400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
174
175
176
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
výlet, vyjížďka, výprava
exkurze
excursion [ɪkˈskɜːʃən]
j.č.: excursion, mn.č.: excursions
Proč jsi vůbec jela na tenhle výlet, když nechceš nic dělat?
Why did you even come on this excursion when you don't want to do anything?
Domluvil jsem se se svými spolužáky, že půjdeme na exkurzi do místní továrny.
I arranged with my classmates for an excursion to the local factory.
2/20
+
potlačit, utlumit, bránit
dusit (se), udusit se
stifle [ˈstaɪfəl]
přít.: stifle, 3.os.: stifles, průb.: stifling, min.pr.: stifled, příč.min.: stifled
Snažil jsem se potlačit zívnutí.
I tried to...
Snažila jsem se potlačit záchvat smíchu nad jeho nápadem.
I tried to...
3/20
+
lucerna, svítilna
lantern [ˈlæntən]
j.č.: lantern, mn.č.: lanterns
Noční lucerna tiše zářila ve tmě.
The night lantern glowed softly in the darkness.
Nade dveřmi visela lucerna.
There was a lantern hanging over the door.
4/20
+
rozdávat, vydat, rozdělovat (příděly ap.)
vydávat (co) (z automatu ap.)
obejít se, vzdát se, zříci se
dispense [dɪˈspens]
přít.: dispense, 3.os.: dispenses, průb.: dispensing, min.pr.: dispensed, příč.min.: dispensed
Automaty na cigarety vydávají krabičky po 20 kusech.
Cigarette vending machines...
Můžeme se obejít bez formalit?
Can we dispense...
Budeme se muset obejít bez auta. Nemůžeme si jej dovolit.
We will have...
5/20
+
ustoupit stranou, uskočit
odstoupit
step aside [step əˈsaɪd]
přít.: step aside, 3.os.: steps aside, průb.: stepping aside, min.pr.: stepped aside, příč.min.: stepped aside
Dokud nebude ukončeno vyšetřování, měl by odtoupit.
He should step...
Teď by mohl odstoupit bez ztráty tváře.
He could step...
Ustupte stranou a dovolte mi, abych vám ukázal, jak se to dělá.
Step aside and...
6/20
+
krutost, bezcitnost
cruelty [ˈkruːəltɪ]
j.č.: cruelty, mn.č.: cruelties
Byl svědkem krutosti a neudělal nic, co by pomohlo.
He witnessed cruelty...
Její krutost byla v rozporu s jejími laskavými slovy.
Her cruelty belied...
Její nevlastní matka jí neukázala nic jiného než krutost.
Her stepmother showed...
7/20
+
vazba, detekce, vězení
detention [dɪˈtenʃən]
j.č.: detention, mn.č.: detentions
Oddělili mě od mé rodiny a odvezli mě do zajišťovací vazby.
They separated me...
Policejní komisař může dát souhlas k zadržení až na čtyřicet osm hodin.
A police commissioner can authorize detention for up to forty-eight hours.
8/20
+
uhnout, uskočit (před úderem ap.)
vyhnutí se, vyhýbání se (povinnostem ap.)
vyhnout, vyhýbat se (čemu)
úskok (hovor.)
dodge [dɒdʒ]
j.č.: dodge, mn.č.: dodges, přít.: dodge, 3.os.: dodges, průb.: dodging, min.pr.: dodged, příč.min.: dodged
Nancy uskočila před padajícím kamenem a vyvázla bez zranění.
Nancy dodged the...
Už víckrát neuhýbej.
Don't dodge again.
9/20
+
posílení, zpevnění, vyztužení, výztuž
reinforcement [ˌriːɪnˈfɔːsmənt]
j.č.: reinforcement, mn.č.: reinforcements
Karosérie potřebuje značné konstrukční zpevnění.
The bodywork needs...
Kovová výztuž mu dodává pevnost, aby odolal silnému větru.
The metal reinforcement...
Ze sousedního kraje byly posílány posily.
Reinforcements were being sent from the neighboring region.
Posily dorazily příliš pozdě.
Reinforcements arrived too late.
10/20
+
vylézt, vyplazit se (ven)
crawl out [krɔːl aʊt]
přít.: crawl out, 3.os.: crawls out, průb.: crawling out, min.pr.: crawled out, příč.min.: crawled out
Můžete už vylézt z pod svého sedadla.
You can crawl...
Vylezl bys na římsu budovy, abys zachránil kočku?
Would you crawl...
