460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
185
186
187
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zemědělská půda
farmland [ˈfɑːmˌlænd]
jedn. číslo: farmland, množ. číslo: farmlands
Domnívám se, že se vyplatí investovat do zemědělské půdy.
I believe that it is worth investing in the farmland.
Hory se majestátně tyčí nad úrodnou citrusovou zemědělskou půdou.
The mountains tower majestically above fertile citrus farmland.
2/20
+
nosní dírka
nozdra
nostril [ˈnɒstrɪl]
jedn. číslo: nostril, množ. číslo: nostrils
Když smrkáš, drž jednu nosní dírku zmáčknutou a druhou vyfukuj sopel.
When you blow your nose, keep one nostril shut and blow the snot out the other.
Princezna nosila diamant v pravé nosní dírce.
The princess wore a diamond in her right nostril.
3/20
+
běžný, všední, na denním pořádku
otřepaná fráze, klišé
běžná věc, samozřejmost, běžný jev
commonplace [ˈkɒmənˌpleɪs]
jedn. číslo: commonplace, množ. číslo: commonplaces
Je slunce jen běžný nebeský objekt?
Is the sun just a commonplace celestial object?
Krádeže aut jsou v této části města na denním pořádku.
Car thefts are commonplace in this part of town.
Nastupují do zaměstnání v době, kdy je digitální komunikace běžnou záležitostí.
They've entered the workforce at a time when digital communication is commonplace.
4/20
+
thriller, napínavý film
thriller [ˈθrɪlə]
jedn. číslo: thriller, množ. číslo: thrillers
S filmu se vyklubal strhující thriller.
The film turned...
Filmoví kritici jsou thrillerem většinou nadšeni.
Film critics are...
5/20
+
na dlouhou dobu, dlouho
for a long time [fɔː ə lɒŋ taɪm]
Knihy zde byly dlouhou dobu před Harrym Potterem
The books were around for a long time before Harry Potter.
John se dlouhodobě trápí.
John has been troubled for a long time.
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Je tomu již dlouho, co pronikl do zločineckého prostředí.
He has been...
Upřednostňujeme ty, kteří s námi dlouho pracují.
We give preference...
6/20
+
chovat (v srdci)
opatrovat, střežit
vážit si, cenit si čeho, ctít
cherish [ˈtʃerɪʃ]
přít. prostý: cherish, 3. os. j. č.: cherishes, průb. čas: cherishing, prostý min.: cherished, příčestí min.: cherished
John byl muž, který si střežil své soukromí.
John was a...
Všem nám táhne na čtyřicítku, máme práci, kterou milujeme a přátelé, kterých si ceníme.
We're all in...
Chopte se toho, čeho si nejvíce vážíte, a držte se toho.
Seize that which...
7/20
+
registrace, zapsání, zápis
registration [ˌredʒɪˈstreɪʃən]
jedn. číslo: registration, množ. číslo: registrations
Uzávěrka registrace je 6. září.
The cut-off date...
Vedli silnou kampaň za povinnou registraci psů.
They have campaigned...
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
Registrační poplatek je nevratný a musí být zaplacen při registraci.
The registration fee...
8/20
+
antibiotika
antibiotic [ˌæntɪbaɪˈɒtɪk]
jedn. číslo: antibiotic, množ. číslo: antibiotics
Některé druhy antibiotik se používají k podpoře růstu hospodářských zvířat.
Some types of...
Během této antibiotické léčby pacient nepocítil žádnou úlevu od příznaků.
During this antibiotic...
Tento nový typ infekce je rezistentní vůči antibiotikům.
This new type...
Objev penicilinu byl předzvěstí vývoje moderních antibiotik.
The discovery of...
9/20
+
sériový (číslo ap.)
seriál, série (televizní ap.)
na pokračování, seriálový
mnohonásobný (vražda ap.)
serial [ˈsɪərɪəl]
jedn. číslo: serial, množ. číslo: serials
Kde je sériové číslo na mém kole?
Where is the...
Můžete přijímat a přenášet data přes sériový port.
You can receive and transmit data through the serial port.
Každý počítač je jednoznačně určen sériovým číslem.
Each computer is...
10/20
+
smýt, spláchnout
odnést, odplavit
wash away [wɒʃ əˈweɪ]
přít. prostý: wash away, 3. os. j. č.: washes away, průb. čas: washing away, prostý min.: washed away, příčestí min.: washed away
Vkročí a ponoří se do řeky Gangy, aby smyli své hříchy.
