450+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
190
191
192
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pramínek, stružka
kanout, stékat (v pramíncích ap.)
trousit se (lidé po skupinkách ap.)
trickle [ˈtrɪkəl]
jedn. číslo: trickle, množ. číslo: trickles, přít. prostý: trickle, 3. os. j. č.: trickles, průb. čas: trickling, prostý min.: trickled, příčestí min.: trickled
Pramínek se nedávno proměnil v dravý proud.
A trickle has recently turned into a torrent.
Proud lidí se trousil ven.
A stream of people has been trickling out.
2/20
+
otlučený, otřískaný, dobitý (používáním)
týraný, mlácený (člověk)
min.pr. a příč.min. slovesa týrat, bít, mlátit
battered [ˈbætəd]
Pan Walker měl na sobě roztrhaný oblek a nesl otlučený kufřík.
Mr. Walker wore a torn suit and carried a battered briefcase.
Náš soused mlátil svoji bývalou ženu.
Our neighbor battered his former wife.
Byl ubit k smrti pažbou pušky.
He was battered to death with a rifle butt.
3/20
+
hrábě
(u)hrabat (pozemek ap.)
zpustlík, zhýralec (zast.)
shrábnout, shrabovat (listy, popel ap.)
sklon, náklon
rake [reɪk]
jedn. číslo: rake, množ. číslo: rakes, přít. prostý: rake, 3. os. j. č.: rakes, průb. čas: raking, prostý min.: raked, příčestí min.: raked
Zhrabal jsem listí na trávníku za domem.
I raked leaves on the lawn behind the house.
Řady sedadel jsou umístěny za sebou ve velmi prudkém sklonu.
The rows of seats are laid out with a very steep rake.
4/20
+
aby ne
pro případ (že)
lest [lest]
Schoval jsem to, aby to nemohl použít.
I have hidden...
Odvrátila se od okna, aby ji nikdo neviděl.
She turned away...
5/20
+
být vyloučen, být vyhozen
be expelled [biː ɪkˈspeld]
přít. prostý: be expelled, 3. os. j. č.: is expelled, průb. čas: being expelled, prostý min.: were/was expelled, příčestí min.: been expelled
Albie byl vyloučen ze školy za rasistické poznámky.
Albie was expelled...
Několik studentů bylo vyloučeno za podvádění při zkouškách.
Several students were...
6/20
+
soustředěný, zaujatý
zamyšlený, zahloubaný
preoccupied [priːˈɒkjʊˌpaɪd]
Když jsem byl mladý, soustředil jsem se na jiné věci.
When I was...
Vypadáš zaujatě. Na co myslíš?
You look preoccupied....
7/20
+
flétna
flute [fluːt]
jedn. číslo: flute, množ. číslo: flutes
Moje dcera hraje na flétnu ve školním orchestru.
My daughter plays...
Krásně zpívá a také hraje na flétnu a klavír.
She sings beautifully...
8/20
+
inspirovaný
min.pr. a příč.min. slovesa inspirovat, podnítit
inspired [ɪnˈspaɪrd]
Moje snaha byla inspirovaná jeho přednáškou.
My effort was...
Představí novou zimní kolekci, která je inspirovaná krásou noční oblohy.
They will introduce...
Doufejme, že jsme inspirovali mladé lidi, aby byli tvořiví.
Hopefully we have...
Inspiroval mě v boji proti přetrvávajícím překážkám.
He inspired me...
Byl jsem inspirován velkými problémy, které je třeba řešit pomocí nových technologií.
I got inspired...
Překonal jsem všechny překážky a povzbudil svého přítele, aby se pokusil udělal totéž.
I overcame all...
9/20
+
naplnit, naplňovat
vyluhovat (se) (čaj ap.)
infuse [ɪnˈfjuːz]
přít. prostý: infuse, 3. os. j. č.: infuses, průb. čas: infusing, prostý min.: infused, příčestí min.: infused
Hravost a nadšení z nových věcí naplní váš vztah.
Playfulness and a...
Čaj necháme deset minut louhovat.
Let the tea...
10/20
+
převrátit se, otočit se
flip over [flɪp ˈəʊvə]
přít. prostý: flip over, 3. os. j. č.: flips over, průb. čas: flipping over, prostý min.: flipped over, příčestí min.: flipped over
Delfín se převrátil na záda.
The dolphin flipped...
Vítr převrátil několik aut.
The wind flipped...
