary mistake...
Snažíme se vyloučit jakoukoli možnost nedorozumění.
We try to...
14/20
+
(z)manipulovat, ovlivnit (podvodně)
souprava s návěsem (AmE)
vybavit, vystrojit (loď) (ráhnovím, lanovím atd.)
výstroj, výbava (lodě)
rig [rɪg]
jedn. číslo: rig, množ. číslo: rigs, přít. prostý: rig, 3. os. j. č.: rigs, průb. čas: rigging, prostý min.: rigged, příčestí min.: rigged
Předchozí volby v zemi byly zmanipulovány vládnoucí stranou.
Previous elections in...
Námořníci vybavili loď novými plachtami.
The sailors rigged...
15/20
+
být na pochybách, pochybovat
be in doubt [biː ɪn daʊt]
přít. prostý: be/am/are in doubt, 3. os. j. č.: is in doubt, průb. čas: being in doubt, prostý min.: were/was in doubt, příčestí min.: been in doubt
O vině obviněného muže nebylo pochyb.
The guilt of...
Jste-li na pochybách, poslechněte si názor někoho jiného.
If in doubt,...
Byl jsem na pochybách, zda má pravdu.
I was in...
16/20
+
(za)skřípat, (za)vrzat (dveře, schody ap.)
skřípot, zaskřípění, zavrzání (dveří ap.)
creak [kriːk]
jedn. číslo: creak, množ. číslo: creaks, přít. prostý: creak, 3. os. j. č.: creaks, průb. čas: creaking, prostý min.: creaked, příčestí min.: creaked
Při sebemenším pohybu postel příšerně vrzala.
With the slightest...
Když jsem se posadil, židle zaskřípala.
The chair creaked...
Točité schodiště ve starém sídle vrzalo při každém kroku.
The winding staircase...
17/20
+
dekorace, výzdoba
ozdoba, okrasa
decoration [ˌdekəˈreɪʃən]
jedn. číslo: decoration, množ. číslo: decorations
Byla to budova bez jakýchkoliv ozdob a dekorací.
It was a...
Vnitřní výzdoba je poměrně decentní.
The interior decoration...
Extravagantní taneční sál byl vyzdoben úchvatnými lustry a třpytivými dekoracemi.
The extravagant ballroom was decorated with glamorous chandeliers and sparkling decorations.
Strašidelný dům na pouti je známý svou děsivou výzdobou a strašidelnou atmosférou.
The haunted house...
18/20
+
složitý, obtížný, ošidný, komplikovaný (případ)
prohnaný, vychytralý, lstivý (osoba)
tricky [ˈtrɪkɪ]
2. stupeň: trickier, 3. stupeň: trickiest
Může se to zdát jako snadný úkol, ale může se ukázat, že je to komplikované.
It may seem...
Tato část byla poněkud komplikovaná.
This part was...
Deprese je ošidná pro někoho, jako jsem já, která je posedlá tím, mít vše pod kontrolou.
Depression is tricky...
19/20
+
dánský
dánština
danish [ˈdeɪnɪʃ]
Specializuji se na překlady z dánštiny do angličtiny.
I specialize in...
Doma mluvíme dánsky, aby kluci neztratili kontakt s jejich jazykem a kulturou.
We speak Danish...
20/20
+
nesprávný, nevhodný, nepatřičný
nezákonný, nekalý, nečestný (form.)
improper [ɪmˈprɒpə]
Je nevhodné vzít si na svatbu červené šaty.
It is improper...
Bylo by ode mě nevhodné komentovat to dříve, než bude znám výsledek.
It would be...
Nesprávné skladování hořlavých materiálů může vést k náhodnému vznícení.
The improper storage...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X