They step and...
Proud řeky byl dost silný na to, aby odplavil spadané větve.
The river's current...
Čas nemůže odplavit vzpomínky na naše společné zážitky.
Time cannot wash...
11/20
+
devatenáctý
nineteenth [ˌnaɪnˈtiːnθ]
Tato oblast byla osídlena Holanďany v devatenáctém století.
This region was...
Tento zvyk zanikl v devatenáctém století.
This custom died...
12/20
+
určený, stanovený, vytčený
jmenovaný, dosazený
min.čas a příč.min. slovesa označit, pojmenovat
designated [ˈdezɪɡneɪt]
Těmto zaměstnancům byla určena odpovědnost za vyhledávání nových talentovaných pracovníků.
These staff members...
Všichni musíme být vytrvalí, abychom dosáhli vytyčených cílů.
We all need...
13/20
+
osvěžující, příjemný
refreshing [rɪˈfreʃɪŋ]
Voda byla studená a báječně osvěžující.
The water was...
Nic není tak osvěžující jako citronový čaj.
There is nothing...
Šéfkuchař přidal do pokrmu trochu citronové kůry, aby mu dodal osvěžující chuť.
The chef added...
Můžete se podělit o svůj oblíbený recept na osvěžující avokádový koktejl?
Can you share...
14/20
+
všestranný, všestranně dovedný (člověk)
víceúčelový, univerzální (nástroj ap.)
versatile [ˈvɜːsəˌtaɪl]
Je to velmi všestranný mladý herec.
He's a very...
Sloní nos, nebo lépe řečeno chobot, je nejuniverzálnějším orgánem v říši zvířat.
The elephant's nose...
15/20
+
seznam úkolů
to-do list [təˈduː lɪst]
jedn. číslo: to-do list, množ. číslo: to-do lists
Každý den pracuji podle svého seznamu úkolů, přidávám položky a označuji úkoly, které jsou hotové.
Each day I...
Projdeme si vše z našeho seznamu úkolů a pak můžeme přidat další.
We check everything...
16/20
+
(jedno)ruční střelná zbraň, pistole
handgun [ˈhændˌgʌn]
jedn. číslo: handgun, množ. číslo: handguns
Začal sahat po pistoli.
He started to...
Neměl jsem v úmyslu použít pistoli.
I had no...
17/20
+
bačkora, trepka, pantofel
slipper [ˈslɪpə]
jedn. číslo: slipper, množ. číslo: slippers
Jsou to pohodlné pantofle, které se dají nosit celý den.
They are comfortable...
Vycvičil jsem mého psa, aby mi přinesl pantofle vždy, když přijdu domů.
I trained my...
Koupila si pár huňatých bačkor, aby jí zimě bylo teplo na nohy.
She bought a...
18/20
+
zaznamenaný, nahraný, zapsaný
min.čas a příč.min. slovesa zaznamenat, zapsat
recorded [rɪˈkɔːdəd]
Naštěstí je to všechno nahrané.
Fortunately, it's all...
Nahraná komunikace byla důležitá v mnoha právních sporech.
Recorded communication has...
19/20
+
provizorní, nouzový, prozatímní
provizorium, provizorní opatření, nouzovka
makeshift [ˈmeɪkˌʃɪft]
jedn. číslo: makeshift, množ. číslo: makeshifts
Uprchlíci žili dva měsíce v provizorních stanech.
The refugees had...
Veletržní pavilon se proměnil v provizorní nemocnici.
The trade fair...
Naše ponča jsme použili jako nouzové stany.
We used our...
20/20
+
pedál, šlapka, šlapátko
šlapat (do pedálů), jet na kole
pedal [ˈpedəl]
jedn. číslo: pedal, množ. číslo: pedals, přít. prostý: pedal, 3. os. j. č.: pedals, průb. čas: pedaling, prostý min.: pedaled, příčestí min.: pedaled
Pokud jste připraveni, můžete pozvolna stlačit akcelerační pedál.
When you're ready,...
Přesunutí mé nohy z plynového na brzdový pedál bylo bezděčnou reakcí.
Moving my foot from the gas to the brake pedal was an unconscious reaction.
Většinou se šicí stroje ovládají nožním pedálem.
Most sewing machines...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X