460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
173
174
175
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ploutev (ryby)
směrový stabilizátor, křidélko (rakety ap.)
fin [fɪn]
jedn. číslo: fin, množ. číslo: fins
Jeho dlouhé ploutve mu umožňují plavat s minimálním vynaložením energie.
Its long fins allow it to swim with minimal energy expenditure.
Dýchala přes svůj šnorchl a pozorovala jeho ploutve.
She breathed through...
2/20
+
doktorský, doktorandský
doctoral [ˈdɒktərəl]
Během první světové války se významně podílela na výuce studentů doktorandského studia.
During World War she took on a large share of the teaching of doctoral students.
Během roku 2010 vedla práci osmi studentů doktorandského studia.
During 2010 she...
3/20
+
sklon, chuť, mít tendenci (něco udělat)
náchylnost (k čemu)
naklonění, sklonění (hlavy ap.)
inclination [ˌɪnklɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: inclination, množ. číslo: inclinations
Jeff nejevil sebemenší chuť odejít.
Jeff did not show the slightest inclination to leave.
Měla přirozený sklon se vším souhlasit.
Her natural inclination was to agree with everything.
Neměla čas ani chuť jim pomáhat.
She had neither the time nor the inclination to help them.
4/20
+
fot(eč)ka (hovor.)
biják, film (hovor.) (AmE)
pic [pɪk]
jedn. číslo: pic, množ. číslo: pics
Chtěli byste vidět naše fotky z dovolené?
Would you like...
To jsou úžasné akční fotky!
These are great...
5/20
+
usb klíčenka, usb flashka
usb stick [ju: ɛs biː stɪk]
jedn. číslo: usb stick, množ. číslo: usb sticks
Japonec ztratil USB klíčenku s osobními údaji celého města.
Japanese man lost...
Dnešní práci jsem už uložil na USB flashku.
I have stored...
6/20
+
(po)zabíjet, (po)vraždit, zmasakrovat
porážet (dobytek)
vraždění, vyvraždění, jatka
porážka, porážení (dobytka)
slaughter [ˈslɔːtə]
jedn. číslo: slaughter, množ. číslo: slaughters, přít. prostý: slaughter, 3. os. j. č.: slaughters, průb. čas: slaughtering, prostý min.: slaughtered, příčestí min.: slaughtered
Sobotní zápas byl absolutní jatka.
Saturday's match was...
Prasečí chřipka způsobila v Egyptě porážku všech prasat.
The swine flu...
Tento dobytek je vykrmován na porážku.
These cattle are...
7/20
+
drážka, žlábek, rýha
drážkovat
groove [gruːv]
jedn. číslo: groove, množ. číslo: grooves, přít. prostý: groove, 3. os. j. č.: grooves, průb. čas: grooving, prostý min.: grooved, příčestí min.: grooved
Posuvné dveře se pohybují v drážce.
Sliding doors move...
Dokážete vyřezat drážku bez hoblíku?
Can you cut...
8/20
+
klusat, běžet klusem, poklusávat
(po)klus
trot [trɒt]
jedn. číslo: trot, množ. číslo: trots, přít. prostý: trot, 3. os. j. č.: trots, průb. čas: trotting, prostý min.: trotted, příčestí min.: trotted
Po jejím boku na vodítku klusal velký černý pes.
A large black...
Kůň se dal do klusu.
The horse broke...
9/20
+
iracionální, neracionální (jednání ap.)
absurdní, nesmyslný
neschopný logicky myslet
irrational [ɪˈræʃənəl]
Pan Turner odmítl její obavy jako absurdní.
Mr. Turner dismissed...
Chápeš, že je to čistě sentimentální a zcela neracionální?
Do you understand...
10/20
+
odplout, odjet, odejít (hl. na lodi)
ship out [ʃɪp aʊt]
přít. prostý: ship out, 3. os. j. č.: ships out, průb. čas: shipping out, prostý min.: shipped out, příčestí min.: shipped out
Měl se začít chovat rozumně nebo odejít.
He should shape...
Rozloučili se se svými rodinami a odpluli na plachetnicích.
They said goodbye...
11/20
+
prosperovat, vzkvétat, prospívat
dařit se (dobře)
prosper [ˈprɒspə]
přít. prostý: prosper, 3. os. j. č.: prospers, průb. čas: prospering, prostý min.: prospered, příčestí min.: prospered
Christopherovi se dařilo dobře, ale stále toužil po své bývalé manželce.
