390+  lekcí
16 000+  vět
7 900+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
186
187
188
190
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
droga, omamná látka (hovor.)
(na)dopovat, zdrogovat, dát drogu (hovor.)
hňup, pitomec, trouba (hovor.)
dope [dəʊp]
j.č.: dope, mn.č.: dopes, přít.: dope, 3.os.: dopes, průb.: doping, min.pr.: doped, příč.min.: doped
Nepomáhal jsem dávat drogy jezdcům.
I didn't help to dope riders.
Naznčil, že se domnívá, že někteří hráčí mohou dopovat.
He has hinted that he believes some players may be doping.
2/20
+
na dlouhou dobu, dlouho
for a long time [fɔː ə lɒŋ taɪm]
Knihy zde byly dlouhou dobu před Harrym Potterem
The books were around for a long time before Harry Potter.
John se dlouhodobě trápí.
John has been troubled for a long time.
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Je tomu již dlouho, co pronikl do zločineckého prostředí.
He has been...
Upřednostňujeme ty, kteří s námi dlouho pracují.
We give preference...
3/20
+
lehká nemoc, neduh, potíž (zdravotní)
ailment [ˈeɪlmənt]
j.č.: ailment, mn.č.: ailments
John si pořád stěžuje na nějaký zdravotní problém.
John is always complaining of some ailment.
Kvůli intenzivnímu stresu trpí žaludečními potížemi.
Because of intense stress, they suffer from stomach ailments.
4/20
+
vrak, trosky, zbytky (lodi, auta ap.)
wreckage [ˈrekɪdʒ]
j.č.: wreckage, mn.č.: wreckages
Vědci stále zkoumají trosky a dosud nedospěli k závěru.
Researchers are still...
Trosky pomalu odplouvaly pryč.
The wreckage slowly...
5/20
+
bulka, bochánek
drdol, uzel z vlasů
bun [bʌn]
j.č.: bun, mn.č.: buns
Byl jsem přistižen při krádeži pár bochánků.
I was caught...
Vlasy si svázala do drdolu.
She tied her...
6/20
+
setkat se, shledat se, sejít se (znovu)
opět (se) spojit, sjednotit (se)
reunite [ˌriːjuːˈnaɪt]
přít.: reunite, 3.os.: reunites, průb.: reuniting, min.pr.: reunited, příč.min.: reunited
Brzy se znovu setká s přáteli a rodinou.
She will soon...
Jednoho dne budete opět spolu.
You'll be reunited...
Jeho prvním úkolem bude znovu sjednotit armádu.
His first job...
7/20
+
atentátník, (úkladný) vrah
assassin [əˈsæsɪn]
j.č.: assassin, mn.č.: assassins
Nikdy bys nepodezříval chlapa, který takhle vypadá, že je atentátník.
You'd never suspect...
Najala si vraha, aby zlikvidovala svého konkurenta.
She hired an...
8/20
+
věčný, (neu)stálý, trvalý
perennial [pəˈrenɪəl]
Trvalým problémem je rovněž znečištění ovzduší.
Air pollution is...
Mickey Mouse zůstává trvalým miláčkem.
Mickey Mouse remains...
Trvalkám může déle trvat, než se usadí v nové půdě, ale jakmile zakoření, určitě vydrží.
Perennial plants may...
9/20
+
polevit, ztišit se, zmírnit se (pocit, zvuk ap.)
sedat, (po)klesnout, klesat (půda, dům ap.)
opadnout, (po)klesnout (voda ap.)
subside [səbˈsaɪd]
přít.: subside, 3.os.: subsides, průb.: subsiding, min.pr.: subsided, příč.min.: subsided
Bolest během noci ustoupila.
The pain subsided...
Povodňová voda postupně opadla.
The flood waters...
10/20
+
mluvčí (organizace)
spokesperson [ˈspəʊksˌpɜːsən]
j.č.: spokesperson, mn.č.: spokespersons
Mluvčí odmítl komentovat zjevné selhání tajné vojenské vesmírné mise.
