460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
184
185
186
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ohřívač, kamna, topítko
heater [ˈhiːtə]
jedn. číslo: heater, množ. číslo: heaters
Vypnuli jste topení?
Did you turn the heater off?
Ohřívač vody přestal fungovat včera večer.
The water heater...
2/20
+
voliči, voličstvo, elektorát
electorate [ɪˈlektərɪt]
jedn. číslo: electorate, množ. číslo: electorates
Jen asi čtvrtina voličů se obtěžovala jít volit.
Only about a quarter of the electorate bothered to vote.
Pan White má podporu téměř třetiny voličů.
Mr. White has...
3/20
+
hrozný, děsivý, úděsný, strašlivý
terrifying [ˈterɪˌfaɪɪŋ]
Následky mohou být opravdu děsivé.
The consequences can be truly terrifying.
Počet teroristických útoků vzrostl na děsivou míru.
The number of...
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
Strašidelný dům na pouti je známý svou děsivou výzdobou a strašidelnou atmosférou.
The haunted house...
4/20
+
postižení, vada
nevýhoda, znevýhodnění
znevýhodnit, handicapovat
handicap [ˈhændɪˌkæp]
jedn. číslo: handicap, množ. číslo: handicaps, přít. prostý: handicap, 3. os. j. č.: handicaps, průb. čas: handicapping, prostý min.: handicapped, příčestí min.: handicapped
Také znevýhodnili tento nově vznikající standard.
They also handicapped...
Lucy věděla, že její nedostatek vzdělání je velkou nevýhodou.
Lucy knew that...
5/20
+
špatně definovaný, neurčitý, nejasný
ill-defined [ɪl dɪˈfaɪnd]
To nám umožňuje poradit si i se špatně definovanými problémy.
It enables us...
Hranice byly nejasné a špatně definované.
The borders were...
6/20
+
falešný, podezřelý, padělaný, předstíraný
falzifikát
pokrytec, falešník
phony [ˈfəʊnɪ]
jedn. číslo: phony, množ. číslo: phoneys ((or phonie)), 2. stupeň: phonier, 3. stupeň: phoniest
V kyberprostoru je snadné vytvořit falešnou identitu.
It's easy to...
Řekl jí své jméno a telefon, obojí smyšlené.
He told her...
7/20
+
učeň, učnice, učedník
vzít do učení, dát do učení
apprentice [əˈprentɪs]
jedn. číslo: apprentice, množ. číslo: apprentices, přít. prostý: apprentice, 3. os. j. č.: apprentices, průb. čas: apprenticing, prostý min.: apprenticed, příčestí min.: apprenticed
Pracuje v kadeřnictví jako učnice.
She works in...
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
8/20
+
léze, postižení
lesion [ˈliːʒən]
jedn. číslo: lesion, množ. číslo: lesions
Mohou se objevit malé tmavé léze, které se mohou infikovat plísní.
Small dark lesions...
Netřeba dodávat, že kožní léze v této fázi jsou stále infekční.
Needless to say,...
9/20
+
rozluštit, objasnit, rozmotat (co)
rozpárat (se), rozplést (se)
rozpadat se (plán, manželství ap.)
unravel [ʌnˈrævəl]
přít. prostý: unravel, 3. os. j. č.: unravels, průb. čas: unraveling, prostý min.: unraveled, příčestí min.: unraveled
Ukázalo se, že je velmi obtížné objasnit rozpory v důkazech.
It has proved...
Odletěl jsem do Řecka, abych rozluštil záhadu jejího zmizení.
I flew to...
Jeho vláda se začala rozpadat kvůli bankovnímu skandálu.
His government began...
10/20
+
zmačkat, zmuchlat, rozdrtit
zhroutit se
crumple up [ˈkrʌmpəl ʌp]
přít. prostý: crumple up, 3. os. j. č.: crumples up, průb. čas: crumpling up, prostý min.: crumpled up, příčestí min.: crumpled up
Zmačkal papír a hodil ho do ohně.
He crumpled up...
