460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
194
195
196
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
spona, přezka
zapnout, připnout (co) (sponou, přezkou ap.)
buckle [ˈbʌkəl]
jedn. číslo: buckle, množ. číslo: buckles, přít. prostý: buckle, 3. os. j. č.: buckles, průb. čas: buckling, prostý min.: buckled, příčestí min.: buckled
Vždycky si ty přezky kontroluju, než nasednu na motorku.
I always check the buckles before I get on the motorbike.
Elias si připnul brašnu na kolo.
Elias buckled his satchel onto his bicycle.
Theo nosil opasek s velkou mosaznou sponou.
Theo wore a...
Před nastartováním se nezapomeňte v autě připoutat.
Remember to buckle...
Obsluha horské dráhy všem řekla, aby se pevně připoutali.
The roller coaster...
Řidič ohrozil svou bezpečnost na silnici tím, že se nepřipoutal.
The driver put...
2/20
+
špičatý, zašpičatělý
ostrý, sarkastický, kousavý (poznámka ap.)
lomený (oblouk)
min.pr. a příč.min. slovesa ukazovat, upozornit
pointed [ˈpɔɪntɪd]
Zvedl špičatou hůl a začal kreslit do písku.
He picked up a pointed stick and began drawing in the sand.
Rány byly způsobeny špičatým kovovým předmětem.
The wounds were inflicted with a pointed metal object.
3/20
+
kloub (na ruce)
kotník
koleno (zvířete)
kloubový spoj
knuckle [ˈnʌkəl]
jedn. číslo: knuckle, množ. číslo: knuckles
Naše prsty se ohýbají v kloubu.
Our fingers bend at the knuckle.
Myslíte si, že vepřové koleno bude dobré?
Do you think the knuckle of pork is good?
4/20
+
samice zvěře (hl. vysoké, zajíce, králíka ap.)
doe [dəʊ]
jedn. číslo: doe, množ. číslo: does ((or doe))
Tato šťastná samice stráví svůj život s tímto krásným samcem.
This lucky doe...
Farmář koupil králičí samici.
The farmer bought...
Mladá laň byla vyčerpaná.
A young deer...
Co se stane, když laň opustí své mládě?
What happens when...
5/20
+
být vybaven
come equipped [kʌm ɪˈkwɪpt]
přít. prostý: come equipped, 3. os. j. č.: comes equipped, průb. čas: coming equipped, prostý min.: came equipped, příčestí min.: come equipped
Pokoje jsou vybaveny fénem, ​​televizí a telefonem.
Rooms come equipped...
Naštěstí jsou auta vybavena GPS vyhledávácím zařízením.
Luckily, the cars...
6/20
+
odstranění, odklizení, asanace (budov ap.)
povolení, oprávnění (oficiální)
světlá výška (mostu, vozidla ap.)
zúčtování (vzájemné), vyrovnání
mezera, vůle (tech.)
odbavení (lodi, celní ap.)
clearance [ˈklɪərəns]
jedn. číslo: clearance, množ. číslo: clearances
Vrtulník kroužil ve vzduchu po dobu 12 minut, než dostal povolení.
The helicopter circled...
Pro tuto práci budete potřebovat bezpečnostní prověrku.
You'll need to...
Musíme zvýšit světlou výšku vozidla.
We need to...
Mezera mezi oběma vozy byla pouhých pět centimetrů.
The clearance between...
1. ledna 2009 byl zahájen pilotní projekt elektronického celního odbavení.
A pilot project...
7/20
+
(pře)rušení, vyrušování
přerušení, výpadek
interruption [ˌɪntəˈrʌpʃən]
jedn. číslo: interruption, množ. číslo: interruptions
Hra pokračovala po krátkém přerušení kvůli dešti.
The game continued...
Mateo ignoroval její vyrušování a mluvil dál.
Mateo ignored her...
Neustálé přerušování v práci ztěžuje soustředění na právě prováděný úkol.
Constant interruptions at work can make it hard to focus on the task at hand.
8/20
+
střela, kulka
výstřel, odstřel
střelný
gunshot [ˈgʌnˌʃɒt]
jedn. číslo: gunshot, množ. číslo: gunshots
Kulka ho jen zranila, takže když ho hodili do řeky, ještě žil.
The gunshot only...
Byl nalezen s jedinou střelnou ranou v autě poblíž nákupního centra.
He was found...
9/20
+
soustředěně, pozorně, upřeně
intently [ɪnˈtentlɪ]
Seděl tam muž a upřeně na mě zíral.
There was a...
Soustředěně jí naslouchal.
