460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
192
193
194
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
říčka, potok (AmE)
zátoka (úzká), záliv (BrE)
creek [kriːk]
jedn. číslo: creek, množ. číslo: creeks
Měli ve zvyku svléknout si oblečení a koupat se nazí v potoku.
They used to take off their clothes and go skinny dipping in the creek.
Když jsme šli po prkně nad potokem, tak se prohnulo.
The plank over...
2/20
+
schopný, zdatný, výkonný (člověk)
příslušný, povolaný, ten pravý
competent [ˈkɒmpɪtənt]
Není schopná starat se o malé děti.
She's not competent to look after young children.
Dal jsem ti tu zakázku, protože jsem myslel, že bys mohl být ten pravý.
I gave you the commission, thinking you might be competent.
Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušného orgánu.
This paragraph shall...
3/20
+
mateřské znaménko
birthmark [bɜːθ mɑːk]
jedn. číslo: birth mark, množ. číslo: birth marks
Mia má na krku výrazné mateřské znaménko.
Mia has a distinctive birthmark on her neck.
Můžeme si mateřská znaménka nechat odstranit trvale?
Can we remove birthmarks permanently?
4/20
+
utišit, uklidnit, upokojit
zmírnit
soothe [suːð]
přít. prostý: soothe, 3. os. j. č.: soothes, průb. čas: soothing, prostý min.: soothed, příčestí min.: soothed
Matka se vyhýbá tomu, aby si dítěte hned všímala nebo ho hned kojila, kvůli tomu aby se uklidnilo.
The mother refrains...
Může tato nová technologie pomoci zmírnit tento starodávný problém?
Can this new...
Její dotek byl úžasně uklidňující.
Her touch felt...
Rosie naslouchala uklidňujícímu zvuku vln narážejících na břeh.
Rosie listened to...
Lázně nabízely řadu uklidňujících procedur, například masáže a aromaterapii.
The spa offered...
Šálek čaje může mít na vystresovanou mysl uklidňující účinek.
A cup of...
5/20
+
odstupné, odchodné
severance pay [ˈsevərəns peɪ]
Všem, kteří přišli o práci, bylo nabídnuto tříměsíční odstupné.
All those losing...
Když jsem přišel o práci, dostal jsem paušální částku jako odstupné.
When I lost...
6/20
+
zpocený, propocený, zapocený
pocení působící, namáhavý (činnost)
parný, dusný (prostředí)
sweaty [ˈswetɪ]
2. stupeň: sweatier, 3. stupeň: sweatiest
Strhl jsem ze sebe propocené oblečení a skočil do sprchy.
I tore my...
Byl jsem zpocený.
I was sweaty.
Byla to namáhavá práce na přímém slunci.
It was sweaty...
7/20
+
nesourodý, zcela odlišný (názory ap.) (form.)
různorodý (skupina ap.)
disparate [ˈdɪspərɪt]
Jeho bezprostřední prioritou však bylo zformovat nesourodou skupinu mužů do soudržné bojové síly.
His immediate priority,...
Různorodá protestní hnutí se na okamžik spojila do jednoho masivního odporu.
The disparate movements...
8/20
+
štěrk, drť
odhodlání, pevná vůle, kuráž
(po)sypat (silnici drtí)
grit [grɪt]
jedn. číslo: grit, množ. číslo: grits, přít. prostý: grit, 3. os. j. č.: grits, průb. čas: gritting, prostý min.: gritted, příčestí min.: gritted
Dalo mi to odhodlání a vytrvalost, což jsou samozřejmé vlastnosti pro dosažení úspěchu v podnikání.
It gave me...
Bude to utrpení, ale musíme zatnout zuby a jít do toho.
There is going to be a hardship, but we have to grit our teeth and get on with it.
9/20
+
chladný, studený
prochladlý, zkřehlý (zimou)
chilly [ˈtʃɪlɪ]
2. stupeň: chillier, 3. stupeň: chilliest
Bylo docela chladné ráno a všechno bylo zahaleno jemnou mlhou.
It was quite...
Bylo to brzy na jaře za chladného nedělního soumraku, kdy jsme šli do baru.
It was on...
Za chladného zimního rána se zamlžila okna auta.
The car windows...
