390+  lekcí
16 000+  vět
7 900+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
187
188
189
190
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zploštit (se), zplacatit (se) (nerovnosti ap.)
vyrovnat, srovnat, uhladit, uválcovat (povrch ap.)
flatten [ˈflætən]
přít.: flatten, 3.os.: flattens, průb.: flattening, min.pr.: flattened, příč.min.: flattened
Z těsta uválujte kuličky a trochu je zploštíte.
Roll the dough into balls and flatten slightly.
Margaret řekla, že kdyby použila přilbu, mohla by mít zplihlý účes.
Margaret said that the crash helmet would flatten her hair-do.
Dělníci použili silniční válec k vyrovnání asfaltu.
Workers used a...
2/20
+
skvrna, šmouha (mastná)
umazat, ušpinit, zamastit
potřít, pomazat, namazat (olejem)
pomluva, pomluvit, očernit
pomlovačný
smear [smɪə]
j.č.: smear, mn.č.: smears, přít.: smear, 3.os.: smears, průb.: smearing, min.pr.: smeared, příč.min.: smeared
Máš šmouhu na košili.
There's a smear on your shirt.
Stal se obětí pomlouvačné kampaně.
He was a victim of a smear campaign.
3/20
+
represe, útisk, utlačování, potlačování
repression [rɪˈpreʃən]
j.č.: repression, mn.č.: repressions
Mlčky schvaloval represe vůči opozičním stranám.
He tacitly was sanctioning repression against the opposition parties.
Následovaly měsíce výslechů, mučení a represí.
There were months of interrogations, torture, and repression.
4/20
+
kvíz, vědomostní soutěž
vyptávat se, dát test
quiz [kwɪz]
j.č.: quiz, mn.č.: quizzes, přít.: quiz, 3.os.: quizzes, průb.: quizzing, min.pr.: quizzed, příč.min.: quizzed
Vytvořili jsme kvíz, který vám pomůže určit, které interpunkční znaménko je nejvhodnější.
We created a...
Kvízy a debaty jsou podstatné součástí školních osnov.
Quizzes and debates...
5/20
+
nárazník, tlumicí prvek
vyrovnávací paměť
zarážedlo
rezerva
buffer [ˈbʌfə]
j.č.: buffer, mn.č.: buffers
Nechci dělat nárazník mezi tebou a jí.
I don't want...
Počítač ukládá data do vyrovnávací paměti, dokud je tiskárna nepřijme.
The computer stores...
Vytvořte si nějakou rezervu, kterou můžete použít v případě potřeby.
Create a buffer...
6/20
+
krásný, nádherný
příjemný (prostředí ap.), rozkošný
delightful [dɪˈlaɪtfəl]
Mýdlové bubliny jsou zábavnou hračkou a vytvářejí příjemnou atmosféru pro děti i dospělé.
The soap bubbles...
Je to nádherné místo, kde můžete popíjet nóbl kávu a číst noviny.
It is delightful...
Staré město je pro turisty nádherné bludiště.
The old city is a delightful maze for tourists.
7/20
+
nezměněný, (stále) stejný
unchanged [ʌnˈtʃeɪndʒd]
V zásadě situace zůstala stále stejná.
Fundamentally the situation...
Po mnoho let se ceny prakticky nezměnily.
For many years...
8/20
+
otrava, nepříjemnost
nepřístojnost, nepřípustné jednání
nuisance [ˈnjuːsəns]
j.č.: nuisance, mn.č.: nuisances
Je to otrava mít řemeslníky v domě celý den.
It's nuisance to...
Přestaň si sám dělat problémy!
Stop making a...
Přiliš velký hluk způsobuje rušení veřejného pořádku.
Too much noise...
9/20
+
mateřské znamínko
krtek (zool.)
mol (jednotka látkového množství)
mole [məʊl]
j.č.: mole, mn.č.: moles
Na tváři měla malé mateřské znaménko.
