460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
176
177
178
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
punčocha (dámská)
skladování
průb. čas. slovesa zásobovat, doplňovat
stocking [ˈstɒkɪŋ]
jedn. číslo: stocking, množ. číslo: stockings
Měla na sobě černé silonové punčochy.
She was wearing black nylon stockings.
Mám částečný pracovní úvazek a doplňuji regály v místním supermarketu.
I have a...
2/20
+
pohostinnost, pohoštění
hospitality [ˌhɒspɪˈtælɪtɪ]
jedn. číslo: hospitality, množ. číslo: hospitalities
Nebudu zneužívat vaši pohostinnost.
I'll not abuse your hospitality.
Ostrované jsou známí svou pohostinností.
The islanders are known for their hospitality.
3/20
+
(za)výt (vlk ap.)
(za)skučet, (za)kvílet, (za)naříkat (bolestí ap.)
zařvat, řvát
(za)vytí (psí ap.)
(za)skučení, (za)úpění (bolestí ap.)
howl [haʊl]
jedn. číslo: howl, množ. číslo: howls, přít. prostý: howl, 3. os. j. č.: howls, průb. čas: howling, prostý min.: howled, příčestí min.: howled
Slyšeli jsme vytí psa na břehu.
We heard a dog howl on the shore.
Vítr skučel ve stromech.
The wind howled...
4/20
+
(po)blahopřát, (po)gratulovat
congratulate [kənˈgrætjʊˌleɪt]
přít. prostý: congratulate, 3. os. j. č.: congratulates, průb. čas: congratulating, prostý min.: congratulated, příčestí min.: congratulated
Gratuluji ti k úspěšnému složení zkoušky.
I congratulate you...
Chtěl bych vám poblahopřát k vašemu zvolení.
I would like...
Manažer upřímně poblahopřál týmu k vynikajícím výsledkům.
The manager sincerely...
5/20
+
bývalá manželka, exmanželka
ex-wife [eks waɪf]
jedn. číslo: ex-wife, množ. číslo: ex-wives
Paul chová hlubokou zášť vůči své bývalé ženě.
Paul harbors a...
Necítím vůči své bývalé ženě žádnou zášť.
I feel no...
Christopherovi se dařilo dobře, ale stále toužil po své bývalé manželce.
Christopher prospered, but...
6/20
+
lhostejný, netečný, nevšímavý
průměrný, nevalný
indifferent [ɪnˈdɪfrənt]
Je mi to lhostejné.
I'm indifferent.
Proto nemůžeme být neteční k tomu, co se děje v naší zemi.
That is why...
7/20
+
vrána
kokrhání, radostný křik
kokrhat, výskat
crow [krəʊ]
jedn. číslo: crow, množ. číslo: crows, přít. prostý: crow, 3. os. j. č.: crows, průb. čas: crowing, prostý min.: crew, příčestí min.: crowed (or crowed)
Vrána si při pohledu na lišku načechrala černé peří.
The crow ruffled...
Probudilo mě kohoutí kokrhání.
The rooster's crow...
8/20
+
věčnost, celá věčnost
eternity [ɪˈtɜːnɪtɪ]
jedn. číslo: eternity, množ. číslo: eternities
Připadalo mi to jako věčnost, než dorazila policie.
It seemed an...
Jeden rok je pro dospělé dlouhá doba, ale pro děti je to celá věčnost.
One year is...
9/20
+
zlověstný, hrozivý
ominous [ˈɒmɪnəs]
Motor vydal zlověstný zvuk po celou dobu.
The engine made...
Ty černé mraky vypadají trochu hrozivě.
Those black clouds...
10/20
+
(na)kupit, (na)vršit, (na)skládat (na hromadu)
(na)shromáždit
heap up [hiːp ʌp]
přít. prostý: heap up, 3. os. j. č.: heaps up, průb. čas: heaping up, prostý min.: heaped up, příčestí min.: heaped up
V jednom rohu byla navršená obrovská hromada harampádí.
A huge pile...
Nashromáždil velké bohatství.
He heaped up...
