380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
177
178
179
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kvalifikace, způsobilost (k čemu)
vhodnost, oprávněnost, nárok (k čemu)
eligibility [ˌelɪdʒɪˈbɪlɪtɪ]
j.č.: eligibility, mn.č.: eligibilities
Sňatek s naším občanem dává automaticky nárok na naše občanství.
Marriage to our...
Vláda změnila pravidla, která určují nárok na dávky v nezaměstnanosti.
The government has...
2/20
+
označení, název
nominální hodnota (bankovky ap.)
náboženské vyznání (círk.)
denomination [dɪˌnɒmɪˈneɪʃən]
j.č.: denomination, mn.č.: denominations
Pro tento nápoj jsme se rozhodli použít nové obchodní označení.
We have decided...
Starší bankovky menších nominálních hodnot jsou považovány za odpad.
Older bills in...
3/20
+
rozmáčknutý
(roz)drcený, rozdrobený
min. čas a příč.min od rozdrtit, rozmáčknout
crushed [ˈkrəʃt]
Byli zdrceni zprávou o nehodě.
They were crushed...
Tuhost konstrukce rámu zachránila muže před rozmačkáním.
The strength of the frame design saved gentlemen from being crushed.
Jeho paže byla ošklivě rozdrcena při dopravní nehodě.
His arm was...
Zlikvidovali vojenskou opozici a občanská válka skončila.
They crushed military...
Jsem zdrcen, že mě tam nechceš.
I'm crushed that...
4/20
+
herectví, hraní (herce)
jednající, úřadující, působící
průb. čas. od jednat, činit
acting [ˈæktɪŋ]
j.č.: acting, mn.č.: actings
Jednáš jako dítě!
You're acting like...
Kdo v tom hraje?
Who's acting in...
Dan jednal podle telefonických pokynů.
Dan was acting...
Stále jednala pouze ve svůj prospěch.
She was still...
Jeho bratr se choval divně.
His brother was...
5/20
+
nedodělaný, nedokončený, nehotový
nevyřízený
unfinished [ʌnˈfɪnɪʃt]
Musíme vyřídit nějaké nedokončené záležitosti.
We have some...
Ty a já máme ještě nevyřízené účty.
You and I...
6/20
+
na dobu neurčitou, na neurčito
natrvalo, do nekonečna
indefinitely [ɪnˈdefɪnɪtlɪ]
Akce byla pro malý zájem odložena na neurčito.
The event has...
Ani jeden z nich nemůže pokračovat do nekonečna.
Neither of them...
7/20
+
jeřáb (stroj) (tech.)
jeřáb (pták)
natahovat (co) (krk ap.)
crane [kreɪn]
j.č.: crane, mn.č.: cranes, přít.: crane, 3.os.: cranes, průb.: craning, min.pr.: craned, příč.min.: craned
Naklánění hlavy dopředu po celý den může vytvořit chronické napětí ve svalech krku a zad.
Craning your head...
Jeřáb žije v bažinatých oblastech.
The crane lives...
8/20
+
pozůstatek, přežitek (čeho) (starých časů)
relikvie, památka (historická)
relic [ˈrelɪk]
j.č.: relic, mn.č.: relics
Byl to poslední pozůstatek starého systému.
It was the...
Je to svatá relikvie z dávných časů.
It is a...
9/20
+
uvěznit (koho), vsadit koho do vězení
imprison [ɪmˈprɪzən]
přít.: imprison, 3.os.: imprisons, průb.: imprisoning, min.pr.: imprisoned, příč.min.: imprisoned
Jednoho dne byl uvězněn a obviněn z toho, že je špiónem.
One day he...
Voyager bude zabaven a vaše posádka uvězněna.
Voyager will be...
10/20
+
webová stránka, internetová stránka
website [ˈwebˌsaɪt]
j.č.: website, mn.č.: websites
Skvělý programátoři vytváří úžasné funkce, webové stránky, aplikace a podobně.
Great programmers build amazing features, websites, apps, and the like.
Nahráli jsme na video prezentace a zpřístupnili je na našich webových stránkách.
We videoed the...
