380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
175
176
177
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pomocí něhož, prostřednictvím něhož
díky kterému, při které
jímž
whereby [weəˈbaɪ]
Realizovali projekt, díky kterému se papírové hlasovací lístky skenují dvakrát.
They implemented a...
Použil techniku, při které útočník převezme kontrolu nad telefonním číslem dané osoby.
He used a...
2/20
+
stýkat se (společensky), být mezi lidmi
chodit do společnosti
socializovat se
socialize [ˈsəʊʃəˌlaɪz]
přít.: socialize, 3.os.: socializes, průb.: socializing, min.pr.: socialized, příč.min.: socialized
Jsou to místa, kam můžete jít a jenom se bavit a být mezi lidmi.
These are places...
Lidé se nestýkají se svými sousedy tolik jako dříve.
People don't socialize...
3/20
+
světlice, signalizační světlo
vzplanout (prudce), plát, rozhořet se, rozzářit se
náhlé vzplanutí (vášní ap.)
vypuknout, rozpoutat se, vzplanout (konflikt ap.)
záblesk
flare [fleə]
j.č.: flare, mn.č.: flares, přít.: flare, 3.os.: flares, průb.: flaring, min.pr.: flared, příč.min.: flared
Posádka lodi vyslala nouzovou světlici.
The ship's crew...
Suchá tráva z ničeho nic vzplanula.
All of a...
Viděl jsem náhlý záblesk baterky ve tmě.
I saw the...
4/20
+
štvát, iritovat
(po)dráždit (kůži, ránu ap.)
irritate [ˈɪrɪˌteɪt]
přít.: irritate, 3.os.: irritates, průb.: irritating, min.pr.: irritated, příč.min.: irritated
Hluk dětí mě štval.
The noise of...
Ta uřvaná ženská už mě opravdu štve!
That noisy woman...
Vlna tak škrábe, že dráždí pokožku.
Wool is so...
5/20
+
klubovna
clubhouse [ˈklʌbˌhaʊs]
j.č.: clubhouse, mn.č.: clubhouses
Zeptejte se kohokoli v této klubovně.
Ask any person in this clubhouse.
Klubovna je plná našich členů.
The clubhouse is packed with our members.
Ti, co zde nebydlí, nemají volný přístup do naší klubovny.
Non-residents do not have free access to our clubhouse.
6/20
+
poník
pony [ˈpəʊnɪ]
j.č.: pony, mn.č.: ponies
Kde ustájíte svého poníka?
Where do you stable your pony?
Svého vlastního poníka dostala jako dárek k narozeninám, když jí bylo jedenáct.
She got her very own pony as a birthday present when she was eleven.
7/20
+
potýkat se, zápasit, prát se, zápolit (s čím)
rvačka
grapple [ˈgræpəl]
j.č.: grapple, mn.č.: grapples, přít.: grapple, 3.os.: grapples, průb.: grappling, min.pr.: grappled, příč.min.: grappled
Zbytek národa se potýká s ekonomickou krizí.
The rest of the nation is grappling with an economic crisis.
Důstojník vytáhl svoji zbraň před tím, než začal s mužem zápasit.
The officer drew his gun before grappling a man.
8/20
+
uctivý, zdvořilý
respectful [rɪˈspektfəl]
Učil jsem své děti, aby respektovaly jiné kultury.
I taught my...
Jsme k sobě vzájemně zdvořilý.
We are respectful...
9/20
+
mučedník
(u)mučit, (u)týrat (pro víru ap.)
martyr [ˈmɑːtə]
j.č.: martyr, mn.č.: martyrs, přít.: martyr, 3.os.: martyrs, průb.: martyring, min.pr.: martyred, příč.min.: martyred
Byl to křesťanský mučedník.
He was a...
Byl umučen za to, že se odmítl vzdát pravdy.
He was martyred...
Slíbil sám sobě, že pomstí svého umučeného druha.