11/20
+
strukturovaný, členěný
structured [ˈstrʌktʃəd]
Společnost je členěna do tří divizí.
The company is...
Kurz poskytuje praktické zkušenosti v rámci strukturovaného studijního programu.
The course provides...
12/20
+
(o)klamat, podvést, oblbovat, ošálit
nalhávat si, dělat si iluze
klamat, šálit (smysly ap.)
deceive [dɪˈsiːv]
přít. prostý: deceive, 3. os. j. č.: deceives, průb. čas: deceiving, prostý min.: deceived, příčestí min.: deceived
Poté, co jsem s ní navázal vztah, začínala mě oblbovat.
After I approached...
Mysleli si, že mě oklamou.
They thought to...
13/20
+
nepravidelný (událost ap.)
neregulérní, nečestný (proti pravidlům)
irregular [ɪˈregjʊlə]
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Její srdeční tep byl slabý a nepravidelný.
Her heartbeat was...
14/20
+
nástup, shromáždění, přehlídka (vojska ap.)
shromáždit, (na)sbírat, sehnat (zásoby ap.)
svolat, nechat nastoupit
muster [ˈmʌstə]
jedn. číslo: muster, množ. číslo: musters, přít. prostý: muster, 3. os. j. č.: musters, průb. čas: mustering, prostý min.: mustered, příčestí min.: mustered
Císař shromáždil svou armádu a zaútočil hned další den.
The emperor had...
Tento neznámý byl schopen ze mě dostat laskavější odpověď, než jak bych dokázal odpovědět mému kamarádovi.
This stranger was...
Musela sebrat odvahu a promluvit před velkým publikem.
She had to...
Nedokázal jsem sebrat dostatek nadšení, abych projekt dokončil.
I couldn't muster...
Je těžké najít pochopení pro někoho, kdo neustále lže.
It's difficult to...
15/20
+
bývalý manžel, exmanžel
ex-husband [eks ˈhʌzbənd]
jedn. číslo: ex-husband, množ. číslo: ex-husbands
Tlachala celý den o svém bývalém manželovi.
She was gassing...
Lucy málokdy mluví o svém bývalém manželovi.
Lucy rarely talks...
Helen byla vůči svému bývalému manželovi stále zatrpklá.
Helen was still...
16/20
+
nespokojenost
dissatisfaction [ˈdɪsˌsætɪsˈfækʃən]
jedn. číslo: dissatisfaction, množ. číslo: -
Mnoho lidí získalo bohatství, ale stále mají pocit prázdnoty a nespokojenosti.
Many people have...
Postupem času se její nespokojenost postupně měnila v zoufalou touhu uprchnout.
As time went...
17/20
+
slídit, vyzvídat, strkat nos (do čeho)
vypáčit (co) (silou otevřít)
pry [praɪ]
přít. prostý: pry, 3. os. j. č.: pries, průb. čas: prying, prostý min.: pried, příčestí min.: pried
Nějaký cizí muž slídil v mém domě.
Some strange man...
Někdo vypáčil dveře.
Someone pried the door open.
18/20
+
obrovská propagace, bombastická reklama
(mediální) humbuk
dělat bombastickou reklamu, silně medializovat
reklamní trik, švindl
hype [haɪp]
jedn. číslo: hype, množ. číslo: hypes, přít. prostý: hype, 3. os. j. č.: hypes, průb. čas: hyping, prostý min.: hyped, příčestí min.: hyped
Kolem jeho posledního filmu je spousta humbuku.
There's been a...
Všude o tom píší jako o hudební události roku.
It's being hyped...
19/20
+
obvyklý, tradiční
zvykový (právo ap.)
customary [ˈkʌstəmərɪ]
Je obvyklé, že ženy sedí odděleně.
It's customary for...
Je zvykem dávat lidem dárky k narozeninám.
It is customary...
20/20
+
ohrožení, nebezpečí
jeopardy [ˈdʒepədɪ]
jedn. číslo: jeopardy, množ. číslo: jeopardies
V ohrožení jsou tisíce pracovních míst.
Thousands of jobs...
Další bombardování by mohlo ohrozit celý mírový proces.
More bombing could...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X