460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
177
178
179
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kriket, kriketový (sport)
cvrček (zool.)
cricket [ˈkrɪkɪt]
jedn. číslo: cricket, množ. číslo: crickets
Byl tam bazén a kriketová hřiště.
There was a swimming pool and cricket pitches.
Pracovník odstraní kolem kriketového hřiště pruh trávy.
A worker removes a strip of grass around the cricket pitch.
2/20
+
statek
farmhouse [ˈfɑːmˌhaʊs]
jedn. číslo: farmhouse, množ. číslo: farmhouses
Jediný přístup do statku je přes pole.
The only access to the farmhouse is across the fields.
Práce na rekonstrukci statku probíhaly velmi pomalu.
The work on the reconstruction of the farmhouse was very slow.
3/20
+
myslet si, hádat, mít za to (hovor.)
očekávat, předpokládat, počítat
reckon [ˈrekən]
přít. prostý: reckon, 3. os. j. č.: reckons, průb. čas: reckoning, prostý min.: reckoned, příčestí min.: reckoned
Nepočítali jsme s tím, že bude tak špatné počasí.
We didn't reckon for having such bad weather.
Počítal jsem s vaší trvalou podporou.
I reckoned on...
4/20
+
máselnice, konev na mléko
tlouci, stloukat (co) (máslo)
čeřit, (roz)vířit
míchačka
churn [tʃɜːn]
jedn. číslo: churn, množ. číslo: churns, přít. prostý: churn, 3. os. j. č.: churns, průb. čas: churning, prostý min.: churned, příčestí min.: churned
Přines konvev na mléko.
Bring the milk...
Pravděpodobně si budeme stloukat vlastní máslo.
We will probably...
5/20
+
zde, v této oblasti
around here [əˈraʊnd hɪə]
Sleduj tuto webovou stránku, aby ses udržel v obraze o tom, co se zde děje.
Watch this webpage...
Už několik dní tu vládne atmosféra očekávání.
There's been an atmosphere of anticipation around here for a few days now.
Sehnat práci v těchto končinách není snadné.
Jobs are scarce...
Jdi. Zůstanu tady trochu déle.
You go. I'll...
Krajina zde je rovná jako lívanec.
The countryside around here is as flat as a pancake.
6/20
+
kvalifikace, způsobilost (k čemu)
vhodnost, oprávněnost, nárok (k čemu)
eligibility [ˌelɪdʒɪˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: eligibility, množ. číslo: eligibilities
Sňatek s naším občanem dává automaticky nárok na naše občanství.
Marriage to our...
Vláda změnila pravidla, která určují nárok na dávky v nezaměstnanosti.
The government has...
Kritéria pro získání potravinových lístků se liší v závislosti na příjmu a velikosti domácnosti.
The eligibility criteria...
7/20
+
označení, název
nominální hodnota (bankovky ap.)
náboženské vyznání (círk.)
denomination [dɪˌnɒmɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: denomination, množ. číslo: denominations
Pro tento nápoj jsme se rozhodli použít nové obchodní označení.
We have decided...
Starší bankovky menších nominálních hodnot jsou považovány za odpad.
Older bills in...
8/20
+
rozmáčknutý
(roz)drcený, rozdrobený
min. čas a příč.min slovesa rozdrtit, rozmáčknout
crushed [ˈkrəʃt]
Byli zdrceni zprávou o nehodě.
They were crushed...
Tuhost konstrukce rámu zachránila muže před rozmačkáním.
The strength of the frame design saved gentlemen from being crushed.
Jeho paže byla ošklivě rozdrcena při dopravní nehodě.
His arm was...
Zlikvidovali vojenskou opozici a občanská válka skončila.
They crushed military...
Jsem zdrcen, že mě tam nechceš.
I'm crushed that...
9/20
+
herectví, hraní (herce)
jednající, úřadující, působící
průb. čas. slovesa jednat, činit
acting [ˈæktɪŋ]
jedn. číslo: acting, množ. číslo: actings
Jednáš jako dítě!
You're acting like...
Kdo v tom hraje?
Who's acting in...
Dan jednal podle telefonických pokynů.
Dan was acting...
Stále jednala pouze ve svůj prospěch.
She was still...
Jeho bratr se choval divně.
His brother was...
10/20
+
odstřelit, sestřelit, odstranit
oškubat, otrhat
pick off [pɪk ɒf]
přít. prostý: pick off, 3. os. j. č.: picks off, průb. čas: picking off, prostý min.: picked off, příčestí min.: picked off
V průběhu let odstranil své konkurenty, takže má nyní prakticky monopol.
