420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
191
192
193
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
želé, rosol
džem (rosolovité konzistence) (AmE)
(z)rosolovatět
jelly [ˈdʒelɪ]
jedn. číslo: jelly, množ. číslo: jellies, přít. prostý: jelly, 3. os. j. č.: jellies, průb. čas: jellying, prostý min.: jellied, příčestí min.: jellied
Nechte želé v lednici ztuhnout.
Leave the jelly in the fridge to harden.
Ještě pět takových a z tvého mozku bude jahodové želé.
Five more like that and your brains will be strawberry jelly.
2/20
+
bezvýznamný, nedůležitý, nevýznamný
insignificant [ˌɪnsɪgˈnɪfɪkənt]
V roce 1949 byl Bonn malým, bezvýznamným městem.
In 1949 Bonn was a small, insignificant city.
Děti byly běžně bity za bezvýznamné porušení přísných pravidel.
Children were routinely beaten for insignificant violations of strict rules.
3/20
+
ocenění, oceňování, ohodnocení
odhadní cena
valuation [ˌvæljʊˈeɪʃən]
jedn. číslo: valuation, množ. číslo: valuations
Nejprve musíte provést ocenění vašeho domu.
First, you need to carry out a valuation of your home.
Nemovitost má odhadní cenu dva miliony dolarů.
The property has a valuation of two million dollars.
4/20
+
zip, zdrhovadlo
svištět, frčet, uhánět (hovor.)
zasvištění, hvízdnutí (střely ap,)
zazipovat (soubor ap.) (slang.)
energie, elán, náboj
zip [zɪp]
jedn. číslo: zip, množ. číslo: zips, přít. prostý: zip, 3. os. j. č.: zips, průb. čas: zipping, prostý min.: zipped, příčestí min.: zipped
Na mé bundě se zasekl zip.
The zip on...
Jaké máte poštovní směrovací číslo?
What's your zip code?
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
Proč nejde tenhle zip zapnout?
Why won't this...
5/20
+
v podřepu, v dřepu
in a squatting position [in ə skwɒtɪŋ pəˈzɪʃən]
Musel jsem jít na záchod v podřepu.
I had to...
Zůstaňte v dřepu a trochu se nakloňte dopředu.
Stay in a...
6/20
+
zděšení, úděs
poděsit, (vy)děsit
dismay [dɪsˈmeɪ]
jedn. číslo: dismay, množ. číslo: dismays, přít. prostý: dismay, 3. os. j. č.: dismays, průb. čas: dismaying, prostý min.: dismayed, příčestí min.: dismayed
Nedokázala skrýt své zděšení z mého výsledku.
She could not...
Byl jsem zděšen, když jsem se dozvěděl, že se jí to znovu nepovedlo.
I was dismayed...
7/20
+
poloostrov
peninsula [pɪˈnɪnsjʊlə]
jedn. číslo: peninsula, množ. číslo: peninsulas
Loď byla ukotvena u severního pobřeží poloostrova.
The boat was...
Omán je nejkrásnější země na Arabském poloostrově.
Oman is the...
8/20
+
únosce (osoby)
kidnaper [ˈkɪdnæpə]
jedn. číslo: kidnaper, množ. číslo: kidnapers
Její únosce úspěšně vymohl výkupné 1 000 000 £ za její propuštění.
Her kidnapper successfully...
Žena byla znásilněna a poté zavražděna svým únoscem.
The woman was...
9/20
+
spolupracující, vznikající spoluprací
společný
collaborative [kəˈlæbərətɪv]
Dalším krokem bude vytvoření společných výzkumných projektů.
The next step...
Prezentace byla výsledkem společného úsilí všech dětí ve třídě.
The presentation was...
10/20
+
pronajmout (byt, pozemek ap.)
rent out [rent aʊt]
přít. prostý: rent out, 3. os. j. č.: rents out, průb. čas: renting out, prostý min.: rented out, příčestí min.: rented out
Leo pronajal svůj dům, když pracoval v zahraničí.
