380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
176
177
178
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(za)výt (vlk ap.)
(za)skučet, (za)kvílet, (za)naříkat (bolestí ap.)
zařvat, řvát
(za)vytí (psí ap.)
(za)skučení, (za)úpění (bolestí ap.)
howl [haʊl]
j.č.: howl, mn.č.: howls, přít.: howl, 3.os.: howls, průb.: howling, min.pr.: howled, příč.min.: howled
Slyšeli jsme vytí psa na břehu.
We heard a...
Vítr skučel ve stromech.
The wind howled...
2/20
+
(po)blahopřát, (po)gratulovat
congratulate [kənˈgrætjʊˌleɪt]
přít.: congratulate, 3.os.: congratulates, průb.: congratulating, min.pr.: congratulated, příč.min.: congratulated
Gratuluji ti k úspěšnému složení zkoušky.
I congratulate you...
Chtěl bych vám poblahopřát k vašemu zvolení.
I would like...
3/20
+
lhostejný, netečný, nevšímavý
průměrný, nevalný
indifferent [ɪnˈdɪfrənt]
Je mi to lhostejné.
I'm indifferent.
Proto nemůžeme být neteční k tomu, co se děje v naší zemi.
That is why...
4/20
+
vrána
kokrhání, radostný křik
kokrhat, výskat
crow [krəʊ]
j.č.: crow, mn.č.: crows, přít.: crow, 3.os.: crows, průb.: crowing, min.pr.: crew, příč.min.: crowed (or crowed)
Vrána si při pohledu na lišku načechrala černé peří.
The crow ruffled...
Probudilo mě kohoutí kokrhání.
The rooster's crow...
5/20
+
věčnost, celá věčnost
eternity [ɪˈtɜːnɪtɪ]
j.č.: eternity, mn.č.: eternities
Připadalo mi to jako věčnost, než dorazila policie.
It seemed an...
Jeden rok je pro dospělé dlouhá doba, ale pro děti je to celá věčnost.
One year is...
6/20
+
zlověstný, hrozivý
ominous [ˈɒmɪnəs]
Motor vydal zlověstný zvuk po celou dobu.
The engine made...
Ty černé mraky vypadají trochu hrozivě.
Those black clouds...
7/20
+
strukturovaný, členěný
structured [ˈstrʌktʃəd]
Společnost je členěna do tří divizí.
The company is...
Kurz poskytuje praktické zkušenosti v rámci strukturovaného studijního programu.
The course provides...
8/20
+
(o)klamat, podvést, oblbovat, ošálit
nalhávat si, dělat si iluze
klamat, šálit (smysly ap.)
deceive [dɪˈsiːv]
přít.: deceive, 3.os.: deceives, průb.: deceiving, min.pr.: deceived, příč.min.: deceived
Poté, co jsem s ní navázal vztah, začínala mě oblbovat.
After I approached...
Mysleli si, že mě oklamou.
They thought to...
9/20
+
nepravidelný (událost ap.)
neregulérní, nečestný (proti pravidlům)
irregular [ɪˈregjʊlə]
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Její srdeční tep byl slabý a nepravidelný.
Her heartbeat was...
10/20
+
nástup, shromáždění, přehlídka (vojska ap.)
shromáždit, (na)sbírat, sehnat (zásoby ap.)
svolat, nechat nastoupit
muster [ˈmʌstə]
j.č.: muster, mn.č.: musters, přít.: muster, 3.os.: musters, průb.: mustering, min.pr.: mustered, příč.min.: mustered
Císař shromáždil svou armádu a zaútočil hned další den.
The emperor had...
Tento neznámý byl schopen ze mě dostat laskavější odpověď, než jak bych dokázal odpovědět mému kamarádovi.
This stranger was...
11/20
+
nespokojenost
dissatisfaction [ˈdɪsˌsætɪsˈfækʃən]
j.č.: dissatisfaction, mn.č.: -
Mnoho lidí získalo bohatství, ale stále mají pocit prázdnoty a nespokojenosti.
Many people have...
Postupem času se její nespokojenost postupně měnila v zoufalou touhu uprchnout.
As time went...
12/20
+
slídit, vyzvídat, strkat nos (do čeho)
vypáčit (co) (silou otevřít)
pry [praɪ]
přít.: pry, 3.os.: pries, průb.: prying, min.pr.: pried, příč.min.: pried
Nějaký cizí muž slídil v mém domě.
Some strange man...
Někdo vypáčil dveře.
Someone pried the door open.
13/20
+
obrovská propagace, bombastická reklama
(mediální) humbuk
dělat bombastickou reklamu, silně medializovat
reklamní trik, švindl
hype [haɪp]
j.č.: hype, mn.č.: hypes, přít.: hype, 3.os.: hypes, průb.: hyping, min.pr.: hyped, příč.min.: hyped
Kolem jeho posledního filmu je spousta humbuku.
There's been a...
Všude o tom píší jako o hudební události roku.
It's being hyped...
14/20
+
obvyklý, tradiční
zvykový (právo ap.)
customary [ˈkʌstəmərɪ]
Je obvyklé, že ženy sedí odděleně.
It's customary for the women to sit apart.
Je zvykem dávat lidem dárky k narozeninám.
It is customary to give people gifts on their birthday.
15/20
+
(na)kupit, (na)vršit, (na)skládat (na hromadu)
(na)shromáždit
heap up [hiːp ʌp]
přít.: heap up, 3.os.: heaps up, průb.: heaping up, min.pr.: heaped up, příč.min.: heaped up
V jednom rohu byla navršená obrovská hromada harampádí.
A huge pile...
Nashromáždil velké bohatství.
He heaped up...
16/20
+
ohrožení, nebezpečí
jeopardy [ˈdʒepədɪ]
j.č.: jeopardy, mn.č.: jeopardies
V ohrožení jsou tisíce pracovních míst.
Thousands of jobs are in jeopardy.
Další bombardování by mohlo ohrozit celý mírový proces.
More bombing could put the whole peace process in jeopardy.
17/20
+
kriket, kriketový (sport)
cvrček (zool.)
cricket [ˈkrɪkɪt]
j.č.: cricket, mn.č.: crickets
Byl tam bazén a kriketová hřiště.
There was a swimming pool and cricket pitches.
Pracovník odstraní kolem kriketového hřiště pruh trávy.
A worker removes a strip of grass around the cricket pitch.
18/20
+
statek
farmhouse [ˈfɑːmˌhaʊs]
j.č.: farmhouse, mn.č.: farmhouses
Jediný přístup do statku je přes pole.
The only access...
Práce na rekonstrukci statku probíhaly velmi pomalu.
The work on...
19/20
+
myslet si, hádat, mít za to (hovor.)
očekávat, předpokládat, počítat
reckon [ˈrekən]
přít.: reckon, 3.os.: reckons, průb.: reckoning, min.pr.: reckoned, příč.min.: reckoned
Nepočítali jsme s tím, že bude tak špatné počasí.
We didn't reckon...
Počítal jsem s vaší trvalou podporou.
I reckoned on...
20/20
+
máselnice, konev na mléko
tlouci, stloukat (co) (máslo)
čeřit, (roz)vířit
míchačka
churn [tʃɜːn]
j.č.: churn, mn.č.: churns, přít.: churn, 3.os.: churns, průb.: churning, min.pr.: churned, příč.min.: churned
Přines konvev na mléko.
Bring the milk...
Pravděpodobně si budeme stloukat vlastní máslo.
We will probably...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X