460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
172
173
174
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
recyklace, recyklování
průb. čas slovesa recyklovat
recycling [riːˈsaɪkəlɪŋ]
jedn. číslo: recycling, množ. číslo: recyclings
Odpad je pak odvážen k recyklaci.
The rubbish is then carted away for recycling.
Svět módy neustále recykluje staré nápady.
The fashion world just keeps recycling old ideas.
Recyklace snižuje potřebu skládek odpadu.
Recycling reduces the...
Organizace spustila kampaň, která měla propagovat význam recyklace.
The organization launched...
2/20
+
klavírista, pianista
pianist [ˈpɪənɪst]
jedn. číslo: pianist, množ. číslo: pianists
Klavírista má obratné prsty.
The pianist has deft fingers.
Diváci zatleskali mistrovskému výkonu pianisty.
The audience applauded...
V tlumeně osvětlené hospodě hrál pianista nostalgické melodie.
In the dimly...
3/20
+
mudrc
moudrý, prozíravý, uvážlivý (kniž.)
šalvěj (lékařská)
sage [seɪdʒ]
jedn. číslo: sage, množ. číslo: sages, 2. stupeň: sager, 3. stupeň: sagest
Starý mudrc se narodil před mnoha lety a je inspirací pro mnoho lidí.
The old sage was born many years ago and is an inspiration to many people.
Steven dával moudré rady mladším malířům.
Steven gave his sage advice to younger painters.
Teď potřebujeme snítky šalvěje a mešní víno.
Now we need sage branches and sacramental wine.
4/20
+
svorka, svěrka, stahovák (tech.)
upnout, připnout, sepnout (co k čemu) (svorkou)
stisknout, sevřít (rty ap.)
přitisknout (sluchátko k uchu ap.)
clamp [klæmp]
jedn. číslo: clamp, množ. číslo: clamps, přít. prostý: clamp, 3. os. j. č.: clamps, průb. čas: clamping, prostý min.: clamped, příčestí min.: clamped
Opatrně utáhněte svorku.
Carefully tighten the...
Zkušební kusy musí být možno upnout za okraje.
It shall be...
Obě poloviny přitiskněte k sobě, dokud lepidlo nezaschne.
Clamp the two...
5/20
+
místo vyzvednutí (zásilky)
pickup point [pɪkʌp pɔɪnt]
jedn. číslo: pickup point, množ. číslo: pickup points
Váš řidič se s vámi setká na místě vyzvednutí, které je zobrazeno v aplikaci.
Your driver will...
Zákazníci si mohou vybrat nejvhodnější místo pro vyzvednutí zásilky.
Customers can choose...
6/20
+
(s)mísit (se), (s)míchat (se), promíchat (se)
družit se, konverzovat (nezávazně)
mingle [ˈmɪŋgəl]
přít. prostý: mingle, 3. os. j. č.: mingles, průb. čas: mingling, prostý min.: mingled, příčestí min.: mingled
Smíchejte tyto dvě látky.
Mingle these two...
Smíchám několik z těchto červených květů s bílými.
I'll mingle some...
Jednou z povinností hostitelky je povídat si s hosty.
One of the...
7/20
+
zapalovač
světlejší, jemnější, mírnější
lighter [ˈlaɪtə]
jedn. číslo: lighter, množ. číslo: lighters
Jak doplnit náplň do zapalovače?
How to fill...
Pro jemnější omáčku používám mléko místo smetany.
I use milk...
8/20
+
okurka
cucumber [ˈkjuːˌkʌmbə]
jedn. číslo: cucumber, množ. číslo: cucumbers
Zryli půdu, když připravovali řádky pro zasazení okurek.
They dug over...
Jedla toust s nakrájeným vejcem natvrdo, rajčaty a okurkou.
She ate a toast with sliced hard-boiled egg, tomatoes, and cucumber.
9/20
+
bafat, šlukovat
potáhnout, potahovat (z čeho)
vyfukovat, vydechovat (kouř z úst)
šluk, potáhnutí (z cigarety)
(vy)fouknutí, výdech
obláček, oblak (vyfouknutý)
puff [pʌf]
jedn. číslo: puff, množ. číslo: puffs, přít. prostý: puff, 3. os. j. č.: puffs, průb. čas: puffing, prostý min.: puffed, příčestí min.: puffed
Zasmál se a potáhl si z doutníku.
He laughed and...
Nefoukej kouř do mého obličeje.
Don't puff smoke...
Po prvním šluku cigaretu uhasila.
She stubbed out...
Z komína stoupal obláček tmavého kouře.
A puff of...
