460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
171
172
173
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
poškozující, škodlivý, působící škodu
poškození
průb. čas slovesa poškodit
damaging [ˈdæmɪdʒɪŋ]
Zemětřesení poškozuje jak ta potrubí, která přivádějí vodu lidem, tak i ta, co odvádí jejich odpad.
The earthquake is...
Muž byl zatčen za údajné poškození majetku souseda.
A man was...
2/20
+
strašidelný, děsivý
tajemný, tajuplný (strašidelně)
(prapo)divný
eerie [ˈɪərɪ]
2. stupeň: eerier, 3. stupeň: eeriest
Musíme být pryč, než si prorazí cestu ven z jejich temného a děsivého hrobu.
We must be away before fighting their way out of their dark and eerie grave.
Měla děsivý pocit, že jí někdo sleduje.
She had the eerie sensation of being watched.
Toto místo má hodně tajemnou atmosféru.
This place has a distinctly eerie atmosphere.
3/20
+
překážet, bránit (komu/čemu) (v čem)
brzdit (koho/co)
hinder [ˈhɪndə]
přít. prostý: hinder, 3. os. j. č.: hinders, průb. čas: hindering, prostý min.: hindered, příčestí min.: hindered
Vyšší úrokové sazby by mohly brzdit hospodářský růst.
Higher interest rates could hinder economic growth.
Nepřekážejte mi v práci.
Don't hinder me in my work.
Chceme podporovat, nikoliv brzdit, hospodářský růst a vytváření pracovních míst.
We want to...
4/20
+
všední (pracovní) den
weekday [ˈwiːkˌdeɪ]
jedn. číslo: weekday, množ. číslo: weekdays
Jsem ochoten pomoci v kterýkoli všední den, ale obávám se, že o víkendu ne.
I'm willing to...
Pokud se chcete vyhnout davům, je nejlepší přijít ve všední den.
If you want...
5/20
+
zastávka v boxech (závody F1)
zastávka (při cestování ap.) (hovor)
pit stop [pɪt stɒp]
jedn. číslo: pit stop, množ. číslo: pit stops
Během druhé zastávky v boxech jsem musel přezout pneumatiky na suchý povrch.
During the second...
Během závodu musel udělat tři zastávky v boxech.
He had to...
6/20
+
omítka
náplast (BrE)
omítnout, omítat (zeď ap.)
polepit (co čím) (stěnu plakáty ap.)
plaster [ˈplɑːstə]
jedn. číslo: plaster, množ. číslo: plasters, přít. prostý: plaster, 3. os. j. č.: plasters, průb. čas: plastering, prostý min.: plastered, příčestí min.: plastered
Omítka na stěnách byla popraskaná a odlupovala se.
The plaster on...
Trpělivost je náplast na všechny bolesti.
Patience is a...
Omítka bude muset vyschnout, než budete moci místnost vymalovat.
The plaster will...
7/20
+
překazit, zmařit, zkřížit (co) (plány ap.)
thwart [θwɔːt]
přít. prostý: thwart, 3. os. j. č.: thwarts, průb. čas: thwarting, prostý min.: thwarted, příčestí min.: thwarted
Moje plány na dovolenou překazila stávka pilotů.
My holiday plans...
Policie úspěšně zmařila jejich plán na vyloupení pošty.
The police successfully thwarted their plan for post office robbery.
Úspěšně jsme překazili nepřátelské spiknutí.
We successfully thwarted...
8/20
+
sekat, seknout, zaseknout
osekat, zkrátit, zredukovat
nabourat se (do čeho) (počítače ap.), hacknout
zásek, seknutí
pisálek (námezdní)
hack [hæk]
jedn. číslo: hack, množ. číslo: hacks, přít. prostý: hack, 3. os. j. č.: hacks, průb. čas: hacking, prostý min.: hacked, příčestí min.: hacked
Sečným ranám podlehli při divokém útoku dva lidé.
Two people were...
Programátorovi se podařilo nabourat do přísně tajných vládních dat.
A programmer had...
To je člověk, který se hekl do jejich systému, aby ukradl informace.
He is man...
Nezabezpečená síť společnosti byla náchylná k hackerským útokům a únikům dat.
The company's insecure...
9/20
+
přesčas
prodloužení (zápasu)
overtime [ˈəʊvərtaɪm]
jedn. číslo: overtime, množ. číslo: overtimes
Třebaže jsem byl unavený, pracoval jsem přesčas.
Tired as I was, I worked overtime.
Naše firma nepočítala v rozpočtu s penězi na naše přesčasy.
Our company hasn't...
