380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
174
175
176
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
uhnout, uskočit (před úderem ap.)
vyhnutí se, vyhýbání se (povinnostem ap.)
vyhnout, vyhýbat se (čemu)
úskok (hovor.)
dodge [dɒdʒ]
j.č.: dodge, mn.č.: dodges, přít.: dodge, 3.os.: dodges, průb.: dodging, min.pr.: dodged, příč.min.: dodged
Nancy uskočila před padajícím kamenem a vyvázla bez zranění.
Nancy dodged the...
Už víckrát neuhýbej.
Don't dodge again.
2/20
+
posílení, zpevnění, vyztužení, výztuž
reinforcement [ˌriːɪnˈfɔːsmənt]
j.č.: reinforcement, mn.č.: reinforcements
Karosérie potřebuje značné konstrukční zpevnění.
The bodywork needs...
Kovová výztuž mu dodává pevnost, aby odolal silnému větru.
The metal reinforcement...
Ze sousedního kraje byly posílány posily.
Reinforcements were being sent from the neighboring region.
Posily dorazily příliš pozdě.
Reinforcements arrived too late.
3/20
+
šlápnout (na co), (po)šlapat (co)
kráčet, našlapovat (kniž.)
krok(y), chůze (zvuk)
podrážka (vzorek)
tread [tred]
j.č.: tread, mn.č.: treads, přít.: tread, 3.os.: treads, průb.: treading, min.pr.: trod, příč.min.: trodden (or trod)
Promiň, nechtěl jsem ti šlápnout na nohu.
Sorry, I didn't...
Slyšel jsem jeho hlasité kroky, když šel po schodech.
I heard his...
4/20
+
(od)frknout (si), (za)frkat, zafunět (zvíře i člověk)
odseknout, pohrdavě odpovědět
šňupat, šňupnout (si) (co) (drogu) (slang.)
snort [snɔːt]
přít.: snort, 3.os.: snorts, průb.: snorting, min.pr.: snorted, příč.min.: snorted
"Je to tak daleko," zafrflal.
"It is so far away," he snorted.
Lama si odfrkla, pohodila hlavou a pak popošla vpřed.
The lama snorted,...
5/20
+
podpora, pomoc, subvence
zadní vrstva, podložení (ze zadu), vyztužení
průb. čas od podporovat, podpořit
backing [ˈbækɪŋ]
j.č.: backing, mn.č.: backings
Pan White má podporu téměř třetiny voličů.
Mr. White has the backing of almost a third of the electorate.
Odstraňte papír ze spodní části lepicí pásky.
Remove the backing paper from the adhesive tape.
Podporujeme sobotní plánovaný celonárodní protest.
We are backing...
6/20
+
včetně (čeho), zahrnující (co)
vše zahrnující, celkový (o ceně)
inclusive [ɪnˈkluːsɪv]
Nájemné je včetně poplatků za vodu a topení.
The rent is inclusive of the water and heating fee.
Moje zpráva se týká období od roku 2015 do roku 2018 včetně.
My report covers the period from 2015 to 2018 inclusive.
7/20
+
štafeta (v běhu, plavání ap.)
přenos, vysílání (televizní ap.)
vysílat, přenášet (signál ap.)
relé (tech.)
předat (dál), vyřídit, tlumočit (zprávu ap.) (form.)
relay [ˈriːleɪ]
j.č.: relay, mn.č.: relays, přít.: relay, 3.os.: relays, průb.: relaying, min.pr.: relayed, příč.min.: relayed
Jamajka získala zlato ve sprinterské štafetě na 100 metrů.
Jamaica won gold...
Družice bude využívána především pro přenos televizních programů.
The satellite will...
Poškozené relé vyřadilo celé zařízení z provozu.
The damaged relay...
Sekretářka vyřídí váš vzkaz šéfovi.
The secretary will...
8/20
+
zbystřit, vylepšit, zdokonalit (dovednosti ap.)
(na)ostřit, (na)brousit (co)
vyostřit (se) (o situaci ap.)
sharpen [ˈʃɑːpən]
přít.: sharpen, 3.os.: sharpens, průb.: sharpening, min.pr.: sharpened, příč.min.: sharpened
Musel jsem si nabrousit nože na bruslích.
I had to...
Brousil jsem břitvu, aby byla ostrá.
I sharpened the...
9/20
+
doporučený, doporučovaný (film ap.)
min.čas a příč.min. od doporučit, doporučovat
recommended [ˌrekəˈmendɪd]
Nevíme, jaká je doporučená dávka vitamínu C.
