460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
186
187
188
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
malina
maliník
raspberry [ˈrɑːzbərɪ]
jedn. číslo: raspberry, množ. číslo: raspberries
Nikdy jsem neviděl bezzrnkový malinový džem.
I have never once seen seedless raspberry jam.
Získal první cenu za malinovou zmrzlinu.
He won first prize for his raspberry ice cream.
2/20
+
dunění, burácení
rachotit, burácet
kručet (v žaludku)
rumble [ˈrʌmbəl]
jedn. číslo: rumble, množ. číslo: rumbles, přít. prostý: rumble, 3. os. j. č.: rumbles, průb. čas: rumbling, prostý min.: rumbled, příčestí min.: rumbled
Při spuštění stroj zaburácel.
The machine rumbled as it started up.
V břiše jí kručelo hlady.
Her stomach rumbled with hunger.
3/20
+
droga, omamná látka (hovor.)
(na)dopovat, zdrogovat, dát drogu (hovor.)
hňup, pitomec, trouba (hovor.)
dope [dəʊp]
jedn. číslo: dope, množ. číslo: dopes, přít. prostý: dope, 3. os. j. č.: dopes, průb. čas: doping, prostý min.: doped, příčestí min.: doped
Nepomáhal jsem dávat drogy jezdcům.
I didn't help to dope riders.
Naznčil, že se domnívá, že někteří hráčí mohou dopovat.
He has hinted that he believes some players may be doping.
4/20
+
lehká nemoc, neduh, potíž (zdravotní)
ailment [ˈeɪlmənt]
jedn. číslo: ailment, množ. číslo: ailments
John si pořád stěžuje na nějaký zdravotní problém.
John is always...
Kvůli intenzivnímu stresu trpí žaludečními potížemi.
Because of intense...
Kouzelník vařil lektvary, které dokázaly léčit neduhy a posilovat schopnosti.
The wizard brewed...
5/20
+
zavedený, být uplatňován, platit
na místě, na místo, místo
in place [ɪn pleɪs]
Jak dlouho platí zákaz dovozu?
How long has...
Podobná legislativa je již zavedená ve Francii.
Similar legislation is...
Mateo nastoupil místo Luka.
Mateo came on...
6/20
+
vrak, trosky, zbytky (lodi, auta ap.)
wreckage [ˈrekɪdʒ]
jedn. číslo: wreckage, množ. číslo: wreckages
Vědci stále zkoumají trosky a dosud nedospěli k závěru.
Researchers are still...
Trosky pomalu odplouvaly pryč.
The wreckage slowly...
7/20
+
bulka, bochánek
drdol, uzel z vlasů
bun [bʌn]
jedn. číslo: bun, množ. číslo: buns
Byl jsem přistižen při krádeži pár bochánků.
I was caught...
Vlasy si svázala do drdolu.
She tied her...
Chloe si sepnula vlasy do drdolu.
Chloe did up...
8/20
+
setkat se, shledat se, sejít se (znovu)
opět (se) spojit, sjednotit (se)
reunite [ˌriːjuːˈnaɪt]
přít. prostý: reunite, 3. os. j. č.: reunites, průb. čas: reuniting, prostý min.: reunited, příčestí min.: reunited
Brzy se znovu setká s přáteli a rodinou.
She will soon...
Jednoho dne budete opět spolu.
You'll be reunited...
Jeho prvním úkolem bude znovu sjednotit armádu.
His first job...
9/20
+
atentátník, (úkladný) vrah
assassin [əˈsæsɪn]
jedn. číslo: assassin, množ. číslo: assassins
Nikdy bys nepodezříval chlapa, který takhle vypadá, že je atentátník.
You'd never suspect...
Najala si vraha, aby zlikvidovala svého konkurenta.
She hired an...
10/20
+
pomyslet si, myslet (na co), pohlížet
think of [θɪŋk ɒv]
přít. prostý: think of, 3. os. j. č.: thinks of, průb. čas: thinking of, prostý min.: thought of, příčestí min.: thought of
Usmívám se, jenom na to pomyslím.
Just thinking of...
Přemýšlíš, že půjdeš učit?
Have you thought...
Znechucuje mě, když si představím někoho, kdo ubližuje bezmocnému zvířeti.
It makes me...
Už jsem o ní nepřemýšlel jako o příteli.
I didn't think...