Christopher prospered, but...
Této rostlině se daří dobře ve stínu.
This plant prospers...
12/20
+
hostitelka
společnice
hosteska
hostess [ˈhəʊstɪs]
jedn. číslo: hostess, množ. číslo: hostesses
Hostesky byly vybrány s velkou péčí.
The hostesses were...
Na této akci budu dělat hostesku.
I'm going to...
Letuška oznámila, že letadlo bylo uneseno.
An air hostess...
Letuška všechny požádala, aby si zapli pás.
The air hostess...
13/20
+
tamhle
over there [ˈəʊvə ðeə]
Podívejte, myslím, že tamhle je pan Campbell.
Look, I think...
Postavte láhve tamhle na stůl.
Stand the bottles...
Kdo je ten týpek támhle?
Who's that dude...
14/20
+
zahnutý, křivý, ohnutý
křivácký, nečestný, nepoctivý (hovor.)
min.čas a příč.min. slovesa ohnout, ohýbat
crooked [ˈkrʊkɪd]
2. stupeň: crookeder, 3. stupeň: crookedest
Dveře byly křivé a okna netěsnila.
The door was...
Lisa jemně ohnula malíček.
Lisa delicately crooked...
15/20
+
v nebezpečí, v ohrožení
in jeopardy [ɪn ˈdʒepədɪ]
V ohrožení jsou tisíce pracovních míst.
Thousands of jobs...
Další bombardování by mohlo ohrozit celý mírový proces.
More bombing could...
16/20
+
prd
prdnout (si), prdět
fart [fɑːt]
jedn. číslo: fart, množ. číslo: farts, přít. prostý: fart, 3. os. j. č.: farts, průb. čas: farting, prostý min.: farted, příčestí min.: farted
Co mám jíst, aby moje prdy tolik nesmrděli?
What should I...
Pokaždé, když prdím v posteli, moje žena vstane a odejde.
Every time I...
Včera jsem si v práci prdnul a moje kolegyně otevřela okno.
I farted at...
17/20
+
věřitel
creditor [ˈkredɪtə]
jedn. číslo: creditor, množ. číslo: creditors
Naši věřitelé souhlasili s tím, že nám poskytnou dočasný odklad.
Our creditors agreed...
Věřitel podal návrh na konkurz.
The creditor presented...
Věřitelé mohou podniknout právní kroky k vymáhání dluhů od nespolupracujícího dlužníka.
Creditors may take...
Pro dlužníka je nezbytné, aby s věřiteli komunikovat o svých finančních potížích.
As a debtor,...
18/20
+
přeplněný, zaplněný, nacpaný, namačkaný
(za)balený
min.čas a příč.min. slovesa sbalit (si), zabalit
packed [pækt]
Hráli před zaplněnými tribunami.
They played in...
Na zítřek pro nás připravila balíček s obědem.
She has prepared...
Všechny materiály byly nacpány do truhel, kufrů a krabic.
All materials were...
Tato skupina zcela zaplňovala stadiony a dokonce vyhrála Grammy.
This band has...
Popadl jsem můj pas a zabalil jsem si do kufru pár věcí.
I grabbed my...
Více než 500 balíků bylo zabaleno a bude zasláno našim zaměstnancům.
More than 500...
Bylo to zabaleno v nějaké vycpávce.
It was packed...
19/20
+
odpovědný, zodpovědný
náchylný
povinný
liable [ˈlaɪəbəl]
Ani jeden policista nebyl shledán trestně odpovědným.
Not a single...
Děti jsou více náchylné k nachlazení.
Children are more...
Za úhradu nájemného ručí nájemci společně a nerozdílně.
Tenants are jointly...
20/20
+
tlukot srdce, srdeční tep
heartbeat [ˈhɑːtˌbiːt]
jedn. číslo: heartbeat, množ. číslo: heartbeats
Její srdeční tep byl slabý a nepravidelný.
Her heartbeat was...
Můj srdeční tep v klidu byl pouze 50 za minutu.
My heartbeat at...
Hlasitě můžu slyšet tlukot svého srdce jenom v levém uchu.
I can hear my heartbeat loudly in my left ear only.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X