We don't know...
Postupovali podle doporučených nouzových postupů, aby zvládli nouzovou situaci.
They followed the...
Je to doporučeno pro ty, kteří používají nové vybavení.
It is recommended for those who use new equipment.
Den jsme skončili na místě, které nám mnoho lidí doporučilo.
We ended our...
Můj šéf mi doporučil, abych si vzal v práci pár dnů volna.
My boss recommended...
Věřím, že tato kniha je doporučenou četbou každého studenta, který se zajímá o fyziku.
I believe that this book is a recommended reading for any scholar interested in physics.
10/20
+
vylézt, vyplazit se (ven)
crawl out [krɔːl aʊt]
přít.: crawl out, 3.os.: crawls out, průb.: crawling out, min.pr.: crawled out, příč.min.: crawled out
Můžete už vylézt z pod svého sedadla.
You can crawl...
Vylezl bys na římsu budovy, abys zachránil kočku?
Would you crawl...
11/20
+
nepochopitelný, nesrozumitelný
incomprehensible [ˌɪnkɒmprɪˈhensəbəl]
Je pro mě nepochopitelné, že to mohl udělat.
It's incomprehensible to...
Názory které prosazoval, byly pro mě nepochopitelné.
The ideas he...
12/20
+
uspokojivý, vyhovující, dostatečný
satisfactory [ˌsætɪsˈfæktərɪ]
Náš učitel roztřídil domácí úkoly na uspokojivé a neuspokojivé
Our teacher graded homework as satisfactory or unsatisfactory.
Chci jen říct, že podle mého názoru je to naprosto vyhovující.
I just want...
13/20
+
minomet
malta (stav.)
hmoždíř
spojit (maltou)
mortar [ˈmɔːtə]
j.č.: mortar, mn.č.: mortars, přít.: mortar, 3.os.: mortars, průb.: mortaring, min.pr.: mortared, příč.min.: mortared
Tento minomet má dostřel 20 kilometrů.
This mortar has...
Dům nejsou jen cihly a malta.
A house isn't...
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
14/20
+
zakřivený, zahnutý
curved [kɜːvd]
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
15/20
+
plošina (náhorní), plató
ustálená úroveň (vývoje ap.)
ustálit se, stabilizovat se
plateau [ˈplætəʊ]
j.č.: plateau, mn.č.: plateaus, přít.: plateau, 3.os.: plateaus, průb.: plateauing, min.pr.: plateaued, příč.min.: plateaued
Cesta se narovnala a byli jsme na náhorní plošině.
The road straightened...
Růst se stabilizoval přibližně na 90 milionech.
Growth plateaued around...
16/20
+
blížící se, nadcházející
impending [ɪmˈpendɪŋ]
To se může stát každému, není to předzvěst, že by váš vztah měl v dohlené době skončit.
It can happen...
Patricia měla pocit blížící se katastrofy.
Patricia had a...
17/20
+
rozkazovací způsob
nutný, zcela nezbytný
naléhavý (požadavek), rozkaz, příkaz
imperative [ɪmˈperətɪv]
j.č.: imperative, mn.č.: imperatives
Je zcela nezbytné zůstat pozitivní a šťastný.
it is imperative...
Je zcela nezbytné, abychom se rozhodli rychle.
It is imperative...
Pro vaše plné zotavení je nezbytné pokračovat v léčbě alespoň tři měsíce.
It is imperative...
18/20
+
hamburger, karbanátek (masový)
hamburger [ˈhæmˌbɜːgə]
j.č.: hamburger, mn.č.: hamburgers
Každý rok se snědí miliony hamburgerů.
Millions of hamburgers...
Snědl jsem hamburger a pak jsem šel do postele.
I ate a hamburger and then I went to bed.
19/20
+
švihák, elegán (AmE) (hovor.)
kámo (AmE) (hovor.)
chlápek, borec, týpek (AmE) (hovor.)
dude [djuːd]
j.č.: dude, mn.č.: dudes
Těpic, kámo! Jak to jde?
Yo, dude! How's...
Kdo je ten týpek támhle?
Who's that dude...
20/20
+
železnice, železniční trať (BrE)
railway [ˈreɪlˌweɪ]
j.č.: railway, mn.č.: railways
Zboží vám bude zasláno po železnici.
The goods will...
Železnice se v tomto místě mírně svažuje.
The railway slopes...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X