460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
182
183
184
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
náruživý, vášnivý, nadšený, zapálený (fanda ap.)
dychtivý, toužící, lačný (po moci ap.)
avid [ˈævɪd]
Jako náctiletá byla náruživou programátorkou poté, co její otec koupil jeden z prvních domácích počítačů.
She was an avid programmer as a teenager after her dad bought one of the first home computers.
Je vášnivým čtenářem průzkumů veřejného mínění.
He is an avid reader of opinion polls.
Jako vášnivý sběratel umění vím, že to ocení.
As an avid art collector, I know he will appreciate it.
2/20
+
bulvár, bulvární
tabloid [ˈtæblɔɪd]
jedn. číslo: tabloid, množ. číslo: tabloids
Za exkluzivní snímky, které vytvářejí otřesy ve světě bulvárních zpráv, mohou být požadovány obrovské sumy.
Exclusive shots that make waves in the world of tabloid news can command huge sums.
Jess je bulvární novinářka, která zničila kariéru mého otce.
Jess is a...
Stala se jednou z obětí bulvárního tisku.
She became one...
Její názory jsou do značné míry ovlivňovány články z bulváru.
Her views are...
Bulvární noviny byly nechvalně známé zveřejňováním přehnaných titulků, které měly přilákat čtenáře.
The tabloid newspaper...
3/20
+
cucek, odstřižek, cár
natrhat, rozřezat, rozcupovat, rozervat
skartovat
shred [ʃred]
jedn. číslo: shred, množ. číslo: shreds, přít. prostý: shred, 3. os. j. č.: shreds, průb. čas: shredding, prostý min.: shredded, příčestí min.: shredded
Náš pes roztrhal její polštář na cáry.
Our dog ripped...
Natrhejte hlávkový salát a poskládejte jej kolem okraje misky.
Shred the lettuce...
Roztrhané dokumenty byly rozházené po podlaze kanceláře.
The shredded documents...
Linda přidala před pečením na pizzu trochu strouhaného sýra.
Linda added some...
Dort byl ozdoben silnou vrstvou strouhaného kokosu.
The cake was...
4/20
+
výstřední, excentrický (člověk)
excentrický, nesoustředný (ležící mimo střed) (mat.)
excentrik, podivín, výstřední člověk
eccentric [ɪkˈsentrɪk]
jedn. číslo: eccentric, množ. číslo: eccentrics
Přišel o práci kvůli svému výstřednímu chování.
His eccentric behavior...
Je to trochu podivín, ale není blázen.
He is a...
5/20
+
připomínající, evokující (co) (form.)
nostalgický
reminiscent [ˌremɪˈnɪsənt]
Přišli s novým all-in-one PC, které připomíná současný iMac.
They revealed a...
Tento obraz silně připomíná da Vinciho "Zvěstování".
This painting is...
6/20
+
úroková sazba
interest rate [ˈɪntrɪst reɪt]
jedn. číslo: interest rate, množ. číslo: interest rates
Budeme pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, abychom se vypořádali s rostoucími cenami.
We are going...
Vyšší úrokové sazby zdražují půjčky jednotlivcům i firmám.
Higher interest rates...
Měl bych mít pevnou úrokovou sazbu nebo proměnnou úrokovou sazbu?
Should I have...
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
Vyšší úrokové sazby by mohly brzdit hospodářský růst.
Higher interest rates could hinder economic growth.
7/20
+
vdoleček, mafin
muffin [ˈmʌfɪn]
jedn. číslo: muffin, množ. číslo: muffins
Včera jsem pekla muffiny.
I baked muffins...
Nechte muffiny vychladnout alespoň patnáct minut.
Let the muffins...
8/20
+
fík
fíkovník
obrázek
fig [fɪg]
jedn. číslo: fig, množ. číslo: figs
Manželka koupila na trhu fíky, ale nebyly ještě zralé.
My wife bought...
Jeden velmi názorný příklad je na obr. 5.2.
One very clear...
9/20
+
nuda, dlouhá chvíle
boredom [ˈbɔːdəm]
jedn. číslo: boredom, množ. číslo: boredoms
Snažíte se přemoci více abstraktních nepřátel: lenost, nudu, pochybnosti o sobě a otálení.
You're trying to...
Dlouhá chvíle a izolace ho přiváděly k zoufalství.
Boredom and isolation...
10/20
+
loupat se, olupovat, oprýskat
flake off [fleɪk ɒf]
přít. prostý: flake off, 3. os. j. č.: flakes off, průb. čas: flaking off, prostý min.: flaked off, příčestí min.: flaked off
Barva se již začíná odlupovat.
