460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
193
194
195
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nůžky
scissors [ˈsɪzəz]
Zahrajeme si kámen, nůžky, papír?
Shall we play rock, scissors, paper?
Tupé nůžky nemůžou stříhat dobře.
Blunt scissors can't cut cleanly.
2/20
+
nepokoj(e), bouře, projevy nespokojenosti
unrest [ʌnˈrest]
jedn. číslo: unrest, množ. číslo: unrests
Zahraniční vlády varují, že ve velkých městech by mohlo být více nepokojů.
Foreign governments have warned that in big towns could be more unrest.
Přestože bylo od změn upuštěno, nepokoje pokračovaly.
Though the changes have been abandoned, the unrest has continued.
Diktátorův režim se nakonec rozpadl v důsledku politických nepokojů a protestů veřejnosti.
The dictator's regime...
3/20
+
nedotčený, nepostižený, neovlivněný
nepoškozený, netknutý
untouched [ʌnˈtʌtʃt]
Andrew nechal své jídlo nedotčené.
Andrew left his meal untouched.
Barma zůstala relativně nedotčena vnějším světem.
Burma has remained...
4/20
+
překližka
plywood [ˈplaɪˌwʊd]
jedn. číslo: plywood, množ. číslo: plywoods
Tento strom lze použít na výrobu překližky.
This tree can...
Vyrobil jsem krabičku ze staré překližky.
I made a...
5/20
+
nefunkční
non-functional [nɒn ˈfʌŋkʃənəl]
Nový systém se ukázal jako zcela nefunkční.
The new system...
Všechny senzory budou po dobu 15 sekund nefunkční.
All sensors will...
6/20
+
(za)vrávorat, (za)potácet se (při chůzi)
ohromit, šokovat (koho)
vrávorání, potácení se
váhat, zviklat
stagger [ˈstægə]
jedn. číslo: stagger, množ. číslo: staggers, přít. prostý: stagger, 3. os. j. č.: staggers, průb. čas: staggering, prostý min.: staggered, příčestí min.: staggered
Opilý se dopotácel domů.
He staggered home,...
Zavrávoral jsem a musel jsem se chytit židle, abych se opřel.
I staggered and...
Byl jsem naprosto šokován, když jsem viděl můj účet.
I was absolutely...
7/20
+
kárný, trestný
represivní, odvetný (ekonomické opatření ap.)
punitive [ˈpjuːnɪtɪv]
Nedodržení těchto podmínek by vedlo k řadě represivních opatření.
Failure to comply...
Náhrady škody jsou navrženy tak, aby trestaly a odrazovaly od nesprávného počínání.
Punitive damages are...
8/20
+
skvělý, vynikající, šikovný, zdatný
hotový, udělaný, dokončený, dokonaný
min.pr. a příč.min. slovesa dosáhnout, uskutečnit
accomplished [əˈkɒmplɪʃt]
Je velmi šíkovná malířka.
She's a very...
Splnili jsme vše, co jsme si předsevzali.
We have accomplished...
Nechci ani vědět, co jsem za tu dobu mohl všechno udělat.
I don't even...
9/20
+
odporný, hnusný, nechutný
průb. čas slovesa zhnusit se, znechutit
disgusting [dɪsˈgʌstɪŋ]
Jeho chování mi připadá odporné.
I find his...
Ta polévka chutná hnusně.
That soup tastes...
10/20
+
jít dobře, dařit se dobře, být příznivý
go well [gəʊ wel]
přít. prostý: go well, 3. os. j. č.: goes well, průb. čas: going well, prostý min.: went well, příčestí min.: gone well
Soukromá setkání mezi nimi však nedopadla dobře.
However, private meetings...
Porod šel dobře a můj manžel a já jsme přinesli našeho chlapce domů.
The birth went...
11/20
+
všeobecně, obecně, univerzálně
pro všechny, pro každého
universally [ˌjuːnɪˈvɜːsəlɪ]
Pravidla neplatí univerzálně.
The rules do...
Věřili, že tyto principy jsou všeobecně pravdivé.
They believed these...
Tato léčba není dostupná všem.
This treatment is...
12/20
+
stisknout, sevřít
stisk(nutí), sevření
spona, svorka
clasp [klɑːsp]
jedn. číslo: clasp, množ. číslo: clasps, přít. prostý: clasp, 3. os. j. č.: clasps, průb. čas: clasping, prostý min.: clasped, příčestí min.: clasped
Stisknul mně ruku, když jsme se procházeli parkem.
He clasped my...
Spona mé brože je zlomená.
The clasp of...
13/20
+
močový měchýř
měchýř, měch, vak
bladder [ˈblædə]
jedn. číslo: bladder, množ. číslo: bladders
Zemřel na rakovinu močového měchýře.
He died of...
Běh s plným močovým měchýřem je nepříjemný.
Running with a...
14/20
+
bazalka (bot.)
basil [ˈbæzəl]
jedn. číslo: basil, množ. číslo: basils
Do salátu přidejte pár lístků čerstvé bazalky.
Add a few...
Právě bazalka dodává omáčce její zásadní chuť.
It's the basil...
15/20
+
zbrusu nový, zcela nový
brand new [brænd njuː]
Jak si může dovolit koupit si zcela nové auto?
How can he...
Mateo mi řekl, že je to zbrusu nové a já jsem byl dost hloupý, abych mu věřil.
Mateo told me...
16/20
+
znamení, symbol
symbolický (gesto ap.), projev (náklonosti)
kupon, žeton, poukázka (na slevu ap.)
token [ˈtəʊkən]
jedn. číslo: token, množ. číslo: tokens
Podali jsme si ruce na znamení našeho přátelství.
We shook hands...
Na tuto atrakci si musíte koupit žeton na pokladně.
You must purchase...
Přijměte prosím tento malý projev mé vděčnosti.
Please accept this...
17/20
+
pochybení, přestupek
osobní trest (sport.)
špatné chování, nesprávné počínání
misconduct [mɪsˈkɒndʌkt]
jedn. číslo: misconduct, množ. číslo: misconducts
Můj syn byl včera na místě propuštěn kvůli špatnému chování.
My son got...
V prohlášení popřel své údajné pochybení.
He has denied...
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
18/20
+
sójový bob
soybean [ˈsɔɪˌbiːn]
jedn. číslo: soybean, množ. číslo: soybeans
Sójové boby jsou velmi bohaté na bílkoviny.
Soybeans are very...
Nízká cena sójových bobů utlumila zájem zemědělců o jejich pěstování.
The low price...
19/20
+
nápis (vyrytý) (na minci ap.)
věnování (v knize ap.)
inscription [ɪnˈskrɪpʃən]
jedn. číslo: inscription, množ. číslo: inscriptions
Medaile má na sobě nápis "Za vynikající službu."
The medal bears...
Na pomníku je nápis: "Padlým ve dvou světových válkách."
The monument carries...
Na zdi byl nezřetelný latinský nápis.
There was an...
20/20
+
zmírnit, zklidnit, ztišit(co), ulehčit (form.)
mitigate [ˈmɪtɪˌgeɪt]
přít. prostý: mitigate, 3. os. j. č.: mitigates, průb. čas: mitigating, prostý min.: mitigated, příčestí min.: mitigated
Žádné odpovědi nemohly zmírnit utrpení obětí.
No answers could...
Objevil léky, které zmírňovaly nejhorší příznaky těchto nemocí.
He discovered drugs...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X