460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
19
20
21
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
bezprostředně po
vzhledem
kvůli (něčemu)
v důsledku
in the wake of [ɪn ðə weɪk əv]
Kvůli těmto zprávám, Paul odešel ze společnosti.
In the wake of the news, Paul has left the company.
V důsledku změny klimatu se veřejnost potýká s narůstajícími problémy.
In the wake of climate change the public is facing increasing challenges.
Desetitisíce demonstrantů se po dvou masových střelbách shromáždily, aby požadovaly přísnější zákony o držení zbraní.
Tens of thousands...
2/20
+
nahý, svlečený
obnažený
naháč
nude [njuːd]
jedn. číslo: nude, množ. číslo: nudes, 2. stupeň: nuder, 3. stupeň: nudest
Stála nahá před zrcadlem.
She stood nude before a mirror.
Jednou pózovala nahá pro časopis.
She once posed nude for a magazine.
Jsou ve filmu nějaké erotické scény?
Are there any nude scenes in the movie?
3/20
+
hnít, kazit se, zahnívat
rozkládat se, trouchnivět
hniloba
úpadek
rot [rɒt]
jedn. číslo: rot, množ. číslo: rots, přít. prostý: rot, 3. os. j. č.: rots, průb. čas: rotting, prostý min.: rotted, příčestí min.: rotted
Všechny naše brambory shnily v jejich vlhkém sklepě.
All our potatoes rotted away in their damp cellar.
Hniloba v kmeni stromu způsobila jeho pád.
Rot in the tree trunk caused it to fall.
Radši zhebnu tam venku, než abych hnil tady.
I'd rather be...
4/20
+
symbolický
symbolic [sɪmˈbɒlɪk]
Tento kruh je symbolickým znázorněním zrození, života a smrti.
This circle is...
Zřízení tohoto muzea můžeme považovat i jako symbolické gesto usmíření.
We can also...
5/20
+
hymna (státní)
anthem [ˈænθəm]
jedn. číslo: anthem, množ. číslo: anthems
Zápas začal národní hymnou.
The match began with the National Anthem.
Miliony fanoušků právě slyšely její hlas, když zpívala národní hymnu.
Millions of fans...
Když potlesk utichl, kapela začala hrát státní hymnu.
When the applause...
6/20
+
zestručnit, zúžit, omezit
vyvařit se, vařit se (voda)
zhustit
vést, směřovat, končit
boil down [bɔɪl daʊn]
přít. prostý: boil down, 3. os. j. č.: boils down, průb. čas: boiling down, prostý min.: boiled down, příčestí min.: boiled down
Vařím polévku, dokud nezhoustne.
I boil down...
Všechna fakta vedou k tomu, že je to jasný případ podvodu.
All the facts...
7/20
+
prakticky, v podstatě, téměř
practically [ˈpræktɪkəlɪ]
Můj nový projekt je prakticky dokončen.
My new project...
Tvůj rukopis je v podstatě nečitelný.
Your handwriting is...
Jsem prakticky abstinent, ale včera jsem si dal minimálně tři piva.
I'm practically a...
8/20
+
umělec, herec
interpret
účinkující
performer [pəˈfɔːmə]
jedn. číslo: performer, množ. číslo: performers
Přemýšlel jsem o těch dovednostech, díky kterým je člověk skvělým umělcem.
I thought about...
Účinkujícímu se od publika dostalo jen lítostivých pohledů.
The performer received...
9/20
+
koule
oblast, sféra, okruh
sphere [sfɪə]
jedn. číslo: sphere, množ. číslo: spheres
Všechny body na kouli jsou ve stejné vzdálenosti od středu.
All points on...
Veškerou práci vykonávají lidé, kteří jsou odborníky v dané oblasti.
All work is...
10/20
+
realistický
adekvátní, dostatečný
reálný, dosažitelný
realistic [ˌrɪəˈlɪstɪk]
Tady neexistuje žádná reálná možnost, aby jakékoliv manželství bylo rozvedeno.
There is no...