Tento stroj dokáže zmačkat auto na malou kostku.
This machine can...
11/20
+
oční víčko
eyelid [ˈaɪˌlɪd]
jedn. číslo: eyelid, množ. číslo: eyelids
Nehnula ani brvou, když jí řekli, že přišla o práci.
She didn't bat...
Měl jsem tik pravého očního víčka.
I had a...
Několik týdnů byla v kómatu, když se jí najednou zachvělo oční víčko.
She'd been in a coma for weeks when all of a sudden she flickered an eyelid.
12/20
+
užívat si co, mít požitek, vychutnávat (si)
požitek, potěšení, radost
dochucovací směs, čalamáda
přitažlivost, přitažlivý rys
relish [ˈrelɪʃ]
jedn. číslo: relish, množ. číslo: relishes, přít. prostý: relish, 3. os. j. č.: relishes, průb. čas: relishing, prostý min.: relished, příčestí min.: relished
Nebude selíbit, že musí každý den dělat domácí práce.
She won't relish...
Pomalu a s chutí snědla svůj dort.
She ate her...
13/20
+
jedinečně, unikátně
výhradně
uniquely [juːˈniːklɪ]
Vymyslel jsem způsob, jak jedinečně kódovat každé slovo.
I devised a...
Každý počítač je jednoznačně určen sériovým číslem.
Each computer is...
14/20
+
výjimečně, mimořádně, neobyčejně
exceptionally [ɪkˈsepʃənəlɪ]
Loni jsme měli mimořádně mírnou zimu.
We had an...
Phil byl výjimečně bystré dítě.
Phil was an...
Máme také výjimečné štěstí, že se z roku 1715 dochovalo tak mnoho záznamů.
We are also...
15/20
+
nevratný, neobnovitelný
non-refundable [nɒn rɪˈfʌndəbəl]
Registrační poplatek je nevratný a musí být zaplacen při registraci.
The registration fee...
Platí se záloha 20 £, která je nevratná.
There is a...
16/20
+
máta (peprná), mátový (čaj ap.)
v perfektním stavu, jako nový, neopotřebovaný
mincovna, ražebna (mincí)
razit (mince ap.)
balík, hromada peněz (hovor.)
mint [mɪnt]
jedn. číslo: mint, množ. číslo: mints, přít. prostý: mint, 3. os. j. č.: mints, průb. čas: minting, prostý min.: minted, příčestí min.: minted
Ozdobte snítkou máty.
Decorate with a...
Měli jsme jehněčí s mátovou omáčkou.
We had lamb...
Razil vlastní stříbrné mince.
He minted his...
17/20
+
hladový
průb. čas slovesa hladovět
starving [ˈstɑːvɪŋ]
Hladový muž se vrhnul na jídlo.
The starving man...
Je hřích plýtvat jídlem, když lidé hladovějí.
It's a sin to waste food when people are starving.
Nové daně vyvolaly u hladovějících rolníků touhu vzbouřit se.
New taxes made...
18/20
+
chůva
starat se, opatrovat, pečovat
nanny [ˈnænɪ]
jedn. číslo: nanny, množ. číslo: nannies, přít. prostý: nanny, 3. os. j. č.: nannies, průb. čas: nannying, prostý min.: nannied, příčestí min.: nannied
Cítím se jako tvoje chůva.
I feel like...
Zlato, můžeš o to požádat chůvu.
Honey, you can...
19/20
+
kormidlo, kormidelní kolo
přilba, helma (zast.)
helm [helm]
jedn. číslo: helm, množ. číslo: helms
Jak mám kormidlovat, když nevím, kam letíme?
How can I...
Převezmi kormidlo, prosím.
Take the helm,...
20/20
+
zápal plic
pneumonia [njuːˈməʊnɪə]
jedn. číslo: pneumonia, množ. číslo: pneumonias
Rozvinul se u ní zápal plic, který způsobil její hospitalizaci.
She developed pneumonia...
Penicilin mu pomohl vyléčil se ze zápalu plic.
Penicillin cured him...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X