Klikněte zde pro zobrazení webových stránek naší farmy.
Click here to...
Můžeme vytvořit odkaz na externí webové stránky.
We can create...
Tato webová stránka není provozována za účelem zisku, ani neúčtuje žádný poplatek za její prohlížení.
This website is not run for profit, nor charges any fee for looking at it.
11/20
+
Halloween
předvečer svátku Všech svatých
halloween [ˌhæləʊˈiːn]
j.č.: halloween, mn.č.: halloweens
Nový halloweenský festival se koná každý říjen.
New Halloween festival takes place every October.
Rozdávali bonbóny každému, kdo byl oblečený v halloweenském kostýmu.
They gave out...
Dýně jsou oblíbeným symbolem Halloweenu.
Pumpkins are a...
12/20
+
brýle (form.)
podívaná, pohled, výjev (hovor.)
spectacles [ˈspektəkəlz]
Zlaté obroučky jeho brýlí se leskly ve slunci.
The gold rims...
Nevíte, kde je zde možné koupit pouzdro na brýle?
Do you know...
13/20
+
baterka, kapesní svítilna (AmE)
blesk (foťáku)
majáček (sanitky ap.) (AmE)
flashlight [ˈflæʃˌlaɪt]
j.č.: flashlight, mn.č.: flashlights
Baterku jsem měl stále připnutou na opasku.
My flashlight was...
Viděl jsem náhlý záblesk baterky ve tmě.
I saw the...
14/20
+
katastrofální, katastrofický (následky ap.)
tragický, osudný (okamžik ap.)
catastrophic [ˌkætəˈstrɒfɪk]
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
To může vést k tomu, že nezaregistujeme katastrofické omyly v našem přemýšlení.
It can render...
15/20
+
odstřelit, sestřelit, odstranit
oškubat, otrhat
pick off [pɪk ɒf]
přít.: pick off, 3.os.: picks off, průb.: picking off, min.pr.: picked off, příč.min.: picked off
V průběhu let odstranil své konkurenty, takže má nyní prakticky monopol.
Over the years,...
Odstřelovač ukrytý na střeše zastřelil dva vojáky na hlídce.
A sniper hidden...
16/20
+
baterka (k svícení), svítilna (kapesní) (BrE)
pochodeň
hořák (svařovací ap.) (tech.)
podpálit, zapálit (co) (budovu ap.)
torch [tɔːtʃ]
j.č.: torch, mn.č.: torches, přít.: torch, 3.os.: torches, průb.: torching, min.pr.: torched, příč.min.: torched
Posviťte baterkou sem dolů, prosím.
Shine the torch down here, please.
Pochodeň plála ve větru.
The torch flared in the wind.
Výtržníci zapálili několik opuštěných aut.
Rioters torched several abandoned cars.
17/20
+
posily (voj.)
reinforcements [ˌriːɪnˈfɔːsmənts]
Ze sousedního kraje byly posílány posily.
Reinforcements were being sent from the neighboring region.
Posily dorazily příliš pozdě.
Reinforcements arrived too late.
18/20
+
zřejmý, patrný, znatelný, zjevný
noticeable [ˈnəʊtɪsəbəl]
Její jizvy jsou nyní sotva patrné.
Her scars are hardly noticeable now.
Zápach byl okamžitě patrný.
The smell was immediately noticeable.
To bylo znatelné zlepšení oproti předchozímu stavu.
This was a noticeable improvement over the previous state.
19/20
+
muka, utrpení (tělesná a duševní)
úzkost
trýzeň
anguish [ˈæŋgwɪʃ]
j.č.: anguish, mn.č.: anguishes
Výhody mateřství převažují nad utrpením.
The rewards of...
Její trápení, kvůli rozhodnutí v tomto soudním sporu, bylo zřejmé.
Her anguish at...
Existují důkazy, že masáž může zmírnit vnitřní úzkost.
There's evidence that...
20/20
+
mírně, lehce, trošku
mildly [ˈmaɪldlɪ]
Byl mírně řečeno naštvaný.
He was annoyed,...
Jeho tón byl trochu vyčítavý.
His tone was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X