440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
191
192
193
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
želé, rosol
džem (rosolovité konzistence) (AmE)
(z)rosolovatět
jelly [ˈdʒelɪ]
jedn. číslo: jelly, množ. číslo: jellies, přít. prostý: jelly, 3. os. j. č.: jellies, průb. čas: jellying, prostý min.: jellied, příčestí min.: jellied
Nechte želé v lednici ztuhnout.
Leave the jelly in the fridge to harden.
Ještě pět takových a z tvého mozku bude jahodové želé.
Five more like that and your brains will be strawberry jelly.
2/20
+
bezvýznamný, nedůležitý, nevýznamný
insignificant [ˌɪnsɪgˈnɪfɪkənt]
V roce 1949 byl Bonn malým, bezvýznamným městem.
In 1949 Bonn was a small, insignificant city.
Děti byly běžně bity za bezvýznamné porušení přísných pravidel.
Children were routinely beaten for insignificant violations of strict rules.
3/20
+
ocenění, oceňování, ohodnocení
odhadní cena
valuation [ˌvæljʊˈeɪʃən]
jedn. číslo: valuation, množ. číslo: valuations
Nejprve musíte provést ocenění vašeho domu.
First, you need to carry out a valuation of your home.
Nemovitost má odhadní cenu dva miliony dolarů.
The property has a valuation of two million dollars.
4/20
+
zip, zdrhovadlo
svištět, frčet, uhánět (hovor.)
zasvištění, hvízdnutí (střely ap,)
zazipovat (soubor ap.) (slang.)
energie, elán, náboj
zip [zɪp]
jedn. číslo: zip, množ. číslo: zips, přít. prostý: zip, 3. os. j. č.: zips, průb. čas: zipping, prostý min.: zipped, příčestí min.: zipped
Na mé bundě se zasekl zip.
The zip on...
Jaké máte poštovní směrovací číslo?
What's your zip code?
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
Proč nejde tenhle zip zapnout?
Why won't this...
5/20
+
v podřepu, v dřepu
in a squatting position [in ə skwɒtɪŋ pəˈzɪʃən]
Musel jsem jít na záchod v podřepu.
I had to...
Zůstaňte v dřepu a trochu se nakloňte dopředu.
Stay in a...
6/20
+
zděšení, úděs
poděsit, (vy)děsit
dismay [dɪsˈmeɪ]
jedn. číslo: dismay, množ. číslo: dismays, přít. prostý: dismay, 3. os. j. č.: dismays, průb. čas: dismaying, prostý min.: dismayed, příčestí min.: dismayed
Nedokázala skrýt své zděšení z mého výsledku.
She could not...
Byl jsem zděšen, když jsem se dozvěděl, že se jí to znovu nepovedlo.
I was dismayed...
7/20
+
poloostrov
peninsula [pɪˈnɪnsjʊlə]
jedn. číslo: peninsula, množ. číslo: peninsulas
Loď byla ukotvena u severního pobřeží poloostrova.
The boat was...
Omán je nejkrásnější země na Arabském poloostrově.
Oman is the...
8/20
+
únosce (osoby)
kidnaper [ˈkɪdnæpə]
jedn. číslo: kidnaper, množ. číslo: kidnapers
Její únosce úspěšně vymohl výkupné 1 000 000 £ za její propuštění.
Her kidnapper successfully...
Žena byla znásilněna a poté zavražděna svým únoscem.
The woman was...
9/20
+
spolupracující, vznikající spoluprací
společný
collaborative [kəˈlæbərətɪv]
Dalším krokem bude vytvoření společných výzkumných projektů.
The next step...
Prezentace byla výsledkem společného úsilí všech dětí ve třídě.
The presentation was...
Oba umělci měli odlišné styly, které byly pro společný projekt neslučitelné.
The two artists...
10/20
+
pronajmout (byt, pozemek ap.)
rent out [rent aʊt]
přít. prostý: rent out, 3. os. j. č.: rents out, průb. čas: renting out, prostý min.: rented out, příčestí min.: rented out
Leo pronajal svůj dům, když pracoval v zahraničí.
