460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
18
19
20
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vodopád
waterfall [ˈwɔːtəˌfɔːl]
jedn. číslo: waterfall, množ. číslo: waterfalls
Na této trase je mnoho vodopádů.
There are numerous waterfalls on this route.
Byla to úžasná túra k vodopádům v krásné svěží horské scenérii.
It was a...
2/20
+
učebnice
school book [skuːl bʊk]
jedn. číslo: school book, množ. číslo: school books
Otevřete svoji učebnici na straně 74.
Open your school book on page 74.
Promiňte, zapomněl jsem učebnici doma.
I'm sorry, I forgot the school book at home.
3/20
+
přívěs, vlečka
obytný přívěs, karavan
upoutávka, ukázka
trailer [ˈtreɪlə]
jedn. číslo: trailer, množ. číslo: trailers
Můj syn si pronajal malý obytný přívěs.
My son rented a small trailer.
Ve středu bude zveřejněna upoutávka na 25. Bondovku.
The trailer for the 25th James Bond film will be released on Wednesday.
4/20
+
vyhladit, vyhubit
smést
vytřít, setřít
smazat, vymazat (data)
wipe out [waɪp aʊt]
přít. prostý: wipe out, 3. os. j. č.: wipes out, průb. čas: wiping out, prostý min.: wiped out, příčestí min.: wiped out
Mor vyhubil celou vesnici.
The plague wiped...
Řeky bahna smetly několik domů.
Rivers of mud...
5/20
+
pobřežní
přímořský
coastal [ˈkəʊstəl]
Našel jsem průvodce, který souhlasil, že mě odveze z vnitrozemí do pobřežní vesnice.
I found a...
Vnitrozemí je chráněno před chladnými severními arktickými větry pobřežními horami.
The inland is...
Hurikán strhl několik budov v pobřežní oblasti.
The hurricane has...
Stručně řečeno, jde o napínavý a zahadný příběh odehrávající se v malém pobřežním městečku.
In a nutshell,...
6/20
+
ostře, prudce, náhle
jasně, zřetelně, výrazně
sharply [ˈʃɑːplɪ]
Za posledních pět let ceny budov prudce vzrostly.
Building costs have...
Cena benzínu v posledních letech prudce vzrostla.
The price of gasoline has risen sharply in recent years.
Chvíli před pádem bylo vidět, jak se proudové letadlo prudce stočilo doprava.
Moments before crashing, the jet was seen veering sharply to the right.
7/20
+
palec, coul (2,54 cm)
posunovat (se), sunout (se), šourat se
inch [ɪntʃ]
jedn. číslo: inch, množ. číslo: inches, přít. prostý: inch, 3. os. j. č.: inches, průb. čas: inching, prostý min.: inched, příčestí min.: inched
Navrhoval bych alespoň 21 palcovou obrazovku.
I would suggest...
Pokud otevřete dveře jen o jeden palec, spustí se alarm.
If you open...
Právě teď prohledáváme na radnici každý centimetr.
We're going through...
Má velký, jediný bílý květ, který je 4 palce široký.
It has a...
8/20
+
klášter (mužský)
monastery [ˈmɑːnəsteri]
jedn. číslo: monastery, množ. číslo: monasteries
Klášter je odtud dvě hodiny chůze.
The monastery is...
Klášter měl značné příjmy ze svých nedalekých lázní.
The monastery had...
9/20
+
zastrčit, strčit, vecpat
zasunout, vsunout
nabrat, zřasit
jídlo
přivázat
tuck [tʌk]
jedn. číslo: tuck, množ. číslo: tucks, přít. prostý: tuck, 3. os. j. č.: tucks, průb. čas: tucking, prostý min.: tucked, příčestí min.: tucked
Zachumlal jsem mého syna do peřin.
I tucked my...
Byl ukryt v jejich domě na břehu Australského jezera.
He was tucked...
Před stěhováním si schovala hračky z dětství do krabice.
She tucked away...
Během schůzky schoval telefon, aby ho nevyrušoval.
He tucked away...
10/20
+
vynikající, mimořádný, význačný
nezaplacený
nevyřízený, nevyřešený
outstanding [ˌaʊtˈstændɪŋ]
Děkuji Jeffovi za jeho vynikající služby.
I thank Jeff...
Hranice Spojeného království s Irskem však zůstává nevyřešenou otázkou.
But the UK...
Nedávný průzkum odhalil nové skutečnosti, které dělají toto místo význačné.
A recent survey...
Toto ocenění se uděluje osobě, která významně přispěla světové literatuře.
This award is...
Toto zasloužené vyznamenání je uznáním jeho vynikající profesionální kariéry.
This deserved distinction...
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
Jeho mimořádné výkony nastavily nové měřítko pro ostatní soutěžící.
His outstanding performances set a new benchmark for the other competitors.
