460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
20
21
22
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zlepšený, vylepšený
improved [ˌɪmˈpruːvd]
Nový software s vylepšenými funkcemi lze snadno nainstalovat.
The new software with improved functions can be installed easily.
Nejsme obeznámeni s touto vylepšenou technologií.
We are not familiar with this improved technology.
2/20
+
nabídka (prodejní)
oběť, obětování (bohům ap.)
dar, příspěvek (na kostel)
offering [ˈɒfərɪŋ]
Tento měsíc pokračoval trend zvyšování nabídky úvěrů pro investory.
This month continued the trend of increasing loan offerings for investors.
Děkuji za vaši nabídku, ale mám jiné plány.
Thanks for your offering, but I have other plans.
3/20
+
kolemjdoucí
passers-by [ˈpæs·ərˈbɑɪ]
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
Nemůžete žebrat o peníze od kolemjdoucích.
You can't beg...
Demonstranti rozdávali letáky kolemjdoucím.
Demonstrators handed out...
4/20
+
(za)stavit se
vyzvednout (si)
požadovat, vyžadovat, požadavek
svolat
výzva, vyzývat
call for [kɔːl fɔː]
jedn. číslo: call for, množ. číslo: calls for, přít. prostý: call for, 3. os. j. č.: calls for, průb. čas: calling for, prostý min.: called for, příčestí min.: called for
Odborové organizace protestovaly a svolaly generální stávku.
The labor unions...
Existuje mnoho požadavků na zvýšení regulace pro vývoj nanotechnologií.
There have been...
Sam podal návrh, který požadoval, aby bylo financování přerozděleno původním oddělením.
Sam made a...
Vyzývá, aby se vynaložilo zvýšené úsilí na ochranu duševního vlastnictví.
He calls for...
Tato rezoluce pro ně požaduje uvalení nových sankcí.
This resolution calls...
5/20
+
bolest
bolet
ache [eɪk]
jedn. číslo: ache, množ. číslo: aches, přít. prostý: ache, 3. os. j. č.: aches, průb. čas: aching, prostý min.: ached, příčestí min.: ached
Cítím ostrou bolest v rameni.
I feel a...
Po zaběhnutí maratonu mě týden bolelo celé tělo.
After running the...
V jejím srdci byla bolestná prázdnota.
There was an...
6/20
+
celkově (vzato), celkem
dohromady
all in all [ɔːl ɪn ɔːl]
Celkově vzato, bylo to spíš vězení než můj domov.
It was, all...
Celkově se její stav výrazně zlepšil.
All in all,...
7/20
+
poslední dobou, v poslední době
nedávno, donedávna
lately [ˈleɪtlɪ]
Necítím se ve své kůži v poslední době. (sám sebou)
I haven't been...
Moje angličtina se v poslední době hodně zlepšila.
My English has...
Akciový trh zažil v poslední době mnoho vzestupů a pádů.
The stock market...
V poslední době se chová velmi podivně.
She's been behaving very oddly lately.
V poslední době si dává větší pozor na své zdraví.
She has been...
8/20
+
utrpení, bolest, trápení
suffering [ˈsʌfərɪŋ]
Cvičení může zmírnit vaše utrpení a pomůže vám žít svůj život plnohodnotně.
Exercise can relieve...
Odměnou za utrpení je zkušenost.
The reward of...
9/20
+
záliba
koníček, hobby
hobby [ˈhɒbɪ]
jedn. číslo: hobby, množ. číslo: hobbies
Studie ukazují, že čas, který věnujete svému koníčku, může být ve skutečnosti klíčem ke zvýšení produktivity.
Studies show that...
To je jeho koníček.
It is his hobby.
Během karantény mnoho lidí rozvíjelo své znovu nalezené koníčky a zájmy.
During quarantine, many people have developed newfound hobbies and interests.
Přitahovali vás v dětství stejné druhy koníčků?
Were you drawn...
10/20
+
revoluční, revolucionářský
převratný (objev)
revolucionář
revolutionary [ˌrevəˈluːʃənərɪ]
jedn. číslo: revolutionary, množ. číslo: revolutionaries
Revoluční síly si plně uvědomují závažnost současné situace.
Revolutionary forces are...
Tito mladí lidé byli nakaženi revoluční horečkou.
These young people...