Musím pracovat přesčas, abych uživil rodinu.
I have to...
10/20
+
rozvětvit (se)
rozšířit (se), expandovavat
branch out [brɑːntʃ aʊt]
přít. prostý: branch out, 3. os. j. č.: branches out, průb. čas: branching out, prostý min.: branched out, příčestí min.: branched out
Neurony se rozvětvují všemi směry a spojují se s jinými neurony.
Neurons branch out...
Nejdříve jsem sbíral mince. Poté jsem to rozšířil i na sbírání známek.
I collected coins...
11/20
+
motorová jachta (výletní)
křižník (voj.)
cruiser [ˈkruːzə]
jedn. číslo: cruiser, množ. číslo: cruisers
Křižník byl obklíčen nepřítelem.
The cruiser was...
Admirál se rozhodl zaútočit na nepřátelský křižník.
The admiral decided...
12/20
+
(roz)poznatelný, rozeznatelný, zřetelný
recognizable [ˈrekəgnaɪzəbəl]
Samec se pozná podle žluté chocholky.
The male is...
Její hlas hned rozeznáte od ostatních.
Her voice is...
Obraz na staré fotografii byl jen slabě viditelný, ale stále rozpoznatelný.
The image on...
13/20
+
vynálezce
inventor [ɪnˈventə]
jedn. číslo: inventor, množ. číslo: inventors
Rubikova kostka je jmenuje podle svého vynálezce.
The Rubik cube...
V mládí jsem měl ambice být vynálezcem.
In my youth,...
14/20
+
prostředník, styčná osoba
spolupráce (úzká), úzký kontakt, součinnost
liaison [lɪˈeɪzɒn]
jedn. číslo: liaison, množ. číslo: liaisons
Sloužila jako prostředník mezi různými skupinami.
Kimberly served as...
Doufáme, že se nám podaří navázat lepší kontakt se zákazníky.
We are hoping...
15/20
+
malíček na ruce
little finger [little ˈfɪŋgə]
jedn. číslo: little finger, množ. číslo: little fingers
Zanedlouho si ho omotá kolem malíčku.
Before long, she...
Přiskřípl jsem si malíček do dveří.
I pinched my...
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
16/20
+
vykoupení, spása
splacení (závazku), umoření (dluhu)
vykoupení (ze zastavárny ap.)
redemption [rɪˈdempʃən]
jedn. číslo: redemption, množ. číslo: redemptions
Věří, že jeho bídná duše dojde k vykoupení.
She believes that...
Za předčasné splacení se účtuje poplatek.
There is a...
17/20
+
(z)tvrdnout, (z)tuhnout
utvrdit (se) (v přesvědčení ap.)
ustálit se, stabilizovat se, upevnit se
zatvrdit (se) (osoba)
harden [ˈhɑːdən]
přít. prostý: harden, 3. os. j. č.: hardens, průb. čas: hardening, prostý min.: hardened, příčestí min.: hardened
Ocel se bude muset kalit, aby ztvrdla.
The steel will...
Jejich jednání jí může pouze utvrdit v jejím postoji.
Their action can...
Nechte želé v lednici ztuhnout.
Leave the jelly in the fridge to harden.
18/20
+
shluk, trs, chomáč, skupina (rostlin ap.)
shlukovat (se), nahromadit (se)
dupat, dupot
clump [klʌmp]
jedn. číslo: clump, množ. číslo: clumps, přít. prostý: clump, 3. os. j. č.: clumps, průb. čas: clumping, prostý min.: clumped, příčestí min.: clumped
Rýč se zabořil do chomáče přerostlého křoví.
The spade sank...
Slyšel jsem dupot jeho nohou na dřevěné podlaze.
I could hear...
19/20
+
výživa (přijímání živin i živiny)
nutrition [njuːˈtrɪʃən]
jedn. číslo: nutrition, množ. číslo: nutritions
Rostliny získávají výživu z půdy, ve které rostou.
Plants get their...
Toto krmivo poskytuje veškerou výživu, kterou váš pes potřebuje.
This food provides...
Špatná výživa mohla být nepřímou příčinou jejího onemocnění.
Poor nutrition may have been an indirect cause of her disease.
20/20
+
hrozný, děsivý, strašidelný
zastrašování, terorizování
průb. čas slovesa vystrašit
frightening [ˈfraɪtnɪŋ]
jedn. číslo: frightening, množ. číslo: -
Vím, jak to všechno musí být pro vás děsivé.
I know how...
Byl to opravdu hrozný zážitek.
It was a...
Nestůj tak blízko okraje! Děsíš mě.
Don't stand so...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X