460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
181
182
183
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tloušťka, síla (v průřezu)
hustota (omáčky ap.)
thickness [ˈθɪknəs]
jedn. číslo: thickness, množ. číslo: -
Tloušťka stěny je 45 cm.
The thickness of the wall is 45 cm.
Prkna se třídí podle tloušťky.
Planks are graded according to its thickness.
2/20
+
stočit se, (z)měnit směr, náhle zahnout
změnit (názor ap.), sklouznout (k čemu)
veer [vɪə]
přít. prostý: veer, 3. os. j. č.: veers, průb. čas: veering, prostý min.: veered, příčestí min.: veered
Chvíli před pádem bylo vidět, jak se proudové letadlo prudce stočilo doprava.
Moments before crashing, the jet was seen veering sharply to the right.
Náš rozhovor se brzy stočil na téma peněz.
Our talk soon veered onto the subject of money.
3/20
+
intuice, tušení
intuition [ˌɪntjʊˈɪʃən]
jedn. číslo: intuition, množ. číslo: intuitions
Design má jeden zásadní aspekt. A tou je intuice.
There is one fundamental aspect to design. And that is intuition.
Intuice je také předmětem filosofického studia.
Intuition has also been the subject of philosophical study.
Intuice je nezbytnou a základní schopností designérů.
Intuition is an...
Obecně řečeno, intuice je schopnost činit rozhodnutí bez vědomého uvažování.
Generally speaking, intuition...
Bylo těžké vyvrátit jeho argumentaci, která byla založena na jeho zvrácené intuici.
It was difficult...
Věřím víc své ženské intuici než svému rozumu.
I trust my...
4/20
+
směřující ven
vnější, vnějškový, zevní
(ze)vnějšek, vnější strana
outward [ˈaʊtwəd]
jedn. číslo: outward, množ. číslo: outwards
Nejlepší způsob, jak udělat dřep, je udržet nohy mírně směrem ven.
The best way...
Nebyly žádné vnější známky toho, že by něco nebylo v pořádku.
There were no...
Navenek byl stále příkladným občanem.
To all outward...
5/20
+
jakmile, když, než, zatímco
by the time [baɪ ðə taɪm]
Než se dostaneme domů, bude už tma.
It'll be dark...
Než se Jennifer vrátila, Mark byl pryč.
By the time...
Když skončil, bylo už po stanoveném termínu.
By the time...
Když dorazili, soudní budova už byla zavřená.
By the time...
6/20
+
konkurz
(z)účastnit se konkurzu
vyzkoušet (u konkurzu), hledat (pomocí konkurzu)
audition [ɔːˈdɪʃən]
jedn. číslo: audition, množ. číslo: auditions, přít. prostý: audition, 3. os. j. č.: auditions, průb. čas: auditioning, prostý min.: auditioned, příčestí min.: auditioned
Na tuto roli vyzkoušeli v konkurzu několik dívek.
They auditioned several...
Susan bude mít příští týden konkurz na dramatickou školu.
Susan will have...
Minulý týden pořádali konkurz na školní představení.
They were holding...
7/20
+
představit si, vybavit si v duchu
vizualizovat
visualize [ˈvɪʒʊəˌlaɪz]
přít. prostý: visualize, 3. os. j. č.: visualizes, průb. čas: visualizing, prostý min.: visualized, příčestí min.: visualized
Nedokážu si vybavit, jak vypadal.
I cannot visualize...
Představoval jsem si vědce jako vousaté starce.
I had visualized...
8/20
+
dužina, dřeň (ovoce ap.)
kaše, drť (vlhká)
zbavit dužiny, vyjmout dřeň (z čeho)
brakový (časopis ap.)
pulp [pʌlp]
jedn. číslo: pulp, množ. číslo: pulps, přít. prostý: pulp, 3. os. j. č.: pulps, průb. čas: pulping, prostý min.: pulped, příčestí min.: pulped
Vydlabejte dužinu a podávejte s cukrem.
Scoop out the...
Banány rozmačkejte na kaši a smíchejte s jogurtem.
Mash the bananas...
9/20
+
vyzařovat, čišet (z koho) (štěstí ap.) (form.)
zářit (čím)
vycházet, linout se, proudit (z čeho) (vůně ap.)
uvolňovat
emanate [ˈeməˌneɪt]
přít. prostý: emanate, 3. os. j. č.: emanates, průb. čas: emanating, prostý min.: emanated, příčestí min.: emanated
Z její tváře vyzařoval smutek.
Her face emanated...
Nevíte, odkud se tyto fámy vzaly?
Do you know...
Tyto chemikálie mohou uvolňovat určité jedovaté plyny.
