460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
188
189
190
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
sortiment, škála, kolekce (podobných věcí)
(roz)třídění
assortment [əˈsɔːtmənt]
jedn. číslo: assortment, množ. číslo: assortments
Produkty, které nejsou v našem sortimentu, lze opatřit zvláštní objednávkou.
Products that are not in our assortment may be obtained by special order.
Muzeum obsahuje kolekci místních exponátů ze všech epoch.
The museum contains an assortment of local exhibits from all eras.
2/20
+
nerealistický, nereálný
unrealistic [ˌʌnrɪəˈlɪstɪk]
Je nereálné očekávat, že tyto změny proběhnou přes noc.
It is unrealistic to expect these changes to happen overnight.
Mnoho ekonomů považuje plnou zaměstnanost za nereálný cíl.
Many economists consider full employment an unrealistic goal.
3/20
+
závěs, pant (dveřní)
záviset, záležet (na čem)
hinge [hɪndʒ]
jedn. číslo: hinge, množ. číslo: hinges, přít. prostý: hinge, 3. os. j. č.: hinges, průb. čas: hinging, prostý min.: hinged, příčestí min.: hinged
Ale budoucnost nezávisí na mém přání.
But the future doesn't hinge on my wish.
Pant dveří je ohnutý.
The door hinge is bent.
Můj život závisel na jeho mlčení.
My life hinged on his silence.
4/20
+
(z)opakovat (form., publ.)
reiterate [riːˈɪtəˌreɪt]
přít. prostý: reiterate, 3. os. j. č.: reiterates, průb. čas: reiterating, prostý min.: reiterated, příčestí min.: reiterated
Vláda zopakovala, že nová dohoda nebude uzavřena.
The government reiterated...
Zopakovali jsme jim naše odmítnutí navrhovaného kompromisu.
We have reiterated...
5/20
+
protitlak
podtlak
negative pressure [ˈnegətɪv ˈpreʃə]
jedn. číslo: negative pressure, množ. číslo: negative pressures
Je potřeba opravit ventily pro ovládání přetlaku a podtlaku.
Valves for controlling...
Podtlakový pojistný ventil zabraňuje poškození konstrukce letadla.
The negative pressure...
6/20
+
kaštan (strom, plod)
kaštanový
chestnut [ˈtʃesˌnʌt]
jedn. číslo: chestnut, množ. číslo: chestnuts
Staré kaštany jsme museli pokácet, protože chytly plíseň.
We had to...
Sandra odhodila hřívu kaštanových vlasů.
Sandra tossed back...
7/20
+
rozumný, prozíravý, opatrný
prudent [ˈpruːdənt]
Vždy je rozumné začít s jakýmkoli cvičebním programem zpočátku postupně.
It is always...
Mohlo by být prozíravější získat druhý názor, než budete pokračovat.
It might be...
8/20
+
nedovolený, nezákonný, zakázaný
illicit [ɪˈlɪsɪt]
Byli stíháni za nedovolený prodej lihovin.
They were prosecuted...
Máme záznam jeho prvního zadržení za nedovolené držení zbraní.
We have a...
9/20
+
klišé, oblíbená fráze
cliche [ˈkliːʃeɪ]
jedn. číslo: cliche, množ. číslo: cliches
Nevěděl jsem, že to je klišé.
I did not...
Jeho článek je plný klišé.
His article is...
10/20
+
začít, založit, rozjet (obchod)
spustit
start up [stɑːt ʌp]
přít. prostý: start up, 3. os. j. č.: starts up, průb. čas: starting up, prostý min.: started up, příčestí min.: started up
Timothy založil vlastní kapelu.
Timothy started up...
Před dvěma lety založila vlastní zahradnictví.
She started up...
Při spuštění stroj zaburácel.
The machine rumbled as it started up.
11/20
+
múza
přemítat, hloubat, přemýšlet, uvažovat
muse [mjuːz]
jedn. číslo: muse, množ. číslo: muses, přít. prostý: muse, 3. os. j. č.: muses, průb. čas: musing, prostý min.: mused, příčestí min.: mused
Jeho múza ho opustila a on už nemohl psát.
His muse had...
Účastníci museli o jeho prohlášeních přemýšlet.
The participants had...
Je zbytečné přemítat o minulých chybách.
It is useless...
12/20
+
dlouhověkost (form.)
longevity [lɒnˈdʒevɪtɪ]
jedn. číslo: longevity, množ. číslo: longevities
Od té doby se stal něco jako odborníkem na dlouhověkost a zdraví.
Since then, he...
Čemu vděčíte za svou dlouhověkost?
To what do...
13/20
+
omráčený, ohromený, šokovaný
stunned [ˈstʌnd]
Byli jsem šokováni gólem v poslední minutě.
We were stunned...
Tato kniha mě šokovala tím, že byla napsána podle skutečných událostí.
This book stunned me because it was based on real events.
Senzační nález starověkých artefaktů ohromil archeology.
The sensational discovery of ancient artifacts stunned archaeologists.
14/20
+
nafouknout, nahustit (míč ap.)
zvýšit, přerůst, vyšroubovat, vyhnat nahoru
zveličit, nafouknout (fakta ap.)
inflate [ɪnˈfleɪt]
přít. prostý: inflate, 3. os. j. č.: inflates, průb. čas: inflating, prostý min.: inflated, příčestí min.: inflated
Balónky byly nafouknuté héliem.
The balloons were...
Finanční krize rychle přerostla v celostátní hospodářskou krizi.
The financial crisis...
Nepodařilo se mně nafouknout záchranou vestu.
I failed to...
15/20
+
v minulosti
in the past [ɪn ðə pɑːst]
Ale to všechno je minulost.
But all that...
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Nezáleží na tom, jak moc jste v minulosti trpěli, uvědomte si, že žijete nyní.
No matter how...
V minulosti jsem oponoval Ryanovi a můžu mu oponovat i v budoucnu.
I have opposed...
Již v minulosti jsme vysvětlovali kvality pana Nelsona.
We shed light...
16/20
+
vegetarián, vegetariánský (hovor.)
veggie [ˈvedʒɪ]
jedn. číslo: veggie, množ. číslo: veggies
Představili jsme novou vegetariánskou řadu pomazánek a paštik.
We have introduced...
Ke každému jídlu máme vegetariánský burger.
We have a...
17/20
+
věčný, (neu)stálý, neutuchající
perpetual [pəˈpetjʊəl]
Zdá se, že nic nezmírní jeho neutuchající nadšení.
Nothing seems to...
Žili v neustálém strachu z odhalení a zatčení.
They lived in...
18/20
+
provinění, přečin, přestupek, delikt
wrongdoing [ˈrɒŋˌduːɪŋ]
jedn. číslo: wrongdoing, množ. číslo: wrongdoings
Obě společnosti popírají jakékoli provinění nebo porušení zákona.
Both companies deny...
Důrazně popírá jakýkoliv přestupek.
He strongly denies...
19/20
+
přední místo, čelo
popředí (zájmu ap.)
forefront [ˈfɔːˌfrʌnt]
jedn. číslo: forefront, množ. číslo: forefronts
Naše společnost byla vždy na čele vývoje nových technologií.
Our company has...
EU stojí v popředí mezinárodního úsilí zaměřeného na boj proti klimatickým změnám.
The EU is...
20/20
+
holý, pustý, vyprahlý (krajina ap.)
neúrodný (země, kraj ap.)
nepřínosný, neplodný, neproduktivní (život ap.)
barren [ˈbærən]
Je to pustá skála!
It's a barren...
Kdyby to tak pokračovalo, byla by tu naprosto vyprahlá krajina.
If this continued,...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X