He listened to...
Trpělivě se mě ptal na mé zranění, soustředěně mě naslouchal a vysvětlil mi, na čem budeme pracovat.
He patiently asked...
10/20
+
odstrčit, ignorovat, odsunout
nechat bez povšimnutí
push aside [pʊʃ əˈsaɪd]
přít. prostý: push aside, 3. os. j. č.: pushes aside, průb. čas: pushing aside, prostý min.: pushed aside, příčestí min.: pushed aside
V jistém okamžiku musíte tyto pochybnosti o sobě tak trochu dát stranou.
You have to...
Někdy se cítím odstrčený.
I feel pushed...
11/20
+
afektovaný (chování ap.)
napadený, postižený (nemocí ap.)
nepřirozený, strojený, předstíraný
min. pr. a příč. min. slovesa ovlivnit, ovlivňovat
affected [əˈfektɪd]
Snažil se najít možné důvody tohoto afektovaného chování dívky.
He tried to...
Pouhý dotyk postiženého ucha může být bolestivý.
The mere touching...
12/20
+
šaty, oděv, oblečení (form.) (AmE)
výstroj lodě, lanoví a plachtoví
odít, obléci (koho)
apparel [əˈpærəl]
jedn. číslo: apparel, množ. číslo: apparels, přít. prostý: apparel, 3. os. j. č.: apparels, průb. čas: appareling, prostý min.: appareled, příčestí min.: appareled
Šaty dělají člověka.
Apparel makes the...
Prodáváme kompletní sortiment sportovního oblečení.
We sell a...
Obchodujeme s prvotřídním oblečením z králičí kožešiny a dodáváme ho do celého světa.
We deal in...
13/20
+
dobrý výhled
výhodná pozice, výhodné místo
vantage [ˈvɑːntɪdʒ]
jedn. číslo: vantage, množ. číslo: vantages
Odtud z vrchu je dobrý výhled.
It's a good...
Z našeho místa jsme mohli vidět město rozprostřené pod námi.
From our vantage...
14/20
+
kakao
cocoa [ˈkəʊkəʊ]
jedn. číslo: cocoa, množ. číslo: cocoas
V dubnu klesla cena kakaa na nejnižší úroveň za poledních deset let.
In April, the...
Hlavním vývozním artiklem Ghany je kakao.
Ghana's main export...
15/20
+
za chvíli, za moment
v době
in a moment [ɪn ə ˈməʊmənt]
Dodal, že zločin byl spáchán v době vzteku a ve slabé chvilce.
He added the...
Zůstal jsem ve svém úkrytu a bylo dobře, že jsem tak udělal, protože ten muž se za chvíli znovu objevil.
I remained in...
16/20
+
retrospektivní, působící zpětně
retroaktivní, se zpětnou účinností (zákon)
retrospective [ˌretrəʊˈspektɪv]
Uspořádali retrospektivní přehlídku jeho práce v Národním muzeu.
They organized a...
Zpětné snížení cen, které se platí dodavatelům, je zakázáno.
A retrospective reduction...
17/20
+
nepostradatelný, nezbytný
indispensable [ˌɪndɪˈspensəbəl]
Počítač je pro moderní život nepostradatelný.
A computer is...
Vzduch a voda jsou pro život nepostradatelné.
Air and water...
Tato kniha je nepostradatelným zdrojem pro vědce.
This book is...
18/20
+
závěrka (fotoaparátu)
okenice, roleta
shutter [ˈʃʌtə]
jedn. číslo: shutter, množ. číslo: shutters
To udržovalo závěrku fotoaparátu otevřenou tak dlouho, jak dlouho byla stisknuta spoušť.
It was keeping...
Až se setmí, měsíc bude zářit přes okenice.
When it gets...
19/20
+
změna, úprava, modifikace
alteration [ˌɔːltəˈreɪʃən]
jedn. číslo: alteration, množ. číslo: alterations
Tak jsme udělali menší úpravy.
So we made...
Jak velké změny budou nutné?
How much alteration...
Celkové náklady na jednu změnu byly tisíc dollarů.
The overall cost...
20/20
+
(z)diskreditovat, poškodit pověst, znevážit
discredit [dɪsˈkredɪt]
přít. prostý: discredit, 3. os. j. č.: discredits, průb. čas: discrediting, prostý min.: discredited, příčestí min.: discredited
Znevažujeme sami sebe, když říkáme věci, které nemyslíme vážně.
We discredit ourselves...
Podařilo se mu mě v jejích očích zcela zdiskreditovat.
He managed to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X