460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
175
176
177
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
minomet
malta (stav.)
hmoždíř
spojit (maltou)
mortar [ˈmɔːtə]
jedn. číslo: mortar, množ. číslo: mortars, přít. prostý: mortar, 3. os. j. č.: mortars, průb. čas: mortaring, prostý min.: mortared, příčestí min.: mortared
Tento minomet má dostřel 20 kilometrů.
This mortar has a range of 20 kilometers.
Dům nejsou jen cihly a malta.
A house isn't just bricks and mortar.
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
Potřebuji půjčit míchačku na maltu.
I need to...
2/20
+
zakřivený, zahnutý
curved [kɜːvd]
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
3/20
+
plošina (náhorní), plató
ustálená úroveň (vývoje ap.)
ustálit se, stabilizovat se
plateau [ˈplætəʊ]
jedn. číslo: plateau, množ. číslo: plateaus, přít. prostý: plateau, 3. os. j. č.: plateaus, průb. čas: plateauing, prostý min.: plateaued, příčestí min.: plateaued
Cesta se narovnala a byli jsme na náhorní plošině.
The road straightened and we were on a plateau.
Růst se stabilizoval přibližně na 90 milionech.
Growth plateaued around 90 million.
4/20
+
blížící se, nadcházející
impending [ɪmˈpendɪŋ]
To se může stát každému, není to předzvěst, že by váš vztah měl v dohlené době skončit.
It can happen...
Patricia měla pocit blížící se katastrofy.
Patricia had a...
5/20
+
mírně řečeno
vyjádřit to mírně
put it mildly [pʊt ɪn ˈmaɪldlɪ]
přít. prostý: put it mildly, 3. os. j. č.: puts it mildly, průb. čas: putting it mildly, prostý min.: put it mildly, příčestí min.: put it mildly
Ale ne všechny peníze, mírně řečeno, byly použity moudře.
But not all...
Výsledek byl mírně řečeno nešťastný.
The result was...
Byl mírně řečeno naštvaný.
He was annoyed,...
6/20
+
rozkazovací způsob
nutný, zcela nezbytný
naléhavý (požadavek), rozkaz, příkaz
imperative [ɪmˈperətɪv]
jedn. číslo: imperative, množ. číslo: imperatives
Je zcela nezbytné zůstat pozitivní a šťastný.
it is imperative...
Je zcela nezbytné, abychom se rozhodli rychle.
It is imperative...
Pro vaše plné zotavení je nezbytné pokračovat v léčbě alespoň tři měsíce.
It is imperative...
7/20
+
hamburger, karbanátek (masový)
hamburger [ˈhæmˌbɜːgə]
jedn. číslo: hamburger, množ. číslo: hamburgers
Každý rok se snědí miliony hamburgerů.
Millions of hamburgers...
Snědl jsem hamburger a pak jsem šel do postele.
I ate a hamburger and then I went to bed.
8/20
+
švihák, elegán (AmE) (hovor.)
kámo (AmE) (hovor.)
chlápek, borec, týpek (AmE) (hovor.)
dude [djuːd]
jedn. číslo: dude, množ. číslo: dudes
Těpic, kámo! Jak to jde?
Yo, dude! How's...
Kdo je ten týpek támhle?
Who's that dude...
9/20
+
železnice, železniční trať (BrE)
railway [ˈreɪlˌweɪ]
jedn. číslo: railway, množ. číslo: railways
Zboží vám bude zasláno po železnici.
The goods will...
Železnice se v tomto místě mírně svažuje.
The railway slopes...
10/20
+
vytáhnout (nahoru), vyhrabat
drag up [dræg ʌp]
přít. prostý: drag up, 3. os. j. č.: drags up, průb. čas: dragging up, prostý min.: dragged up, příčestí min.: dragged up
Chytněte to a táhněte to nahoru a tak to zavřete.
Touch and drag...
Vytáhla tu historku, jen aby mě ztrapnila.
She's dragged up...
11/20
+
pomocí něhož, prostřednictvím něhož
díky kterému, při které
jímž
whereby [weəˈbaɪ]
Realizovali projekt, díky kterému se papírové hlasovací lístky skenují dvakrát.
