440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
187
188
189
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
obrněný (vozidlo) (AmE)
armored [ˈɑːməd]
Chtěli vyrobit nějaký typ ozbrojeného a obrněného vozidla, které by mohlo chránit pěchotu.
They wanted to build some kind of armed and armored vehicle that could protect infantry.
Jezdil obrněným vagónem.
He drove an...
2/20
+
otevřený, přímý (chování ap.)
otevřeně, přímo, na rovinu(sdělit ap.)
naprostý, úplný
úplně, nepokrytě, naprosto
outright [aʊtˈraɪt]
Řekla jsem mu na rovinu, co si myslím o jeho chování.
I told him outright what I thought of his behaviour.
Nemohla si pomoci a nepokrytě se začla smát.
She couldn't help herself and she started laughing outright.
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to give the companies a telling off instead of banning them outright.
3/20
+
ohnutý
náklonnost, sklony
min.pr. a příč.min. slovesa ohnout se, sehnout se
bent [bent]
Na obzoru byl osamělý ohnutý strom.
There was a lonely, bent tree on the horizon.
James spustil ohnutý špendlík přivázaný ke kousku provázku.
James lowered a bent pin attached to a piece of string.
4/20
+
nekonečně
donekonečna, neustále
endlessly [ˈendləslɪ]
Dorothy neustále klábosila o svém manželovi.
Dorothy tattled endlessly...
Nancy měla s dětmi nekonečnou trpělivost.
Nancy was endlessly...
5/20
+
vědomí sama sebe, sebeuvědomění
self-awareness [self əˈweənəs]
jedn. číslo: self-awareness, množ. číslo: -
Často se zdá, jakoby si nebyl vědom, že si způsobil většinu svých potíží sám.
It often seems...
Znám sám sebe natolik, abych věděl, že se nezměním.
I'm self-aware enough...
6/20
+
zploštit (se), zplacatit (se) (nerovnosti ap.)
vyrovnat, srovnat, uhladit, uválcovat (povrch ap.)
flatten [ˈflætən]
přít. prostý: flatten, 3. os. j. č.: flattens, průb. čas: flattening, prostý min.: flattened, příčestí min.: flattened
Z těsta uválujte kuličky a trochu je zploštíte.
Roll the dough...
Margaret řekla, že kdyby použila přilbu, mohla by mít zplihlý účes.
Margaret said that...
Dělníci použili silniční válec k vyrovnání asfaltu.
Workers used a...
7/20
+
skvrna, šmouha (mastná)
umazat, ušpinit, zamastit
potřít, pomazat, namazat (olejem)
pomluva, pomluvit, očernit
pomlovačný
smear [smɪə]
jedn. číslo: smear, množ. číslo: smears, přít. prostý: smear, 3. os. j. č.: smears, průb. čas: smearing, prostý min.: smeared, příčestí min.: smeared
Máš šmouhu na košili.
There's a smear...
Stal se obětí pomlouvačné kampaně.
He was a...
Na bradě měl šmouhu od omáčky.
There was a...
8/20
+
represe, útisk, utlačování, potlačování
repression [rɪˈpreʃən]
jedn. číslo: repression, množ. číslo: repressions
Mlčky schvaloval represe vůči opozičním stranám.
He was tacitly...
Následovaly měsíce výslechů, mučení a represí.
There were months...
9/20
+
kvíz, vědomostní soutěž
vyptávat se, dát test
quiz [kwɪz]
jedn. číslo: quiz, množ. číslo: quizzes, přít. prostý: quiz, 3. os. j. č.: quizzes, průb. čas: quizzing, prostý min.: quizzed, příčestí min.: quizzed
Vytvořili jsme kvíz, který vám pomůže určit, které interpunkční znaménko je nejvhodnější.
We created a...
Kvízy a debaty jsou podstatné součástí školních osnov.
Quizzes and debates...
10/20
+
splnit (se), vyplnit (se)
come true [kʌm truː]
přít. prostý: come true, 3. os. j. č.: comes true, průb. čas: coming true, prostý min.: came true, příčestí min.: come true
Nakonec se to splnilo.