The spokesperson refused to comment on the apparent failure of a secret military space mission.
Řekl také novinářům, aby své otázky směřovali na našeho tiskového mluvčího.
He also told journalists to direct their questions to our spokesperson.
Nikdy jsem nezamýšlela být mluvčím za rovnost žen.
I've never set...
Mluvčí popřel zveřejněné prohlášení.
The spokesperson disowned...
11/20
+
prchající, uprchlík
fugitive [ˈfjuːdʒɪtɪv]
j.č.: fugitive, mn.č.: fugitives
Předpokládá se, že uprchlík míří ke mexické hranici.
The fugitive is...
Nebezpečný uprchlík je podle všeho hledaný ve spojitosti se střelbou v obchodním domě.
A dangerous fugitive...
12/20
+
řemeslník
artisan [ˈɑːtɪˌzæn]
j.č.: artisan, mn.č.: artisans
Zkušený řemeslník předá všechny řemeslné zkušenosti učňům.
An experienced artisan...
Je to otrava mít řemeslníky v domě celý den.
It's nuisance to...
13/20
+
soutěžící, závodník
contestant [kənˈtestənt]
j.č.: contestant, mn.č.: contestants
Každý soutěžící musí odpovědět na otázky na různá témata.
Each contestant has...
Pojďme zatleskat našim soutěžícím.
Let's give a...
14/20
+
(vy)rušení, vyrušování, obtěžování
narušení, narušování (soukromí ap.)
vniknutí, proniknutí (kam) (neoprávněné)
intrusion [ɪnˈtruːʒən]
j.č.: intrusion, mn.č.: intrusions
Opravdu mi vadilo, že se plete do našich rodinných záležitostí.
I really resented...
Žádám o vysvětlení vašeho hrubého narušení mého soukromí.
I demand an...
15/20
+
vegetarián, vegetariánský (hovor.)
zelenina (hl. AmE, hovor.)
veggies [ˈvedʒɪ]
Mývalové snědli všechnu zeleninu z naší zahrady.
The raccoons ate...
Snažte se zahnat hlad syrovou zeleninou a ovocem.
Try to satisfy...
16/20
+
prohýbat se, být prověšený, prověsit se
průvěs, průhyb
ochabovat, oslabovat (měna, zájem ap.)
pokles (cen ap.) (přechodný)
sag [sæg]
j.č.: sag, mn.č.: sags, přít.: sag, 3.os.: sags, průb.: sagging, min.pr.: sagged, příč.min.: sagged
Když jsme šli po prkně nad potokem, tak se prohnulo.
The plank over...
Náš příjem poklesl.
Our income has...
17/20
+
obrněný (vozidlo) (AmE)
armored [ˈɑːməd]
Chtěli vyrobit nějaký typ ozbrojeného a obrněného vozidla, které by mohlo chránit pěchotu.
They wanted to...
Jezdil obrněným vagónem.
He drove an...
18/20
+
otevřený, přímý (chování ap.)
otevřeně, přímo, na rovinu(sdělit ap.)
naprostý, úplný
úplně, nepokrytě, naprosto
outright [aʊtˈraɪt]
Řekla jsem mu na rovinu, co si myslím o jeho chování.
I told him...
Nemohla si pomoci a nepokrytě se začla smát.
She couldn't help...
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to...
19/20
+
ohnutý
náklonnost. sklony
min.pr. a příč.min. od ohnout se, sehnout se
bent [bent]
Na obzoru byl osamělý ohnutý strom.
There was a...
James spustil ohnutý špendlík přivázaný ke kousku provázku.
James lowered a...
20/20
+
nekonečně
donekonečna, neustále
endlessly [ˈendləslɪ]
Dorothy neustále klábosila o svém manželovi.
Dorothy tattled endlessly...
Nancy měla s dětmi nekonečnou trpělivost.
Nancy was endlessly...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X