Leo rented out...
Každé léto pronajímáme naši chatu turistům.
We rent out...
11/20
+
rovnoměrně, pravidelně, stabilně
stejně, stejnoměrně
evenly [ˈiːvənlɪ]
Odměny zaměstnancům by měly být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku.
Employee benefits should...
Stromy byly rovnoměrně rozmístěny podél silnice.
The trees were...
12/20
+
schopnost(i), kompetentnost
způsobilost (odborná, profesní ap.)
oprávnění, pravomoc
competency [ˈkɒmpɪtənsɪ]
jedn. číslo: competency, množ. číslo: competencies
Studenti jsou povinni prokázat způsobilost v těchto dovednostech, aby získali výuční list.
Students are required...
Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušného orgánu.
This paragraph shall...
13/20
+
pořadatel, promotér
propagátor
promoter [prəˈməʊtə]
jedn. číslo: promoter, množ. číslo: promoters
Různí pořadatelé si tento sál pronajímají asi desetkrát měsíčně.
Different promoters rent...
Pan Nelson je otevřený pacifista a propagátor nenásilného zvládání konfliktů.
Mr. Nelson is...
14/20
+
cyklista, cyklistka
cyclist [ˈsaɪklɪst]
jedn. číslo: cyclist, množ. číslo: cyclists
Tato ostrá zatáčka je nebezpečná pro cyklisty.
This sharp bend...
Allen má příšerný zvyk jezdit příliš blízko cyklistů.
Allen has a...
Přísné vynucování dopravních předpisů je zásadní také u všech cyklistů.
Strict enforcement of...
Vyčerpaný cyklista se přestal pohybovat vpřed a začal se kácet na stranu.
The exhausted cyclist...
15/20
+
bědovat, kvílet, naříkat (žalem, bolestí ap.)
bědování, kvílení, nářek
houkat, kvílet (siréna, vítr ap.)
wail [weɪl]
jedn. číslo: wail, množ. číslo: wails, přít. prostý: wail, 3. os. j. č.: wails, průb. čas: wailing, prostý min.: wailed, příčestí min.: wailed
"Chci svou maminku!" naříkala.
"I want my...
Vítr kvílel v komíně.
The wind wailed...
16/20
+
pod vlivem (alkoholu)
do vlivu
under the influence [ˈʌndə ðə ˈɪnflʊəns]
Byl zatčen pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu.
He was arrested...
Dostala se do vlivu podivné náboženské sekty.
She came under...
17/20
+
příbuzenské vazby, spříznění (kniž,)
spřízněnost
kinship [ˈkɪnʃɪp]
jedn. číslo: kinship, množ. číslo: kinships
Máme tendenci cítit spřízněnost s těmi, kteří sdílejí stejné hodnoty.
We tend to...
Cítil opravdový pocit příbuznosti se svými spolubojovníky.
He felt a...
18/20
+
skvěle, úžasně, nádherně, báječně
wonderfully [ˈwʌndəfəlɪ]
Horský vzduch byl úžasně čistý.
The mountain air...
Její dotek byl úžasně uklidňující.
Her touch felt...
Voda byla studená a báječně osvěžující.
The water was...
19/20
+
poutník (na svatá místa ap.)
pilgrim [ˈpɪlgrɪm]
jedn. číslo: pilgrim, množ. číslo: pilgrims
Většina poutníků plánovala cestu ještě v době, kdy doufali, že uvidí Jana Pavla II.
Most of the...
Poutníci se uklonili před oltářem.
The pilgrims bowed...
20/20
+
mixér (elektrický ap.)
míchadlo, hnětač, mísící stroj
blender [ˈblendə]
jedn. číslo: blender, množ. číslo: blenders
Je to, jako by někdo vzal všechny mé vzpomínky a dal je do mixéru.
It's like someone...
Za běhu mixéru pomalu přidejte olej, abyste vytvořili jemné těsto.
With the blender...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X