It finally came...
Věř a tvé sny se vyplní.
Keep believing and...
Zdá se, že se předpověď splnila.
The prediction seems...
Všechno, co jsi řekl, se do puntíku splnilo.
All that you've...
Pobyt v luxusním podkrovním apartmá s panoramatickým výhledem byl splněným snem.
Staying in a luxury penthouse suite with panoramic views was a dream come true.
11/20
+
nárazník, tlumicí prvek
vyrovnávací paměť
zarážedlo
rezerva
buffer [ˈbʌfə]
jedn. číslo: buffer, množ. číslo: buffers
Nechci být nárazníkem mezi tebou a jí.
I don't want...
Počítač ukládá data do vyrovnávací paměti, dokud je tiskárna nepřijme.
The computer stores...
Vytvořili jsme vyrovnávací paměť, abychom zpomalili přenos informací.
We created a...
12/20
+
krásný, nádherný
příjemný (prostředí ap.), rozkošný
delightful [dɪˈlaɪtfəl]
Mýdlové bubliny jsou zábavnou hračkou a vytvářejí příjemnou atmosféru pro děti i dospělé.
The soap bubbles...
Je to nádherné místo, kde můžete popíjet nóbl kávu a číst noviny.
It is delightful...
Staré město je pro turisty nádherné bludiště.
The old city is a delightful maze for tourists.
13/20
+
nezměněný, (stále) stejný
unchanged [ʌnˈtʃeɪndʒd]
V zásadě situace zůstala stále stejná.
Fundamentally the situation...
Po mnoho let se ceny prakticky nezměnily.
For many years...
14/20
+
otrava, nepříjemnost
nepřístojnost, nepřípustné jednání
nuisance [ˈnjuːsəns]
jedn. číslo: nuisance, množ. číslo: nuisances
Je to otrava mít řemeslníky v domě celý den.
It's a nuisance...
Přestaň si sám dělat problémy!
Stop making a...
Přiliš velký hluk způsobuje rušení veřejného pořádku.
Too much noise...
15/20
+
nenásilný
non-violent [nɒnˈvaɪələnt]
Satyagraha je nenásilný kolektivní čin.
Satyagraha is a...
Gándhí byl zastánce nenásilného protestu.
Gandhi was a...
Pan Nelson je otevřený pacifista a propagátor nenásilného zvládání konfliktů.
Mr. Nelson is...
16/20
+
mateřské znamínko
krtek (zool.)
mol (jednotka látkového množství)
mole [məʊl]
jedn. číslo: mole, množ. číslo: moles
Na tváři měla malé mateřské znaménko.
She had a...
Krtek nachází potravu pouze čichem.
A mole finds...
17/20
+
úbočí, svah, stráň
hillside [ˈhɪlˌsaɪd]
jedn. číslo: hillside, množ. číslo: hillsides
Láva ze sopky stékala po svahu.
Lava from the...
Prudké deště způsobily silnou erozi svahu.
Heavy rains caused...
18/20
+
skrytý, skrývaný, tajný (form.)
houští, houština
covert [ˈkʌvət]
jedn. číslo: covert, množ. číslo: coverts
Proti teroristům jsou přijímána veškerá opatření, otevřená i skrytá.
Every measure, both...
Několik měsíců prováděli skryté sledování budovy.
They carried out...
19/20
+
začátečník, nováček
beginner [bɪˈgɪnə]
jedn. číslo: beginner, množ. číslo: beginners
Na začátečníka to není špatné.
It is not bad for a beginner.
Nebuď na něj moc přísný, je stále začátečník.
Go easy on...
Jsem s ním trpělivý, protože je začátečník.
I am patient...
Pro začátečníka to může být zpočátku trochu matoucí.
It can be...
Každý pokročilý instruktor jógy byl kdysi začátečník.
Every advanced yoga...
20/20
+
zoufale, horečně, zběsile
frantically [ˈfræntɪkəlɪ]
Zoufale jsme se snažili zachránit jí život.
We have been...
Novináři horečně zkoumali jeho minulost.
Journalists were frantically...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X