390+  lekcí
16 000+  vět
7 900+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
180
181
182
190
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kohout (BrE) (zvíře i korouhev)
sameček (ptáka)
pták, péro, (penis) (slang.)
(po)zvednout, vztyčit (co) (hlavu ap.)
natáhnout kohoutek (pistole)
cock [kɒk]
j.č.: cock, mn.č.: cocks, přít.: cock, 3.os.: cocks, průb.: cocking, min.pr.: cocked, příč.min.: cocked
Kokrhání kohouta je předzvěstí svítání.
The crowing of the cock is a harbinger of dawn.
Natáhl kohoutek pistole a opatrně zamířil.
He cocked the...
2/20
+
vyzařovat, zářit, sálat
radiate [ˈreɪ.di.eɪt]
přít.: radiate, 3.os.: radiates, průb.: radiating, min.pr.: radiated, příč.min.: radiated
Z hořících polen vyzařovala teplá příjemná záře.
The log fire radiated a warm cozy glow.
Teplo sálalo ze žhnoucích uhlíků.
Heat radiated from...
3/20
+
otrávený, znechucený, dožraný
fed up [fed ʌp]
Mám dost tvého chování.
I'm fed up with your conduct.
Jsem otrávený, jsem nevrlý a jsem unavený.
I'm fed up, I'm grumpy, I'm tired.
Mám už plné zuby toho, být stále švorc.
I'm fed up with being broke all the time.
4/20
+
lehkomyslný, bezhlavý, lehkovážný
riskující
reckless [ˈrekləs]
Je rozdíl být nemilosrdný nebo lehkomyslný.
There is a...
Charles byl dobrý lezec, ale trochu lehkomyslný.
Charles was a...
Byl obviněn ze zavinění smrti bezohlednou jízdou.
He was accused...
5/20
+
oslnivý, okouzlující (úsměv ap.)
oslepující, oslňující (světlo, záře ap.)
blýskavý (barvy ap.)
průb. čas od oslnit, zářit
dazzling [ˈdæzlɪŋ]
Nemyslím na nic jiného než na její okouzlující úsměv.
I can't think...
Na obloze se objevilo oslňující světlo.
A dazzling light...
6/20
+
naštvaný, rozčilený, rozzlobený
min.čas. a příč.min. od obtěžovat, trápit, zlobit
annoyed [əˈnɔɪd]
Pojď! Lucy se bude zlobit, pokud příjdeme pozdě.
Come on! Lucy...
Byla na mě pořádně naštvaná.
She was proper...
Tyto opice se stávají agresivní, když jsou podrážděné nebo zahnané do úzkých.
These monkeys get...
Můj kolega v práci vypadá naštvaně, když žádám o prodloužení termínu.
My colleague at work looks annoyed when I ask for an extension on a deadline.
John mě včera ráno skutečně naštval.
John really annoyed...
7/20
+
páchnout, smrdět, zapáchat
zápach, puch, smrad
stink [stɪŋk]
j.č.: stink, mn.č.: stinks, přít.: stink, 3.os.: stinks, průb.: stinking, min.pr.: stank (nebo stunk), příč.min.: stunk
Místo páchlo zkaženým masem.
The place stank...
Ryba smrdí od hlavy.
Fish begins to...
Smrdíš potem a kouřem a bůh ví čím ještě.
You stink of...
8/20
+
manévr (lodi, vojska ap.), manévrování
manévrovat, řídit (umně, obratně)
maneuver [məˈnuːvə]
j.č.: maneuver, mn.č.: manoeuvres, přít.: maneuver, 3.os.: manoeuvres, průb.: manoeuvring, min.pr.: manoeuvred, příč.min.: manoeuvred
Nejsem zvyklý na vojenské manévry.
I'm not used...
Rybář s velkými obtížemi manévroval se svým malým plavidlem blízko útesu.
The fisherman maneuvered...
Bylo obtížné dostat postel do pokoje.
It was difficult...
9/20
+
přemluvit, (jemně) přimět
vymámit, vyloudit (co z koho)
coax [kəʊks]
přít.: coax, 3.os.: coaxes, průb.: coaxing, min.pr.: coaxed, příč.min.: coaxed
Přemluvila dceru, aby si vzala své léky.
She coaxed her...
Spoléhám na vás, že přimějete našeho podezřelého k přiznání.
I'm counting on...
10/20
+
posunout se, přejít, přesunout se
uvolnit pozici, odejít (v zaměstnání ap.)
uvolnit místo, udělat prostor, ustoupit
move over [muːv ˈəʊvə]
přít.: move over, 3.os.: moves over, průb.: moving over, min.pr.: moved over, příč.min.: moved over
Po chvíli jsme se přesunuli do postele.
