380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
172
173
174
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mudrc
moudrý, prozíravý, uvážlivý (kniž.)
šalvěj (lékařská)
sage [seɪdʒ]
j.č.: sage, mn.č.: sages, 2. st.: sager, 3. st.: sagest
Starý mudrc se narodil před mnoha lety a je inspirací pro mnoho lidí.
The old sage...
Steven dával moudré rady mladším malířům.
Steven gave his...
Teď potřebujeme snítky šalvěje a mešní víno.
Now we need...
2/20
+
svorka, svěrka, stahovák (tech.)
upnout, připnout, sepnout (co k čemu) (svorkou)
stisknout, sevřít (rty ap.)
přitisknout (sluchátko k uchu ap.)
clamp [klæmp]
j.č.: clamp, mn.č.: clamps, přít.: clamp, 3.os.: clamps, průb.: clamping, min.pr.: clamped, příč.min.: clamped
Opatrně utáhněte svorku.
Carefully tighten the clamp.
Zkušební kusy musí být možno upnout za okraje.
It shall be possible to clamp the test pieces by the edges.
Obě poloviny přitiskněte k sobě, dokud lepidlo nezaschne.
Clamp the two halves together until the glue dries.
3/20
+
(s)mísit (se), (s)míchat (se), promíchat (se)
družit se, konverzovat (nezávazně)
mingle [ˈmɪŋgəl]
přít.: mingle, 3.os.: mingles, průb.: mingling, min.pr.: mingled, příč.min.: mingled
Smíchejte tyto dvě látky.
Mingle these two substances.
Smíchám několik z těchto červených květů s bílými.
I'll mingle some of these red flowers with the white ones.
Jednou z povinností hostitelky je povídat si s hosty.
One of the hostess's duties is to mingle with the guests.
4/20
+
zapalovač
světlejší, jemnější, mírnější
lighter [ˈlaɪtə]
j.č.: lighter, mn.č.: lighters
Jak doplnit náplň do zapalovače?
How to fill a lighter with fuel?
Pro jemnější omáčku používám mléko místo smetany.
I use milk...
5/20
+
okurka
cucumber [ˈkjuːˌkʌmbə]
j.č.: cucumber, mn.č.: cucumbers
Zryli půdu, když připravovali řádky pro zasazení okurek.
They dug over...
Jedla toust s nakrájeným vejcem natvrdo, rajčaty a okurkou.
She ate a toast with sliced hard-boiled egg, tomatoes, and cucumber.
6/20
+
bafat, šlukovat
potáhnout, potahovat (z čeho)
vyfukovat, vydechovat (kouř z úst)
šluk, potáhnutí (z cigarety)
(vy)fouknutí, výdech
obláček, oblak (vyfouknutý)
puff [pʌf]
j.č.: puff, mn.č.: puffs, přít.: puff, 3.os.: puffs, průb.: puffing, min.pr.: puffed, příč.min.: puffed
Zasmál se a potáhl si z doutníku.
He laughed and...
Nefoukej kouř do mého obličeje.
Don't puff smoke...
Po prvním šluku cigaretu uhasila.
She stubbed out...
Z komína stoupal obláček tmavého kouře.
A puff of...
7/20
+
trpělivě
patiently [ˈpeɪʃəntlɪ]
Trpělivě čekala, až skončí.
She waited patiently...
Trpělivě se mě ptal na mé zranění, soustředěně mě naslouchal a vysvětlil mi, na čem budeme pracovat.
He patiently asked...
8/20
+
abnormální, nenormální, neobvyklý
podivný, zvláštní
abnormal [æbˈnɔːməl]
Zjevně vykazuje známky abnormálního chování.
He clearly shows...
Můj otec si myslel, že je neobvyklé, aby se chlapec zajímal o balet.
My father thought...
9/20
+
zavlažování, závlaha (čeho) (pozemku)
irrigation [ˌɪrɪˈgeɪʃən]
j.č.: irrigation, mn.č.: irrigations
Voda je vedena řadou zavlažovacích kanálů.
Water is channeled...
Účinný zavlažovací systém přivádí vodu k plodinám.
