460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
178
179
180
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
katastrofální, katastrofický (následky ap.)
tragický, osudný (okamžik ap.)
catastrophic [ˌkætəˈstrɒfɪk]
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
To může vést k tomu, že nezaregistujeme katastrofické omyly v našem přemýšlení.
It can render...
2/20
+
baterka (k svícení), svítilna (kapesní) (BrE)
pochodeň
hořák (svařovací ap.) (tech.)
podpálit, zapálit (co) (budovu ap.)
torch [tɔːtʃ]
jedn. číslo: torch, množ. číslo: torches, přít. prostý: torch, 3. os. j. č.: torches, průb. čas: torching, prostý min.: torched, příčestí min.: torched
Posviťte baterkou sem dolů, prosím.
Shine the torch down here, please.
Pochodeň plála ve větru.
The torch flared in the wind.
Výtržníci zapálili několik opuštěných aut.
Rioters torched several abandoned cars.
3/20
+
posily (voj.)
reinforcements [ˌriːɪnˈfɔːsmənts]
Ze sousedního kraje byly posílány posily.
Reinforcements were being sent from the neighboring region.
Posily dorazily příliš pozdě.
Reinforcements arrived too late.
4/20
+
zřejmý, patrný, znatelný, zjevný
noticeable [ˈnəʊtɪsəbəl]
Její jizvy jsou nyní sotva patrné.
Her scars are...
Zápach byl okamžitě patrný.
The smell was...
To bylo znatelné zlepšení oproti předchozímu stavu.
This was a...
5/20
+
prozřít, uvědomit si
become conscious [bɪˈkʌm ˈkɒnʃəs]
přít. prostý: become conscious, 3. os. j. č.: becomes conscious, průb. čas: becoming conscious, prostý min.: became conscious, příčestí min.: become conscious
Uvědomil jsem si, že mě někdo sleduje.
I became conscious...
Co by bylo zapotřebí, aby roboti začli mít vědomí?
What would it...
6/20
+
muka, utrpení (tělesná a duševní)
úzkost
trýzeň
anguish [ˈæŋgwɪʃ]
jedn. číslo: anguish, množ. číslo: anguishes
Výhody mateřství převažují nad utrpením.
The rewards of...
Její trápení, kvůli rozhodnutí v tomto soudním sporu, bylo zřejmé.
Her anguish at...
Existují důkazy, že masáž může zmírnit vnitřní úzkost.
There's evidence that...
7/20
+
mírně, lehce, trošku
mildly [ˈmaɪldlɪ]
Byl mírně řečeno naštvaný.
He was annoyed,...
Jeho tón byl trochu vyčítavý.
His tone was...
Ale ne všechny peníze, mírně řečeno, byly použity moudře.
But not all...
Výsledek byl mírně řečeno nešťastný.
The result was...
8/20
+
soupeřit, přetahovat se, bojovat
vie [vaɪ]
přít. prostý: vie, 3. os. j. č.: vies, průb. čas: vying, prostý min.: vied, příčestí min.: vied
Hamilton a Vettel soupeřili o titul v roce 2017.
Hamilton and Vettel...
Mladší sourozenec má sklony soupeřit se starším o matčinu pozornost.
The younger sibling...
9/20
+
řasa (oční)
mrskat, švihnout, bičovat
šlehnutí, rána bičem, prásknutí
vynadat (komu), seřvat, zkritizovat (koho)
přivázat, uvázat
lash [læʃ]
jedn. číslo: lash, množ. číslo: lashes, přít. prostý: lash, 3. os. j. č.: lashes, průb. čas: lashing, prostý min.: lashed, příčestí min.: lashed
Vlny bičují skály.
The waves lash...
Vězni byli bičováni za každý přestupek.
Prisoners were lashed...
Svažte dva kusy dřeva k sobě, aby byly pevnější.
Lash the two...
10/20
+
(u)zamknout (co kam)
zavřít
lock up [lɒk ʌp]
přít. prostý: lock up, 3. os. j. č.: locks up, průb. čas: locking up, prostý min.: locked up, příčestí min.: locked up
Zamkli obchod a šli domů.
They locked up...
Takoví lidé by měli být zavření!
People like that...
11/20
+
označení, pojmenování, titul, název (form.)
jmenování, ustanovení, určení
designation [ˌdezɪgˈneɪʃən]
jedn. číslo: designation, množ. číslo: designations
Můj oficiální titul je ředitel vývoje.
My official designation...
Jaký je její oficiální titul, když byla teď povýšena?
What's her official...