Leo rented out...
Každé léto pronajímáme naši chatu turistům.
We rent out...
11/20
+
rovnoměrně, pravidelně, stabilně
stejně, stejnoměrně
evenly [ˈiːvənlɪ]
Odměny zaměstnancům by měly být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku.
Employee benefits should...
Stromy byly rovnoměrně rozmístěny podél silnice.
The trees were...
12/20
+
schopnost(i), kompetentnost
způsobilost (odborná, profesní ap.)
oprávnění, pravomoc
competency [ˈkɒmpɪtənsɪ]
jedn. číslo: competency, množ. číslo: competencies
Studenti jsou povinni prokázat způsobilost v těchto dovednostech, aby získali výuční list.
Students are required...
Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušného orgánu.
This paragraph shall...
13/20
+
pořadatel, promotér
propagátor
promoter [prəˈməʊtə]
jedn. číslo: promoter, množ. číslo: promoters
Různí pořadatelé si tento sál pronajímají asi desetkrát měsíčně.
Different promoters rent...
Pan Nelson je otevřený pacifista a propagátor nenásilného zvládání konfliktů.
Mr. Nelson is...
14/20
+
cyklista, cyklistka
cyclist [ˈsaɪklɪst]
jedn. číslo: cyclist, množ. číslo: cyclists
Tato ostrá zatáčka je nebezpečná pro cyklisty.
This sharp bend...
Allen má příšerný zvyk jezdit příliš blízko cyklistů.
Allen has a...
Přísné vynucování dopravních předpisů je zásadní také u všech cyklistů.
Strict enforcement of...
Vyčerpaný cyklista se přestal pohybovat vpřed a začal se kácet na stranu.
The exhausted cyclist...
Město investuje do nové infrastruktury, aby podpořilo lepší mobilitu cyklistů.
The city is...
15/20
+
bědovat, kvílet, naříkat (žalem, bolestí ap.)
bědování, kvílení, nářek
houkat, kvílet (siréna, vítr ap.)
wail [weɪl]
jedn. číslo: wail, množ. číslo: wails, přít. prostý: wail, 3. os. j. č.: wails, průb. čas: wailing, prostý min.: wailed, příčestí min.: wailed
"Chci svou maminku!" naříkala.
"I want my...
Vítr kvílel v komíně.
The wind wailed...
16/20
+
pod vlivem (alkoholu)
do vlivu
under the influence [ˈʌndə ðə ˈɪnflʊəns]
Byl zatčen pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu.
He was arrested...
Dostala se do vlivu podivné náboženské sekty.
She came under...
17/20
+
příbuzenské vazby, spříznění (kniž,)
spřízněnost
kinship [ˈkɪnʃɪp]
jedn. číslo: kinship, množ. číslo: kinships
Máme tendenci cítit spřízněnost s těmi, kteří sdílejí stejné hodnoty.
We tend to...
Cítil opravdový pocit příbuznosti se svými spolubojovníky.
He felt a...
18/20
+
skvěle, úžasně, nádherně, báječně
wonderfully [ˈwʌndəfəlɪ]
Horský vzduch byl úžasně čistý.
The mountain air...
Její dotek byl úžasně uklidňující.
Her touch felt...
Voda byla studená a báječně osvěžující.
The water was...
19/20
+
poutník (na svatá místa ap.)
pilgrim [ˈpɪlgrɪm]
jedn. číslo: pilgrim, množ. číslo: pilgrims
Většina poutníků plánovala cestu ještě v době, kdy doufali, že uvidí Jana Pavla II.
Most of the...
Poutníci se uklonili před oltářem.
The pilgrims bowed...
20/20
+
mixér (elektrický ap.)
míchadlo, hnětač, mísící stroj
blender [ˈblendə]
jedn. číslo: blender, množ. číslo: blenders
Je to, jako by někdo vzal všechny mé vzpomínky a dal je do mixéru.
It's like someone...
Za běhu mixéru pomalu přidejte olej, abyste vytvořili jemné těsto.
With the blender...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X