11/20
+
starší (ze dvou lidí)
starší (člověk)
stařešina
elder [ˈeldə]
jedn. číslo: elder, množ. číslo: elders
Znáš moji starší sestru?
Are you acquainted...
Africké kmeny byly tradičně ovládány radou starších.
African tribal societies...
12/20
+
úžas, ohromení, údiv
amazement [əˈmeɪzmənt]
jedn. číslo: amazement, množ. číslo: amazements
K mému naprostému úžasu souhlasila.
To my utter...
"To není možné!" Lisa vykřikla úžasem.
"Not possible!" Lisa...
13/20
+
ženich
hřebelcovat
připravovat (se)
upravit (se), šlechtit (se)
groom [gruːm]
jedn. číslo: groom, množ. číslo: grooms, přít. prostý: groom, 3. os. j. č.: grooms, průb. čas: grooming, prostý min.: groomed, příčestí min.: groomed
Od mladého věku byl Alexandr Veliký připravován na to, aby byl vůdce Makedonie.
From a young...
Před soutěží bychom měli připravit sjezdovku.
We should groom...
První tanec mezi nevěstou a ženichem je jedním z vzácných životních okamžiků.
The first dance...
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
V čele svatebního průvodu šla nevěsta a ženich, následováni rodinou a přáteli.
The bride and...
14/20
+
snaha, pokus
nabízet, nabídnout
nabídka (cenová)
bid [bɪd]
jedn. číslo: bid, množ. číslo: bids, přít. prostý: bid, 3. os. j. č.: bids, průb. čas: bidding, prostý min.: bid, příčestí min.: bid
Nenabízejte příliš mnoho a příliš brzo.
Don't bid too...
Fiat Chrysler ustoupil od své nabídky pro francouzského výrobce automobilů Renault.
Fiat Chrysler has...
Myslel jsme si, že jste před dvěma lety těmto způsobům dali sbohem.
I thought you...
Dražitel zahájil dražbu vzácného obrazu na 10 000 dolarech.
The auctioneer started the bidding for the rare painting at $10,000.
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction had a countdown timer to create a sense of urgency in the bidding process.
Vláda zahájila výběrové řízení na stavbu nové dálnice.
The government opened the bidding for the construction of a new highway.
15/20
+
snížit, zmenšit, snižovat, zmírňovat
zeslabit, slábnout
ztenčit se
diminish [dɪˈmɪnɪʃ]
přít. prostý: diminish, 3. os. j. č.: diminishes, průb. čas: diminishing, prostý min.: diminished, příčestí min.: diminished
Hned po operaci může být rána bolestivá, ale bolest by se měla postupem času zmírňovat.
Wound pain may...
Opozice se snaží snižovat naše úspěchy.
The opposition are...
16/20
+
balíček
balení
paket
packet [ˈpækɪt]
jedn. číslo: packet, množ. číslo: packets
Známka bude vložena do balíčku s kusem kartónu, který ji bude ochraňovat při přepravě.
The stamp will...
Každý paket obsahuje informaci o zdroji a cíli.
Each packet includes...
17/20
+
pruh
proužek
stripe [straɪp]
jedn. číslo: stripe, množ. číslo: stripes
Každý bílý okvětní lístek měl červený proužek.
Each white petal...
Pozorovali jsme vytváření pravidelného vzoru pruhů uspořádaných ve směru proudu.
We observed the...
Kolik pruhů má na rukávu seržant?
How many stripes...
18/20
+
stodola
stáj
chlév
barn [bɑːn]
jedn. číslo: barn, množ. číslo: barns
Děti si hrají ve stodole na schovávanou.
The children are...
Lewis zahnal zloděje do podkroví stodoly.
Lewis cornered the...
Malý hranatý symbol byl obvykle vyřezán do vrat stodoly jako ochrana před čarodějnicemi.
The small angular...
Zemědělec uskladnil velkou hromadu hnoje ve stodole.
The farmer stored...
19/20
+
bolavý, bolestivý
citlivý
bolavé místo, bolák
sore [sɔː]
jedn. číslo: sore, množ. číslo: sores, 2. stupeň: sorer, 3. stupeň: sorest
To je normální cítit bolest několik dní po této operaci.
It is normal...
Už mě bolí v krku dva a půl týdne.
I've had a...
Trpělivost je náplast na všechny bolesti.
Patience is a...
Harriet bolelo v krku včera celý den a měla rýmu.
Harriet had a sore throat and runny nose all day yesterday.
20/20
+
dilema, těžké rozhodování
dilemma [dɪˈlemə]
jedn. číslo: dilemma, množ. číslo: dilemmas
Jedním ze způsobů, jak vyřešit toto dilema, by bylo zaujmout jiný přístup k tomuto problému.
One way to...
Základní dilema zůstává: máme v tolerantní společnosti tolerovat netoleranci?
The fundamental dilemma...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X