12/20
+
starý, staří (lidé)
min.čas a příč.min slovesa stárnout
aged [aged]
Michael má dost starou tetu.
Michael has a...
Brandy zraje v dubových sudech po mnoho let.
The brandy is...
Až na vzácné výjimky, každý kdo má 6 měsíců a více, by měl být očkován proti chřipce.
With rare exceptions,...
Mladiství jsou ve věku od 13 do 17 let a pocházejí z Eritreje, Ghany, Nigérie a Súdánu.
The minors are aged between 13 and 17 and come from Eritrea, Ghana, Nigeria and Sudan.
Moje matka zemřela před šesti lety, ve věku pouhých 52 let.
My mother passed...
Lewis a Allen mají 8 a 11 let.
Lewis and Allen...
13/20
+
trezorová místnost
hrobka, krypta
klenba, klenutí (stropu ap.)
(pře)skočit (co), přehoupnout se (přes co)
překlenout
vault [vɔːlt]
jedn. číslo: vault, množ. číslo: vaults, přít. prostý: vault, 3. os. j. č.: vaults, průb. čas: vaulting, prostý min.: vaulted, příčestí min.: vaulted
Šampión v lehké váze přeskočil přes klec a rval se s členem soupeřova týmu.
The lightweight champion...
Skok o tyči je soutěžní disciplínou na Olympijských hrách.
Pole vault is...
Naše škola získala první místo v soutěži ve skoku o tyči.
Our school won...
V trezoru je zamčený zloděj!
There's a thief...
14/20
+
zimnice, třesavka
chills [tʃɪlz]
Přes den má horečky a v noci zimnici.
He gets fevers...
Příznaky zahrnují horečku, zimnici a zvýšenou srdeční frekvenci.
Symptoms include fever,...
Padouch ve filmu měl svůdný hlas, ze kterého mi běhal mráz po zádech.
The villain in...
15/20
+
na konec
at the end [æt ðiː end]
Úrok bude zaplacený na konci roku.
Interest will be...
Funkční období prezidenta končí na konci roku.
The presidnet's term...
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
Musíte přidat otazník na konec věty.
You must add...
Vykřičník se používá na konci věty, která vyjadřuje velmi silný pocit.
The exclamation mark...
16/20
+
obklopovat (po stranách), lemovat
bok, slabina (zvířete)
křídlo (armády)
úbočí (hory), strana (čehokoli velkého)
flank [flæŋk]
jedn. číslo: flank, množ. číslo: flanks, přít. prostý: flank, 3. os. j. č.: flanks, průb. čas: flanking, prostý min.: flanked, příčestí min.: flanked
Řekl to v televizním projevu obklopen ostatními členy jeho strany.
He said it...
Slabiny jsou části těla mezi žebry a kyčlemi.
The flanks are...
Dům přiléhal k východnímu úbočí hory.
The house clung...
17/20
+
odlehčený, lehký
povrchní, zlehčující
lehká váha (v boxu ap.)
lehkomyslný, lehkovážný
lightweight [ˈlaɪtˌweɪt]
jedn. číslo: lightweight, množ. číslo: lightweights
Používáme novou odlehčenou loď.
We are using...
Domnívali jsme se, že je pro tuto práci příliš lehkomyslný.
He was considered...
Vnější část kosmického vozidla byla vyrobena z lehké kovové slitiny.
The spacecraft's exterior...
18/20
+
zmocnění, oprávnění, zplnomocnění
posílení (svobody, rovnoprávnosti)
empowerment [ɪmˈpaʊəmənt]
jedn. číslo: empowerment, množ. číslo: empowerments
Klademe důraz na to, aby pracovníci měli oprávnění rozhodovat.
We emphasize the...
Velmi pevně věříme v posílení postavení žen.
We believe very...
19/20
+
předměstí, okraj, periférie (města)
outskirts [ˈaʊtˌskɜːts]
Žijeme na okraji Paříže.
We live on...
Když jsme se blížili k okraji města, Paulova nálada se viditelně zlepšila.
As we approached...
20/20
+
dekret, výnos, nařízení
vydat výnos, rozhodnout
decree [dɪˈkriː]
jedn. číslo: decree, množ. číslo: decrees, přít. prostý: decree, 3. os. j. č.: decrees, průb. čas: decreeing, prostý min.: decreed, příčestí min.: decreed
Vydali jsme výnos, který ruší zvláštní výsady pro vládní úředníky.
We have issued...
Obecní rada rozhodla, že nemocnice by se měla zavřít.
The local council...
Vydal novou vyhlášku, která výslovně stanovila, že studenti budou z návrhu vyňati.
He issued a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X