The paint is...
Rez byla nejhorší tam, kde se barva už odloupla.
The rust was...
11/20
+
zaslechnout, slyšet (náhodou)
mimoděk vyslechnout (cizí rozhovor ap.)
overhear [ˌəʊvəˈhɪə]
přít. prostý: overhear, 3. os. j. č.: overhears, průb. čas: overhearing, prostý min.: overheard, příčestí min.: overheard
Náhodně jsem zaslechl, jak říká, že jede do Malajsie.
I overheard him...
Kolik jste toho zaslechl?
How much did...
12/20
+
bující, rozbujelý, přebujelý (zločinnost ap.)
nezkrotný, nespoutaný, divoký
nekontrolovatelný
rampant [ˈræmpənt]
Jak týmy rostou, nedorozumění narůstá.
Miscommunication is rampant...
Neudělal nic, aby rozptýlil divoké spekulace.
He did nothing...
13/20
+
(po)msta, odplata, odveta
nečekaně silně, mimořádně intenzivně
vengeance [ˈvendʒəns]
jedn. číslo: vengeance, množ. číslo: vengeances
Kenneth přísahal pomstu všem, kteří se podíleli na vraždě.
Kenneth swore vengeance...
Vyhrožoval, že se pomstí všem, kteří ho před rokem svrhli.
He threatened to...
Začalo opět velmi silně pršet,
It began to...
14/20
+
prostorný, rozlehlý, rozsáhlý
spacious [ˈspeɪʃəs]
Byt měl prostorné pokoje s vysokými stropy.
The apartment had...
Místo jako tohle je trochu moc prostorné na můj vkus.
A place like...
Místnost byla zcela bez nábytku, takže působila prostorným dojmem.
The room was devoid of furniture, giving it a spacious feel.
15/20
+
někde jinde, někam jinam
somewhere else [ˈsʌmˌweə els]
Polož to někam jinam.
Put it somewhere else.
Je šéf jen na papíře, protože když je potřeba něco rozhodnout, je vždycky někde jinde.
He's the boss...
16/20
+
žena v domácnosti, hospodyňka
housewife [ˈhaʊsˌwaɪf]
jedn. číslo: housewife, množ. číslo: housewives
Není to typ ženy, která by zůstala doma a byla hospodyňkou.
She is not...
Všechny tyto moderní spotřebiče bez pochyby usnadňují život dnešním hospodyňkám.
All of these...
17/20
+
poškozený, pošramocený
min.čas a příč.min. slovesa poškodit
damaged [ˈdæmɪdʒd]
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Kuchyně byla v těžce poškozena požárem.
The kitchen was...
Země byla poničená mnoha lety slabé vlády.
The country has...
Jeho mozek byl poškozen mozkovou mrtvicí.
His brain was...
Každý druhý snímek filmu byl poškozen.
Every second frame...
18/20
+
(horo)lezec
šplhoun, kariérista (hovor.)
climber [ˈklaɪmə]
jedn. číslo: climber, množ. číslo: climbers
Horolezec vylezl žulovou stěnu za méně než čtyři hodiny.
The climber scaled...
Rakouští horolezci se bez úspěchu pokoušeli vylézt na horu.
Austrian climbers attempted...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
Charles byl dobrý lezec, ale trochu lehkomyslný.
Charles was a...
Horolezci hleděli na impozantní vrchol a přemýšleli, zda se jim podaří dostat se na vrchol.
The mountain climbers...
19/20
+
třást se, chvět se
zemětřesení (hovor.)
quake [kweɪk]
jedn. číslo: quake, množ. číslo: quakes, přít. prostý: quake, 3. os. j. č.: quakes, průb. čas: quaking, prostý min.: quaked, příčestí min.: quaked
Zemětřesení udeřilo bez varování, a to i přes systém včasného varování, který zpravidla spustí výstražný signál předem.
The quake struck...
Zemětřesení dosáhlo síly 5,2 stupně Richterovy stupnice.
The quake reached...
20/20
+
kolébka
vidlice (telefonu)
(po)chovat, (u)kolébat
cradle [ˈkreɪdəl]
jedn. číslo: cradle, množ. číslo: cradles, přít. prostý: cradle, 3. os. j. č.: cradles, průb. čas: cradling, prostý min.: cradled, příčestí min.: cradled
Řecko bylo kolébkou západní civilizace.
Greece was the...
Sestra kývala kolébkou.
The nurse rocked...
Matka jemně kolébala své dítě v látkovém závěsném šátku.
The mother gently...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X