He vowed to...
10/20
+
vytáhnout (nahoru), vyhrabat
drag up [dræg ʌp]
přít.: drag up, 3.os.: drags up, průb.: dragging up, min.pr.: dragged up, příč.min.: dragged up
Chytněte to a táhněte to nahoru a tím to zavřete.
Touch and drag...
Vytáhla tu historku, jen aby mě ztrapnila.
She's dragged up...
11/20
+
punčocha (dámská)
skladování
průb. čas. zásobovat, doplňovat
stocking [ˈstɒkɪŋ]
j.č.: stocking, mn.č.: stockings
Měla na sobě černé silonové punčochy.
She was wearing...
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
12/20
+
pohostinnost, pohoštění
hospitality [ˌhɒspɪˈtælɪtɪ]
j.č.: hospitality, mn.č.: hospitalities
Nebudu zneužívat vaši pohostinnost.
I'll not abuse...
Ostrované jsou známí svou pohostinností.
The islanders are...
13/20
+
(za)výt (vlk ap.)
(za)skučet, (za)kvílet, (za)naříkat (bolestí ap.)
zařvat, řvát
(za)vytí (psí ap.)
(za)skučení, (za)úpění (bolestí ap.)
howl [haʊl]
j.č.: howl, mn.č.: howls, přít.: howl, 3.os.: howls, průb.: howling, min.pr.: howled, příč.min.: howled
Slyšeli jsme vytí psa na břehu.
We heard a...
Vítr skučel ve stromech.
The wind howled...
14/20
+
(po)blahopřát, (po)gratulovat
congratulate [kənˈgrætjʊˌleɪt]
přít.: congratulate, 3.os.: congratulates, průb.: congratulating, min.pr.: congratulated, příč.min.: congratulated
Gratuluji ti k úspěšnému složení zkoušky.
I congratulate you...
Chtěl bych vám poblahopřát k vašemu zvolení.
I would like...
15/20
+
lhostejný, netečný, nevšímavý
průměrný, nevalný
indifferent [ɪnˈdɪfrənt]
Je mi to lhostejné.
I'm indifferent.
Proto nemůžeme být neteční k tomu, co se děje v naší zemi.
That is why...
16/20
+
vrána
kokrhání, radostný křik
kokrhat, výskat
crow [krəʊ]
j.č.: crow, mn.č.: crows, přít.: crow, 3.os.: crows, průb.: crowing, min.pr.: crew, příč.min.: crowed (or crowed)
Vrána si při pohledu na lišku načechrala černé peří.
The crow ruffled...
Probudilo mě kohoutí kokrhání.
The rooster's crow...
17/20
+
věčnost, celá věčnost
eternity [ɪˈtɜːnɪtɪ]
j.č.: eternity, mn.č.: eternities
Připadalo mi to jako věčnost, než dorazila policie.
It seemed an...
Jeden rok je pro dospělé dlouhá doba, ale pro děti je to celá věčnost.
One year is...
18/20
+
zlověstný, hrozivý
ominous [ˈɒmɪnəs]
Motor vydal zlověstný zvuk po celou dobu.
The engine made...
Ty černé mraky vypadají trochu hrozivě.
Those black clouds...
19/20
+
strukturovaný, členěný
structured [ˈstrʌktʃəd]
Společnost je členěna do tří divizí.
The company is...
Kurz poskytuje praktické zkušenosti v rámci strukturovaného studijního programu.
The course provides...
20/20
+
(o)klamat, podvést, oblbovat, ošálit
nalhávat si, dělat si iluze
klamat, šálit (smysly ap.)
deceive [dɪˈsiːv]
přít.: deceive, 3.os.: deceives, průb.: deceiving, min.pr.: deceived, příč.min.: deceived
Poté, co jsem s ní navázal vztah, začínala mě oblbovat.
After I approached...
Mysleli si, že mě oklamou.
They thought to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X