11/20
+
vládnoucí
dominantní, převládající
rozhodnutí, usnesení (soudu)
ruling [ˈruːlɪŋ]
Proti soudnímu rozhodnutí se lze odvolat během 15 dnů.
The ruling can be appealed within 15 days.
Byl považován za loutku vládnoucí strany.
He was considered...
To rozhodnutí má svou logiku, a pro mě je naprosto pochopitelné.
The ruling has...
Předchozí volby v zemi byly zmanipulovány vládnoucí stranou.
Previous elections in...
12/20
+
spojený, propojený, sdružený
související (výdaje ap.)
přiřazený, přidružený
associated [əˈsəʊʃɪˌeɪtɪd]
Domýšlivost je často doprovázena hloupostí a nevědomostí.
Conceit is often...
Whisky je obvykle spojována se Skotskem.
Whisky is usually...
13/20
+
neklidný, nepokojný, netrpělivý
neposedný
restless [ˈrestləs]
Ted byl celý den velmi neklidný.
Ted has been...
Děti jsou na dlouhých cestách vždy nepokojné.
The children always...
14/20
+
odnětí, odstranění
stažení (se), odchod (jednotek), ústup
odvolání
výběr peněz (z banky)
vystoupení, odstoupení
vysazení (léku)
withdrawal [wɪðˈdrɔːəl]
jedn. číslo: withdrawal, množ. číslo: withdrawals
Je pro nás dohoda o vystoupení výhodná?
Is the withdrawal...
Strategicky jsme se stáhli.
We made a...
15/20
+
uklidňující, utěšující
comforting [ˈkʌmfətɪŋ]
Myšlenka, že jste malá část hvězdného prachu v tomto obrovském vesmíru, může být uklidňující.
The thought that...
Je uklidňující myslet si, že každodenní sklenka vína prodlužuje život.
It is comforting...
16/20
+
abstinent
teetotaller [tiːˈtəʊtlə]
jedn. číslo: teetotaller, množ. číslo: teetotallers
Ve srovnání s celoživotními abstinenty mají lidé, kteří konzumují alkohol, větší pravděpodobnost vyššího krevního tlaku.
Compared with lifetime...
Jsem prakticky abstinent, ale včera jsem si dal minimálně tři piva.
I'm practically a...
17/20
+
společný (vlastnictví)
nápomocný, spolupracující, vstřícný
družstevní
družstvo, družstevní podnik
cooperative [koʊˈɑːpərətɪv]
jedn. číslo: cooperative, množ. číslo: cooperatives
Byli velmi nápomocní, což věci usnadnilo.
They were very...
Rozhodli jsme se založit družstvo.
We decided to...
18/20
+
upřímný, otevřený, přímý
poctivý
frank [fræŋk]
přít. prostý: frank, 3. os. j. č.: franks, průb. čas: franking, prostý min.: franked, příčestí min.: franked, 2. stupeň: franker, 3. stupeň: frankest
Budu k vám upřímný.
I'll be frank...
Měli jsme jenom otevřenou výměnu názorů.
We only had...
Výzkumník, který vede tyto studie nabízí několik upřímných rad.
The study's lead...
19/20
+
tropický
tropical [ˈtrɒpɪkəl]
Koupila nějaké tropické ovoce.
She has bought...
Vznik tropické tlakové níže může vést k zrození hurikánu.
The formation of...
Krajina se díky palmám proměnila v tropický ráj.
The landscape has...
Tropické deštné pralesy jsou známé tím, že jsou husté a mají spletitou masu vegetace.
Tropical rainforests are famous for being dense, tangled masses of vegetation.
20/20
+
nudný, nezábavný
vrtací, vyvrtávací
boring [ˈbɔːrɪŋ]
Myslela si, že jsem nudný?
Did she think...
Kdybyste se mě zeptali, řekla bych vám, že nostalgie je jednou z nejvíce nudných věcí na Zemi.
If you were...
Otevřené moře mohlo být občas trochu monotónní, ale nikdy nebylo nudné.
The open sea...
Byl jsem rád, když tato nudná schůzka byla za námi.
I was glad...
Po hudební stránce jsou její skladby opravdu komplexní a nikdy nenudí.
Musically, her pieces...
Mohl bych to rozvést, ale asi by ti to přišlo poněkud nudné.
I'd elaborate, but...
Ten film byl tak nudný, že jsem usnul.
The film was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X