11/20
+
úpadce, bankrotář
krachující, zkrachovalý
udělat úpadek, zkrachovat
přivést k bankrotu, zruinovat
bankrupt [ˈbæŋkrʌpt]
jedn. číslo: bankrupt, množ. číslo: bankrupts, přít. prostý: bankrupt, 3. os. j. č.: bankrupts, průb. čas: bankrupting, prostý min.: bankrupted, příčestí min.: bankrupted
Firma zkrachovala před dokončením stavebních prací.
The firm went...
Pod její vedením společnost rychle zkrachovala.
Under her direction...
Společnost zkrachovala a začal jí řídit konkurzní správce.
The company went bankrupt and was managed by the receiver.
Ale zatímco byl v nemocnici, jeho firma zkrachovala.
But while Tommy...
12/20
+
recyklovaný
min.pr. a příč.min. slovesa recyklovat
recycled [riːˈsaɪkəlld]
Většina recyklovaných pneumatik byla použita jako palivo.
Most of the...
Nyní je běžný beton često nahrazen recyklovaným betonem.
Nowadays, common concrete...
Společnost se specializuje na výrobu ekologických textilií z recyklovaných materiálů.
The company specializes...
13/20
+
pokračování, další díl (románu, seriálu ap.)
dohra, následek, důsledek
sequel [ˈsiːkwəl]
jedn. číslo: sequel, množ. číslo: sequels
Rebeka píše v současné době pokračování svého nového románu.
Rebecca is currently...
Důsledkem války je často hladomor.
Famine is often...
14/20
+
ukvapený, zbrklý, neuvážený, unáhlený
vyrážka
vlna, příval (nežádoucích jevů)
rash [ræʃ]
jedn. číslo: rash, množ. číslo: rashes
Tato nemoc může mít za následek vyrážku na kůži, dušnost a někdy pokles krevního tlaku.
This illness can...
Ubohé dítě má vyrážku po celém zadečku.
The poor baby...
Během dne nevykazoval žádné známky onemocnění, ale v noci si všiml vyrážky na svém těle.
He showed no...
15/20
+
zabití z nedbalosti
negligent homicide [ˈneglɪdʒənt ˈhɒmɪˌsaɪd]
jedn. číslo: negligent homicide, množ. číslo: negligent homicides
Porota shledala, že obžalovaný je vinen ze zabití z nedbalosti.
The jury found...
Policista byl obžalován z trestného činu zabití z nedbalosti.
The police officer...
16/20
+
symbolismus, symbolika
symbolism [ˈsɪmbəˌlɪzəm]
jedn. číslo: symbolism, množ. číslo: symbolisms
Všechna korejská jídla obsahují nějakou symboliku, řekla mi.
All Korean food...
Křesťanské kostely jsou stále plné pohanské symboliky.
Christian churches are...
17/20
+
velikost, význam, důležitost
greatness [greɪtnəs]
jedn. číslo: greatness, množ. číslo: -
Socha je trvalou připomínkou Churchillovy velikosti.
The statue is...
Málokterý spisovatel se vůbec začne Shakespearově velikosti přibližovat.
Few writers even...
18/20
+
vybrousit, srovnat, zdokonalit, (schopnosti ap.)
(na)brousit (jemně) (břit ap.)
hone [həʊn]
přít. prostý: hone, 3. os. j. č.: hones, průb. čas: honing, prostý min.: honed, příčestí min.: honed
Srovnal jsem si v hlavě své myšlenky a představil je na dalším zasedání správní rady.
I honed my...
Pokračuji ve zdokonalování mých dovedností, které jsem rozvinul během let podnikání.
I'm continuing to...
Jako vášnivý golfista tráví většinu víkendů na golfovém hřišti a zdokonaluje své dovednosti.
As an avid...
19/20
+
příjemný, radost přinášející, radostný
enjoyable [ɪnˈdʒɔɪəbəl]
Hledáme řešení, které je pro uživatele co nejméně matoucí a nejpříjemnější.
We are looking...
Měli jsme velmi příjemný večer.
We had a...
Bylo to mnohem příjemnější, než jsem čekal.
It was much...
20/20
+
okázalý, bohatý, velkolepý (styl, oslava ap.)
hýřivý, plýtvavý, štědrý, rozhazovačný
hýřit, nešetřit (na čem)
lavish [ˈlævɪʃ]
přít. prostý: lavish, 3. os. j. č.: lavishes, průb. čas: lavishing, prostý min.: lavished, příčestí min.: lavished
Byla to jedna z nejvelkolepějších svateb, na kterých jsem kdy byl.
It was one...
Žila velmi okázalým životním stylem.
She lived a...
Určitě existují pracovní místa s velmi štědrými výhodami.
There are definitely...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X