380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
173
174
175
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(po)zabíjet, (po)vraždit, zmasakrovat
porážet (dobytek)
vraždění, vyvraždění, jatka
porážka, porážení (dobytka)
slaughter [ˈslɔːtə]
j.č.: slaughter, mn.č.: slaughters, přít.: slaughter, 3.os.: slaughters, průb.: slaughtering, min.pr.: slaughtered, příč.min.: slaughtered
Sobotní zápas byl absolutní jatka.
Saturday's match was...
Prasečí chřipka způsobila v Egyptě porážku všech prasat.
The swine flu...
Tento dobytek je vykrmován na porážku.
These cattle are...
2/20
+
drážka, žlábek, rýha
drážkovat
groove [gruːv]
j.č.: groove, mn.č.: grooves, přít.: groove, 3.os.: grooves, průb.: grooving, min.pr.: grooved, příč.min.: grooved
Posuvné dveře se pohybují v drážce.
Sliding doors move...
Dokážete vyřezat drážku bez hoblíku?
Can you cut...
3/20
+
klusat, běžet klusem, poklusávat
(po)klus
trot [trɒt]
j.č.: trot, mn.č.: trots, přít.: trot, 3.os.: trots, průb.: trotting, min.pr.: trotted, příč.min.: trotted
Po jejím boku na vodítku klusal velký černý pes.
A large black dog trotted by her side on a leash.
Kůň se dal do klusu.
The horse broke into a trot.
4/20
+
iracionální, neracionální (jednání ap.)
absurdní, nesmyslný
neschopný logicky myslet
irrational [ɪˈræʃənəl]
Pan Turner odmítl její obavy jako absurdní.
Mr. Turner dismissed her fears as irrational.
Chápeš, že je to čistě sentimentální a zcela neracionální?
Do you understand that it is purely sentimental and completely irrational?
5/20
+
prosperovat, vzkvétat, prospívat
dařit se (dobře)
prosper [ˈprɒspə]
přít.: prosper, 3.os.: prospers, průb.: prospering, min.pr.: prospered, příč.min.: prospered
Christopherovi se dařilo dobře, ale stále toužil po své bývalé manželce.
Christopher prospered, but he still yearned after his ex-wife.
Této rostlině se daří dobře ve stínu.
This plant prospers...
6/20
+
hostitelka
společnice
hosteska
hostess [ˈhəʊstɪs]
j.č.: hostess, mn.č.: hostesses
Hostesky byly vybrány s velkou péčí.
The hostesses were...
Na této akci budu dělat hostesku.
I'm going to...
7/20
+
tamhle
over there [ˈəʊvə ðeə]
Podívejte, myslím, že tamhle je pan Campbell.
Look, I think...
Postavte láhve tamhle na stůl.
Stand the bottles...
Kdo je ten týpek támhle?
Who's that dude...
8/20
+
zahnutý, křivý, ohnutý
křivácký, nečestný, nepoctivý (hovor.)
min.čas a příč.min. od ohnout, ohýbat
crooked [ˈkrʊkɪd]
2. st.: crookeder, 3. st.: crookedest
Dveře byly křivé a okna netěsnila.
The door was...
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
9/20
+
prd
prdnout (si), prdět
fart [fɑːt]
j.č.: fart, mn.č.: farts, přít.: fart, 3.os.: farts, průb.: farting, min.pr.: farted, příč.min.: farted
Co mám jíst, aby moje prdy tolik nesmrděli?
What should I...
Pokaždé, když prdím v posteli, moje žena vstane a odejde.
Every time I...
Včera jsem si v práci prdnul a moje kolegyně otevřela okno.
I farted at...
10/20
+
odplout, odjet, odejít (hl. na lodi)
ship out [ʃɪp aʊt]
přít.: ship out, 3.os.: ships out, průb.: shipping out, min.pr.: shipped out, příč.min.: shipped out
Měl by sekat latinu nebo odejít.
He should shape...
Rozloučili se se svými rodinami a odpluli na plachetnicích.
They said goodbye...