10/20
+
zmizet (zvolna), vymizet, rozplynout se, ztratit se
vyhasnout
odkvétat, chřadnout
(vy)blednout
fade away [feɪd əˈweɪ]
přít. prostý: fade away, 3. os. j. č.: fades away, průb. čas: fading away, prostý min.: faded away, příčestí min.: faded away
Veškerá naděje na úspěch se brzy rozplynula.
All hope of...
Lepší je hořet než pomalu vyhasnout.
Better to burn...
Popálenina byla bolestivá a zanechala několik nepěkných jizev, u kterých bude trvat roky, než zmizí.
The burn was...
11/20
+
ukončit, přerušit, zpřetrhat (styky ap.)
odseknout, přeříznout, urvat (se), přervat (se)
oddělit
sever [ˈsevə]
přít. prostý: sever, 3. os. j. č.: severs, průb. čas: severing, prostý min.: severed, příčestí min.: severed
Ten muž zemřel na ulici. Měl částečně proříznuté hrdlo.
The man died...
James si během incidentu přerušil tepnu v paži.
James severed an...
12/20
+
levičák
levicový, levičácký
leftist [ˈleftɪst]
jedn. číslo: leftist, množ. číslo: leftists
Financuje většinu levicových skupin.
He finances most...
V zemi vládne levicová vláda.
The country is...
13/20
+
ohrozit (co)
jeopardize [ˈdʒepəˌdaɪz]
přít. prostý: jeopardize, 3. os. j. č.: jeopardizes, průb. čas: jeopardizing, prostý min.: jeopardized, příčestí min.: jeopardized
Přepracování může ohrozit vaše zdraví.
Overworking can jeopardize...
Ženy odmítly vypovídat, protože se obávaly, že by to ohrozilo jejich kariéru.
Women refused to...
14/20
+
roj, hejno
rojit se, letět v roji
hemžení, hemžit se
swarm [swɔːm]
jedn. číslo: swarm, množ. číslo: swarms, přít. prostý: swarm, 3. os. j. č.: swarms, průb. čas: swarming, prostý min.: swarmed, příčestí min.: swarmed
Netušíš, čeho je schopen roj rozzuřených včel.
You have no...
V oceánech se to hemží nejrůznějšími mořskými tvory.
The oceans are...
15/20
+
během (pár minut, dnů ap.)
in a matter of [ɪn ə ˈmætə ɒv]
Novou verzi programu lze nainstalovat pouze během několika minut.
A new program...
Během dvou let získala více než milion stoupenců.
In a matter...
16/20
+
nevlastní otec, otčím
stepfather [ˈstepˌfɑːðə]
jedn. číslo: stepfather, množ. číslo: stepfathers
Faktem je, že Ember se nemůže vrátit do domu svého nevlastního otce.
The fact is,...
Můj nevlastní otec provozoval prosperující obchod s barvami.
My stepfather ran...
17/20
+
nevlastní matka, macecha
stepmother [ˈstepˌmʌðə]
jedn. číslo: stepmother, množ. číslo: stepmothers
Její nevlastní matka jí neukázala nic jiného než krutost.
Her stepmother showed...
Jako macecha se ani nesnažte soutěžit s matkou dětí o jejich lásku.
As a stepmother,...
18/20
+
náhrada, náhražka, náhradní
zástupce, náhradník
surrogate [ˈsʌr.ə.ɡət]
jedn. číslo: surrogate, množ. číslo: surrogates
Leo používal internet jako náhražku kontaktu se skutečnými lidmi.
Leo used the...
William se stal náhradní otec pro syna své sestry.
William became a...
19/20
+
hrozinka
rozinkový
raisin [ˈreɪzən]
jedn. číslo: raisin, množ. číslo: raisins
Tyto plody velikosti rozinek chutnají jako kříženec brusinky a třešně.
These raisin-size fruits...
Snědla jsem všechny rozinkové koláčky.
I ate all...
20/20
+
společně, společnými silami
jointly [ˈdʒɔɪntlɪ]
Za úhradu nájemného ručí nájemci společně a nerozdílně.
Tenants are jointly...
Tunel pod Lamanšským průlivem společně financovali Francouzi a Britové.
The Channel Tunnel...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X