10/20
+
vykrmovat, vykrmit
nasytit, uživit
feed up [fiːd ʌp]
přít. prostý: feed up, 3. os. j. č.: feeds up, průb. čas: feeding up, prostý min.: fed up, příčestí min.: fed up
Musím pracovat přesčas, abych uživil rodinu.
I have to...
Musíme být schopni vypěstovat dostatek pšenice, abychom uživili až půl milionu lidí.
We must be...
Mám dost tvého chování.
I'm fed up with your conduct.
Jsem otrávený, jsem nevrlý a jsem unavený.
I'm fed up, I'm grumpy, I'm tired.
Mám už plné zuby toho, být stále švorc.
I'm fed up with being broke all the time.
11/20
+
trpělivě
patiently [ˈpeɪʃəntlɪ]
Trpělivě čekala, až skončí.
She waited patiently...
Trpělivě se mě ptal na mé zranění, soustředěně mě naslouchal a vysvětlil mi, na čem budeme pracovat.
He patiently asked...
12/20
+
abnormální, nenormální, neobvyklý
podivný, zvláštní
abnormal [æbˈnɔːməl]
Zjevně vykazuje známky abnormálního chování.
He clearly shows...
Můj otec si myslel, že je neobvyklé, aby se chlapec zajímal o balet.
My father thought...
13/20
+
zavlažování, závlaha (čeho) (pozemku)
irrigation [ˌɪrɪˈgeɪʃən]
jedn. číslo: irrigation, množ. číslo: irrigations
Voda je vedena řadou zavlažovacích kanálů.
Water is channeled...
Účinný zavlažovací systém přivádí vodu k plodinám.
An efficient irrigation...
Přehradu postavili, aby vytvořili nádrž pro zavlažovací účely.
They built a dam to create a reservoir for irrigation purposes.
14/20
+
obydlí, příbytek, bytová jednotka (form.)
průb. čas slovesa rozebírat, zabývat se
dwelling [ˈdwelɪŋ]
jedn. číslo: dwelling, množ. číslo: dwellings
Kouř prozrazuje, kde se obydlí nachází.
The smoke betrays...
Pronajímatelé zodpovídají za údržbu a opravy obydlí.
Landlords are responsible...
Staré příběhy hovořily o tajemných bytostech, které sídlí v srdci prastarého močálu.
The old tales...
15/20
+
klakson auta
troubení auta
car horn [kɑː hɔːn]
jedn. číslo: car horn, množ. číslo: car horns
Náhle se z bezprostřední blízkosti ozval klakson auta.
Suddenly, a car...
Ocitl jsem se v Novém Dillí, uprostřed nepředstavitelného mixu troubení aut a zplodin z výfuků.
I found myself...
16/20
+
vychutnávat (si) (požitek, život ap.)
chutnat, vonět (po čem), zavánět (čím)
(pří)chuť, aroma (čeho) (typická)
savor [ˈseɪvə]
jedn. číslo: savor, množ. číslo: savors, přít. prostý: savor, 3. os. j. č.: savors, průb. čas: savoring, prostý min.: savored, příčestí min.: savored
Vychutnejte si každý okamžik.
Savor every moment.
Omáčka má příchuť cibule.
The sauce has...
17/20
+
sentimentální, citlivý, přecitlivělý
dojímavý
sentimental [ˌsentɪˈmentəl]
Nechala jsem si jeho dopisy jen ze sentimentálních důvodů.
I kept his...
Věci, ke kterým jsem něco cítil byly zničeny při požáru.
Things that were...
Chápeš, že je to čistě sentimentální a zcela neracionální?
Do you understand...
18/20
+
oštěp, kopí
nabodnout, napíchnout, probodnout
spear [spɪə]
jedn. číslo: spear, množ. číslo: spears, přít. prostý: spear, 3. os. j. č.: spears, průb. čas: spearing, prostý min.: speared, příčestí min.: speared
Napíchl masovou kuličku vidličkou.
He speared a...
Muž třímal v ruce oštěp.
The man was wielding a spear in his hand.
19/20
+
jednoznačně, zcela jasně
naprosto, vysloveně
decidedly [dɪˈsaɪdɪdlɪ]
Všechno mi to přijde naprosto riskantní.
It all sounds...
Susan se ke mně chovala vysloveně chladně.
Susan was decidedly...
20/20
+
rozhořčení, hořkost, trpkost, zášť, zloba
bitterness [ˈbɪtərnəs]
V jeho hlase byl cítit náznak rozhořčení.
There was a...
Necítím vůči své bývalé ženě žádnou zášť.
I feel no...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X