After a bit,...
Toto oznámení je jemným pobídnutím vývojářů, aby přešli na novou verzi.
The announcement is...
11/20
+
diverzifikovat, rozšířit (výrobu, služby apod.)
rozvětvit, zpestřit, obměnit
diversify [daɪˈvɜːsɪˌfaɪ]
přít.: diversify, 3.os.: diversifies, průb.: diversifying, min.pr.: diversified, příč.min.: diversified
Cílem plánovaných investic je zlepšit a rozšířit produkci.
The aim of...
Mnoho pěstitelů pšenice začalo svou výrobu zaměřovat i do jiných odvětví zemědělství.
Many wheat farmers...
12/20
+
zvyklý, přivyklý, navyklý
accustomed [əˈkʌstəmd]
Kromě toho lidé nejsou zvyklí na tyto pocity osamělosti.
In addition to...
Bazény byly snesitelné, jakmile si vaše tělo zvyklo na změnu teploty.
The pools were...
13/20
+
nevýhoda, nedostatek, stinná stránka
zápor, mínus
drawback [ˈdrɔːˌbæk]
j.č.: drawback, mn.č.: drawbacks
Toto je hlavní nedostatek nového systému.
This is the...
Největší nevýhodou je nedostatečná kvalita jejich produktů.
The biggest drawback...
14/20
+
náhlý, neočekávaný, prudký (zvrat ap.)
příkrý, úsečný, strohý
strmý, prudký, příkrý (stoupání ap.)
abrupt [əˈbrʌpt]
Tato prudká změna prostředí je velmi vhodná doba k provedení změny.
This abrupt change...
Neznám příčinu jeho náhlého odchodu.
I don't know...
Někdy je ke mně velmi příkrý.
He is sometimes...
15/20
+
uvést v omyl, mystifikovat, oklamat, pomýlit
mislead [mɪsˈliːd]
přít.: mislead, 3.os.: misleads, průb.: misleading, min.pr.: misled, příč.min.: misled
Možná je trochu uvedl v omyl, ale bylo to zcela neúmyslné.
Perhaps he had...
Její původní zpráva, kterou zveřejnila, mě pomýlila ohledně toho, jak to dopadlo.
Her original message...
Je to nepravdivé a zavádějící prohlášení.
It is a...
Jakékoli srovnání založené na současných a minulých cenách by bylo zavádějící.
Any comparison based...
Regulační orgán ho obvinil, že svými tweety klame investory.
The regulators accused...
16/20
+
zdvořilý, příjemný (form.)
laskavý, milostivý, vlídný (form.)
pohodlný
gracious [ˈgreɪʃəs]
Sandra je milá a laskavá žena.
Sandra is a...
To je od vás velmi laskavé, madam.
That is very...
Tento neznámý byl schopen ze mě dostat laskavější odpověď, než jak bych dokázal odpovědět mému kamarádovi.
This stranger was...
17/20
+
vykoupit, splatit, vyplatit (předmět zástavy)
vykoupit (se), odčinit (své prohřešky)
splatit, umořit (dluh ap.)
splnit (slib ap.), dostát (o závazku)
redeem [rɪˈdiːm]
přít.: redeem, 3.os.: redeems, průb.: redeeming, min.pr.: redeemed, příč.min.: redeemed
Před dvěma lety se pokusil splatit bankovní úvěr.
He tried to...
Ani vynikající herecký výkon nestačil na to, aby vyvažil slabý děj.
Even excellent acting...
18/20
+
nevýhoda, zápor, háček
downside [ˈdaʊnˌsaɪd]
j.č.: downside, mn.č.: downsides
Nevýhodou této práce je málo peněz.
The downside of...
Nevýhodou sledování televize je, že neposkytuje žádnou komunikaci s ostatními lidmi.
The downside of...
19/20
+
chcát, vychcat se (močit vulg.)
chcanky (moč vulg.)
piss [pɪs]
j.č.: piss, mn.č.: pisses, přít.: piss, 3.os.: pisses, průb.: pissing, min.pr.: pissed, příč.min.: pissed
Ten pes nám pořád chčije na plot.
That dog keeps...
Po celé podlaze byly chcanky.
There was piss...
20/20
+
vyjednavač
účastník jednání, prostředník (ve vyjednávání)
negotiator [nɪˈgəʊʃɪeɪtə]
j.č.: negotiator, mn.č.: negotiators
Obchodní vyjednavači usilovali o dosažení pokroku.
Trade negotiators struggled to make headway.
Naši vyjednavači se budou nyní setkávat se svými protějšky dvakrát týdně.
Our negotiators will...
Allen si vybudoval pověst tvrdého vyjednavače.
Allen has cultivated...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X