Over the years,...
Odstřelovač ukrytý na střeše zastřelil dva vojáky na hlídce.
A sniper hidden...
11/20
+
nedodělaný, nedokončený, nehotový
nevyřízený
unfinished [ʌnˈfɪnɪʃt]
Musíme vyřídit nějaké nedokončené záležitosti.
We have some...
Ty a já máme ještě nevyřízené účty.
You and I...
12/20
+
na dobu neurčitou, na neurčito
natrvalo, do nekonečna
indefinitely [ɪnˈdefɪnɪtlɪ]
Akce byla pro malý zájem odložena na neurčito.
The event has...
Ani jeden z nich nemůže pokračovat do nekonečna.
Neither of them...
Rozhodnutí bylo odloženo na neurčito.
The decision has...
13/20
+
jeřáb (stroj) (tech.)
jeřáb (pták)
natahovat (co) (krk ap.)
crane [kreɪn]
jedn. číslo: crane, množ. číslo: cranes, přít. prostý: crane, 3. os. j. č.: cranes, průb. čas: craning, prostý min.: craned, příčestí min.: craned
Naklánění hlavy dopředu po celý den může vytvořit chronické napětí ve svalech krku a zad.
Craning your head...
Jeřáb žije v bažinatých oblastech.
The crane lives...
Máme zájem o mobilní jeřáb s nosností nad 45 tun.
We are interested...
Náklad byl zvednut pomocí jeřábu.
The load was lifted by means of a crane.
14/20
+
pozůstatek, přežitek (čeho) (starých časů)
relikvie, památka (historická)
relic [ˈrelɪk]
jedn. číslo: relic, množ. číslo: relics
Byl to poslední pozůstatek starého systému.
It was the...
Je to svatá relikvie z dávných časů.
It is a...
15/20
+
pěstounská péče
foster care [ˈfɒstə keə]
jedn. číslo: foster care, množ. číslo: foster cares
Jak dlouho trvá přijetí dítěte do pěstounské péče?
How long does...
Děti čekaly na umístění do domací pěstounské péče.
The children were...
16/20
+
uvěznit (koho), vsadit koho do vězení
imprison [ɪmˈprɪzən]
přít. prostý: imprison, 3. os. j. č.: imprisons, průb. čas: imprisoning, prostý min.: imprisoned, příčestí min.: imprisoned
Jednoho dne byl uvězněn a obviněn z toho, že je špiónem.
One day he...
Voyager bude zabaven a vaše posádka uvězněna.
Voyager will be...
17/20
+
webová stránka, internetová stránka
website [ˈwebˌsaɪt]
jedn. číslo: website, množ. číslo: websites
Skvělý programátoři vytváří úžasné funkce, webové stránky, aplikace a podobně.
Great programmers build amazing features, websites, apps, and the like.
Nahráli jsme na video prezentace a zpřístupnili je na našich webových stránkách.
We videoed the...
Klikněte zde pro zobrazení webových stránek naší farmy.
Click here to...
Můžeme vytvořit odkaz na externí webové stránky.
We can create...
Tato webová stránka není provozována za účelem zisku, ani neúčtuje žádný poplatek za její prohlížení.
This website is not run for profit, nor charges any fee for looking at it.
18/20
+
Halloween
předvečer svátku Všech svatých
halloween [ˌhæləʊˈiːn]
jedn. číslo: halloween, množ. číslo: halloweens
Nový halloweenský festival se koná každý říjen.
New Halloween festival takes place every October.
Rozdávali bonbóny každému, kdo byl oblečený v halloweenském kostýmu.
They gave out...
Dýně jsou oblíbeným symbolem Halloweenu.
Pumpkins are a...
19/20
+
brýle (form.)
podívaná, pohled, výjev (hovor.)
spectacles [ˈspektəkəlz]
Zlaté obroučky jeho brýlí se leskly ve slunci.
The gold rims...
Nevíte, kde je zde možné koupit pouzdro na brýle?
Do you know...
20/20
+
baterka, kapesní svítilna (AmE)
blesk (foťáku)
majáček (sanitky ap.) (AmE)
flashlight [ˈflæʃˌlaɪt]
jedn. číslo: flashlight, množ. číslo: flashlights
Baterku jsem měl stále připnutou na opasku.
My flashlight was...
Viděl jsem náhlý záblesk baterky ve tmě.
I saw the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X