460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
189
190
191
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
jednotný (názorově ap.)
jednomyslný, jednohlasný (rozhodnutí ap.)
unanimous [juːˈnænɪməs]
Porota dospěla k jednomyslnému verdiktu "nevinen".
The jury reached a unanimous verdict of "not guilty".
Návrh byl přijat jednomyslně.
The proposal was accepted with unanimous approval.
2/20
+
hamburger (zkr.), karbanátek
burger [ˈbɜːgə]
jedn. číslo: burger, množ. číslo: burgers
Vezmu si s sebou burger a hranolky, prosím.
I'll have a burger and fries to go, please.
Zhltala svůj burger.
She inhaled her burger.
Ke každému jídlu máme vegetariánský burger.
We have a...
3/20
+
v zásadě, v podstatě
fundamentally [ˌfʌndəˈmentəlɪ]
Vidí to jako v podstatě nevinnou tradici.
They see it...
V zásadě situace zůstala stále stejná.
Fundamentally the situation...
4/20
+
azyl (pro uprchlíky)
útočiště, úkryt, útulek
asylum [əˈsaɪləm]
jedn. číslo: asylum, množ. číslo: asylums
Byl mi udělen azyl.
I was granted...
Jeden rok poté, co vám byl udělen status azylu, jste oprávněn požádat o trvalý pobyt.
You are eligible to apply for permanent residence one year after you were granted asylum status.
5/20
+
ještě více
nečekaně silně, mimořádně intenzivně
s vervou
with a vengeance [wɪθ ə ˈvendʒəns]
Všechno, co jsi řekl, se do puntíku splnilo.
All that you've...
Chloe se s vervou pustila do práce.
Chloe set to...
Začalo opět velmi silně pršet,
It began to...
6/20
+
vědátor, chytrolín
exot, magor (slang.)
nerd [nɜːd]
jedn. číslo: nerd, množ. číslo: nerds
Díky za připomenutí, chytrolíne.
Thanks for reminding...
William byl na střední škole takový vědátor.
William was such...
7/20
+
pražená kukuřice, popcorn
popcorn [ˈpɒpˌkɔːn]
jedn. číslo: popcorn, množ. číslo: popcorns
Rád jím popcorn, když se dívám na televizi.
I like to...
Opražte ořechy a vložte do misky s popcornem.
Roast nuts and...
8/20
+
očekávaný, předpokládaný
min.pr. a příč.min. slovesa předvídat, očekávat
anticipated [ænˈtɪsɪˌpeɪtɪd]
Předpokládaný termín dokončení projektu je březen 2025.
The anticipated completion...
Očekávaná inflace je nižší než minulý měsíc.
The anticipated inflation...
9/20
+
zaujetí, předpojatost, předsudek
zaměření, zájem, hlavní myšlenka
posedlost
preoccupation [priːˌɒkjʊˈpeɪʃən]
jedn. číslo: preoccupation, množ. číslo: preoccupations
Mým hlavním zájmem je teď udržet náš dům pohromadě.
My main preoccupation...
Jeho posedlost sportem způsobila, že se mu zhoršil prospěch ve škole.
His grades at...
10/20
+
uklidit, sklidit (co), poklidit
tidy away [ˈtaɪdɪ əˈweɪ]
přít. prostý: tidy away, 3. os. j. č.: tidies away, průb. čas: tidying away, prostý min.: tidied away, příčestí min.: tidied away
Mohla bys trochu poklidit, protože místa tady už moc není.
You should tidy...
Obávám se, že je tam toho docela dost k uklizení.
I'm afraid there's...
11/20
+
bránit, překážet
zdržovat, ztěžovat
impede [ɪmˈpiːd]
přít. prostý: impede, 3. os. j. č.: impedes, průb. čas: impeding, prostý min.: impeded, příčestí min.: impeded
Pokusu o záchranu bránilo špatné počasí.
The rescue attempt...
Pokroku brání řada faktorů.
Progress has been...
12/20
+
otevřený, přímočarý, upřímný
outspoken [ˌaʊtˈspəʊkən]
Byl to mimořádně upřímný astronom, fyzik a letecký průkopník.
He was an...
Pan Nelson je otevřený pacifista a propagátor nenásilného zvládání konfliktů.
Mr. Nelson is...
13/20
+
okvětní lístek
petal [ˈpetəl]
jedn. číslo: petal, množ. číslo: petals
Okvětní lístky byly už povadlé.
The petals were...
Každý bílý okvětní lístek měl červený proužek.
Each white petal...
Lilie je krásná květina s jemnými okvětními lístky.
The lily is...
Všimli jste si někdy růžového odstínu okvětních lístků některých květin?
Have you ever...
14/20
+
ohňostroj
firework [ˈfaɪəˌwɜːk]
jedn. číslo: firework, množ. číslo: fireworks
V kolik hodin začíná ohňostroj?
What time do...
Oslavy začaly velkým ohňostrojem.
The festivities started...
Na obloze zářil a vybuchoval ohňostroj.
The fireworks flashed...
Co nevidět začne ohňostroj, proto si prosím najděte vhodné místo k pozorování.
The fireworks display...
15/20
+
průzkum veřejného mínění
opinion poll [əˈpɪnjən pəʊl]
jedn. číslo: opinion poll, množ. číslo: opinion polls
Poslední průzkum veřejného mínění mu přiřkl osmi procentní vedení před nejbližším konkurentem.
The latest opinion...
Je vášnivým čtenářem průzkumů veřejného mínění.
He is an avid reader of opinion polls.
16/20
+
drastický, radikální, rázný
drastic [ˈdræstɪk]
Někdy jsou nutná radikální opatření, aby to vedlo ke změně.
Sometimes drastic measures...
Pokud chceme zachránit naši společnost, musíme přijmout drastická opatření.
Drastic measures must...
Některé státy přijaly drastická omezení na začátku krize.
Some states have...
17/20
+
pevně uchopit, zatnout, sevřít
sevření, klinč
clench [klentʃ]
jedn. číslo: clench, množ. číslo: clenches, přít. prostý: clench, 3. os. j. č.: clenches, průb. čas: clenching, prostý min.: clenched, příčestí min.: clenched
Zatnula pěsti.
She clenched her...
Musíme zatnout zuby.
We must clench...
18/20
+
bezcenný, k ničemu (věc ap.)
neschopný, nemožný (člověk ap.)
worthless [ˈwɜːθlɪs]
Tvé sliby jsou k ničemu.
Your promises are...
Nikdy byste neměl uzavírat pojistné smlouvy, které jsou k ničemu.
You should never...
19/20
+
rozvrh, harmonogram, časový plán
jízdní řád (BrE)
timetable [ˈtaɪmˌteɪbəl]
jedn. číslo: timetable, množ. číslo: timetables
Tento týden mám nabitý rozvrh.
I have a...
Zdá se nelogické tak často měnit jízdní řád.
It seems illogical...
Zavedli nové změny ve vlakovém jízdním řádu.
They introduced new...
20/20
+
obyčejný, všední, nudný
mundane [mʌnˈdeɪn]
Fotí celebrity, jak dělají všední věci jako je pití kávy nebo čepování benzínu.
He shoots celebrities...
Všední záležitosti jako placení účtů a nakupování jídla ji nezajímají.
Mundane matters such...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X