Cena musí být realističtější, tedy nižší.
The price must...
Speciální efekty ve filmu byly úžasně realistické a vytvářely skutečně pohlcující zážitek.
The movie's special...
11/20
+
transparent
baner
standarta, prapor
banner [ˈbænə]
jedn. číslo: banner, množ. číslo: banners
Obrovský transparent nad vchodem hlásal "Vítejte doma".
A huge banner...
Letadlo za sebou táhlo veliký transparent.
The plane was...
12/20
+
přistání, dosednutí (letadla)
položení (míče do brankoviště)
touchdown [ˈtʌtʃˌdaʊn]
jedn. číslo: touchdown, množ. číslo: touchdowns
Poruchu motoru je možné simulovat v průběhu přibližování do okamžiku dosednutí.
The engine failure...
Silný vítr zpozdil přistání raketoplánu.
High winds delayed...
13/20
+
námořnictvo, válečné loďstvo
námořnická modř
navy [ˈneɪvɪ]
jedn. číslo: navy, množ. číslo: navies
Christopher narukoval k námořnictvu.
Christopher enlisted in...
Dokonce jdou zvěsti, že námořnictvo jednou ztratilo ponorku v hlubinách.
It is even...
14/20
+
bez váhání, ochotně
okamžitě, pohotově
snadno, lehce
readily [ˈredɪlɪ]
Richard ochotně souhlasil, že nám pomůže.
Richard readily agreed...
Je to dovednost, která se neučí snadno.
It's a skill...
15/20
+
prázdný, pustý
prázdno(ta), prázdné místo
neplatný, nulitní
zrušit platnost, zneplatnit
void [vɔɪd]
jedn. číslo: void, množ. číslo: voids, přít. prostý: void, 3. os. j. č.: voids, průb. čas: voiding, prostý min.: voided, příčestí min.: voided
Prázdnota je velký prázdný prostor.
A void is...
Karen vyplnila prázdnotu v mé duši.
Karen has filled...
Zrušit něco znamená učinit to neplatným.
To void something...
16/20
+
automaticky
samočinně
automatically [ˌɔːtəˈmætɪkəlɪ]
Přítomnost šéfa automaticky zvyšuje tlak na zaměstnance.
The presence of...
Taková integrace automaticky povede ke smíšeným manželstvím.
Such integration will...
Po dosažení požadované rychlosti se motor automaticky vypne.
The engine shuts...
Ikony se automaticky zarovnávají do mřížky, když je přesunujete.
The icons automatically...
Systém automaticky spojuje uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele.
The system automatically...
Odsouzení za závažný zločin ve většině případů automaticky znemožní imigrantovi získat občanství.
Felony convictions in...
17/20
+
potvrzení, schválení
biřmování
confirmation [ˌkɒnfəˈmeɪʃən]
jedn. číslo: confirmation, množ. číslo: confirmations
Vláda neposkytla žádné potvrzení.
The government has...
Výsledky klinických testů musí být poslány do laboratoře k potvrzení.
The clinic test...
Potvrzovací e-mail je odeslán jako obvykle.
A confirmation email...
18/20
+
zklamaný
rozčarovaný
disappointed [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]
Cítím se zklamán a nemohu uvěřit, že se to dokonce děje v moderním městě.
I feel disappointed...
Ona ví, jak jsem byla rozlobená a zklamaná.
She knows how...
19/20
+
automobil, motorové vozidlo (AmE)
automobile [ˈɔːtəməˌbiːl]
jedn. číslo: automobile, množ. číslo: automobiles
Prohlížím si inzeráty s ojetými automobily.
I'm browsing the...
Honda Motor Company je známá jako výrobce automobilů a motocyklů.
Honda Motor Company...
20/20
+
šatník
skříň (na šaty)
šatna
wardrobe [ˈwɔːdrəʊb]
jedn. číslo: wardrobe, množ. číslo: wardrobes
Ve skříni byly jen kapesníky z hedvábí.
There were only...
Ve svém šatníku preferovala výrazné barvy.
She preferred bold...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X