These chemicals can...
10/20
+
vyschnout, uschnout, vysušit (se), seschnout
přestat (mluvit, dělat), ustat, zastavit
dry up [dry ʌp]
přít. prostý: dry up, 3. os. j. č.: dries up, průb. čas: drying up, prostý min.: dried up, příčestí min.: dried up
Když je dlouho horko, začnou květiny usychat.
When it is...
Zahraniční investice mohou rychle ustat, jakmile počáteční nadšení pomine.
Foreign investment may...
11/20
+
tajný, utajovaný, podléhající utajení
klasifikovaný, zařazený (do tříd)
classified [ˈklæsɪˌfaɪd]
Když se ho někdo ptá na jeho plat, říká: "To je tajné."
But when asked...
Lékařský výzkum lze klasifikovat jako primární nebo sekundární.
Medical research may...
Některé druhy psů jsou zařazeny mezi nebezpečné.
Some species of...
Soudce vydal soudní příkaz, aby zabránil zveřejnění utajovaných informací.
The Judge granted...
12/20
+
lidoop, op, opice (bezocasá)
napodobovat (co), opičit se (v čem)
ape [eɪp]
jedn. číslo: ape, množ. číslo: apes, přít. prostý: ape, 3. os. j. č.: apes, průb. čas: aping, prostý min.: aped, příčestí min.: aped
Náš malý syn často napodobuje jiné lidi.
Our little son...
Člověk se vyvinul z opice.
Man evolved from...
13/20
+
boční, postranní
laterální (souhláska) (ling.)
lateral [ˈlætərəl]
jedn. číslo: lateral, množ. číslo: laterals
Proudy stlačeného vzduchu dodávaly letadlu boční a směrovou stabilitu.
Jets of compressed...
Jehla má postranní otvor, kterým se přenáší tlak do tlakoměru.
The needle has...
14/20
+
souběžný, současný, simultánní
simultaneous [ˌsɪməlˈteɪnɪəs]
Delegátům je k dispozici simultánní překlad do angličtiny.
Simultaneous translation into...
Dva současné výstřely zněly jako jeden.
The two simultaneous...
15/20
+
již dávno, dávno
long ago [lɒŋ əˈgəʊ]
Jak je to dlouho?
How long ago?
Přestal jsem se snažit rozumět ženám již dávno.
I gave up trying to understand women long ago.
Kdybys ses do toho nepletl, měl bych svou práci dávno hotovou.
If you hadn't...
16/20
+
polokoule, hemisféra (geogr.)
hemisphere [ˈhemɪˌsfɪə]
jedn. číslo: hemisphere, množ. číslo: hemispheres
Emoční reakce jsou funkcí pravé mozkové hemisféry.
Emotional responses are...
Obří dalekohled nemusí být postaven na Havaji, ale zůstane na severní polokouli.
The giant telescope...
Rovník je pomyslná čára, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli.
The equator is...
17/20
+
bufet
studené občerstvení, švédský stůl
rána (pěstí)
zmítat, házet, lomcovat (čím)
dát ránu, praštit, zasáhnout, bouchnout
buffet [ˈbʊfeɪ]
jedn. číslo: buffet, množ. číslo: buffets, přít. prostý: buffet, 3. os. j. č.: buffets, průb. čas: buffeting, prostý min.: buffeted, příčestí min.: buffeted
Večeře bude podávána formou bufetu.
The dinner will...
Období jeho prezidentování bylo zasaženo protesty a nyní ještě stoupajícími životními náklady.
His presidency has...
18/20
+
můra (noční motýl) (zool.)
mol
moth [mɒθ]
jedn. číslo: moth, množ. číslo: moths
Kolem lampy se třepotala můra.
A moth was...
Moly mně vyžraly díry do vlněného kabátu.
The moths have...
19/20
+
lákavý, svůdný (jídlo)
tempting [ˈtemptɪŋ]
Je to lákavé, protože by se mohlo potvrdit, že vaše pocity jsou opětovány.
It's tempting because...
Poraďte mi, co byste pokládala za svůdné?
Tell me, what...
20/20
+
svrhnout, sesadit (vládu, režim ap.)
vyvrátit (teorii ap.)
svržení (režimu ap.)
overthrow [əʊvəˈθrəʊ]
jedn. číslo: overthrow, množ. číslo: overthrows, přít. prostý: overthrow, 3. os. j. č.: overthrows, průb. čas: overthrowing, prostý min.: overthrew, příčestí min.: overthrown
Snažili jsme se svrhnout starý zkorumpovaný a totalitní režim.
We tried to...
Byl svržen během lidového povstání.
He was overthrown...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X