They implemented a...
Použil techniku, při které útočník převezme kontrolu nad telefonním číslem dané osoby.
He used a...
12/20
+
stýkat se (společensky), být mezi lidmi
chodit do společnosti
socializovat se
socialize [ˈsəʊʃəˌlaɪz]
přít. prostý: socialize, 3. os. j. č.: socializes, průb. čas: socializing, prostý min.: socialized, příčestí min.: socialized
Jsou to místa, kam můžete jít a jenom se bavit a být mezi lidmi.
These are places...
Lidé se nestýkají se svými sousedy tolik jako dříve.
People don't socialize...
Nikdy předtím jsem se s rodiči svých studentů nestýkala.
I've never socialized...
13/20
+
světlice, signalizační světlo
vzplanout (prudce), plát, rozhořet se, rozzářit se
náhlé vzplanutí (vášní ap.)
vypuknout, rozpoutat se, vzplanout (konflikt ap.)
záblesk
flare [fleə]
jedn. číslo: flare, množ. číslo: flares, přít. prostý: flare, 3. os. j. č.: flares, průb. čas: flaring, prostý min.: flared, příčestí min.: flared
Posádka lodi vyslala nouzovou světlici.
The ship's crew...
Suchá tráva z ničeho nic vzplanula.
All of a...
Viděl jsem náhlý záblesk baterky ve tmě.
I saw the...
14/20
+
štvát, iritovat
(po)dráždit (kůži, ránu ap.)
irritate [ˈɪrɪˌteɪt]
přít. prostý: irritate, 3. os. j. č.: irritates, průb. čas: irritating, prostý min.: irritated, příčestí min.: irritated
Hluk dětí mě štval.
The noise of...
Ta uřvaná ženská už mě opravdu štve!
That noisy woman...
Vlna tak škrábe, že dráždí pokožku.
Wool is so...
15/20
+
letuška
air hostess [eə ˈhəʊstɪs]
jedn. číslo: air hostess, množ. číslo: air hostesses
Letuška oznámila, že letadlo bylo uneseno.
An air hostess...
Letuška všechny požádala, aby si zapli pás.
The air hostess...
16/20
+
klubovna
clubhouse [ˈklʌbˌhaʊs]
jedn. číslo: clubhouse, množ. číslo: clubhouses
Zeptejte se kohokoli v této klubovně.
Ask any person...
Klubovna je plná našich členů.
The clubhouse is...
Ti, co zde nebydlí, nemají volný přístup do naší klubovny.
Non-residents do not have free access to our clubhouse.
Tohle je dokonalé místo pro klubovnu.
This is a sweet spot for a clubhouse.
17/20
+
poník
pony [ˈpəʊnɪ]
jedn. číslo: pony, množ. číslo: ponies
Kde ustájíte svého poníka?
Where do you...
Svého vlastního poníka dostala jako dárek k narozeninám, když jí bylo jedenáct.
She got her...
18/20
+
potýkat se, zápasit, prát se, zápolit (s čím)
rvačka
grapple [ˈgræpəl]
jedn. číslo: grapple, množ. číslo: grapples, přít. prostý: grapple, 3. os. j. č.: grapples, průb. čas: grappling, prostý min.: grappled, příčestí min.: grappled
Zbytek národa se potýká s ekonomickou krizí.
The rest of...
Důstojník vytáhl svoji zbraň před tím, než začal s mužem zápasit.
The officer drew...
19/20
+
uctivý, zdvořilý
respectful [rɪˈspektfəl]
Učil jsem své děti, aby respektovaly jiné kultury.
I taught my...
Jsme k sobě vzájemně zdvořilý.
We are respectful...
20/20
+
mučedník
(u)mučit, (u)týrat (pro víru ap.)
martyr [ˈmɑːtə]
jedn. číslo: martyr, množ. číslo: martyrs, přít. prostý: martyr, 3. os. j. č.: martyrs, průb. čas: martyring, prostý min.: martyred, příčestí min.: martyred
Byl to křesťanský mučedník.
He was a...
Byl umučen za to, že se odmítl vzdát pravdy.
He was martyred...
Slíbil sám sobě, že pomstí svého umučeného druha.
He vowed to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X