An efficient irrigation...
10/20
+
vykrmovat, vykrmit
nasytit, uživit
feed up [fiːd ʌp]
přít.: feed up, 3.os.: feeds up, průb.: feeding up, min.pr.: fed up, příč.min.: fed up
Musím pracovat přesčas, abych uživil rodinu.
I have to...
Musíme být schopni vypěstovat dostatek pšenice, abychom uživili až půl milionu lidí.
We must be...
11/20
+
obydlí, příbytek, bytová jednotka (form.)
průb. čas od rozebírat, zabývat se
dwelling [ˈdwelɪŋ]
j.č.: dwelling, mn.č.: dwellings
Kouř prozrazuje, kde se obydlí nachází.
The smoke betrays...
Pronajímatelé zodpovídají za údržbu a opravy obydlí.
Landlords are responsible...
12/20
+
vychutnávat (si) (požitek, život ap.)
chutnat, vonět (po čem), zavánět (čím)
(pří)chuť, aroma (čeho) (typická)
savor [ˈseɪvə]
j.č.: savor, mn.č.: savors, přít.: savor, 3.os.: savors, průb.: savoring, min.pr.: savored, příč.min.: savored
Vychutnejte si každý okamžik.
Savor every moment.
Omáčka má příchuť cibule.
The sauce has...
13/20
+
sentimentální, citlivý, přecitlivělý
dojímavý
sentimental [ˌsentɪˈmentəl]
Nechala jsem si jeho dopisy jen ze sentimentálních důvodů.
I kept his...
Věci, ke kterým jsem něco cítil byly zničeny při požáru.
Things that were...
Chápeš, že je to čistě sentimentální a zcela neracionální?
Do you understand that it is purely sentimental and completely irrational?
14/20
+
oštěp, kopí
nabodnout, napíchnout, probodnout
spear [spɪə]
j.č.: spear, mn.č.: spears, přít.: spear, 3.os.: spears, průb.: spearing, min.pr.: speared, příč.min.: speared
Napíchl masovou kuličku vidličkou.
He speared a...
Muž třímal v ruce oštěp.
The man was wielding a spear in his hand.
15/20
+
jednoznačně, zcela jasně
naprosto, vysloveně
decidedly [dɪˈsaɪdɪdlɪ]
Všechno mi to přijde naprosto riskantní.
It all sounds...
Susan se ke mně chovala vysloveně chladně.
Susan was decidedly...
16/20
+
rozhořčení, hořkost, trpkost, zášť, zloba
bitterness [ˈbɪtərnəs]
V jeho hlase byl cítit náznak rozhořčení.
There was a...
Necítím vůči své bývalé ženě žádnou zášť.
I feel no...
17/20
+
ploutev (ryby)
směrový stabilizátor, křidélko (rakety ap.)
fin [fɪn]
j.č.: fin, mn.č.: fins
Jeho dlouhé ploutve mu umožňují plavat s minimálním vynaložením energie.
Its long fins...
Dýchala přes svůj šnorchl a pozorovala jeho ploutve.
She breathed through...
18/20
+
doktorský, doktorandský
doctoral [ˈdɒktərəl]
Během první světové války se významně podílela na výuce studentů doktorandského studia.
During World War she took on a large share of the teaching of doctoral students.
Během roku 2010 vedla práci osmi studentů doktorandského studia.
During 2010 she...
19/20
+
sklon, chuť, mít tendenci (něco udělat)
náchylnost (k čemu)
naklonění, sklonění (hlavy ap.)
inclination [ˌɪnklɪˈneɪʃən]
j.č.: inclination, mn.č.: inclinations
Jeff nejevil sebemenší chuť odejít.
Jeff did not...
Měla přirozený sklon se vším souhlasit.
Her natural inclination...
Neměla čas ani chuť jim pomáhat.
She had neither...
20/20
+
fot(eč)ka (hovor.)
biják, film (hovor.) (AmE)
pic [pɪk]
j.č.: pic, mn.č.: pics
Chtěli byste vidět naše fotky z dovolené?
Would you like...
To jsou úžasné akční fotky!
These are great...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X