11/20
+
věřitel
creditor [ˈkredɪtə]
j.č.: creditor, mn.č.: creditors
Naši věřitelé souhlasili s tím, že nám poskytnou dočasný odklad.
Our creditors agreed...
Věřitel podal návrh na konkurz.
The creditor presented...
12/20
+
přeplněný, zaplněný, nacpaný, namačkaný
(za)balený
min.čas a příč.min. od sbalit (si), zabalit
packed [pækt]
Hráli před zaplněnými tribunami.
They played in...
Na zítřek pro nás připravila balíček s obědem.
She has prepared...
Všechny materiály byly zabaleny do truhel, kufrů a krabic.
All materials were...
Tato skupina zcela zaplňovala stadiony a dokonce vyhrála Grammy.
This band has...
Popadl jsem můj pas a zabalil jsem si do kufru pár věcí.
I grabbed my...
Více než 500 balíků bylo zabaleno a bude zasláno našim zaměstnancům.
More than 500...
Bylo to zabaleno v nějaké vycpávce.
It was packed...
13/20
+
odpovědný, zodpovědný
náchylný
povinný
liable [ˈlaɪəbəl]
Ani jeden policista nebyl shledán trestně odpovědným.
Not a single...
Děti jsou více náchylné k nachlazení.
Children are more...
14/20
+
tlukot srdce, srdeční tep
heartbeat [ˈhɑːtˌbiːt]
j.č.: heartbeat, mn.č.: heartbeats
Její srdeční tep byl slabý a nepravidelný.
Her heartbeat was...
Můj srdeční tep v klidu byl pouze 50 za minutu.
My heartbeat at...
Hlasitě můžu slyšet tlukot svého srdce jenom v levém uchu.
I can hear my heartbeat loudly in my left ear only.
15/20
+
výlet, vyjížďka, výprava
exkurze
excursion [ɪkˈskɜːʃən]
j.č.: excursion, mn.č.: excursions
Proč jsi vůbec jela na tenhle výlet, když nechceš nic dělat?
Why did you...
Domluvil jsem se se svými spolužáky, že půjdeme na exkurzi do místní továrny.
I arranged with...
16/20
+
potlačit, utlumit, bránit
dusit (se), udusit se
stifle [ˈstaɪfəl]
přít.: stifle, 3.os.: stifles, průb.: stifling, min.pr.: stifled, příč.min.: stifled
Snažil jsem se potlačit zívnutí.
I tried to...
Snažila jsem se potlačit záchvat smíchu nad jeho nápadem.
I tried to...
17/20
+
lucerna, svítilna
lantern [ˈlæntən]
j.č.: lantern, mn.č.: lanterns
Noční lucerna tiše zářila ve tmě.
The night lantern...
Nade dveřmi visela lucerna.
There was a...
18/20
+
rozdávat, vydat, rozdělovat (příděly ap.)
vydávat (co) (z automatu ap.)
obejít se, vzdát se, zříci se
dispense [dɪˈspens]
přít.: dispense, 3.os.: dispenses, průb.: dispensing, min.pr.: dispensed, příč.min.: dispensed
Automaty na cigarety vydávají krabičky po 20 kusech.
Cigarette vending machines...
Můžeme se obejít bez formalit?
Can we dispense...
Budeme se muset obejít bez auta. Nemůžeme si jej dovolit.
We will have...
19/20
+
krutost, bezcitnost
cruelty [ˈkruːəltɪ]
j.č.: cruelty, mn.č.: cruelties
Byl svědkem krutosti a neudělal nic, co by pomohlo.
He witnessed cruelty...
Její krutost byla v rozporu s jejími laskavými slovy.
Her cruelty belied...
20/20
+
vazba, detekce, vězení
detention [dɪˈtenʃən]
j.č.: detention, mn.č.: detentions
Oddělili mě od mé rodiny a odvezli mě do zajišťovací vazby.
They separated me...
Policejní komisař může dát souhlas k zadržení až na čtyřicet osm hodin.
A police commissioner can authorize detention for up to forty-eight hours.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X