Rozhodli jsme se v souladu s názory opozice.
We made a...
11/20
+
věčný, (neu)stálý, trvalý
perennial [pəˈrenɪəl]
Trvalým problémem je rovněž znečištění ovzduší.
Air pollution is...
Mickey Mouse zůstává trvalým miláčkem.
Mickey Mouse remains...
Trvalkám může déle trvat, než se usadí v nové půdě, ale jakmile zakoření, určitě vydrží.
Perennial plants may...
12/20
+
polevit, ztišit se, zmírnit se (pocit, zvuk ap.)
sedat, (po)klesnout, klesat (půda, dům ap.)
opadnout, (po)klesnout (voda ap.)
subside [səbˈsaɪd]
přít. prostý: subside, 3. os. j. č.: subsides, průb. čas: subsiding, prostý min.: subsided, příčestí min.: subsided
Bolest během noci ustoupila.
The pain subsided...
Povodňová voda postupně opadla.
The flood waters...
13/20
+
mluvčí (organizace)
spokesperson [ˈspəʊksˌpɜːsən]
jedn. číslo: spokesperson, množ. číslo: spokespersons
Mluvčí odmítl komentovat zjevné selhání tajné vojenské vesmírné mise.
The spokesperson refused to comment on the apparent failure of a secret military space mission.
Řekl také novinářům, aby své otázky směřovali na našeho tiskového mluvčího.
He also told journalists to direct their questions to our spokesperson.
Nikdy jsem nezamýšlela být mluvčím za rovnost žen.
I've never set...
Mluvčí popřel zveřejněné prohlášení.
The spokesperson disowned...
Mluvčí společnosti se snažil zlehčovat dopad jejich výrobních procesů na životní prostředí.
The company spokesperson...
14/20
+
prchající, uprchlík
fugitive [ˈfjuːdʒɪtɪv]
jedn. číslo: fugitive, množ. číslo: fugitives
Předpokládá se, že uprchlík míří ke mexické hranici.
The fugitive is...
Nebezpečný uprchlík je podle všeho hledaný ve spojitosti se střelbou v obchodním domě.
A dangerous fugitive...
15/20
+
cylindr
top hat [tɒp hæt]
jedn. číslo: top hat, množ. číslo: top hats
Tento cylindr je pro formální příležitosti.
This top hat...
Cylindry se musí vrátit do módy.
Top hats need...
16/20
+
řemeslník, mistr
artisan [ˈɑːtɪˌzæn]
jedn. číslo: artisan, množ. číslo: artisans
Mistr sklář opracovává roztavené sklo a tvaruje ho do krásných váz.
The glassblower artisan...
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
17/20
+
soutěžící, závodník
contestant [kənˈtestənt]
jedn. číslo: contestant, množ. číslo: contestants
Každý soutěžící musí odpovědět na otázky na různá témata.
Each contestant has...
Pojďme zatleskat našim soutěžícím.
Let's give a...
Televizní reality show vyústila v dramatický rozhodující souboj mezi soutěžícími v závěrečném díle.
The reality TV...
18/20
+
(vy)rušení, vyrušování, obtěžování
narušení, narušování (soukromí ap.)
vniknutí, proniknutí (kam) (neoprávněné)
intrusion [ɪnˈtruːʒən]
jedn. číslo: intrusion, množ. číslo: intrusions
Opravdu mi vadilo, že se plete do našich rodinných záležitostí.
I really resented...
Žádám o vysvětlení vašeho hrubého narušení mého soukromí.
I demand an...
19/20
+
vegetarián, vegetariánský (hovor.)
zelenina (hl. AmE, hovor.)
veggies [ˈvedʒɪ]
Mývalové snědli všechnu zeleninu z naší zahrady.
The raccoons ate...
Snažte se zahnat hlad syrovou zeleninou a ovocem.
Try to satisfy...
20/20
+
prohýbat se, být prověšený, prověsit se
průvěs, průhyb
ochabovat, oslabovat (měna, zájem ap.)
pokles (cen ap.) (přechodný)
sag [sæg]
jedn. číslo: sag, množ. číslo: sags, přít. prostý: sag, 3. os. j. č.: sags, průb. čas: sagging, prostý min.: sagged, příčestí min.: sagged
Když jsme šli po prkně nad potokem, tak se prohnulo.
The plank over...
Náš příjem poklesl.
Our income has...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X