11/20
+
šlápnout (na co), (po)šlapat (co)
kráčet, našlapovat (kniž.)
krok(y), chůze (zvuk)
podrážka (vzorek)
tread [tred]
j.č.: tread, mn.č.: treads, přít.: tread, 3.os.: treads, průb.: treading, min.pr.: trod, příč.min.: trodden (or trod)
Promiň, nechtěl jsem ti šlápnout na nohu.
Sorry, I didn't...
Slyšel jsem jeho hlasité kroky, když šel po schodech.
I heard his...
12/20
+
(od)frknout (si), (za)frkat, zafunět (zvíře i člověk)
odseknout, pohrdavě odpovědět
šňupat, šňupnout (si) (co) (drogu) (slang.)
snort [snɔːt]
přít.: snort, 3.os.: snorts, průb.: snorting, min.pr.: snorted, příč.min.: snorted
"Je to tak daleko," zafrflal.
"It is so...
Lama si odfrkla, pohodila hlavou a pak popošla vpřed.
The lama snorted,...
13/20
+
podpora, pomoc, subvence
zadní vrstva, podložení (ze zadu), vyztužení
průb. čas od podporovat, podpořit
backing [ˈbækɪŋ]
j.č.: backing, mn.č.: backings
Pan White má podporu téměř třetiny voličů.
Mr. White has...
Odstraňte papír ze spodní části lepicí pásky.
Remove the backing...
Podporujeme sobotní plánovaný celonárodní protest.
We are backing...
14/20
+
včetně (čeho), zahrnující (co)
vše zahrnující, celkový (o ceně)
inclusive [ɪnˈkluːsɪv]
Nájemné je včetně poplatků za vodu a topení.
The rent is...
Moje zpráva se týká období od roku 2015 do roku 2018 včetně.
My report covers...
15/20
+
lepící páska
adhesive tape [ədˈhiːsɪv teɪp]
j.č.: adhesive tape, mn.č.: adhesive tapes
Tento typ lepicí pásky je odolný proti roztržení a stárnutí.
This type of...
Jedna z lamp držela pohromadě díky lepící pásce.
One of the...
16/20
+
štafeta (v běhu, plavání ap.)
přenos, vysílání (televizní ap.)
vysílat, přenášet (signál ap.)
relé (tech.)
předat (dál), vyřídit, tlumočit (zprávu ap.) (form.)
relay [ˈriːleɪ]
j.č.: relay, mn.č.: relays, přít.: relay, 3.os.: relays, průb.: relaying, min.pr.: relayed, příč.min.: relayed
Jamajka získala zlato ve sprinterské štafetě na 100 metrů.
Jamaica won gold...
Družice bude využívána především pro přenos televizních programů.
The satellite will...
Poškozené relé vyřadilo celé zařízení z provozu.
The damaged relay...
Sekretářka vyřídí váš vzkaz šéfovi.
The secretary will...
17/20
+
zbystřit, vylepšit, zdokonalit (dovednosti ap.)
(na)ostřit, (na)brousit (co)
vyostřit (se) (o situaci ap.)
sharpen [ˈʃɑːpən]
přít.: sharpen, 3.os.: sharpens, průb.: sharpening, min.pr.: sharpened, příč.min.: sharpened
Musel jsem si nabrousit nože na bruslích.
I had to...
Brousil jsem břitvu, aby byla ostrá.
I sharpened the...
18/20
+
doporučený, doporučovaný (film ap.)
min.čas a příč.min. od doporučit, doporučovat
recommended [ˌrekəˈmendɪd]
Nevíme, jaká je doporučená dávka vitamínu C.
We don't know...
Postupovali podle doporučených nouzových postupů, aby zvládli nouzovou situaci.
They followed the...
Je to doporučeno pro ty, kteří používají nové vybavení.
It is recommended for those who use new equipment.
Den jsme skončili na místě, které nám mnoho lidí doporučilo.
We ended our...
Můj šéf mi doporučil, abych si vzal v práci pár dnů volna.
My boss recommended...
Věřím, že tato kniha je doporučenou četbou každého studenta, který se zajímá o fyziku.
I believe that this book is a recommended reading for any scholar interested in physics.
19/20
+
nepochopitelný, nesrozumitelný
incomprehensible [ˌɪnkɒmprɪˈhensəbəl]
Je pro mě nepochopitelné, že to mohl udělat.
It's incomprehensible to...
Názory které prosazoval, byly pro mě nepochopitelné.
The ideas he...
20/20
+
uspokojivý, vyhovující, dostatečný
satisfactory [ˌsætɪsˈfæktərɪ]
Náš učitel roztřídil domácí úkoly na uspokojivé a neuspokojivé
Our teacher graded homework as satisfactory or unsatisfactory.
Chci jen říct, že podle mého názoru je to naprosto vyhovující.
I just want...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X