She had a...
Krtek nachází potravu pouze čichem.
A mole finds...
10/20
+
úbočí, svah, stráň
hillside [ˈhɪlˌsaɪd]
j.č.: hillside, mn.č.: hillsides
Láva ze sopky stékala po svahu.
Lava from the...
Prudké deště způsobily silnou erozi svahu.
Heavy rains caused...
11/20
+
skrytý, skrývaný, tajný (form.)
houští, houština
covert [ˈkʌvət]
j.č.: covert, mn.č.: coverts
Proti teroristům jsou přijímána veškerá opatření, otevřená i skrytá.
Every measure, both...
Několik měsíců prováděli skryté sledování budovy.
They carried out...
12/20
+
začátečník, nováček
beginner [bɪˈgɪnə]
j.č.: beginner, mn.č.: beginners
Na začátečníka to není špatné.
It is not bad for a beginner.
Nebuď na něj moc přísný, je stále začátečník.
Go easy on...
Jsem s ním trpělivý, protože je začátečník.
I am patient...
Pro začátečníka to může být zpočátku trochu matoucí.
It can be...
Každý pokročilý instruktor jógy byl kdysi začátečník.
Every advanced yoga...
13/20
+
zoufale, horečně, zběsile
frantically [ˈfræntɪkəlɪ]
Zoufale jsme se snažili zachránit jí život.
We have been...
Novináři horečně zkoumali jeho minulost.
Journalists were frantically...
14/20
+
sortiment, škála, kolekce (podobných věcí)
(roz)třídění
assortment [əˈsɔːtmənt]
j.č.: assortment, mn.č.: assortments
Produkty, které nejsou v našem sortimentu, lze opatřit zvláštní objednávkou.
Products that are...
Muzeum obsahuje kolekci místních exponátů ze všech epoch.
The museum contains...
15/20
+
nerealistický, nereálný
unrealistic [ˌʌnrɪəˈlɪstɪk]
Je nereálné očekávat, že tyto změny proběhnou přes noc.
It is unrealistic...
Mnoho ekonomů považuje plnou zaměstnanost za nereálný cíl.
Many economists consider...
16/20
+
závěs, pant (dveřní)
záviset, záležet (na čem)
hinge [hɪndʒ]
j.č.: hinge, mn.č.: hinges, přít.: hinge, 3.os.: hinges, průb.: hinging, min.pr.: hinged, příč.min.: hinged
Ale budoucnost nezávisí na mém přání.
But the future...
Pant dveří je ohnutý.
The door hinge...
Můj život závisel na jeho mlčení.
My life hinged...
17/20
+
(z)opakovat (form., publ.)
reiterate [riːˈɪtəˌreɪt]
přít.: reiterate, 3.os.: reiterates, průb.: reiterating, min.pr.: reiterated, příč.min.: reiterated
Vláda zopakovala, že nová dohoda nebude dohodnuta.
The government reiterated...
Zopakovali jsme jim naše odmítnutí navrhovaného kompromisu.
We have reiterated...
18/20
+
kaštan (strom, plod)
kaštanový
chestnut [ˈtʃesˌnʌt]
j.č.: chestnut, mn.č.: chestnuts
Staré kaštany jsme museli pokácet, protože chytly plíseň.
We had to...
Sandra odhodila hřívu kaštanových vlasů.
Sandra tossed back...
19/20
+
rozumný, prozíravý, opatrný
prudent [ˈpruːdənt]
Vždy je rozumné začít s jakýmkoli cvičebním programem zpočátku postupně.
It is always...
Mohlo by být prozíravější získat druhý názor, než budete pokračovat.
It might be...
20/20
+
nedovolený, nezákonný, zakázaný
illicit [ɪˈlɪsɪt]
Byli stíháni za nedovolený prodej lihovin.
They were prosecuted...
Máme záznam jeho prvního zadržení za nedovolené držení zbraní.
We have a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X